“Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną” – zaproszenie na konferencję

Zmiana struktury demograficznej społeczeństwa oraz przejście z opieki instytucjonalnej do środowiskowej będzie udziałem wszystkich wspólnot lokalnych już w najbliższym czasie.

Dyskusja nad poprawą dobrostanu osób starszych i niesamodzielnych jest pierwszym etapem projektowania wysokiej jakości usług społecznych dla społeczności lokalnych.

Federacja FOSa od wielu lat prowadzi działania na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług społecznych. Szczególnie ważne są dla nas usługi dla osób starszych.

Regionalna Strefa Pomocy, którą prowadzimy od 2020 roku, między innymi w ramach projektu z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest jednym z rozwiązań kompleksowo wspierających rodziny osób niesamodzielnych.

Konferencja Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną, na którą Państwa zapraszamy będzie zarówno przestrzenią do dyskusji nad jakością życia rodzin z osobą niesamodzielną jak i okazją do podsumowania prowadzonych przez ostatnie 2 lata działań.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. 1 go Maja 5 (program w załączeniu).

Zgłoszenia na konferencję prosimy dokonać do 24 października br poprzez poniższy formularz:

Formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o zakwalifikowaniu poinformujemy Państwa odrębnym mailem.

W wypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Moniką Michniewicz lub Panią Edytą Rodziewicz.

Regionalna Strefa Pomocy
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
10-535 Olsztyn, ul. Linki ¾

tel. 89 523 60 92
tel. kom. 799 099 862
www.federacjafosa.pl

Projekt „Regionalna Strefa Pomocy” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Norwegię Islandię i Lichtenstein z Funduszy EOG.

Program konferencji “Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną”