FOSa na spotkaniu roboczym z Radą Seniorów z Olsztynka

Federacja FOSa czynnie wspiera działania związane ze środowiskami seniorskimi, w tym   z funkcjonowaniem Rad Seniorów. Jednym z ostatnich przykładów takiej aktywności  była możliwość uczestniczenia w 2-dniowym, wyjazdowym spotkaniu z Radą Seniorów z Olsztynka. Dzięki współpracy z Gminą Olsztynek udało się zorganizować spotkanie, na którym członkowie rady wspólnie z Bartłomiejem Głuszakiem (prezes Federacji FOSa) dyskutowali na tematy związane z działalnością Rady, identyfikowali potrzeby i problemy, a także wspólnie opracowywali przyszły Plan Działania.

W imieniu Federacji FOSa serdecznie dziękujmy Radzie Seniorów z Olsztynka za zaufanie i dużą aktywność podczas spotkania oraz liczmy na dalszą współpracę.

Jednocześnie zapraszamy do zgłoszeń (https://federacjafosa.pl/seniorzy-chcecie-zmienic-los-osob-starszych-w-waszych-srodowiskach-ten-projekt-jest-dla-was/) środowiska seniorskie zainteresowane wsparciem w zakresie tworzenia nowych rad, a także już funkcjonujące rady, którym z wielką przyjemnością służymy doradztwem.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.