Sztuka szukania rozwiązań

Sztuka poszukiwania rozwiązań – dlaczego warto zaprosić do swojego świata przychylnego obserwatora?

W swojej pracy zawodowej skupiamy się na podmiotowym traktowaniu klienta, które zakłada przyjęcie pozycji niewiedzy i uważnego zainteresowania sytuacją klienta. Stosując narzędzia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach staramy się nie naprawiać tego, co się nie popsuło, ogniskować klientów na tym, co działa i wzmacniać ich by robili tego więcej, a także szukać zamienników tych sytuacji, które niedomagają. W takim podejściu to klient jest ekspertem od swojego życia – tylko on zna dokładnie, ze szczegółami te momenty, które działają i te, które ewidentnie są do zaprzestania lub zmiany. Potrzeba mu jednak uważnego, żywo zainteresowanego i umiejącego położyć akcenty w odpowiednich miejscach, słuchacza. Wydobywanie i wzmacnianie zasobów – cech, umiejętności, zachowań, odnosi się do konkretnych sytuacji z życia klienta, a sam proces służy wykorzystaniu tego co jest, do spełniania marzenia, wizji najlepszej przyszłości dla klienta. Przyszłość ta jest najlepszą dla niego, pochodzącą z jego, a nie naszego, jako pomagacza, świata.

Skorzystam z metafory filmowej, by wyjaśnić nieco bardziej po co naszym klientom pomagacz skoro są ekspertami od swojego życia i w zasadzie mają wszystko, co potrzebne, by znaleźć rozwiązanie bieżących trudności.

Nasi klienci zabierają nas do swojego świata. Ich rola – ekspertów od swojego życia, posiada jedną wadę – brak dystansu w oglądzie sytuacji. Film autobiograficzny pt.: „Moja historia”, który są w stanie odtworzyć w głowie często tnie wątki – mamy wrażenie, że reżyser tendencyjnie wybiera niektóre zdarzenia do złudzenia podobne, a innym nie pozwala się w pełni objawić. Dodatkowo te postacie podzielone na dwa obozy – złe i dobre charaktery. I wszystko to nie jest kwestią niskiego budżetu czy słabej obsady. Akcja tego filmu pełna jest schematów funkcjonowania wynikających z historii życia, przekonań o sobie i świecie utrwalonych w toku wychowania i późniejszych, często nieświadomych, wyborów. Żeby to zobaczyć, rozszyfrować dobór wątków do filmu, spojrzeć obiektywnie na postacie w nim występujące, potrzeba nam uważnego, wyrozumiałego i pozytywnie nastawionego widza. Tym widzem staramy się być dla naszych klientów. Lepszej przeszłości nie możemy stworzyć, ale możemy dokonać wspólnie wyboru innych wątków do tego filmu, zmienić sposób postrzegania wydarzeń, ich narracji czy nawet ocieplić w oczach reżysera niektóre postacie. To mała zmiana z wielkim efektem.

To czego wspólnie poszukujemy to wyjątki, odstępstwa od tych niepisanych reguł, powtarzających się scen. Sytuacje, które traktujemy jako momenty chwały, przejawy siły lub chwile, kiedy nasi klienci najlepiej czuli się z sobą samym – to one są źródłem najcenniejszych informacji. Są to informacje o tym jacy potrafią być nasi klienci – mówią nam o potencjalności, którą możemy rozwijać. Są pełne pozytywnych odczuć dotyczących siebie i świata, a to ten poziom jest najtrudniejszy do poczucia w chwili, kiedy nasi klienci zmagają się z jakąś trudną sytuacją, mają poczucie, że sobie nie radzą – ogólnie jest nie najlepiej lub nawet bardzo źle. Kiedy uświadamiają sobie, że to, czego tak bardzo pragną, czego szukają na różne sposoby, już w nich jest, a wymaga często odkrycia, zauważenia i wzmocnienia, zmienia się bardzo wiele.

Patrząc z tego poziomu – zasobów i potencjalności, zapraszam teraz każdego do krótkiego doświadczenia – Pomyśl przez chwilę i poczuj jak to jest uświadomić sobie, że potrafisz, że były w Twoim życiu momenty, kiedy korzystałeś z tej cechy, umiejętności, po prostu byłeś taki, jaki chcesz być? A może korzystasz z niektórych cech w zupełnie innych sytuacjach, kontekstach i chciałbyś je zaadaptować do nowych ról? Jakie to uczucie? Zaobserwuj jak to jest. Czy to przyjemny stan?

Nasza rola, to jak pracujemy i chcemy pracować z naszymi klientami, to wspólne poszukiwanie rozwiązań na bazie tych właśnie potencjalności, zasobów – konkretnych, wymiernych. Złapanie i podtrzymanie tego stanu. Praca nad rozwijaniem, zmianą kontekstu stosowania pewnych cech, kompetencji czy umiejętności np. pomagania innym, zastosowana względem samych siebie, przynosi efekt w postaci wzrostu poczucia bycia wystarczająco dobrym, a to z kolei czyni nas ciepłymi, dobrymi reżyserami życiowych historii. Dobry reżyser nie obsadzi nas w słabej roli. I nie ma znaczenia czy dotychczas nasi klienci grywali w horrorach czy komediach. Zawsze mogą poszukać dla siebie lepszej przestrzeni życiowej i opuścić niewygodne role biorąc ze sobą doświadczenie, mocne strony, atuty i potencjalności, które ledwie się tlą, bo nie było okazji ich wykorzystać. Wszystko czego potrzebują jest w nich – są kroplą w oceanie, ale jako kropla zawierają wszystkie cechy oceanu – czy to mało?

Każdemu z nas przydaje się spojrzenie na siebie przychylnym okiem szukającym okruchów złota, a nie jedynie rys. Dlatego taki model pracy i wspólnego poszukiwania rozwiązań jest narzędziem uniwersalnym – zarówno, dla tych klientów, którym brakuje jedynie małego kroku na drodze do zrealizowania celu, jak i w przypadku, gdy nawet marzyć nie mają odwagi.

Katarzyna Chwieduk, psycholog w realizowanym przez FOSę projekcie „W drodze do aktywności – 2”

Projekt „Local and International Active Seniors” – Newsletter nr 3

Projekt „Local and International Active Seniors” – Newsletter nr 3

Partnerzy międzynarodowego projektu „Local and International Active Seniors” z Wielkiej Brytanii, Polski, Łotwy, Francji, Włoch i Portugalii są o krok bliżej do stworzenia programu szkoleniowego dla wolontariuszy w wieku 50+ i organizacji pozarządowych, które współpracują z wolontariuszami 50+.

Zapraszamy do lektury kolejnego Newslettera!

Zapytanie ofertowe – doradztwo z zakresu dietetyki

Zapytanie ofertowe nr 3/WDA/ZO/2018 ( usługa  indywidualnego specjalistycznego doradztwa z zakresu dietetyki dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi indywidualnego specjalistycznego doradztwa z zakresu dietetyki dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 16 lipca 2018 r.  do godziny. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego doradztwa z zakresu dietetyki nr WDA_3_2018

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo prawne

Zapytanie ofertowe nr 2/WDA/ZO/2018 ( usługa  indywidualnego specjalistycznego doradztwa prawnego dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi indywidualnego specjalistycznego doradztwa prawnego dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 16 lipca 2018 r.  do godziny. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego doradztwa prawnego nr WDA_2_2018

Godna naśladowania – Monika Hausman-Pniewska!

11 czerwca 2018 w Olsztynie odbyło się Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych. Jednym z najważniejszych punktów programu wydarzenia była gala Konkursu „Godni Naśladowania”. Nagrody dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych na polu aktywności obywatelskiej i społecznej przyznano po raz piętnasty.

W kategorii „Pozarządowiec Godny Naśladowania” nagrodę główną i statuetkę odebrała Monika-Hausman-Pniewska z FOSy.

W pozostałych kategoriach wyróżnieni zostali:

Kategoria I  – „Oganizacja Godna Nasladowania”:
– nagroda główna: Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”,
– wyróżnienia: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. ks. Juliana Żołnierkiewicza (organizacja członowska FOSy), Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, Stowarzyszenie Zwierzyniec Świętego Franciszka (nagroda finansowa ufundowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Stowarzyszenie Kloszart (nagroda finansowa ufundowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
Kategoria II – „Pozarządowiec Godny Naśladowania”:
– nagroda główna: Monika Hausman-Pniewska,
– wyróżnienie: Władysław Karkulowski (Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR).
Kategoria III – „Samorząd Godny Naśladowania”:
– nagroda główna: Gmina Kurzętnik.
Kategoria IV – „Przedsiębiorca Godny Naśladowania”:
– nagroda główna: Wiesław Łubiński,
– wyróżnienie: Ubojnia Drobiu Górni i Synowie sp.j.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego adres: ul. Linki 3/4, 10-535, tel. 55 236 27 16, 89 523-60-92, email: biuro@federacjafosa.pl, dalej: „Administrator”.

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. A i art. 9 ust. 2 lit. A RODO w sytuacjach gdy przetwarzanie wymaga zgody na przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest w tym przypadku dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonał administrator przed jej wycofaniem.
  2. 6 ust. 1 lit. B RODO w przypadkach kiedy jest to konieczne w celu wykonania zawartej przez Administratora umowy na wykonanie usług lub dostaw z właścicielem danych osobowych. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.
  3. 6 ust. 1 lit. C RODO w sytuacjach kiedy obowiązek przetwarzania danych osobowych nałożony został na Administratora przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest w tych sytuacjach obowiązkowe i określone obowiązującymi przepisami prawa.
  4. 6 ust. 1 lit. C i E oraz art. 9 ust. 2 lit. B i G RODO w przypadkach realizaowania projektów finansowanych ze śrdoków Unii Europejskiej, których celem jest ochrona socjalna lub realizowanie zadań w interesie publicznych. Podanie danych osobowych jest w tych sytuacjach obowiązkowe i określone obowiązującymi przepisami prawa,
  5. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach działań podejmowanych jako prawnie uzasadniony interes administratora, np. w celu marketingu usług własnych,
  6. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f w celu ustalenia dochodzenia i obrony roszczeń.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 2 celów:
  1. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
  3. przez okres wymagany przepisami prawa,
  4. przez okres wymagany przepisami prawa,
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacjom międzynarodowym w Państwach trzecich.
 3. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania; operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji; banki w celu realizacji przelewów; podmiotom publicznym w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem przysługuje Pani/Panu
  1. prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu wykonania umowy,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

JOBfirma – podnosimy swoje kompetencje

W okresie od 30 października do 1 grudnia 2017 roku w siedzibie Federacji FOSa odbyła się I edycja JOBfirmy – 5-tygodniowego, innowacyjnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej, w ramach którego beneficjenci projektu „W drodze do aktywności”, funkcjonując w ramach symulacyjnego przedsiębiorstwa, są włączani w szereg działań ukierunkowanych na podniesienie ich kompetencji zawodowych oraz gotowości do wejścia na rynek pracy.

W tym okresie, poza uczestnictwem w warsztatach i szkoleniach, uczestnicy JOBfirmy samodzielnie realizowali zlecane im zadania o charakterze zawodowym, brali czynny udział w akcjach organizowanych przez FOSę (np. „Przestrzeń dla Partycypacji”, „FOSa dzieciom i seniorom”), stworzyli oraz prowadzili bloga internetowego poświęconego działaniom projektowym pn. „W drodze do aktywności” (wdrodzedoaktywnosci.blogspot.com). W dniu 30 listopada z uczestników JOBfirmy motywował Paweł Papke – wybitny sportowiec, wielokrotny reprezentant Polski w piłce siatkowej.

I edycję programu ukończyło w sumie 9 osób z Olsztyna i Stawigudy.  W realizowanej obecnie II edycji JOBfirmy szkoli się kolejne 9 osób (z Olsztyna i Jonkowa).

Pozdrawiam

Zapytanie ofertowe – warsztaty wizażu

Zapytanie ofertowe nr 4/WDA/ZO/2017  (na usługę przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wizażu dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wizażu dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 27 listopada 2017 r.  do godziny. 12:00

Zapytanie ofertowe na usBug_ przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wiza_u nr 4_WDA_2017