Wesprzyj Akcję FOSa Dzieciom i Seniorom!

W tym roku, już po raz siedemnasty, Federacja Organizacji Socjalnych FOSa organizuje akcję świąteczną pn. „FOSa dzieciom i seniorom”. Celem akcji jest zorganizowanie prezentów gwiazdkowych dla najbardziej potrzebujących pomocy dzieci i seniorów, zwłaszcza dla tych mieszkających na terenach wiejskich.

Zapraszamy organizacje członkowskie i partnerskie oraz wszystkich zainteresowanych współpracą do włączenia się realizację tej inicjatywy przez promocję naszej zbiórki i ewentualną pomoc w przygotowaniu paczek dla potrzebujących osób.

Jeśli wśród Państwa podopiecznych są osoby potrzebujące szczególnego wsparcia i pomocy, zgłoście je do akcji.

Zgłoszenia – na załączonym formularzu, zawierające: uzasadnienie potrzeby wsparcia (w tym sytuacja osoby/rodziny ) oraz opis zaangażowania się organizacji/grupy zgłaszającej w promocję zbiórki i w samą zbiórkę zarejestrowaną na portalu ZRZUTKA.PL pod nazwą „FOSa dzieciom i seniorom”, prosimy przesyłać na adres m.chojnacka@federacjafosa.pl do 6 grudnia 2023 roku.

Na stronie internetowej Federacji FOSa i w materiałach prasowych będziemy wyróżniać instytucje szczególnie zaangażowane w naszą akcję. Będą one mogły także liczyć na wsparcie naszych wolontariuszy w swojej działalności, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zespół Centrum Wolontariatu przy Federacji FOSa, e-mail: m.chojnacka@federacjafosa.pl, tel. 887 187 009.

Za zebrane w ten sposób środki zakupimy produkty na paczki i przekażemy najbardziej potrzebującym.

POBIERZ FORMULARZ!

35 numer Magazynu Środowisk Osób Starszych GENERACJA już dostępny!

W imieniu redakcji Magazynu Środowisk Osób Starszych “Generacja” zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma.

W numerze, między innymi:

  • sylwetki rzeczników praw osób starszych Urszuli Wolnej i Krzysztofa Marusińskiego;
  • o nowej formie wsparcia seniorów – usługi sąsiedzkie;
  • porady prawne;
  • aktualności kulturalne;
  • podstawowa opieka zdrowotna;
  • pocztówki z podróży;

BĄDŹ WSPÓŁTWÓRCĄ ,,GENERACJI”!

Zapraszamy organizacje, instytucje, naszych czytelników i inne osoby do współpracy przy tworzeniu tej gazety. Szczególnie zwracamy się do osób starszych. Dzielcie się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat organizowania sobie i innym dobrego życia. Wy właśnie macie tej wiedzy szczególnie dużo i jest ona najbardziej cenna. Prosimy o nadsyłanie materiałów z takich dziedzin jak: aktywność i edukacja osób starszych, organizacje seniorskie, twórczość, materiały poradnicze i wszystkie te, które sami chcielibyście tutaj przeczytać. Zainteresowanych współtworzeniem naszego pisma prosimy o kontakt z redakcją: generacja@federacjafosa.pl. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótu i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Autorzy tekstów prezentują własne opinie. Za treść ogłoszeń i opublikowanych listów redakcja nie odpowiada.

GENERACJA_35 DO POBRANIA: Generacja 35

FOSa Dzieciom i Seniorom – wspólna pomoc ma moc!

Wystartowała. Coroczna Akcja Charytatywna Federacji FOSa: FOSa Dzieciom i Seniorom!

Zastanawiałeś się kiedyś jak żyją osoby, którym pomagamy w ramach akcji “FOSA DZIECIOM I SENIOROM”? Oto tylko kilka z wielu historii, które poznajemy na codzień…

MOŻESZ POMÓC TYM OSOBOM! Wpłać dowolną kwotę na naszą zbiórkę zrzutka.pl i poczuj magię świątecznego pomagania!

TO TAKIE PROSTE!

  • 10 zł pozwoli nam na wzbogacenie paczki o niezbędne produkty spożywcze, np. makarony, mąka, olej, cukier, herbata, itp.
  • 30 zł to już dodatkowe środki na artykuły higieniczne i kosmetyki
  • 50 zł i naszą paczkę osłodzi garść łakoci, które osoby starsze tak kochają
  • 100 zł – to już mega paczka wypchana po brzegi – jeśli będziesz miał chęć, podpiszemy ją Twoim imieniem i nazwiskiem, oraz wyjątkową dedykacją dla obdarowanej osoby! (kontakt priv)

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY GROSZ! POMAGAMY! RAZEM!!!

PLAKAT DO POBRANIA TUTAJ 

Ważna rola mediów obywatelskich

Zagrożenia i wyzwania mediów obywatelskich, perspektywy rozwoju oraz ich przyszłość. To było tematem konferencji „Media obywatelskie. Realia. Przyszłość. Wyzwania”, która odbyła się 15 listopada w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Wzięły w niej udział również przedstawicielki „Generacji” Federacji FOSa.
Media obywatelskie pełnią dziś ważną rolę w kształtowaniu opinii publicznej, nagłaśniania ważnych społecznie tematów oraz rzecznictwa interesów grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizowaniem ich problemów. O ważnej roli tych mediów rozmawiały osoby, które na co dzień tworzą lokalne redakcje. Organizatorem konferencji było Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu, które jest również wydawcą „Pozarządowca. Pisma Społeczników Warmii i Mazur”. O historii i tematach poruszanych w piśmie społeczników oraz o misji „Pozarządowca” mówił na wstępie wydarzenia Arkadiusz Jachimowicz, redaktor naczelny pisma „Pozarządowiec”, prezes Stowarzyszenia ESWIP.
Po oficjalnej inauguracji interesującą prezentację dotyczącą chatbotów przedstawił Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl. Wskazywał na zagrożenia płynące ze stosowania m.in. chat GPT w mediach oraz o przyszłości mediów, w której treści tworzone przez sztuczną inteligencję przewiduje wielu twórców mediów.
Ważnym punktem konferencji była debata redaktorów naczelnych mediów obywatelskich z Warmii i Mazur. Dyskusję poprowadził Rafał Gruchalski, a wzięli w niej udział Rafał Sułek z „Razem z Tobą” – miesięcznika osób niepełnosprawnych, Marek Jarmołowicz Telewizji Kopernik, Aneta Fabisiak-Hill i Katarzyna Janków-Mazurkiewicz z „Generacji. Magazynu Środowisk Osób Starszych”, Kinga Wiśniewska z Magazynu „Rzecz Jasna”, Piotr Baczewski z TV Górowo Iławeckie. Ekspertką panelu była również dr hab. Urszula Doliwa – kierownik katedry dziennikarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Debatowano o wyzwaniach w prowadzeniu mediów obywatelskich, ciągłej niepewności mediów trzeciego sektora w obliczu niestabilnej sytuacji ekonomicznej i stałym poszukiwaniu źródeł finansowania. Uczestnicy konferencji mogli też zobaczyć prezentacje wybranych mediów obywatelskich z Warmii i Mazur. Po tej części odbyła się część warsztatowa. „Filmowym okiem” poprowadzili Kuba Strumiński i Rafał Narnicki ze Stowarzyszenia ESWiP. Warsztaty pt. „Dziennikarstwo obywatelskie. Hejt a krytyka, gdzie jest granica?” poprowadziły Sylwia Warzechowska ze Stowarzyszenia ESWIP razem ze studentami Akademii Nauk Stosowanych I roku filologii polskiej o specjalności „dziennikarstwo i nowe media”.

VI Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów

Zapraszamy przedstawicieli istniejących oraz powstających rad seniorów a także innych podmiotów zainteresowanych tworzeniem rad seniorów do udziału w VI Wojewódzkich Spotkaniach Rad Seniorów, które odbędzie się w 22 listopada 2023 r w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, przy ul. Al., Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 (sala nr. 160).
W załączniku przesyłamy zaproszenie oraz program konferencji.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://forms.gle/JXrRbE92ZhxMdT9E6, do dnia 20 listopada 2023 roku, do godziny 10.00.

W przypadku pytań i problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z sekretariatem Federacji FOSa tel. 89 523 60 92, 503 466 700.
Szczegółowe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać u koordynatorki projektu Agnieszki Karczewskiej, pisząc na adres mailowy a.karczewska@federacjafosa.pl  lub pod numerem tel. 519-337-240.

Program konferencji 22.11

zaproszenie_VI

Poznaliśmy Godnych Naśladowania

W poniedziałek 6 listopada odbyła się gala konkursu Godni Naśladowania. Poznaliśmy społeczników, którzy bez wahania angażują się pomoc innym. Organizacją Godną Naśladowania został Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, a Pozarządowcem Godnym Naśladowania – Dorota Limontas.

Pierwsza edycja konkursu „Godni Naśladowania” odbyła się w 2004 roku. Od samego początku organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Samorządem Województwa. Konkurs zaczynał się od jednej kategorii – była to „Inicjatywa organizacji pozarządowych”. W ciągu kolejnych edycji liczba kategorii urosła do dziewięciu (w edycji XIV), a obecnie są to cztery kategorie.

W ciągu 20 lat do Konkursu zgłoszono ponad 550 wniosków. Tytuł „Godnych Naśladowania” otrzymało 86 laureatów. Wyróżnienia zdobyło łącznie 130 organizacji, osób i samorządów nominowanych do Konkursu.

Celem konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych a także promocja działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

Kategoria I konkursu – ORGANIZACJA GODNA NAŚLADOWANIA

NOMINOWANI:

– OLSZTYŃSKI KONWÓJ HUMANITARNY

– STOWARZYSZENIE DZIECI TWARDOWSKIEGO

– STOWARZYSZENIE WIATRAKI MAZUR

– WARMIŃSKO-MAZURSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyróżnienie pierwsze – STOWARZYSZENIE WIATRAKI MAZUR

Stowarzyszenie działa od 2011 roku w Starych Juchach.  Stowarzyszenie wspiera i animuje aktywność społeczną, m.in. poprzez aktywizację osób starszych, prowadzenie szkoleń i działań animacyjnych dla liderów społecznych i seniorów. Promuje wolontariat wśród dzieci i młodzieży. Organizuje akcje społeczne, włączając w przedsięwzięcia społeczności lokalne.

Wyróżnienie drugie – OLSZTYŃSKI KONWÓJ HUMANITARNY

Olsztyński Konwój Humanitarny jest grupą lokalnych wolontariuszy, którzy postanowili zaangażować się w bezpośrednią pomoc Ukrainie. Zespół OKH zorganizował piętnaście konwojów z pomocą humanitarną. Przekazał ponad 75 ton darów, w pierwszych dniach wojny przetransportował do Polski kilkaset osób z terenów objętych działaniami wojennymi. Olsztyński Konwój Humanitarny współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, szpitalami wojskowymi i dziecięcymi, domami pomocy, dziecka, misjami i kościołami, dzięki czemu wsparcie trafia wszędzie tam, gdzie jest potrzebne.

Wyróżnienie trzecie – STOWARZYSZENIE DZIECI TWARDOWSKIEGO

Stowarzyszenie powstało w 2019 roku z inicjatywy rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie gmina Rybno. Działają na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, promują integrację międzypokoleniową oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Stowarzyszenie realizując swoje cele stwarza możliwości rozwoju dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na różnych płaszczyznach.

Laureat kategorii I – Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Sejmik zarejestrowano w 1993 roku. W 2023 roku obchodzi 30-lecie. Celem działalności Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych jest reprezentowanie interesów osób
z niepełnosprawnościami, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady ochrony równości szans obywateli w społeczeństwie. WMSON ma na swoim koncie osiągnięcia nie tylko kraju ale również na gruncie międzynarodowym, wspierając partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. Sejmik zrzesza ponad 20 organizacji z województwa warmińsko-mazurskiego. To Sejmik i wchodzące w jego skład organizacje wdrażają innowacyjne rozwiązania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Nagrody w kategorii I zostały ufundowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Bank Żywności w Olsztynie i Chorągiew Warmińsko-Mazurską ZHP

Kategoria II – Pozarządowiec Godny Naśladowania

NOMINOWANI:

– Tadeusz Bielicki

– Ewa Czułowska

– Dorota Jachimowicz

– Sylwester Kasprowicz

– Dorota Limontas

Wyróżnienie pierwsze w kategorii II – Dorota Jachimowicz

Niezależna animatorka kultury, której kreatywność ma pozytywny wpływ na rozwój poczucia lokalnej tożsamości. Jako działaczka społeczna i kulturalna jest organizatorką wielu niebanalnych przedsięwzięć i wydarzeń, które wyróżniają się różnorodnością i odwagą. W jej działaniu priorytetem jest współpraca.

Wyróżnienie drugie w kategorii II – Sylwester Kasprowicz

Społecznik – organizator wielu akcji skierowanych do środowiska lokalnego, m.in. akcji profilaktycznych czy wydarzeń integrujących społeczność. Promuje postawy prospołeczne i gromadzi wokół swoich działań wiele osób prywatnych, organizacji społecznych oraz instytucji. Jest też inicjatorem wielu akcji charytatywnych. Honorowy krwiodawca, strażak w Ochotniczej Straży Pożarnej w Truszczynach.

Wyróżnienie trzecie w kategorii II – Ewa Czułowska

Współzałożycielka Rotary Club Olsztyn i jego prezydentka w latach 2017-2018, do dziś aktywna członkini klubu. Dyrektor Regionalna Olimpiad Specjalnych Polska Warmińsko-Mazurskie w latach 2018-19. Jest kustoszem wielu wystaw artystycznych w naszym województwie. Od lat pomaga potrzebującym, jest m.in. organizatorką akcji charytatywnych dla Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium.

Jest to nadzwyczajna osoba, która zawsze działa z uśmiechem na twarzy, nie zna słowa niemożliwe. Jest bardzo otwarta na potrzeby nie tylko pacjentów hospicjum ale również innych osób w kryzysie. Zawsze można liczyć na jej wsparcie rzeczowe, finansowe oraz mentalne.

Wyróżnienie specjalne w kategorii II – Tadeusz Bielicki

Tadeusz Bielicki to w gminie Dywity człowiek-instytucja, który z wielkim oddaniem, zaangażowaniem, sercem i pasją w sposób bezinteresowny działa na rzecz całej społeczności lokalnej Gminy Dywity. Jako działacz społeczny, strażak, radny, sołtys, kierowca szkolnego gimbusa, czy przedszkolny Święty Mikołaj, realizuje szerokie spektrum działań na rzecz różnych grup społecznych: przedszkolaków, uczniów szkół, dorosłych i seniorów. Jego działania koncentrują się głównie w Kieźlinach, ale mają również wpływ na społeczność całej gminy Dywity. Pan Tadeusz wspiera także wydarzenia w powiecie olsztyńskim. Jest zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych od niemal 60 lat, a więc od momentu powstania OSP Kieźliny w 1947 roku.

Jest Honorowym Dawcą Krwi – oddał ponad 30 litrów krwi.

Laureat kategorii II konkursu – Dorota Limontas

Instruktorka ZHP. Harcmistrzyni. Pełna empatii, zaangażowana w działalność na rzecz potrzebujących. W swojej harcerskiej służbie pełniła różne role, w tym Komendantki Hufca Warmińskiego ZHP im. Ryszarda Knosały w Olsztynie, Zastępczyni Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu. W jej pracy najważniejsza jest misja – wychowanie młodego człowieka oddanego swojej społeczności. Wyznacznikiem jej pracy jest współpraca, a jej działalność łączy pokolenia.

Druhna Dorota zachęca, inicjuje działania związane ze służbą, akcjami charytatywnymi, a przede wszystkim potrafi zawsze znaleźć rozwiązania na pojawiające się potrzeby wokół. Jest wzorem do naśladowania dla młodszych i starszych.

Swoją służbę pełni nie tylko dla harcerstwa, ale także odpowiada na potrzeby środowiska lokalnego i nie tylko. Podczas wybuchu pandemii koordynowała działania harcerskiej służby w walce z COVID19, reagując na pojawiające się zgłoszenia pomocy, nie tylko w mieście, ale całym województwie. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie była jedną z pierwszych, która zorganizowała pomoc rzeczową dla pierwszych uchodźców, którzy pojawili się w naszym regionie. Od tego czasu zorganizowała kilkanaście transportów humanitarnych, które dostarczyły tony pomocy dla uchodźców w Polsce, a przede wszystkim trafiły do ludności w Ukrainie.

Druhna Dorota Limontas od 2023 pełni funkcje przewodniczej Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. Swoją działalność społeczną skupia na rzecznictwie i wspieraniu III sektora w mieście. Jako przewodnicząca współpracuje z Olsztyńską Radą Seniorów, Młodzieżową Radą Miasta, Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego i innymi ciałami kolegialnymi oraz władzami miasta i lokalnym samorządem.

Zwyciężczyni otrzymuje statuetkę i tytuł Pozarządowca Godnego Naśladowania oraz nagrodę ufundowaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kategoria III konkursu – SAMORZĄD GODNY NAŚLADOWANIA

NOMINOWANI:

– Powiat Olsztyński

Laureat kategorii III konkursu: Powiat Olsztyński

Powiat Olsztyński w swojej działalności stawia na aktywność na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Zapewnia stałe wsparcie potrzebującym mieszkańcom powiatu. Powiat Olsztyński utworzył międzynarodową platformę ukierunkowaną na pomoc obywatelom Ukrainy na obszarach objętych wojną, a także migrantom wojennym, którzy zamieszkali na terenie powiatu. Powiat Olsztyński współpracuje z wieloma organizacjami i poprzez swoją działalność zwiększa aktywność mieszkańców i rozwija ideę społeczeństwa obywatelskiego.

Zwycięzca otrzymuje statuetkę i tytuł Samorządu Godnego Naśladowania.

Kategoria IV konkursu – PRZEDSIĘBIORCA GODNY NAŚLADOWANIA

Wyróżnienie w kategorii IV konkursu – AUCHAN Olsztyn

Sklep Auchan w Olsztynie współpracuje z organizacjami społecznymi min. Bankiem Żywności w Olsztynie, Fundacją Przyszłość dla dzieci, Polskim Czerwonym Krzyżem, Fundacją Pomoc Patrioty przekazując żywność w ramach ustawy o niemarnowaniu żywności oraz jako wsparcie Akcji pomocowych, paczek świątecznych, darmowych posiłków dla osób potrzebujących itp.

Auchan zaangażował pracowników, którzy w ramach wolontariatu rozwozili posiłki dla osób wykluczonych społecznie w ramach projektu „Wsparcie i edukacja dla niemarnowania żywności”. Auchan przekazuje również bo Banku Żywności w Olsztynie produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia, uświadamia konsumentów na temat zapobiegania marnotrawstwu żywności i corocznie organizuje kampanię społeczną, zbiera produkty żywnościowe dla osób potrzebujących.

Laureat kategorii IV konkursu – Rafał Lech firma LechPak

Firma  LechPak od wielu lat wspiera inicjatywy społeczne, organizuje wiele wydarzeń, jest sponsorem lokalnych klubów sportowych. Współpracuje z organizacjami sportowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, samorządem, organizacjami społecznymi, udziela się charytatywnie. Jako przedsiębiorca i sołtys animuje lokalną społeczność wskazując, jak ważna jest działalność społeczna, promuje zdrowy styl życia i współpracę opartą na wzajemnym szacunku.

Pan Rafał jest osobą, która za swoje działania dobroczynne nie oczekuje żadnej rekompensaty. Jako dobrze prosperujący przedsiębiorca oraz sołtys ma możliwość pomagania, zmieniania świata młodych ludzi. Stara się organizować im czas, daje alternatywę oraz sprawia, że w wielu mniejszych miejscowościach ludzie mają możliwość uczestniczenia w eventach podczas których nawiązywane są relacje, budowana jest wspólnota lokalna, a dodatkowo promowany jest zdrowy styl życia i wartości takie jak szacunek czy zdrowa rywalizacja sportowa. Zwycięzca otrzymuje statuetkę i tytuł Przedsiębiorcy Godnego Naśladowania.

 

Ruszyła Szkoła Liderów Środowisk Seniorskich

Pierwsze spotkania w ramach Szkoły Liderów Środowisk Seniorskich za nami. W dniach 25-26 października 2023 r.  grupa 10 zaangażowanych społecznie liderów/przedstawicieli swoich środowisk z Działdowa, Braniewa, Reszla, Tolkmicka, Elbląga i Jedwabna, uczestniczyła w warsztatach dotyczących umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.

W spotkaniu dużą rolę odegrały osobiste doświadczenia uczestniczek i uczestników z pracy liderskiej we własnych środowiskach, które stały się  platformą wymiany dobrych praktyk i poligonem doświadczalnym w budowania strategii rozwiazywania konfliktów, problemów i przeciwności, które bardzo często zdarzają się  w życiu osób pełniących funkcje zarządcze w radach, grupach i organizacjach.

Warsztaty przeprowadziła Aneta Fabisiak-Hill – animatorka, pedagożka, absolwentka Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego, mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Szkoły Liderów za aktywny udział i zaangażowanie podczas warsztatów. Spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że warto wspierać środowiska 60+ i wymieniać się doświadczeniami pomiędzy przedstawicielami różnych rad seniorów i innych organizacji, którym zależy na partycypacji seniorów w życiu publicznym.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor, Pani Adriannie Walendziak oraz pracownikom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za pomoc w organizacji warsztatów
i użyczenie sali, na której odbywało się spotkanie.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowanego  ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Warsztaty wyjazdowe dla Społecznej Rady Seniorów

W dniach 12-13 października 2023 r. na zamku w Nidzicy odbyły się 2-dniowe wyjazdowe warsztaty dla Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas tego spotkania uczestnicy wypracowywali bieżący plan działania rady (do roku 2025) a także standard działania każdego członka rady dotyczący m.in. spotkań z samorządem czy środowiskami seniorskimi.

Po warsztatach uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia oddziału geriatrycznego w szpitalu w Nidzicy.  Rozwój geriatrii jest jednym z priorytetów działań Społecznej Rady Seniorów.

Dziękujemy członkom Społecznej Rady za zaangażowanie i wysoką frekwencję oraz liczymy na dalszą współpracę.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowanego  ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

SZKOŁA LIDERÓW ŚRODOWISK SENIORALNYCH

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór do Szkoły Liderów Środowisk Senioralnych. Szkoła to oferta dla osób 60+, zaangażowanych społecznie, działających aktywnie w Radach Seniorów, organizacjach społecznych, chcących rozwijać swoje kompetencje osobiste i liderskie, poszerzyć wiedzę z zakresu: zarządzania, pozyskiwania środków na działalność społeczną,  współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz samorządem.

Szkoła trwać będzie od października do grudnia bieżącego roku i składać się będzie z 5 bloków szkoleniowych. Udział w Szkole Liderów Środowisk Senioralnych jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg oraz wyżywienie podczas zjazdów. Grupa szkoleniowa będzie liczyć 12 osób.

Szczegółowych informacji o szkole udziela Pani Agnieszka Karczewska, pod adresem mailowym a.karczewska@federacjafosa.pl  oraz pod numerem telefonu 519337240. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.10.2023r. za pośrednictwem dołączonego formularza.

Plan szkoleń:

25-26.10.2023r., Olsztyn. Tematyka: Umiejętności interpersonalne. Spojrzenie na siebie w kontekście relacji grupowych. Komunikacja interpersonalna. Jak budować osobistą skuteczność lidera? Konflikty – jak umiejętnie je rozwiązać?

Osoba prowadząca: Aneta Fabisiak-Hill

6.11.2023r. (online), Tematyka: współpraca z samorządem lokalnym i instytucjami publicznymi, narzędzia wpływania na decyzje władz publicznych w zakresie polityki senioralnej, współpraca z radnymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

13.11.2023r. (online), Tematyka: źródła pozyskiwania środków na działania społeczne.

22-23.11.2023r., Olsztyn. Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. Tematyka warsztatów: ABC pisania projektów (diagnoza potrzeb i problemów, określanie celów, opisywanie działań i rezultatów, wstępna kalkulacja kosztów, monitoring i ewaluacja, sprawozdawczość), Model Rady Seniorów – merytoryczne, organizacyjne i praktyczne schematy działania rad seniorów.

13-14.12.2023r., Górowo Iławeckie. Tematyka: Wystąpienia publiczne – szkolenia i praktyczne warsztaty medialne.

Sylwetki trenerek i trenerów:

Aneta Fabisiak-Hill – animatorka, pedagożka, absolwentka Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego; specjalistka w dziedzinie tworzenia i produkcji kampanii społecznych, fundraisingu, budowania strategii rozwoju (specjalizacja: instytucje kultury, ngo), tworzenia i finansowania projektów społeczno-kulturalnych. Na co dzień związana zawodowo z Federacją FOSa.

Monika Michniewicz – pedagożka, menedżerka, trenerka Modelu Współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi, autorka i koordynatorka projektów. Ekspert oceny wniosków w krajowych programach ze środków publicznych i funduszy norweskich. Przez prawie 20 lat samorządowiec. W latach 2007-2019 pełnomocniczka Prezydenta Olsztyna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dyrektorka wydziału zdrowia i polityki społecznej. Obecnie menadżerka ds rozwoju usług społecznych w Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Ekspertka budowania i rozwoju usług społecznych.

Bartłomiej Głuszak – polityk społeczny, ekspert w zakresie polityk i inicjatyw społecznych. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwoju organizacji, rozwoju usług społecznych, budowania partnerstwa i innowacji społecznych. Członek KM FEWIM, FERS i FENG.

POBIERZ FORMULARZ

formularz zgłoszeniowy Aktywne Rady Środowisk Seniorskichok

FOSa na spotkaniu roboczym z Radą Seniorów z Olsztynka

Federacja FOSa czynnie wspiera działania związane ze środowiskami seniorskimi, w tym   z funkcjonowaniem Rad Seniorów. Jednym z ostatnich przykładów takiej aktywności  była możliwość uczestniczenia w 2-dniowym, wyjazdowym spotkaniu z Radą Seniorów z Olsztynka. Dzięki współpracy z Gminą Olsztynek udało się zorganizować spotkanie, na którym członkowie rady wspólnie z Bartłomiejem Głuszakiem (prezes Federacji FOSa) dyskutowali na tematy związane z działalnością Rady, identyfikowali potrzeby i problemy, a także wspólnie opracowywali przyszły Plan Działania.

W imieniu Federacji FOSa serdecznie dziękujmy Radzie Seniorów z Olsztynka za zaufanie i dużą aktywność podczas spotkania oraz liczmy na dalszą współpracę.

Jednocześnie zapraszamy do zgłoszeń (https://federacjafosa.pl/seniorzy-chcecie-zmienic-los-osob-starszych-w-waszych-srodowiskach-ten-projekt-jest-dla-was/) środowiska seniorskie zainteresowane wsparciem w zakresie tworzenia nowych rad, a także już funkcjonujące rady, którym z wielką przyjemnością służymy doradztwem.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Szkolenia dla organizacji członkowskich Federacji FOSa

Rusza rekrutacja na jednodniowe SZKOLENIA DEDYKOWANE ORGANIZACJOM CZŁONKOWSKIM FEDERACJI FOSa.

Od 02.10.2023 r. udostępnimy Państwu link z zaproszeniem do zapisywania się na wybrane szkolenie.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Przedstawiciel danej organizacji może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu. Podczas szkolenia zapewniamy obiad oraz przerwę kawową.

TUTAJ ZAMIESZCZAMY SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLEŃ DO POBRANIA/KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ:  oferta szkoleń dla organizacji członkowskich Federacji FOSa

Oferta szkoleń FOSa NORWEG – AKTUALIZACJA 17.11.2023

Zapraszamy do skorzystania z formularza rekrutacyjnego:

Formularz rekrutacyjny na szkolenia dla organizacji członkowskich Federacji FOSa (google.com) – PO 17.11.2023 r.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 13 października 2023 r. 

Jednocześnie zapraszamy do składania propozycji tematyki szkoleń, którą są Państwo zainteresowani. Ułatwi nam to zaplanowanie kolejnych szkoleń.

Zapraszamy do kontaktu. Szczegółowych informacji udziela Anna Książak-Gregorczyk pod adresem a.ksiazak@federacjafosa.pl lub numerem telefonu 89 523 60 92.

Formularz rekrutacyjny na szkolenia dla organizacji członkowskich Federacji FOSa (google.com)