Zapytanie ofertowe – doradztwo z zakresu dietetyki

Zapytanie ofertowe nr 3/WDA/ZO/2018 ( usługa  indywidualnego specjalistycznego doradztwa z zakresu dietetyki dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi indywidualnego specjalistycznego doradztwa z zakresu dietetyki dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 16 lipca 2018 r.  do godziny. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego doradztwa z zakresu dietetyki nr WDA_3_2018

Zapytanie ofertowe – indywidualne doradztwo prawne

Zapytanie ofertowe nr 2/WDA/ZO/2018 ( usługa  indywidualnego specjalistycznego doradztwa prawnego dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi indywidualnego specjalistycznego doradztwa prawnego dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 16 lipca 2018 r.  do godziny. 10:00

Zapytanie ofertowe na usługę indywidualnego doradztwa prawnego nr WDA_2_2018

Godna naśladowania – Monika Hausman-Pniewska!

11 czerwca 2018 w Olsztynie odbyło się Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych. Jednym z najważniejszych punktów programu wydarzenia była gala Konkursu „Godni Naśladowania”. Nagrody dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych na polu aktywności obywatelskiej i społecznej przyznano po raz piętnasty.

W kategorii „Pozarządowiec Godny Naśladowania” nagrodę główną i statuetkę odebrała Monika-Hausman-Pniewska z FOSy.

W pozostałych kategoriach wyróżnieni zostali:

Kategoria I  – „Oganizacja Godna Nasladowania”:
– nagroda główna: Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”,
– wyróżnienia: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. ks. Juliana Żołnierkiewicza (organizacja członowska FOSy), Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, Stowarzyszenie Zwierzyniec Świętego Franciszka (nagroda finansowa ufundowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Stowarzyszenie Kloszart (nagroda finansowa ufundowana przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
Kategoria II – „Pozarządowiec Godny Naśladowania”:
– nagroda główna: Monika Hausman-Pniewska,
– wyróżnienie: Władysław Karkulowski (Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR).
Kategoria III – „Samorząd Godny Naśladowania”:
– nagroda główna: Gmina Kurzętnik.
Kategoria IV – „Przedsiębiorca Godny Naśladowania”:
– nagroda główna: Wiesław Łubiński,
– wyróżnienie: Ubojnia Drobiu Górni i Synowie sp.j.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

JOBfirma – podnosimy swoje kompetencje

W okresie od 30 października do 1 grudnia 2017 roku w siedzibie Federacji FOSa odbyła się I edycja JOBfirmy – 5-tygodniowego, innowacyjnego programu aktywizacji społeczno-zawodowej, w ramach którego beneficjenci projektu „W drodze do aktywności”, funkcjonując w ramach symulacyjnego przedsiębiorstwa, są włączani w szereg działań ukierunkowanych na podniesienie ich kompetencji zawodowych oraz gotowości do wejścia na rynek pracy.

W tym okresie, poza uczestnictwem w warsztatach i szkoleniach, uczestnicy JOBfirmy samodzielnie realizowali zlecane im zadania o charakterze zawodowym, brali czynny udział w akcjach organizowanych przez FOSę (np. „Przestrzeń dla Partycypacji”, „FOSa dzieciom i seniorom”), stworzyli oraz prowadzili bloga internetowego poświęconego działaniom projektowym pn. „W drodze do aktywności” (wdrodzedoaktywnosci.blogspot.com). W dniu 30 listopada z uczestników JOBfirmy motywował Paweł Papke – wybitny sportowiec, wielokrotny reprezentant Polski w piłce siatkowej.

I edycję programu ukończyło w sumie 9 osób z Olsztyna i Stawigudy.  W realizowanej obecnie II edycji JOBfirmy szkoli się kolejne 9 osób (z Olsztyna i Jonkowa).

Pozdrawiam

Zapytanie ofertowe – warsztaty wizażu

Zapytanie ofertowe nr 4/WDA/ZO/2017  (na usługę przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wizażu dla uczestników projektu „W drodze do aktywności”)

W związku z prowadzeniem projektu pn. „W drodze do aktywności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wizażu dla uczestników projektu ” W drodze do aktywności”

Oferty przyjmujemy do 27 listopada 2017 r.  do godziny. 12:00

Zapytanie ofertowe na usBug_ przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu stylizacji i wiza_u nr 4_WDA_2017

Jesień na talerzu w Bęsi

W ramach realizacji projektu „Rozwój  usług społecznych w Gminach Kolno i Biskupiec” w dniu 16.11.2017 grupa mieszkańców Bęsi spotkała się na warsztatach kulinarnych pod nazwą „ Jesień na talerzu”.  W spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób, w tym panie z „Aktywnego klubu seniora w Bęsi” oraz animator projektu, Beata Jakubiak.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami uczestnicy przynieśli ze sobą produkty, dary jesieni z własnych ogródków i według domowych przepisów przyrządzili cztery rodzaje surówek. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń na temat jesiennych warzyw i owoców oraz wytwarzanych z nich domowych przetworach. Na koniec wszyscy chętnie wymieniali się przepisami na „zdrowie na talerzu”.