Wielkanocne paczki dla potrzebujących

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy Federacja FOSa przygotowała paczki żywnościowe dla osób starszych i niesamodzielnych objętych projektami w ramach Regionalnej Strefy Pomocy: “Strefa pomocy dla rodzin z osobą zależną” i “Wsparcie dla rodzin z osobą zależną”, a także innych zaprzyjaźnionych seniorów pozostających pod naszą opieką.
Świąteczne paczki przygotowane przez wolontariuszy FOSy, we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszeniem “Wspólne Wójtowo”, trafiły do 22 osób z Olsztyna.

Wesołych świąt!