Rozeznanie cenowe na realizację usługi szkoleniowej

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do składania ofert w ramach prowadzonego rozeznania cenowego rynku na realizację usługi szkoleniowej/przeprowadzenie szkolenia w ramach Szkoły Wymiany Wiedzy i Doświadczeń, realizowanej w ramach operacji pn. Dobre miejsca. Wymiana wiedzy w tematyce rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy podmiotami prowadzącymi świetlice wiejskie i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje szczegółowe znajdują się w załącznikach:

rozeznanie TRENER WIODĄCY 3. logo c-b

rozeznanie TRENERZY 2.1. logo c-b

rozeznanie TRENERZY 2.2. logo c-b

rozeznanie TRENERZY 2.3. logo c-b

rozeznanie TRENERZY 2.4. logo c-b