„Zobacz mój świat”

„Zobacz mój świat” – to projekt dedykowany seniorom powyżej 60 roku życia. Ma aktywizować społecznie seniorów i propagować pozytywny wzorzec osób starszych.

Projekt realizowany jest od 15 czerwca 2021 do 31 grudnia 2021 roku. Wsparciem objęto 40 seniorów z Olsztyna i z gminy Lubomino – z Ełdyt Wielkich i Białej Woli.

Uczestnicy – wspaniałe osoby o ogromnych sercach i artystycznych duszach, brali udział w ponad 40 warsztatach rękodzielniczych, na których tworzyli piękne rękodzieło, dzielili się swoimi  pasjami  i niejednokrotnie odkrywali swoje talenty.

W wyniku inicjatyw lokalnych powstała  wystawa „Zobacz mój Świat”, która była eksponowana w olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym oraz w Zespole Szkół w Lubominie. Można było oglądać piękne portrety naszych uczestników zrobione przez fotografów- wolontariuszy oraz zdjęcia wykonane przez uczestników, przedstawiające świat widziany ich oczami.

Podsumowaniem warsztatów rękodzielniczych są Targi Rękodzielnicze, podczas których nasi Seniorzy mogą skonfrontować swoje wyroby, z wyrobami lokalnych rękodzielników, nawiązać nowe znajomości, nowe kontakty i doznać zachęty do dalszej twórczości.

„Zobacz mój świat” to nie tylko projekt. To opowieść o niezwykłych ludziach.