Z Erasmusem do Niemiec

Koniec roku to trochę czas podsumowań, więc wspominamy pełen inspiracji i dobrych praktyk wyjazd do Niemiec.

Od 8 do 12 listopada w ramach projektu Key skills – new opportunities for adults przedstawiciele Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa uczestniczyli w wizycie studyjnej w Aachen w Niemczech. W wyjeździe udział brały również organizacje z Rumunii Jugendzentrum Seligstadt, Łotwy Gulbenes novads i Portugalii Universidade Sénior Évora. Gospodarzem wizyty studyjnej był nasz zagraniczny partner z Niemiec – Info-Point-Polregio.

Uczestnicy poznali m.in. dobre praktyki m.in. Caritasu z Wuppertalu, który organizuje m.in. projekty skierowane do kobiet – emigrantek m.in. z Syrii i działa na rzecz ich włączenia w lokalną społeczność poprzez m.in. kursy językowe, pomoc w znalezieniu pracy czy zdobyciu zawodu oraz wsparcie psychologiczne oraz prawne. Zapoznali się także z działaniami Viel Respekt Zentrum z Essen, które tworzy przestrzeń na konstruktywną debatę na temat integracji oraz jest miejscem wielu kulturalnych aktywności.

Poznaliśmy również m.in. pracę Landesintegrationsrat NRW zajmującą się m.in. integracją uchodźców oraz wspólnej pracy na rzecz antydyskryminacji i promowaniu wielojęzyczności oraz kształtowaniem polityki migracyjnej. W ramach organizacji działa 107 rad integracyjnych na terenie Nadrenii Północnej – Westfalii. Mieliśmy również odwiedzić najważniejszą instytucję polityczną w Nadrenii Północnej-Wesfalii, czyli Landtag von Nordrhein-Westfalen (Parliament of NRW), gdzie tworzy się m.in. wytyczne polityki regionalnej EU. To czas, kiedy mogliśmy zapoznać się z dobrymi praktykami i zobaczyć z bliska współpracę Info-Point-Polregio z innymi organizacjami i instytucjami.

Odwiedziliśmy m.in. Landtag, Landesintegrationsrat, Caritas Wuppertal, VielRespektZentrum Essen, Carnavalverein „Orient-Ekspres” Ataman Yildirim, AWO Duesseldorf, jak również Carnevale w Kolonii – tradycyjny początek Karnawału- ze wspaniałymi przewodnikami po historii i karnawale.