Warsztaty wyjazdowe dla Społecznej Rady Seniorów

W dniach 12-13 października 2023 r. na zamku w Nidzicy odbyły się 2-dniowe wyjazdowe warsztaty dla Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas tego spotkania uczestnicy wypracowywali bieżący plan działania rady (do roku 2025) a także standard działania każdego członka rady dotyczący m.in. spotkań z samorządem czy środowiskami seniorskimi.

Po warsztatach uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia oddziału geriatrycznego w szpitalu w Nidzicy.  Rozwój geriatrii jest jednym z priorytetów działań Społecznej Rady Seniorów.

Dziękujemy członkom Społecznej Rady za zaangażowanie i wysoką frekwencję oraz liczymy na dalszą współpracę.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowanego  ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.