Pożegnanie lata w Biesalu

W niedzielę 29 sierpnia w Biesalu hucznie odbyło się „Pożegnanie lata”. Były rozgrywki sportowe, animacje dla całych rodzin, a wydarzenie zakończyło integracyjne ognisko.

Mimo kapryśnej pogody na wydarzenie licznie przybyli mieszkańcy. Czekały na nich animacje i rywalizacja sportowa. W niedzielne popołudnie na tamtejszych boiskach odbył się miniturniej siatkówki o Puchar Dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie i Turniej Rodzinny o Puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej Biesala. Obok pucharów, które ufundowało Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie oraz Sołtys oraz Rada Sołecka z Biesala, nagrody przekazał również radny gminy Gietrzwałd Dariusz Welsyng, a o poczęstunek zadbały gospodynie z miejscowości oraz Federacja FOSa.

Rozgrywki odbyły się, mimo że na początku pogoda nie sprzyjała. To nie zniechęciło mieszkańców Biesala, którzy aktywnie uczestniczyli w turnieju oraz rozgrywkach rodzinnych.

W turnieju rodzinnym wygrała Drużyna Prosiaczki, drugie miejsce zajęła Drużyna Dziczki, a trzecie – Patyczaki Tytany. W miniturnieju siatkówki pierwsze miejsce zajęli Strażacy, drugie miejsce Drużyna Prosiaczki, trzecie miejsce po raz kolejny Patyczaki Tytany. Tego dnia z występem zadebiutowała grupa taneczna BlackChill Biesal. O atrakcje zadbały również animatorki z Federacji FOSa – Beata Jakubiak oraz Oliwia Prusak.

Na zakończenie turniejów i imprezy odbyło się integracyjne ognisko, w czasie którego humory dopisywały. Do zobaczenia za rok!

Organizatorami wydarzenia była Sołtys i Rada Sołecka Biesala, Dom Kultury w Biesalu oraz Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”.

W drodze do aktywności 2 – nowa rekrutacja

Do końca października 2021 przedłużona została rekrutacja kolejnej edycji projektu „W drodze do aktywności 2”

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i osób zamieszkujących na terenie MOF Olsztyn (wszystkie gminy). Podjęte zostaną działania zmierzające do aktywizacji społecznej i zdrowotnej (warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) oraz edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). Innowacją w projekcie będzie zastosowanie modelu JOBfirma, symulacyjnego przedsiębiorstwa wykształcającego samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia oraz Centrum wsparcia – trening wykształcania kultury osobistej.

Szczegóły/załączniki w zakładce -Projekty

Spotkanie organizacji członkowskich Federacji FOSa pod hasłem „Nowe czasy – nowe wyzwania”

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością zapraszamy Was do udziału w dwudniowym spotkaniu organizacji członkowskich Federacji FOSa pod hasłem „Nowe czasy – nowe wyzwania”, które odbędzie się w dniach 7 i 8 września br. w Restauracji Kortowskiej przy ul. Jana Heweliusza 28 w Olsztynie.

Ostatnie półtora roku było dla nas wszystkich czasem trudnych i niespodziewanych wyzwań. Dzięki naszej determinacji i zaangażowaniu, a przede wszystkim uporowi w poszukiwaniu nowych rozwiązań w prowadzeniu aktywności społecznej, w warunkach zagrożenia pandemią, pozwoliło nam nie tylko na kontynuowanie realizowania naszej misji, ale też doprowadziło do powstania wielu innowacyjnych sposobów działania. Zmieniło również postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości, która okazała się dużo bardziej niepewna i nieprzewidywalna, niż nam się dotychczas wydawało.

Chcielibyśmy te dwa dni poświęcić na wymianę zdobytych w tym okresie doświadczeń oraz dyskusję o przyszłości zarówno naszych organizacji jak i całej Federacji. Podczas spotkania będziemy mieli okazję nie tylko do wysłuchania ciekawych wystąpień, ale przede wszystkim przestrzeń do podzielenia się refleksją na temat sytuacji w Waszych organizacjach oraz integracji. Wszystko to w pięknych okolicznościach przyrody, w urokliwym olsztyńskim Kortowie – najpiękniejszym miasteczku akademickim w Polsce. Uznaliśmy, że będzie to najlepsze miejsce na spotkanie po okresie separacji i izolacji, sprzyjające refleksji i zacieśnianiu więzi.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem formularz do dnia 2 września 2021 roku.

W przypadku pytań i problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Magdaleną Chojnacką, tel. 89 523 60 92, 503 466 700.

W związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną pierwszeństwo udziału w spotkaniu będą miały osoby zaszczepione przeciwko Covid-19.

Ze względu na limit miejsc, do udziału w spotkaniu mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji.

Do zobaczenia!

Program spotkania 7_8 września 2021 r.

Rekrutacja! Regionalna Strefa Pomocy na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 15 lat podejmuje wiele działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Jednym z nich jest utworzona Regionalna Strefa Pomocy na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin, w której wsparcie rodzin w sposób kompleksowy opieramy na trzech filarach: informacji, edukacji i towarzyszeniu. Strefa jest stałym miejscem wsparcia, współpracującym z jednostkami służby zdrowia, pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi czy działającymi w tym obszarze firmami.

Jednym z elementów systemu wsparcia jest realizacja na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dwóch projektów:

  1. Wspieramy rodziny”, którego celem jest poprawa zdolności do pełnienia opieki nad osobami zależnymi w wieku 60+ w środowisku domowym u 84 osób z około 20 rodzin w okresie 24 miesięcy poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  2. Usługi dla rodzin osób zależnych”, którego celem jest wsparcie rodzin, w których występuje osoba zależna w świadczeniu nad nią opieki w środowisku lokalnym (domowym) u 84 osoby z około 20 rodzin w okresie 24 miesięcy poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wsparcie przewidziane w projekcie to: usługi specjalistów, w tym w miejscu zamieszkania (doradca kluczowy, opiekun rodzin z osobą zależną, psycholog, prawnik, dietetyk czy pielęgniarka), wsparcie wolontariuszy, warsztaty edukacyjne z zakresu prawidłowego funkcjonowania rodziny, umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz redukcji stresu, a także pracę z otoczeniem rodziny.

Kontakt z koordynatorem projektów – panią Moniką Michniewicz (tel. 89 523 60 92 lub 799 099 862), mail: strefapomocy@federacjafosa.pl.