Wolontariat jako przykład łączenia pokoleń

Federacja FOSa od dawna inicjuje i wspiera aktywności środowisk seniorskich. Jednym z ostatnich przykładów takiej działalności było spotkanie integracyjne uczestniczek projektu „Strażnicy Pamięci” z wolontariuszami – uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Spotkanie odbyło się w siedzibie biura przy ul. Linki ¾ i było doskonałym przykładem na to jak ważne jest wspieranie działań prowadzących do integracji i łączenia pokoleń. Uczniowie i seniorzy przełamywali bariery wiekowe, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z perspektywy czasu. Mimo różnic dzielących obie grupy spotkanie przebiegło w poczuciu partnerstwa i wzajemnego zrozumienia a przegląd fotografii sprzed lat udowodnił, że wspomnienia wciąż żyją i należy się nimi dzielić z innymi.

Projekt “Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023” pt. “Strażnicy Pamięci” finansowany ze środków Budżetu Państwa.