Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych – dokumenty do pobrania


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

Formularz udziału w projekcie – Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych

PLAKAT Rzecznik Osob Starszych A3

Zapraszamy do czytelni: Czytelnia – Potrzebni

ŚCIEŻKA PRACY Z SENIORAMI UWIKŁANYMI W PRZEMOC broszura w języku polskim:

Sciezka Pracy Z Seniorami Uwikłanymi w Przemoc broszura

AID PATH – ŚCIEŻKA PRACY Z SENIORAMI UWIKŁANYMI W PRZEMOC broszura w języku angielskim: Aid Path

Ulotka Rzecznicy Praw Osób Starszych do pobrania w PDFulotka_A5_Biuro_Rzecznika 2