Maria Kaliszewicz – Aktywna Seniorka Warmii i Mazur w 2020

W konkursie “Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazurach” w 2020 roku zwyciężyła Maria Kaliszewicz z Kętrzyna (foto. ze strony UM Kętrzyn) wyróżnieni zostali Irena Warszawska z Prostek, Danuta Zdunek z Rybna (powiat działdowski), Zofia Chrostek z Piecek oraz Jan Jendrycki z Jonkowa.

To była druga edycja konkursu na „Aktywnego seniora/seniorkę na Warmii i Mazurach”. Federacja FOSa, wspólnie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która działa przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pragnie wspierać i wyróżnić aktywne starsze osoby z naszego województwa, które dbają nie tylko o rozwijanie własnej aktywności, ale także działają na rzecz swojego środowiska lokalnego. Do konkursu zgłoszono w 2020 roku w sumie jedenaście osób.

W czwartek, 26 listopada podsumowanie konkursu zgromadziło kilkadziesiąt osób, które online, przy monitorach komputera uczestniczyło w uroczystości.

– Cieszymy się bardzo, ponieważ do konkursu zgłoszono osoby aktywne i zaangażowane w życie społeczności lokalnych – mówił Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa.

Wydarzenie poprowadziła nieoceniona Irena Telesz-Burczyk, aktorka Teatru im. Jaracza.

Uroczystość zainaugurował Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa. List Jolanty Piotrowskiej, wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeczytała Monika Kocimska-Warczak, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tytuł Aktywnej Seniorki Warmii i Mazur trafił do MARII KALISZEWICZ z Kętrzyna.

Pani Maria jest współzałożycielką Koła Rękodzieła Artystycznego, na bazie którego powstało Stowarzyszenie Kulturalne Konik Mazurski. To ona była pomysłodawczynią konkursu gwary mazurskiej „Gwarzymy po kętrzyńsku”, Mazurskich Morcinków, czyli imprezy opowiadającej o kulturze Mazurów czy Mazurskiego Zielnika. Propaguje wiedzę o Mazurach. Mazurskie Morcinki to dziś ważne wydarzenie, o którym mówi się w całej Polsce. Jest wiceprzewodniczącą Kętrzyńskiej Rady Seniorów, była współorganizatorką „Senioriady po Kętrzyńsku”. Sama mówi, że jej całym życiem jest działalność na rzecz innych.

– Dziękuję za ten kredyt zaufania, który otrzymałam – mówiła Maria Kaliszewicz. – Jestem wdzięczna i dumna. Dumna jestem przede wszystkim z tego, że mam wokół siebie ludzi, z którymi mogę działać. Bez nich działalność Konika Mazurskiego nie byłaby możliwa. Kętrzyn jest też miastem, gdzie ludzie chętnie przychodzą na spotkania. Chcę też podziękować władzom miasta, dzięki którym mamy piękną siedzibę. Gdyby nie to miejsce, gdzie można organizować warsztaty. Ale jeden człowiek, sam, niewiele jest w stanie zdziałać. Musi mieć ludzi wokół siebie. I za to dziękuję.

Wyróżnienia w konkursie „Aktywny Senior/Seniorka Warmii i Mazur” trafiły do:

IRENY WARSZAWSKIEJ: Irena Warszawska pełni funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”. Swoją wiedzą potrafi dzielić się z uczestnikami warsztatów, które organizuje dla lokalnej społeczności. Jako wolontariusz włącza się w działania realizowane przez stowarzyszenie „Nasze Prostki. Ma w sobie wiele pozytywnej energii. Od wielu lat jako wolontariusz prowadzi m.in. też warsztaty rękodzieła przy Klubie Seniora przy GOK w Prostkach. Założyła też Koło Gospodyń Wiejskich. Integruje mieszkańców swojej miejscowości i zaraża entuzjazmem w działaniu na rzecz innych.

DANUTY ZDUNEK: Danuta Zdunek od 2012 roku jest liderką Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rybno. Jest aktywną seniorką, która organizuje różne akcje i projekty, aktywizujące przede wszystkim seniorów. Działa na rzecz rozwijania zdrowego stylu życia u osób w wieku senioralnym, jej aktywność nakierowana jest przeciwko wykluczeniu społecznemu tej grupy. Jest aktywnym członkiem Zarządu Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Działdowskiego.

Nawiązuje współpracę z różnymi podmiotami, dzięki czemu seniorzy mogli brać udział w szkoleniach i warsztatach. Od stycznia 2020 roku działa utworzony w Rybnie Dom Seniora, w którym członkowie Stowarzyszenia mają swoją siedzibę i mogą w ramach swoich zadań statutowych aktywizować osoby starsze. Danuta Zdunek przyczyniła się niewątpliwie do pokazywania społeczności lokalnej i władzom samorządowym potrzeb seniorów.

ZOFII CHROSTEK: Zofia Chrostek jest założycielką i inicjatorką Zespołu „Iskierka Nadziei” w Pieckach, który współpracuje z wieloma lokalnymi organizacjami. W zespole występują seniorzy, którzy tworzą piękne spektakle, występy muzyczne i wiele artystycznych wydarzeń. Szeroko współpracuje z wieloma organizacjami. Była inicjatorką powołania, a następnie prezesem Stowarzyszenia „Active Seniors in Piecki”. Angażuje się w pomoc na rzecz innych osób, a dzięki niej seniorzy czują się docenieni i spełnieni.

JANA JENDRYCKIEGO: Jan Jendrycki na co dzień jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Jonkowie. To osoba, która potrafiła pokonać w swoim życiu wiele, a dodatkowo ma siłę, by pomagać innym. W czasie pobytu w DPS całkowicie zmienił swoje życie. Od 2010 roku jest członkiem samorządu mieszkańców. Inicjuje wiele działań na rzecz Domu, dba o otoczenie i budynek. Przez innych mieszkańców nazywany jest „głównym konstruktorem”. Od kilku lat jest również aktorem-amatorem Teatru Węgajty. Ma talent artystyczny, więc zaangażował się w działalność terapii zajęciowej, gdzie dzieli się swoimi umiejętnościami z innymi. Był zapraszany przez lokalne przedszkola, szkoły i świetlice terapeutyczne, gdzie chętnie dzielił się swoją pasją.

Pan Jan przełamuje stereotyp osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej. Pokazuje, że będąc w takim domu można udzielać się, być aktywnym, zarówno na terenie samego domu, ale też na zewnątrz.

Zwyciężczyni pogratulował burmistrz Kętrzyna – Ryszard Henryk Niedziółka, który w Kętrzynie miał okazję zrobić to osobiście. Wyróżnionemu Janowi Jendryckiemu gratulowała z kolei Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński.

Osoby wyróżnione otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzca konkursu statuetkę. Otrzymali również upominki podarowane przez Federację FOSa i samorząd województwa oraz piękne albumy, które przekazała Jolanta Adamczyk z Lidzbarskiego Domu Kultury. Ich sylwetki zostaną też opisane w Magazynie GENERACJA.

Finał konkursu “Aktywny senior” – seminarium “Aktywność Obywatelska Osób Starszych”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają 26 listopada na uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie „Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazurach”.

To już druga edycja konkursu, w którym doceniamy zaangażowanych na rzecz społeczności lokalnych seniorki i seniorów.
Spotkanie odbędzie się w formie online, 26 listopada 2020 roku o godzinie 11.00. Uroczystość poprowadzi Irena Telesz-Burczyk, aktorka Teatru im. Stefana Jaracza.

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa do dnia 24.11.2020 e-mailem na adres m.chojnacka@federacjafosa.pl, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz reprezentowanej instytucji/organizacji. Zgłoszonym osobom prześlemy wiadomość e-mail z linkiem do spotkania. Przewidywany czas spotkania to 60 minut.

Polecamy również Państwu udział w Seminarium on-line ” Aktywność Obywatelska Osób Starszych – Stan obecny wyzwania”.
Seminarium odbędzie się 26 listopada 2020 r. o godzinie 12.00

Udział w seminarium jest odpłatny i wynosi 175 zł od osoby. Co istotne, przedstawicielom/lkom Rad Seniorów oraz środowisk senioralnych Federacja FOSa opłaca udział w seminarium. Seminarium organizowane jest przez Spółdzielnie Socjalną Humanus. W załączeniu znajdą Państwo Zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy.Jeśli są Państwo zainteresowani dofinansowaniem udziału w seminarium, prosimy o kontakt z Magdaleną Chojnacką: email: m.chojnacka@federacjafosa.pl Liczba miejsc jest ograniczona.

Zaproszenie Seminarium

formularz zgłoszeniowy

“FOSa dzieciom i seniorom” – ruszyła zbiórka

FOSa już od 14 lat daje w świątecznym czasie odrobinę radości i nadziei osobom, które na co dzień nie mogą liczyć na wystarczającą pomoc i wsparcie. Celem akcji „FOSa dzieciom i seniorom” jest przekazywanie świątecznych paczek dla osób najbardziej potrzebujących pomocy. Ubiegłoroczne działanie pozwoliło na obdarowanie prezentami na Boże Narodzenie 151 osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej – dzieci z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych, z niepełnosprawnościami, żyjących w trudnych warunkach oraz osoby starsze. W paczkach znaleźli oni m.in. żywność, ubrania, zabawki i inne artykuły niezbędne do codziennej
W poprzednich edycjach prowadziliśmy jedynie zbiórki rzeczowe. Jednak w tym roku, ze względu na epidemię COVID-19, zdecydowaliśmy się na zmianę dotychczasowej formuły. Zbieranie darów w postaci ubrań czy maskotek niesie za sobą zbyt duże ryzyko i wymagałoby szczególnych środków zapobiegawczych w postaci dezynfekcji, czy długiej kwarantanny. Dlatego zamiast przekazywania darów, apelujemy o przekazanie środków finansowych, naszą stronę na portalu
zrzutka.pl które pozwolą nam na zakup produktów, zgodnie z zapotrzebowaniem potrzebujących. Osoby, które otrzymają świąteczne paczki będą wskazane przez osoby, organizacje i instytucje, które na co dzień pracują z osobami potrzebującymi wsparcia. Stąd mamy pewność, że każda wpłacona przez Was złotówka trafi z pewnością do kogoś, komu jest ona potrzebna.
Oszacowaliśmy, że dzięki kwocie 10 000,00 zł. będziemy w stanie obdarować około 150 osób wymagających pomocy! Zapraszamy ttps://zrzutka.pl/gr2mwh Akcję objęła patronatem „Gazeta Olsztyńska”.
Liczymy na Państwa wsparcie! Pomagajmy sobie wzajemnie, wspierajmy się i bądźmy w tym trudnym czasie razem! Dajmy radość dzieciom! Pokażmy seniorom, że nie są sami!
Jeśli chciałbyś dołączyć do naszej inicjatywy w inny sposób, tj. przekazać dary, które moglibyśmy wykorzystać do przygotowania paczek, lub zgłosić osobę, która potrzebuje szczególnego wsparcia – zadzwoń: 887 187 009 lub napisz do nas na wolontariat@federacjafosa.pl

“Moi dziadkowie i ja” – konkurs

Historie naszych dziadków pilnie poszukiwane

Magazyn „Generacja”, którego wydawcą jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ogłasza konkurs na najlepszą opowieść/wspomnienie, pracę plastyczną i zdjęcie pod wspólnym hasłem „Moi dziadkowie i ja”. Termin nadsyłania prac mija 4 grudnia.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 lat, którzy w swoim opowiadaniu/wspomnieniu, pracy plastycznej lub zdjęciu z opisem, przedstawią historie ze swojego życia, których bohaterami są ich dziadkowie. Czekamy na spisane opowiadania o wspólnych wyprawach, pierwszych wzruszeniach i chwilach spędzonych z dziadkami, które najbardziej zapadły Wam w pamięć. Mogą to być również prace i zdjęcia, które zilustrują opowiadaną historię.
Chcemy poznać historię babć, dziadków i wnucząt, którzy wspólnie tworzą przestrzeń do dialogu międzypokoleniowego. Ale też poznać opowieści o tym, co nas łączy, inspiruje, motywuje do podejmowania wyzwań. Niezwykłe historie bohaterów dnia codziennego. Chcemy w ten sposób stworzyć możliwość przekazania pięknych i wzruszających biografii innym i ocalić od zapomnienia codzienny trud starszego pokolenia, które temu młodszemu przekazuje swoje cenne doświadczenie.

Czy Wasz dziadek był miłośnikiem grzybobrania? A może babcia piecze najpyszniejszą szarlotkę na świecie? Opiszcie to dla nas. Wykonajcie pracę plastyczną, zróbcie zdjęcie.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18. Dopuszczamy również prace grupowe, np. przygotowane przez grupy dzieci ze świetlic. Forma prac to opis (opowiadanie, wspomnienie, rozmowa i in. o objętości maksymalnie 2,5 tys. znaków), ale też prace plastyczne, zdjęcia z opisem, a nawet komiksy i inne formy oddające ducha konkursu.
Organizator przyzna trzy nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca na zwycięzcę czeka publikacja w czasopiśmie “Generacja” oraz nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia wyróżnień, podziału prac na grupy (np. wiekowe czy w zależności od formy prac). Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na prawo do publikacji i dysponowania pracą w materiałach czasopisma “Generacja”.
We wszystkich kategoriach możliwa jest współpraca rodziców/dziadków.

Termin nadsyłania prac:
Do 4 grudnia 2020 roku.
Kontakt: generacja@federacjafosa.pl

REGULAMIN
KONKURSU pod nazwą „MOI DZIADKOWIE I JA”
1. Organizatorem konkursu jest czasopismo „Generacja”, którego wydawcą jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa z siedzibą przy ulicy Linki ¾ , 10-535 Olsztyn.
2. Akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży do 18 lat, którzy chcą aby ich opowieści o ich dziadkach – zarówno tych sprzed lat, jak i tych wciąż żyjących zostały spopularyzowane
poprzez ich opublikowanie.
3. Każdy może nadesłać jedną lub kilka historii, prac, przy czym do Konkursu, który zostanie
przeprowadzony wśród osób, które nadeślą pracę literacką, pracę plastyczną bądź zdjęcie, zostanie dopuszczona tylko jedna historia, praca plastyczna, zdjęcie – najwyżej ocenione przez jury powołane przez Organizatora. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace nadesłane przez pracowników lub stałych współpracowników Organizatora ich małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.
3a. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18. Dopuszczalne są również prace grupowe, np. przygotowane przez grupy dzieci ze świetlic. Forma prac to opis (opowiadanie, wspomnienie, rozmowa i in. o objetości maksymalnie 2,5 tys. znaków), ale też prace plastyczne, zdjęcia z opisem, a nawet komiksy i inne formy oddające ducha konkursu.
4. W opowiadaniach nie można umieszczać danych osobowych osób, które nie wyraziły na to
zgody (nie dotyczy osób nieżyjących). Nie można też zamieszczać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami ani naruszających cudze dobra osobiste. Uczestnik może nadesłać wyłącznie taką Opowieść i fotografię, której jest samodzielnym autorem i co do której przysługują mu prawa autorskie.
5. Do opowiadania można dołączyć fotografię swojego autorstwa. Uczestnik może nadesłać
fotografię zawierającą wizerunek tylko takich osób, które wyraziły wyraźną zgodę na
zamieszczenie swojego wizerunku, który może być opublikowany na łamach czasopisma „Generacja” wydawanego przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6. Najciekawsze Opowieści (ewentualnie wraz z fotografiami), prace plastyczne oraz zdjęcia będą nieodpłatnie publikowane na łamach czasopisma „Generacja”.
7. Organizator przyzna trzy nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca na zwycięzcę czeka publikacja w czasopiśmie “Generacja” oraz nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia wyróżnień, podziału prac na grupy (np. wiekowe czy w zależności od formy prac).
8. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na prawo do publikacji i dysponowania pracą w materiałach czasopisma “Generacja”.
9. Nadesłane historie wezmą udział w konkursie, w którym jury powołane przez Organizatora
wyłoni w terminie do 10 grudnia 2020 roku. Zwycięzcy oraz Uczestnicy wyróżnieni
zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach na adres e-mail, z którego nadesłano historię lub pracę plastyczną bądź fotografię.
10. Każda osoba, która nadeśle historię może w każdym czasie zrezygnować z udziału w konkursie
Aby poinformować o swojej decyzji należy wysłać na adres e-mail generacja@federacjafosa.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Linki ¾; 10-535 Olsztyn informację o rezygnacji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z
AKCJĄ I KONKURSEM
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników, w związku z konkursem
jest Organizator – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Linki ¾, 10-535 Olsztyn.
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Organizatora,
można się kontaktować z naszym (Organizatora) inspektorem ochrony danych osobowych
na adres e-mail: biuro@federacjafosa.pl
3. Dane osobowe wszystkich Uczestników konkursu będą przetwarzane w celach związanych z
Akcją, w tym Konkursu oraz w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed
ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym
przypadku art. 6 ust. 1 lit f) RODO* – tj. uzasadniony interes administratora danych
polegający na przeprowadzeniu ogłoszonego Konkursu oraz ustaleniu,
dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
4. Dane osobowe uczestników wyróżnionych i zwycięzców będą przetwarzane także w celu
realizacji nagrody – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6
ust. 1 lit f) RODO* – tj. uzasadniony interes administratora danych polegający na
realizacji przyznanych nagród oraz ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed
ewentualnymi roszczeniami, w związku z realizacją prawa do nagrody.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu, których Opowieści, prace plastyczne i zdjęcia zostaną opublikowane (e-mail oraz dane podane przez Uczestnika, w związku z publikacją Opowieści, pracy plastycznej i zdjęcia) będą przetwarzane przez okres udostępniania przez Organizatora.
6. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu
marketingu bezpośredniego – bez podawania przyczyny.
7. Każdy może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeżeli jego dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO*, tj. gdy podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych.

Trwa rekrutacja do projektu “Żyroskop”

Informujemy, iż trwa rekrutacja do udziału w testowaniu innowacyjnego modelu wsparcia pn. “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby dorosłe powyżej 25 roku życia, zamieszkujące województwo warmińsko-mazurskie, nieaktywne zawodowo (np. bezrobotne, emeryci, renciści, osoby chcące wejść/powrócić na rynek pracy po długiej przerwie, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną, kobiety po długotrwałym okresie wychowywania dzieci i inne).

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie https://federacjafosa.pl/projekty/aktualne/
oraz bezpośrednio w biurze FOSa.

Szczegółowe informacje: Katarzyna Charkowska-Giedrys, k.giedrys@federacjafosa.pl, 503-466-700.

Harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia – marzec 2021

 

Spotkanie on-line Regionalnej Platformy Usług Społecznych

Zapraszamy na kolejne spotkanie Regionalnej Platformy Usług Społecznych, który odbędzie się 19 listopada 2020 roku, tym razem w formie on-line na platformie ZOOM.

Tematyka spotkania będzie dotyczyła sytuacji dzieci i młodzieży w aktualnie panującej sytuacji epidemii. Zapraszamy do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie możliwych rozwiązań, określenie potrzeb oraz kierunków działań.

Podczas spotkania poruszymy m.in. tematykę miejsca dzieci i młodzieży w polityce społecznej województwa, ubóstwa dzieci, dzieci krzywdzonych, aktywności fizycznej dzieci, nowych technologii w edukacji dzieci, zdalnych korepetycji, relacji międzypokoleniowych w czasie epidemii, zdrowia psychicznego dzieci.

Podczas spotkania zaprezentujemy również możliwość otrzymania wsparcia z Korpusu Wolontariatu na realizację inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału.

zaproszenie na spotkanie on-line 19.11 RPUS

program spotkania 19.11 RPUS