Stawiamy na Seniorów! – kolejna edycja. Zapraszamy!

Federacja FOSa od lat wspiera środowiska seniorskie poprzez różnorodnie działania, m.in. animacyjne, informacyjne, pomoc w funkcjonowaniu i tworzeniu Rad Seniorów czy budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. Znaczącą rolę odgrywa także praca jaką na rzecz Seniorów wykonują Rzecznicy Praw Osób Starszych. Federacja FOSa prowadzi aktualnie kilka projektów,
w których zaangażowani się Rzecznicy. Jednym z takich projektów jest trwająca od czerwca 2023 do końca grudnia 2023 kolejna edycja „Stawiamy na Seniorów”.

W ramach realizacji projektu Rzecznik Praw Osób Starszych w Olsztynie (Stanisław Brzozowski) wraz z zastępcami w Elblągu (Urszula Wolna) i Orzyszu (Krzysztof Marusiński) prowadzą dyżury poradnicze, podejmują interwencje w momencie naruszenia praw Seniorów, a także wspierają inicjatywy na rzecz osób starszych.

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu Seniorów potrzebujących wsparcia, w sytuacji w która osoba starsza stała się ofiarą przestępstwa lub przemocy (oszustwo, np. metodą na wnuczka, złe traktowanie w DPS, przemoc ekonomiczna w rodzinie itp.) czy też potrzebujących edukacji w zakresie bezpieczeństwa osób starszych.

Kolejne 200 lat w FOSie!

Polskie przeboje sprzed lat, tort, słodki poczęstunek. Tym razem w czwartek, 24 sierpnia w siedzibie Federacji FOSa świętowaliśmy kolejne urodziny zaprzyjaźnionej z nami seniorki. Wszyscy uroczyście odśpiewali jubilatce 200 lat!

– To miłe, że pamiętaliście o moich urodzinach. Zupełnie się nie spodziewałam – mówiła wzruszona pani Danuta.

Urodziny seniorki odbyły się w ramach inicjatywy 200 lat, którą Federacja FOSa realizuje od dekady z górą. To własna inicjatywa, dzięki której chcemy pokazać, jak ważna jest obecność osób starszych w środowisku i w jaki sposób możemy czerpać z ich doświadczenia.Podkreśla również, że  doceniać obecność naszych seniorów warto każdego dnia.

Pani Danuta Nowicka, która z nami świętowała uroczyście swoje 88 urodziny mieszka w Olsztynie, jest uczestniczką projektów Federacji FOSa i chętnie dzieli się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. W czasie urodzin towarzyszyły jej zaprzyjaźnione seniorki.

Inicjatywa 200 lat odbyła się ramach projektu „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023 „Strażnicy Pamięci” finansowanego z Budżetu Państwa.

 

 

 

 

Wspieramy środowiska seniorskie. Zgłoś się!

 

Federacja FOSa realizująca projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” zaprasza Państwa do przystąpienia do konkursu o wsparcie w następujących obszarach:

  1. tworzenie i powołanie nowych Rad Seniorów
  2. funkcjonowanie istniejących Rad Seniorów
  3. wsparcie środowisk senioralnych w działaniach zmierzających do podniesienia stopnia ich partycypacji w życiu publicznym.

Uczestnicy otrzymają stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim. Będą mieli także okazję uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach i konferencji.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie rola środowisk seniorskich. Promowane będzie pozytywny obraz osób starszych i ich zaangażowania na rzecz lokalnych społeczności. Nastąpi wzrost wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania Rad Seniorów oraz praw i obowiązków obywatelskich. Wsparcie otrzymają także istniejące Rady Seniorów (m.in. pomoc przy aktualizacji statutu, wypracowaniu planu działania czy przy wyborach nowej kadencji Rady). Wesprzemy także organizacje seniorskie, m.in. poprzez pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania, promocję, działania edukacyjne.

W celu przystąpienia do projektu prosimy o uzupełnienie załączonego formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 30.11.2023 r. do godziny 12.00 na adres: a.karczewska@federacjafosa.pl. Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu – Agnieszki Karczewskiej (a.karczewska@federacjafosa.pl) lub animatora Bartłomieja Głuszaka (b.gluszak@federacjafosa.pl), lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 519-337-240.

Prosimy o uwzględnienie, że im wcześniejszej nastąpi zgłoszenie do konkursu projektu, tym większe szanse, że zostaną Państwo zakwalifikowani do udzielenia wsparcia.

 

Projekt „Aktywne rady seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

formularz zgłoszeniowy

Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych

„Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych przez interwentów kryzysowych”

Mobilny punkt wsparcia, to zadanie realizowane przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa przy współpracy Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie w ramach projektu „Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych przez interwentów kryzysowych” współfinansowanego przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Projekt będzie realizowany w okresie 01.08.2023 – 31.12.2023 r. Projekt adresowany jest do społeczności lokalnej powiatu olsztyńskiego i elbląskiego, w tym obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Działania psychologów mobilnego punktu mają charakter interwencyjny. Podejmowane są na rzecz osób, rodzin, środowisk będących w stanie kryzysu w celu przywrócenia im równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie oraz zapobieganie wtórnej traumatyzacji osób poszkodowanych.

Aby skorzystać z pomocy w ramach mobilnego punktu interwencyjnego należy zadzwonić do dyżurującego psychologa-interwenta pod nr: 730-822-320 i zgłosić potrzebę udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej. W dni powszednie pomoc będzie udzielana w godzinach 14.00-22.00; w dni świąteczne i wolne od pracy w godzinach 09.00-22.00. W sytuacjach tego wymagających, np. w zdarzeniach mnogich lub masowych lub innych nie cierpiących zwłoki w innych godzinach wspólnie ustalonych.

plakat 2023

Dwudniowe Spotkanie Organizacji Socjalnych w Górowie Iławeckim

Mamy przyjemność zaprosić Organizacje Socjalne do udziału w dwudniowym spotkaniu organizacji członkowskich Federacji FOSa, które odbędzie się w dniach 19-20 września br. w Górowie Iławeckim, ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, w gościnnych progach Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” – naszej organizacji członkowskiej.

Główna idea spotkania, to miejsce organizacji pozarządowych w usługach  społecznych. Tym tematem Federacja FOSa zajmuje się od dawna, teraz  jesteśmy w szczególnym momencie. Z jednej strony powstał krajowy i regionalny program deinstytucjonalizacji usług społecznych, z drugiej  strony tempa nabiera wdrażanie funduszy unijnych, w tym nacelowanych na  rozwój usług społecznych.

O związanych z tym wyzwaniach, konkretnych krokach i  możliwościach chcemy rozmawiać podczas spotkania.

Spotkanie, to również przestrzeń do rozmowy o sytuacji organizacji  socjalnych. Przekażemy Wam informacje o ofertach FOSy, o możliwych źródłach  finansowania, chcemy też zebrać informacje nt. Waszych potrzeb, by odpowiednio móc kształtować naszą ofertę i planować wsparcie.

W trakcie spotkania rozstrzygniemy też kolejną edycję konkursu Społecznik Warmii  i Mazur.

Aby zarejestrować się na wydarzenie, należy wypełnić  Formularz zgłoszeniowy do udziału w spotkaniu POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI SOCJALNYCH 19-20.09.2023 r., Górowo Iławeckie (google.com) do dnia 6 września 2023 roku do godz. 10.00.  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Moniką Stanką, tel. 89 523 60 92.

Ze względu na limit miejsc, do udziału w spotkaniu mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji, przy czym przy dużej liczbie zgłoszeń, co najmniej jedna osoba będzie miała pierwszeństwo.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem oraz oficjalnym zaproszeniem na spotkanie:

program 19-20.2023

Zaproszenie na dwudniowe spotkanie Pozarządowych Organizacji Socjalnych

Warmińsko-Mazurski Konkurs na Aktywnego seniora/ seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską. POTRZEBNI

Rusza Warmińsko-Mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską. POTRZEBNI.

Organizatorem konkursu jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa we współpracy ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Celem Konkursu jest promowanie aktywnych postaw w środowisku seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach

    1. Kategoria 1 – konkurs na Aktywnego Seniora/ Seniorkę województwa warmińsko- mazurskiego
    2. Kategoria 2 – konkurs na najlepszą inicjatywę osób starszych/na rzecz osób starszych, gdzie docenić chcemy zaangażowanie grup/instytucji

Konkurs rozpoczyna się 04.08.2023r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.09.2023r.

(w przypadku przesyłki pocztowej – decyduje data wpływu do biura Federacji FOSa).

Informacji udzielają: Stanisław Brzozowski:  rzecznik@federacjafosa.pl oraz Aneta Fabisiak-Hill: a.fabisiak@federacjafosa.pl

Regulamin i formularze zgłoszeniowe w załącznikach:

Regulamin-Warminsko-Mazurski-konkurs-na-Aktywnego-Seniora_Seniorke-i-Najlepsza-Inicjatywe-Seniorska.POTRZEBNI_2023

zal.-1_do_regulaminu-wniosek-kat.-1_2023

zal.-2_do_regulaminu-wniosek-kat.-2_2023

KONKURS LITERACKI DLA OSÓB 60+

Co przynosi nam nadzieja❓
Magazyn „Generacja”, którego wydawcą jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ogłasza konkurs „O Laur Generacji” na najlepszą opowieść/wspomnienie pod wspólnym hasłem „Nadzieja”.
⏰Przedłużamy termin nadsyłania prac. Mija on 30 października 2023 roku. ⏰
Konkurs skierowany jest do osób powyżej 6️⃣0️⃣ roku życia, które w swoim opowiadaniu/wspomnieniu lub zdjęciu z opisem, opiszą, jaką rolę w naszym życiu odgrywa nadzieja. W jaki sposób nadzieja dostarcza nam motywacji i determinacji w dążeniu do celów oraz siły w pokonywaniu przeszkód? Czy nadzieja pozwala zachować nam optymizm i pomaga przetrwać trudne chwile? Czy może jednoczyć ludzi? Dawać poczucie wspólnoty i podtrzymywać wiarę w lepszą przyszłość?
📄📨📖📆🖋✒️❗️
Czekamy na opowiadania, które pokażą różne oblicza nadziei. Tej, która może dostarczać nam poczucia sensu, inspiracji i motywacji, niezależnie od dziedziny życia.
Forma prac to opis (opowiadanie, wspomnienie, rozmowa i in. o objętości maksymalnie 2,5 tys. znaków).
Może to być również zdjęcie z opisem, które będzie w całości opowieścią o nadziei. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: osób, które mają już za sobą publikacje i doświadczenie literackie i amatorów.
🎥Organizator przyzna trzy nagrody w dwóch kategoriach. Za zajęcie pierwszego miejsca na zwycięzców czeka publikacja w czasopiśmie “Generacja” oraz nagrody rzeczowe. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na prawo do publikacji i dysponowania pracą w materiałach czasopisma Generacja.
Uwaga! Przedłużamy termin przesyłania prac. Na opowiadania czekamy do 30 października 2023 roku.
❗️Opowiadania i zdjęcia z opisem prosimy przesyłać na adres: generacja@federacjafosa.pl ❗️