Regionalne Biuro Rzecznika – TAK DZIAŁAMY

Projekt “Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych” to przede wszystkim unikalna możliwość wprowadzenia w życie osób starszych, niesamodzielnych i ich opiekunów okazji do wspólnych spotkań, integracji, samopomocy, uzyskania wsparcia specjalistów i doradców w trudnych sytuacjach życiowych.

To również misja Biura Rzecznika Praw Osób Starszych: spotykać się, reagować, edukować o prawach przysługujących seniorom.

Konferencja na temat „Praw Seniora do godnego życia – stop przemocy” z udziałem Rzecznika – 18.11.2022, Piecki
Konferencja na temat „Praw Seniora do godnego życia – stop przemocy” z udziałem Rzecznika – 18.11.2022, Piecki 

To upowszechnianie wiedzy na temat problemów osób starszych, m.in poprzez organizację konferencji: V Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. Hasłem przewodnim było przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych, która odbyła się 27.20.2022r.

Panel ekspertów
Konferencja

To praca nad unikalną ścieżką przeciwdziałania przemocy wobec osób w podeszłym wieku.

Warsztaty opracowywania ścieżki przeciwdziałania przemocy

To także warsztaty i szkolenia uwrażliwiające osoby pracujące w obszarze szeroko pojętej, starszej dorosłości jak również pomagające młodzieży zrozumieć problemy trzeciego wieku.

Wsparcie dietetyka
Grupa samopomocowa
Działania samopomocowe i integrujące

 

Wsparcie fizjoterapeuty