Rady Seniorów – ReAktywacja

Federacja FOSa realizuje projekt „Rady Seniorów- ReAktywacja” i w związku z tym pragniemy  zaprosić Państwa do przystąpienia do projektu o wsparcie w funkcjonowaniu dla istniejących rad. Rady seniorów otrzymają wsparcie ekspertów w zakresie wypracowania niezbędnych do skutecznego funkcjonowania dokumentów, np. podczas tworzenia planu rozwoju/pracy, bądź innego dowolnego dokumentu w zależności od potrzeb, zyskają wiedzę o narzędziach działania liderów, współpracy z administracją samorządową do wpływania na polityki publiczne w tym zakresie w gminach i powiatach. Otrzymają też stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim.

W ramach projektu założyliśmy również wsparcie w powstaniu nowych rad seniorów. Wsparcie w powstaniu każdej z rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w którego skład będą wchodzili przedstawiciele samorządu, lokalnych środowisk seniorskich oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób starszych. Podczas  spotkań zespół przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady.

Jedną z form wsparcia w ramach projektu jest Szkoła Liderów Środowisk Senioralnych. W ramach szkoły planowane jest 8 spotkań (3 on-line oraz 5 na sali szkoleniowej).

Liczymy, że oferowane wsparcie przełoży się na zwiększenie skuteczności i efektywności działania Rad oraz, że przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych.  W związku z tym serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Natalii Preilowskiej (n.preilowska@federacjafosa.pl) lub koordynatora wsparcia Bartłomieja Głuszak (b.gluszak@federacjafosa.pl) lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 - 31.08.2022 r.

Wartość grantu: 14.987,15 €

Ruszyła rekrutacja do Szkoła Liderów Środowisk Senioralnych! Szczegóły oraz formularz rekrutacji w linku poniżej:

Rady Seniorów – ReAktywacja – Federacja FOSA

Informacja o nowej kadencji Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

Nowa kadencja Społecznej Rady Seniorów - Federacja FOSA

"Seniorzy w sieci" - artykuł Małgorzaty Ziemackiej, trenerki prowadzącej zajęcia informatycznie z członkami Rad Seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego:

Seniorzy ostrożni w sieci - Federacja FOSA

"Jak osiągnąć sukces medialny?" - artykuł Roberta Lesińskiego, dziennikarza Radia Olsztyn:

Jak osiągnąć sukces medialny? - Federacja FOSA

Rady Seniorów mają wielką moc! Obserwują, podpowiadają samorządowcom, starają się, by starszym osobom żyło się lepiej i ciekawiej:

SENIORZY SENIOROM - Telewizja Kopernik - Federacja FOSA

Rezultaty osiągnięte poprzez realizację projektu:

  • 60 osób podniosło umiejętności w zakresie komunikacji działań rady
  • 45 osób podniosło wiedzę w zakresie współpracy z samorządem lokalnym
  • 43 osoby podniosły umiejętności w zakresie stosowania narzędzi cyfrowych

Projekt Rada Seniorów ReAktywacja finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny