Zapytanie ofertowe – materiały plastyczne i piśmiennicze

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do składania zapytań ofertowych na zakup i sukcesywną dostawę materiałów plastycznych i piśmienniczych na potrzeby zajęć w świetlicach finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Nr postępowania: 1/RUS/ZO/2020

Informacje szczegółowe: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1254382

i w załącznikach

ZAPYTANIE OFERTOWE 1_RUS_ZO_2020 – Załącznik nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 1_RUS_ZO_2020 – Załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE 1_RUS_ZO_2020 – Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE 1_RUS_ZO_2020