Regionalna Strefa Pomocy – REZULTATY

  • Docelowo wsparciem projektu objętych zostanie 100 osób;
  • Magazyn GENERACJA – magazyn wersja online
  • Konferencja “Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną” – 22.06.2022r.
  • Film szkoleniowy: Stres opiekuna
  • Program Szkoły dla opiekunów;
  • Przez cały okres projektu prowadzone są szkolenia z opieki i pielęgnacji, warsztaty z kompetencji społecznych, komunikacji i artystyczne, warsztaty z praw swojej grupy oraz ich egzekwowania i reprezentowania, spotkania grup wsparcia i samopomocowych;
  • Kluczowe jest stałe wsparcie doradców specjalistycznych;
  • Kampania fundraisingowa “FOSa Dzieciom i Seniorom”:

 

 

Spotkania z psycholożką Anną Serbeńską:

spotkania z psychologiem
spotkania z psychologiem
spotkania z psychologiem