Fundrasing to działa! – zapraszamy na szkolenie

Fundrasing to działa! Zapraszamy na szkolenie.

Twoja organizacja chce realizować działania także z innych środków niż dotacje od rządu czy samorządu? Można się tego nauczyć. Federacja FOSa zaprasza przedstawicieli organizacji pomocowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na bezpłatne szkolenia z fundrasingu.
Spotkanie odbędzie się w dniu :
30 sierpnia 2022 w godzinach 9:00 – 17:00
Cele szkolenia:
Zapoznanie ze skutecznymi technikami i metodami pozyskiwania funduszy na działalność społeczną. Zrozumienie idei fundraisingu, jako filozofii działania całej organizacji. Przećwiczenie podstawowych mechanizmów fundraisingowych. Nabycie umiejętności właściwego doboru metod do sytuacji, organizacji i obszaru na którym działa organizacja. Uświadomienie sobie wpływu każdego pracownika i wolontariusza organizacji na wynik działań fundraisingowych. Zachęcenie do przemyślanego stosowania narzędzi fundraisingu w codziennych działaniach organizacji.
Wśród organizacji biorących udział w szkoleniu trzy organizacje, najbardziej zmotywowane i spełniające kryteria (minimum pół roku działalności; wyznaczenie stałej osoby do działań związanych z fundrasingiem na okres od lipca do grudnia 2022 roku; przedstawienie zgody zarządu na udział w projekcie; posiadanie podstawowych narzędzi promocji, np. strona internetowa, aktywny fanpage na FB) otrzymają wsparcie profesjonalnego fundraisera w opracowaniu i wdrożeniu planów fundraisingowych.
Szkolenia będą prowadzone przez zespół specjalistów fundraisingu Andrzeja Pietruchę i Magdalenę Pawlak
Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje:
I etap
• Tożsamość organizacji i marketing, czyli fundamenty fundraisingu
• Odpowiadanie na potrzeby darczyńców
• Budowanie apelu o wsparcie
• Warsztat fundraisera/fundraiserki
II etap
• Przygotowanie kampanii fundraisingowej, plan działań.

W celu zapisania się na szkolenie proszę o kontakt: Beata Jakubiak kom. 602 486 476 b.jakubiak@federacjafosa.pl

Liczba miejsc ograniczona.
Program szkolenia i formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

program szkolenia 30.08.2022

Formularz zgłoszeniowy Fundraising To działa