Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych

„Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych przez interwentów kryzysowych”

Mobilny punkt wsparcia, to zadanie realizowane przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa przy współpracy Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie w ramach projektu „Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych przez interwentów kryzysowych” współfinansowanego przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Projekt będzie realizowany w okresie 01.08.2023 – 31.12.2023 r. Projekt adresowany jest do społeczności lokalnej powiatu olsztyńskiego i elbląskiego, w tym obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Działania psychologów mobilnego punktu mają charakter interwencyjny. Podejmowane są na rzecz osób, rodzin, środowisk będących w stanie kryzysu w celu przywrócenia im równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zapobieganie wtórnej traumatyzacji osób poszkodowanych.

Aby skorzystać z pomocy w ramach mobilnego punktu interwencyjnego należy zadzwonić do dyżurującego psychologa-interwenta pod nr: 730-822-320 i zgłosić potrzebę udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej. W dni powszednie pomoc będzie udzielana w godzinach 14.00-22.00; w dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach 09.00-22.00. W sytuacjach tego wymagających, np. w zdarzeniach mnogich lub masowych lub innych nie cierpiących zwłoki w innych godzinach wspólnie ustalonych.

plakat 2023