„Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” – rekrutacja do nowych Rad Seniorów – wydłużenie terminu

Uwaga! Wydłużenie terminu nadsyłania formularza zgłoszeniowego do 14.07.2021 r. do godziny 12.00 na adres: m.liberadzka@federacjafosa.pl.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych.

Kontynuując działania z lat poprzednich, Federacja FOSa przystąpiła do realizacji projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” i jednocześnie zaprasza do konkursu mającego na celu powołanie nowych rad w województwie warmińsko- mazurskim.

W ramach projektu założyliśmy wsparcie w powstaniu pięciu rad seniorów w wybranych gminach. Wsparcie w powstaniu każdej z rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w skład którego będą wchodzili przedstawiciele samorządu, lokalnych środowisk seniorskich oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób starszych. Zespół odbędzie co najmniej trzy spotkania, w tym jedne dwudniowe warsztaty oraz dwa spotkania jednodniowe, podczas których przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady. Odbędzie się również spotkanie wyborcze, mające na celu wyłonienie kandydatów do rady. Za całokształt przedsięwzięcia tj. merytoryczne przygotowanie spotkań, przygotowanie materiałów, zapewnienie ekspertów, zorganizowanie warsztatów wyjazdowych, będzie odpowiadała Federacja FOSa. Od samorządu, na terenie którego będzie opracowywany program, oczekujemy m.in.:

 • współpracy w procesie powołania rady,
 • użyczenia sali do organizacji spotkań,
 • sfinansowania kosztów przewozu uczestników dwudniowych warsztatów ,
 • wyznaczenia osoby do współpracy,
 • współorganizacji spotkania wyborczego oraz powołania Rady.

Wyboru gmin do opracowania programu dokonamy przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria:

 • otwartość samorządu na demokratyczny proces powołania rady seniorów
 • zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne samorządu gminy, poprzez udział przedstawicieli w opracowaniu dokumentów powołujących Radę, wyznaczenie osoby do współpracy z Federacją FOSa, zabezpieczenie sali, organizacji spotkań i in.
 • stopień gotowości do tworzenia rady ze strony samorządu i środowisk seniorskich oraz współpracy w tym zakresie – dokonanie zgłoszenia przez samorząd i konkretne środowiska/organizacje/grupy seniorskie
 • uzasadnienie potrzeby/pomysłu tworzenia rady, motywacji w tym zakresie
 • zaangażowanie innych podmiotów z terenu gminy, w tym zwłaszcza środowisk seniorskich oraz ich liderów.

Wierzymy, iż podjęcie przez gminę powyższej inicjatywy przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych. W związku z tym serdecznie zapraszamy samorządy do współpracy.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 14.07.2021 r. do godz. 12.00, na adres mailowy m.liberadzka@federacjafosa.pl.

Informacja dotycząca wyników wyboru gmin z naszego województwa zostanie przesłana do każdej z zainteresowanych gmin oraz zamieszczona na stronie internetowej www.federacjafosa.pl.

Z wybranymi gminami zostanie podpisane porozumienie, regulujące zasady współpracy.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Marty Liberadzkiej (m.liberadzka@federacjafosa.pl) lub animatora Bartłomieja Głuszaka (b.gluszak@federacjafosa.pl), lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Formularz zgłoszeniowy – konkurs dla nowych Rad Seniorów

“Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” – wsparcie dla istniejących Rad Seniorów – wydłużenie terminu

Uwaga! Wydłużenie terminu nadsyłania formularza zgłoszeniowego do 14.07.2021 r. do godziny 12.00 na adres: m.liberadzka@federacjafosa.pl.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Dwa główne kierunki działań Federacji to wspieranie organizacji członkowskich oraz rzecznictwo interesów. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych. Jednym z naszych kluczowych założeń jest podniesienie jakości życia i wzmocnienie aktywności środowisk osób starszych.

Federacja FOSa realizuje projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” i w związku z tym pragniemy zaprosić Państwa do przystąpienia do konkursu o wsparcie w funkcjonowaniu dla już istniejących rad.

Rady Seniorów otrzymają wsparcie ekspertów w zakresie wypracowania niezbędnych do skutecznego funkcjonowania dokumentów, np. podczas tworzenia planu rozwoju/pracy, bądź innego dowolnego dokumentu w zależności od potrzeb. Otrzymają też stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim.

Liczymy, że oferowane wsparcie przełoży się na zwiększenie skuteczności i efektywności działania już istniejących Rad.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 14.07.2021 r. do godziny 12.00 na adres: m.liberadzka@federacjafosa.pl. Prosimy o uwzględnienie, że im wcześniejszej nastąpi zgłoszenie do konkursu projektu, tym większe szanse, że zostaną Państwo zakwalifikowani do udzielenia wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Marty Liberadzkiej (m.liberadzka@federacjafosa.pl) lub animatora Bartłomieja Głuszaka (b.gluszak@federacjafosa.pl), lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Formularz zgłoszeniowy – wsparcie dla istniejących Rad Seniorów

Żyroskop – harmonogram wsparcia na lipiec

Przedstawiamy harmonogram najbliższych działań w realizowanym przez FOSę projekcie „Żyroskop”. Jest on adresowany do osób dorosłych, powyżej 25 roku życia, zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie, którzy są nieaktywni zawodowo, np. nie pracują, są emerytami lub rencistami.
W lipcu 2021 zaplanowaliśmy m.in. spotkania w Klubie Integracji Społecznej w Olsztynie (ul.Partyzantów 1/2), Warsztatach Terapii Zawodowej w Biskupcu, Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie oraz świetlicach wiejskich w Kramarzewie, Zajączkach i Plichcie. Na 19 lipca zaplanowane są warsztaty z pracującymi w projekcie psychologami.
Szczegółowy harmonogram wsparcia w załączniku.

Harmonogram wsparcia – lipiec 2021

Święto Muzyki pod olsztyńskim ratuszem – Open Piano 2

21 czerwca wypada Święto Muzyki. Dało ono dobrą okazję do drugiej edycji Open Piano w Olsztynie. Pierwszy raz, jesienią 2020, graliśmy na olsztyńskim Zatorzu. W tym roku muzyczny happening, wspólna inicjatywa federacji FOSa i Pałacu Młodzieży w Olsztynie przeniosła się do serca miasta. Fantazyjnie pomalowane pianino stanęło pod samym ratuszem, zwracając uwagę tłumów, które tego upalnego dnia przewinęły się przez centrum Olsztyna.
­- To happening, a jednocześnie akcja o znaczeniu informacyjnym, społecznym, włączająca mieszkańców do popularyzacji muzyki. Chcemy, aby nasze miasto stało bardziej muzykalne, radosne, mniej zestresowane, mniej podzielone. – mówi Michał Kupisz, koordynator akcji, do której od rana do wieczora przyłączyło się nie tylko wielu pianistów, ale także całe zespoły, wokaliści, recytatorzy.
Pod ratuszem wystąpili m.in. Maja Sznirling, Daniel Rupiński (olsztyński hejnalista), Cezary Nowakowski, Ania Broda, Paweł Koterski, Andrzej Żukowski, uczniowie Pałacu Młodzieży w Olsztynie wraz z nauczycielami oraz wiele osób „prosto z ulicy”.

W organizację i obsługę wydarzenia zaangażowani byli wolontariusze oraz uczestnicy kolejnej Job-firmy, w realizowanym przez FOSę projekcie “W drodze do aktywności – edycja 2”.

Akcje OPEN PIANO odbywają się na świecie już od wielu lat. Jako pierwszy na ten pomysł wpadł Luke Jarram, brytyjski artysta wizualny, który w 2008 roku zaczął ustawiać pianina i fortepiany w różnych miejscach przestrzeni publicznej na ulicach Londynu. Akcja rozwinęła się na cały świat.

Rajd przez pół Polski

W niedzielę, 20 czerwca, na Krakowskim Rynku, swój rowerowy rajd przez pół Polski zakończył Stanisław Brzozowski. Rzecznik praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego w ten sposób nie tylko zachęcał osobistym przykładem do aktywności, ale również wspierania seniorskich inicjatyw federacji FOSa, od roku zebranych pod osobną marką www.potrzebni.org.pl

Trasa biegnącego wzdłuż pięciu granic (rosyjskiej, litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej i słowackiej) rajdu wyniosła 1700 kilometrów i wiodła przez Frombork, Gołdap, Wiżajny, Białowieżę, Sokółkę, Chełm, Hrubieszów, Przemyśl, Ustrzyki Dolne i Górne, Cisną, Bochnię aż do Krakowa. W pierwszym tygodniu  przebiegała  głównie, wytyczonym kilka lat temu, szlakiem Green Velo.  Obejmująca północno-wschodnią Polskę inicjatywa cieszy się coraz większym zainteresowanie rowerzystów z całego kraju i powoli staje się turystyczną atrakcją regionu. Odcinki Green Velo przebiegające po Warmii i Mazurach; Elbląg-Frombork-Braniewo,  Lidzbark-Bartoszyce, Węgorzewo-Banie Mazurskie-Gołdap, to doskonała propozycja nawet na jednodniowe wycieczki, także dla osób starszych.

Pełniejsza relacja z wyprawy w najnowszym magazynie “Generacja”.

„Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach – wsparcie dla istniejących Rad Seniorów

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Dwa główne kierunki działań Federacji to wspieranie organizacji członkowskich oraz rzecznictwo interesów. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych. Jednym z naszych kluczowych założeń jest podniesienie jakości życia i wzmocnienie aktywności środowisk osób starszych.

Federacja FOSa realizuje projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” i w związku z tym pragniemy zaprosić Państwa do przystąpienia do konkursu o wsparcie w funkcjonowaniu dla już istniejących rad.

Rady Seniorów otrzymają wsparcie ekspertów w zakresie wypracowania niezbędnych do skutecznego funkcjonowania dokumentów, np. podczas tworzenia planu rozwoju/pracy, bądź innego dowolnego dokumentu w zależności od potrzeb. Otrzymają też stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim.

Liczymy, że oferowane wsparcie przełoży się na zwiększenie skuteczności i efektywności działania już istniejących Rad.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 30.06.2021 r. do godziny 12.00 na adres: m.liberadzka@federacjafosa.pl. Prosimy o uwzględnienie, że im wcześniejszej nastąpi zgłoszenie do konkursu projektu, tym większe szanse, że zostaną Państwo zakwalifikowani do udzielenia wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Marty Liberadzkiej (m.liberadzka@federacjafosa.pl) lub animatora Bartłomieja Głuszaka (b.gluszak@federacjafosa.pl), lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Formularz zgłoszeniowy – wsparcie dla istniejących Rad Seniorów

„Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” – rekrutacja do nowych Rad Seniorów

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych.

Kontynuując działania z lat poprzednich, Federacja FOSa przystąpiła do realizacji projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” i jednocześnie zaprasza do konkursu mającego na celu powołanie nowych rad w województwie warmińsko- mazurskim.

W ramach projektu założyliśmy wsparcie w powstaniu pięciu rad seniorów w wybranych gminach. Wsparcie w powstaniu każdej z rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w skład którego będą wchodzili przedstawiciele samorządu, lokalnych środowisk seniorskich oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób starszych. Zespół odbędzie co najmniej trzy spotkania, w tym jedne dwudniowe warsztaty oraz dwa spotkania jednodniowe, podczas których przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady. Odbędzie się również spotkanie wyborcze, mające na celu wyłonienie kandydatów do rady. Za całokształt przedsięwzięcia tj. merytoryczne przygotowanie spotkań, przygotowanie materiałów, zapewnienie ekspertów, zorganizowanie warsztatów wyjazdowych, będzie odpowiadała Federacja FOSa. Od samorządu, na terenie którego będzie opracowywany program, oczekujemy m.in.:

 • współpracy w procesie powołania rady,
 • użyczenia sali do organizacji spotkań,
 • sfinansowania kosztów przewozu uczestników dwudniowych warsztatów ,
 • wyznaczenia osoby do współpracy,
 • współorganizacji spotkania wyborczego oraz powołania Rady.

Wyboru gmin do opracowania programu dokonamy przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria:

 • otwartość samorządu na demokratyczny proces powołania rady seniorów
 • zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne samorządu gminy, poprzez udział przedstawicieli w opracowaniu dokumentów powołujących Radę, wyznaczenie osoby do współpracy z Federacją FOSa, zabezpieczenie sali, organizacji spotkań i in.
 • stopień gotowości do tworzenia rady ze strony samorządu i środowisk seniorskich oraz współpracy w tym zakresie – dokonanie zgłoszenia przez samorząd i konkretne środowiska/organizacje/grupy seniorskie
 • uzasadnienie potrzeby/pomysłu tworzenia rady, motywacji w tym zakresie
 • zaangażowanie innych podmiotów z terenu gminy, w tym zwłaszcza środowisk seniorskich oraz ich liderów.

Wierzymy, iż podjęcie przez gminę powyższej inicjatywy przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych. W związku z tym serdecznie zapraszamy samorządy do współpracy.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 30.06.2021 r. do godz. 12.00, na adres mailowy m.liberadzka@federacjafosa.pl.

Informacja dotycząca wyników wyboru gmin z naszego województwa zostanie przesłana do każdej z zainteresowanych gmin oraz zamieszczona na stronie internetowej www.federacjafosa.pl.

Z wybranymi gminami zostanie podpisane porozumienie, regulujące zasady współpracy.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Marty Liberadzkiej (m.liberadzka@federacjafosa.pl) lub animatora Bartłomieja Głuszaka (b.gluszak@federacjafosa.pl), lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Formularz zgłoszeniowy – konkurs dla nowych Rad Seniorów

Wyjazdowy Klub Rodzinny w ramach projektu “Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany”

W dniach 14-16.05.2021 w ramach projektu “Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany” odbył się wyjazdowy Klub Rodzinny do hotelu Manor w Olsztynie.

Uczestnikami było 10 rodzin biorących udział w projekcie. W trakcie pobytu dorośli uczestnicy aktywnie brali udział w warsztatach kształtujących kompetencje społeczne, wspomagających komunikację interpersonalną, podnoszących samoocenę i wiarę we własne możliwości. W tym czasie dziećmi zajmowały się opiekunki, które w sposób kreatywny zadbały ich o bezpieczeństwo.

Mieszkańcy Franknowa, Kramarzewa i Kiersztanowa integrowali się przy ognisku ze smacznymi kiełbaskami oraz w trakcie zabawy w kalambury. Bogata oferta warsztatów i atrakcji oraz czas spędzony w spokojnym i cichym miejscu pozwolił rodzinom złapać oddech od szarości dnia codziennego.

Projektu “Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Wamrińsko-Mazurskiego FOSa wraz z Fundacją dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste.

Spotkania z kulturą i gwiazdami

Treningowe Centrum Rozwoju i Wsparcia, które działa w ramach projektu „W drodze do aktywności – edycja 2″, w założeniu pomaga rozwijać się kulturalnie. Odwiedzaliśmy muzea, galerie, olsztyńskie planetarium, spotykaliśmy się ze znanymi osobami. Po otwarciu instytucji kultury Federacja FOSa zorganizowała m.in. wyjście do teatru.

W tym roku, mimo pandemii, założenia Treningowego Centrum Rozwoju i Wsparcia, by wspierać rozwój osobisty poprzez uczestnictwo w kulturze, pozostały niezmienne, ale przeobrażeniu uległa formuła. Wsparcie Treningowego Centrum Rozwoju i Wsparcia w związku wprowadzonymi w życie obostrzeniami związanymi z pandemią covid- 19, musiało zatem wyglądać inaczej. Okazało się jednak, że pandemia spowodowała, że instytucje kultury, jak i sami artyści, zaczęli wykazywać się niezwykłą kreatywnością. Wymagało to otwartości, ale uczestnicy Centrum chętnie zaangażowali się również w inną formę odbioru kultury, która polegała również na spotkaniach online. Wśród gości Federacji FOSa byli na przykład muzycy z zespołu Big Day, słynny restaurator i mistrz kuchni – Robert Sowa, nasza nieoceniona, zaprzyjaźniona z Federacją FOSa – Irena Telesz-Burczyk czy Ewa Cichocka z Czerwonego Tulipana. Spotkania z autorytetami ze świata kultury, czy osobami aktywnymi na różnych polach, miały być inspiracją i zachęcać do podejmowania własnych wyzwań.

Ostatnie luzowanie obostrzeń sprawiło, że ponownie otworzyły się instytucje kultury. Uczestnicy projektu „W drodze do aktywności – edycja 2” skorzystali więc m.in. z wyjścia do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej czy Teatru im. Jaracza. Przed nami kolejne wyjścia.

Już wkrótce uczestnicy projektu spotkają się na seansie w kinie Awangarda, również zaprzyjaźnionym z Federacją FOSa.

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

8 czerwca 2021 r. w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” został zorganizowany został Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko uczestnicy projektu, ale także ich najbliżsi, sąsiedzi oraz przyjaciele. Dla wszystkich zorganizowane zostały zabawy i atrakcje w rytmie muzyki na świeżym powietrzu. Nie zabrakło również malowania twarzy, wielkich baniek mydlanych oraz fotobudki. Uczestnicy włączyli się w akcję „Kolorowe kamienie wędrują po Olsztynie”, powstało wiele różnobarwnych kamieni, które aktualnie można znaleźć w różnych częściach Olsztyna. Największą atrakcją okazała się możliwość wykonania sesji rodzinnych za pomocą aparatu typu polaroid. Drukowane zdjęcia dały dużo radości i okażą się na pewno piękną pamiątką na lata. Po szaleństwach na świeżym powietrzu każdy miał okazję ochłodzić się pysznymi lodami gałkowymi.

Projekt „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ukwiecone Łęguty

W ramach warsztatów szytych na miarę “Wpływ roślin na nasze samopoczucie ” grupa aktywnych mieszkańców sadziła krzewy i kwiaty przy świetlicy  w Łęgutach. Agnieszka Dobosz Szmigiel z FOSy opowiedziała nam i pokazała jakimi roślinami powinniśmy się otaczać. Wpływ roślin na nasze samopoczucie. Postaraliśmy się więc i piękną, wieloletnią rabatę przed i za wiejską świetlicą.

Liczymy, że mieszkańcy będą o nią dbać, a posadzone wspólnym wysiłkiem rośliny będą rosły na pociechę wiele lat.

Działanie zrealizowane zostało w ramach projektu “Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”, którego Liderem jest Federacja FOSa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Animatorka
Beata Jakubiak