Zaproszenie na pierwsze seminarium z cyklu „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji” do Olsztyna

Strategia Rozwoju Usług Społecznych staje się faktem. Oznacza to, że projektowanie usług społecznych oraz przejście z opieki instytucjonalnej do środowiskowej będzie udziałem wszystkich wspólnot lokalnych już w najbliższych miesiącach. Rozpoczynamy zatem proces budowania ogólnopolskiego ruchu organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na rzecz wspierania roli i podmiotowości sektora w rozwoju usług społecznych oraz procesie ich deinstytucjonalizacji.

Lider projektu Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych we współpracy z Liderami Regionalnymi: Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w trakcie spotkania z uczestnikami seminarium porozmawiamy o:

  • procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
  • uczestnictwie sektora i jego podmiotowości w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
  • Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie dla województwa warmińsko – mazurskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Zapraszamy do udziału w Seminarium organizacje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie.

Seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2022 r., godz. 10:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Aby wziąć udział w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i DI

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dla przedstawicieli organizacji spoza Olsztyna istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu do wysokości biletu komunikacji publicznej.

Seminarium odbędzie się w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.