Rekrutacja do projektu „Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany”

„Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany”

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest dla rodzin zamieszkujących teren gminy Jeziorany.

Jeśli jako rodzic masz problem:

 • z poczuciem bezradności wychowawczej, nie wiesz jak możesz pomóc swojemu dziecku?
 • Twoje dziecko nie radzi sobie w grupie rówieśniczej, ma problemy w nauce,
 • nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach,
 • nie masz pomysłu jak zintegrować rodzinę,
 • widzisz problem ze słabą komunikacją w rodzinie, po ludzku nie dogadujecie się,
 • natury prawnej – zadłużenia komornicze, nieuregulowane sprawy sądowe, bankowe,
 • z utrzymaniem prawidłowej zdrowej diety rodziny,
 • nie radzisz sobie ze stresem i pędem życia,
 • masz potrzebę wyjścia z domu, spędzeniem czasu z innymi dorosłymi o podobnych problemach,
 • brak Ci środków finansowych na spotkania z psychologiem, dietetykiem, prawnikiem, na zajęcia dodatkowe dla dzieci, korepetycję, warsztaty z umiejętności wychowawczych,
 • innymi trudnościami, to trafiliście w odpowiednie miejsce.

Projekt jest dla Waszej rodziny!

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Uczestnictwo w projekcie trwa min. 12 miesięcy, tj.: od 1 października 2020 do 30.09.2022 r.

Poradnictwo specjalistyczne. Do Twojej dyspozycji wsparcie specjalistów:

 • prawnik wskaże sposób rozwiązania twojego problemu prawnego, pomoże sporządzić pismo, pomoże uregulować trudne sprawy,
 • dietetyk określi zasady doboru produktów spożywczych do planowania jadłospisów dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • psycholog pomoże Ci uwolnić się od obaw i uczynić swoje życie lepszym, z odwagą wyrażać swoje opinie, myśli i uczucia, zrozumieć swoje dzieci, poprawić z nimi relacje,
 • coach rodziny pomoże Ci rozwiązać problemy i konflikty rodzinne, wesprze Cię w organizacji i wykonywaniu obowiązków domowych,
 • pracownik środowiskowy – od niego uzyskasz wsparcie w zmianie i rozwiązywaniu problemów. Będzie Cię motywował do uczestnictwa w grupach samopomocowych i grupach wsparcia.

Wyjazdowy klub rodzinny – dla rodzin objętych wsparciem. Będzie to forma sprawdzenia w praktyce i pod okiem specjalistów nabywanych w trakcie projektu postaw i umiejętności.

Warsztaty dla rodziców

 • szkoła dla rodziców
 • wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 • metody wspólnego spędzania wolnego czasu
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży

Animacja lokalna

 • aktywizacja społeczna uczestników i ich otoczenia (środowisk lokalnych) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych
 • spotkania klubu aktywnych seniorów
 • wyjazd edukacyjny dla seniorów
 • warsztaty i spotkania “szyte na miarę”
 • inicjatywy lokalne/sąsiedzkie

Inicjatywy sąsiedzkie, pikniki rodzinne, imprezy świąteczne. Nasi animatorzy mają głowę pełną pomysłów i ciągle coś ciekawego organizują, wymyślają. Chętnie również podziałają na terenie Twojego podwórka.

Co daje udział w projekcie?

 • poprawę sytuacji rodzinnej
 • wzrost kompetencji wychowawczych
 • poprawę komunikacji w rodzinie
 • integracja rodziny
 • wzrost umiejętności organizacyjnej, metody spędzania wspólnie czasu
 • wyprostowanie problemów prawnych
 • poznanie innych rodzin, dzieci
 • poprawa wyników w nauce dzieci
 • zwiększenie umiejętności pracy w grupie,
 • radzenie sobie ze stresem, skuteczne techniki relaksacji
 • poprawa jakości życia rodziny poprzez zdrową dietę i styl życia
 • dobrze i efektywnie spędzony czas
 • pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach.

Jak się zapisać?

Jeśli Wasza rodzina mieszka na obszarze gminy Jeziorany przyjdź do Świetlicy Wiejskiej w Kramarzewie lub Świetlicy Wiejskiej w Franknowie.

Na miejscu personel projektu pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi się na spotkania diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia w projekcie są najbardziej potrzebne Twojej rodzinie.

Partnerem w projekcie jest Fundacja dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste

Koordynator projektu: Natalia Preilowska, e-mail: n.preilowska@federacjafosa.pl, tel. 89 523 60 92

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 2 Oświadczenie_korzystanie z pomocy społecznej-1

Załącznik nr 3 Oświadczenie_przebywanie w pieczy zastępczej

Załącznik nr 4 Oświadczenie_członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 5 Oświadczenie_bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 6 Oświadczenie_odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego

Załącznik nr 7 Oświadczenie_korzystanie z POPŻ

Załącznik nr 8 Oświadczenie_inne

Załącznik nr 9 Rezygnacja z uczestnictwa

Załącznik nr 10 Oświadczenie -covid-

Projekt „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.