Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych – dokumenty do pobrania


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

Formularz udziału w projekcie – Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych

PLAKAT Rzecznik Osob Starszych A3

Zapraszamy do czytelni: Czytelnia – Potrzebni

KOPERTA ŻYCIA: KOPERTA ŻYCIA MAGNES

Skorzystaj z przygotowanych przez nas grafik, pobierz PDF z formularzem oraz naklejkę do samodzielnego umieszczenia na lodówce (np. za pomocą magnesu).

Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego.

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych,starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

 

ŚCIEŻKA PRACY Z SENIORAMI UWIKŁANYMI W PRZEMOC broszura w języku polskim:

Sciezka Pracy Z Seniorami Uwikłanymi w Przemoc broszura

AID PATH – ŚCIEŻKA PRACY Z SENIORAMI UWIKŁANYMI W PRZEMOC broszura w języku angielskim: Aid Path

Ulotka Rzecznicy Praw Osób Starszych do pobrania w PDFulotka_A5_Biuro_Rzecznika 2