Dzięki Wam mamy Czystą Skandę

W środę 26 lutego akcję „Czysta Skanda” i sprzątania brzegów jeziora zorganizowali, wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie, uczestnicy JOB Firmy z Federacji FOSa. Uczestnicy akcji zebrali kilkadziesiąt worków śmieci.
Pomysł sprzątania śmieci i akcji „Czysta Skanda” był pomysłem uczestników projektu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, którzy biorą udział w JOB Firmie, innowacyjnym programie aktywizacji społeczno-zawodowej. To uczestnicy projektu zaprosili do udziału uczniów klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 6 z olsztyńskiego Osiedla Mazurskiego.
– Świetna inicjatywa – ocenił Mieczysław Świstak z Rady Osiedla Mazurskiego, który dołączył do akcji Federacji FOSa i z ogromnym zaangażowaniem włączył się w sprzątanie.
Egzamin z ekologicznego podejścia zdali również najmłodsi, którzy mimo mało, z entuzjazmem wzięli udział w akcji. Uczniowie klas 1 – 3 stwierdzili, że choć główne alejki w lesie są czyste, to jednak wśród drzew znalazło się wiele śmieci.
– Trzeba mówić dorosłym, że nie można śmiecić – oburzała się 7-letnia Ola, uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie. – Jakieś zwierzę może coś zjeść, zatruć się, a inny człowiek może potknąć się i zrobić sobie krzywdę.
– Często widzę osoby, które jedzą batony, a potem papierków nie wyrzucają do kosza – dodała jej koleżanka 7,5-letnia Zosia.
Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie chętnie odpowiedzieli na apel uczestników projektu Federacji FOSa o udział w akcji. Dzięki zaangażowaniu wszystkich biorących w niej udział udało się nam zebrać kilkadziesiąt worków śmieci. Najczęściej znalazły się w nich butelki i puszki po napojach alkoholowych, reklamówki i kapsle. Po zakończeniu sprzątania na najmłodszych czekała gorąca herbata i słodki poczęstunek. Dzieci wzięły też udział w animacjach.

Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd

Projekt, który zintegruje społeczność

Federacja FOSa od stycznia 2020 roku rozpoczęła realizację projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”. W czterech miejscowościach świetlice będą otwarte dla mieszkańców pięć dni w tygodniu. W gminie Dywity dzięki projektowi w ten sposób będą działać placówki w Tuławkach i Sętalu.

– Federacja FOSa tworzy nowe standardy świetlicy wiejskiej jako profesjonalnego miejsca pracy z dziećmi i młodzieżą. Buduje też koalicję organizacji i samorządów, która jest zaangażowana w zmiany w ich funkcjonowaniu – mówi Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. – Szkoli również pracowników świetlic, a także tworzy ich pozytywny wizerunek. Federacja FOSa wspiera również świetlice poprzez akcję – Dobre Miejsca, dzięki której organizowana jest m.in. zbiórka materiałów plastycznych, które będą potem wykorzystane w świetlicach w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem projektu Federacji FOSa jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 170 osób – 100 kobiet oraz 70 mężczyzn z gmin Dywity i Gietrzwałd. Wsparcie w projekcie obejmie m.in. poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę socjalną, warsztaty zdrowego żywienia, wizerunku, savoir vivre’u oraz animację. Jednym z założeń projektu jest poprawa funkcjonowania świetlic w Tuławkach i Sętalu w gminie Dywity oraz w Biesalu i Łęgutach w gminie Gietrzwałd. W świetlicach mają spotykać się nie tylko dzieci i młodzież, ale również całe rodziny. Świetlice będą otwarte dla lokalnej społeczności pięć dni w tygodniu przez cztery godziny. Aktywna działalność świetlic ma przynieść efekty nie tylko w postaci integracji rodzin, ale również wprowadzić zmiany w środowisku lokalnym, w tym zachęcić do zaangażowania się mieszkańców w życie swoich społeczności i podejmowania działań na jej rzecz. Ma również przez pięć dni w tygodniu prowadzić m.in. program rozwojowy i edukacyjny dla m.in. dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem.

Projekt ma charakter testowy, a wypracowane i przetestowane nowe standardy funkcjonowania świetlic, jak mają nadzieję autorzy projektu z Federacji FOSa, mogłyby zafunkcjonować w szerszej skali w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich.

Projekt zakończy się w 2022 roku.

REGULAMIN REKRUTACJI

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy-1

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika korzystanie z pomocy społecznej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika członek gospodarstwa domowego sprawującego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika inne

Załącznik nr 7 – Informacja o rezygnacji z uczestnictwa

Bądź Eko!

Akcję na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej – kolejny już raz – zorganizowali we wtorek, 25 lutego uczestnicy JOB Firmy z Federacji FOSa. Ponad 160 woreczków zrobionych z firanek trafiło do klientów olsztyńskiej Zatorzanki.
– Znakomity pomysł – gratulowała jedna z klientek Zatorzanki, pani Grażyna. – Tak mnie zainspirowaliście, że sama sobie kolejne w domu uszyję – zapewniała.
Akcję na temat ograniczania używania folii na co dzień od początku zorganizowali uczestnicy projektu Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, którzy biorą udział w JOB Firmie, innowacyjnym programie aktywizacji społeczno-zawodowej. To uczestnicy projektu byli inicjatorami przedsięwzięcia i jego organizatorami. To również uczestniczki samodzielnie przygotowali woreczki, które uszyły z firanek z recyklingu. W woreczkach znalazły się również karteczki z przepisami na ekologiczne kosmetyki i środki czyszczące.
– Można zacząć od własnej torby i woreczka uszytego z firanki, w który zapakujemy owoce i warzywa i w ten sposób mieć wkład w troskę o środowisko – mówiły w czasie akcji uczestniczki projektu. – Jak ograniczyć plastik? Na przykład wyposażyć się w woreczki z tkaniny lub uszyte z firanki.
O konieczności tego rodzaju akcji mówią też dane. Dane mówią, że 29 procent Polaków twierdzi, że używamy zbyt wielu foliówek. A niemal 40 procent wierzy, że zmiana codziennych przyzwyczajeń może mieć pozytywny wpływ na środowisko.
– Zawsze mam w plecaku płócienną torbę na zakupy – zapewniała z kolei pani Julita. – Ja staram się ograniczać plastik, ale moja synowa Malwina przykłada ogromną wagę do bycia eko.
Akcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród klientów Zatorzanki i spotkała się z pozytywnym odzewem. Mieszkańcy gratulowali pomysłu, a sceptycy byli w mniejszości. Sprzedawczyni ze stoiska z pieczywem z ochotą pakowała w torby z firanek chleb i bułki.
– Człowiek całe życie się uczy. Do głowy by mi nie przyszło, żeby owoce pakować w takie woreczki. Sam potrafię szyć, więc sobie sam wykonam kolejne – zapewniał pan Ryszard.

Dzień Babci i Dziadka “W głowie się mieści”

Styczeń 2020 „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3”

Kolejny miesiąc funkcjonowania punktu opieki “W głowie się mieści” za nami.
Był to czas pełen zabawy i eksperymentów sensorycznych.

W styczniu dzieci między innymi przygotowywały laurki dla Babć i Dziadków z okazji ich święta oraz brały udział w balu karnawałowym.

„W głowie się mieści”, to miejsce (ul. Mazurska 7) gdzie odbywa się profesjonalna opieka nad dziećmi do lat 3. Prowadzą ją wykwalifikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Opieka odbywa się w dni robocze w godzinach 6-18.

Projekt „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.