Raport z wdrażania programu: „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”

Lata 2017-2018 obejmuje przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. RAPORT z monitoringu wdrażania w latach 2017-2018 programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

Spotkanie komitetu monitorującego, w którym ze strony FOSy uczestniczyli prezes Bartłomiej Głuszak i rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski, odbyło się w listopadzie 2019. Raport zawiera wiele ciekawych informacji na temat sytuacji osób starszych w regionie oraz priorytety działań, będące wytyczną i perspektywą działań władz samorządowych.

Raport w załączniku:

Ostateczny_Raport_z monitoringu_programu_Polityka_senioralna