Zdalni do animacji

Wydawałoby się prawie niemożliwym animować mieszkańców i mobilizować ich do działania, siedząc przed ekranem komputera. Ostatnie miesiące pokazały, że animacja społeczna może mieć także swoje internetowe oblicze. I choć dobre relacje, na których opierają swoją pracę animatorzy, najlepiej buduje się w osobistym kontakcie, to w sytuacji, gdy ten kontakt jest uniemożliwiony warto poszukać innych sposobów. Czasem trafia się do zupełnie nowej grupy odbiorców.

O animacyjnych akcjach w FOSie w czasie pandemii pisze Monika Hausman-Pniewska, ambasadorka EPALE

https://epale.ec.europa.eu/en/node/152991