Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną

Dnia 26 października 2023r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyła się konferencja “Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną” zamykająca projekt Regionalna Strefa Pomocy. W konferencji uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji seniorskich z regionu.

W części edukacyjnej konferencji wystąpili specjaliści w zakresie opieki nad osobą starszą i niesamodzielną m.in. gerontolog, prof.dr hab. Piotr Błędowski z SGH w Warszawie, geriatra, dr n. med. Małgorzata Stompór, psycholog Anna Serbeńska, pielęgniarka długoterminowa Joanna Szwedo i pedagog Klaudyna Bociek. Z punktu widzenia swojej codziennej praktyki omówili oni, jak podnieść poziom sprawowanej opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych, w tym seniorów? Jakie są wyzwania opieki codziennej? Co zrobić aby zachować jak najdłużej sprawność umysłu osób starszych? Dlaczego nie powinno się unikać trudnych rozmów o śmierci? Na uwagę zasługiwał również wykład dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Katarzyny Koplińskiej na temat perspektyw rozwoju usług społecznych oraz postępów deinstytucjonalizacji w tej dziedzinie na lata 2023-2025.
Na zakończenie konferencji Monika Michniewicz, menadżerka projektu realizowanego przez federację FOSa od lutego 2022, przedstawiła jego rezultaty i wnioski na przyszłość. Projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG