Rady Seniorów – ReAktywacja

Federacja FOSa realizuje projekt „Rady Seniorów- ReAktywacja” i w związku z tym pragniemy  zaprosić Państwa do przystąpienia do projektu o wsparcie w funkcjonowaniu dla istniejących rad. Rady seniorów otrzymają wsparcie ekspertów w zakresie wypracowania niezbędnych do skutecznego funkcjonowania dokumentów, np. podczas tworzenia planu rozwoju/pracy, bądź innego dowolnego dokumentu w zależności od potrzeb, zyskają wiedzę o narzędziach działania liderów, współpracy z administracją samorządową do wpływania na polityki publiczne w tym zakresie w gminach i powiatach. Otrzymają też stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim.

W ramach projektu założyliśmy również wsparcie w powstaniu nowych rad seniorów. Wsparcie w powstaniu każdej z rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w którego skład będą wchodzili przedstawiciele samorządu, lokalnych środowisk seniorskich oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób starszych. Podczas  spotkań zespół przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady.

Jedną z form wsparcia w ramach projektu jest Szkoła Liderów Środowisk Senioralnych. W ramach szkoły planowane jest 8 spotkań (3 on-line oraz 5 na sali szkoleniowej).

Liczymy, że oferowane wsparcie przełoży się na zwiększenie skuteczności i efektywności działania Rad oraz, że przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych.  W związku z tym serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Natalii Preilowskiej (n.preilowska@federacjafosa.pl) lub koordynatora wsparcia Bartłomieja Głuszak (b.gluszak@federacjafosa.pl) lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – wsparcie dla istniejących Rady Seniorów

  Chcemy skorzystać ze Szkoły Liderów Środowisk Senioralnych. Zgłaszamy następujące osoby (maksymalnie 2 osoby):

   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – wsparcie dla nowotworzonych Rad Seniorów

   Chcemy skorzystać ze Szkoły Liderów Środowisk Senioralnych. Zgłaszamy następujące osoby (maksymalnie 2 osoby):

   Rekrutacja! Regionalna Strefa Pomocy

   Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 17 lat podejmuje wiele działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Jednym z nich jest utworzona w zeszłym roku Regionalna Strefa Pomocy na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin, w której wsparcie rodzin a także samotnych osób starszych w sposób kompleksowy opieramy na trzech filarach: informacji, edukacji i towarzyszeniu. Strefa jest stałym miejscem wsparcia, współpracującym z jednostkami służby zdrowia, pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi czy działającymi w tym obszarze firmami. Działanie to jest niezwykle istotne w kontekście zmian demograficznych i skokowego wzrostu liczby osób starszych w naszych społecznościach. Dotąd opieką objęliśmy ponad 80 rodzin z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

   W ramach rozpoczętego właśnie projektu „Regionalna Strefa Pomocy” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, w okresie 22 miesięcy opieką obejmiemy 100 osób, m. in. mieszkańców Olsztyna i powiatów ościennych, zwiększając im dostęp do usług społecznych.

   Wsparcie przewidziane w projekcie to:

   • usługi specjalistów, w tym w miejscu zamieszkania (doradca kluczowy, opiekun rodzin, psycholog, prawnik, dietetyk, fizjoterapeuta czy pielęgniarka),
   • wsparcie wolontariuszy,
   • warsztaty opieki nad osobami niesamodzielnymi prowadzone w specjalnie wyposażonym pokoju treningowym,
   • warsztaty prowadzone przez Rzecznika Osób Starszych w zakresie praw osób niesamodzielnych i ich skutecznego egzekwowania,
   • warsztaty relaksacji i redukcji stresu, opieka wytchnieniowa.

   Kontakt z koordynatorkami projektu: p. Edyta Rodziewicz, p. Monika Michniewicz
   tel. 89 523 60 92 lub 799 099 862
   e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl

   Formularz udziału w projekcie – Regionalna Strefa Pomocy

   Happening muzyczny “Łączymy siły dla Ukrainy”

   Happening muzyczny, pt. “Łączymy Siły Dla Ukrainy” za nami. 16 marca na Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie pokazaliśmy, że muzyka nie zna granic ani podziałów, nie wymaga znajomości języka ani specjalnych zabiegów, by w prosty, niemal natychmiastowy sposób poprawić nasze codzienne funkcjonowanie. Muzyka leczy, otwiera serca, oczyszcza myśli, koi nerwy i budzi nadzieję na lepsze jutro. Szczególnie teraz, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, tego typu działania, rozładowujące nasze wewnętrzne napięcia i stresy wydają nam się szczególnie potrzebne. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że byliście z nami, współtworząc niesamowity klimat i energię tego wydarzenia. Dziękujemy za ciepłe słowa wsparcia i solidarności, kierowane do naszych sąsiadów z Ukrainy, których tak wiele usłyszeliśmy od osób zatrzymujących się, choć na moment przed naszym muzycznym namiotem. Dziękujemy, że znaleźliście chwilę na rozmowę, przy wspólnej herbacie, kawie i ciastku.
   Powodzenie akcji i uzyskany efekt, nie byłby jednak możliwy gdyby nie osoby, które organizowały i współtworzyły całe wydarzenie. Przede wszystkim trzeba tu wymienić całą ekipę uczestników projektu W drodze do aktywności – edycja II, programu JOB FIRMA (Ania, Asia, Marta, Beata i jej córka Asia, Jarek, Krzysiek), którzy byli zaangażowani od samego początku i wzięli na siebie cały ciężar związany z przygotowaniami wydarzenia. Niepowtarzalny klimat oraz atmosfera przyjaźni, pokoju, serdeczności, uśmiechu i solidarności, jaka unosiła się wokół Placu Konsulatu Polskiego to w głównej mierze zasługa naszych wspaniałych muzyków, Ania Broda, Anka Banachomska, Marcin Borkowski, Paulina, Rafał oraz Andriej – muzyk z Ukrainy. Słowa podziękowania należą się także naszym fosowym psychologom – Marcin Borkowski, Agnieszka Węckowicz, Monika Hausman-Pniewska – którzy integrując się z odbiorcami akcji świadczyli jednocześnie szybką pomoc w postaci wsparcia psychologicznego. Dziękujemy także przemiłej pani z Bufet Ster w budynku NOT, za wsparcie energetyczne o napięciu 230V, bez którego nie bylibyśmy w Olsztynie tak dobrze słyszalni;) Dziękujemy Pałac Młodzieży Olsztyn za stałą już i jak zwykle fantastyczną współpracę w zakresie profesjonalnego nagłośnienia naszej happeningowej sceny.
   Bez Was nie byłoby tak jak było:)
   Dziękujemy.
   Anna Zimowska-Kryczka – animatorka społeczno-kulturalny
   Michał Kupisz – animator społeczno-kulturalny
   Joanna Domańska – opiekunka JOB FIRMY
   Marek Zbytniewski – Centrum Wolontariatu Federacji Fosa

   Cafe Ukraina – Кафе Україна

   W wyniku barbarzyńskiej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, z dnia na dzień znaleźliśmy się w zupełnie innej, nowej, nieprzewidywalnej rzeczywistości. W kraju owładniętym wojną setki tysięcy ludzi straciło dach nad głową, pracę i możliwość normalnego funkcjonowania. Sytuacja, w której się znaleźli spowodowała, że ludzie w jednej chwili stracili poczucie bezpieczeństwa, wobec czego, w obawie o własne życie zaczęli masowo opuszczać swój kraj. Jednym z głównych celów ich emigracji stała się Polska, której mieszkańcy od początku działań wojennych bardzo mocno zaangażowali się w pomoc.

   My również jako organizacja pomocowa niemal natychmiast podjęliśmy działania oferujące wsparcie napływającym do naszego kraju ludziom. Początkowo była to pomoc doraźna, będąca odpowiedzią na zapewnienie podstawowych potrzeb bytowania, jednak z czasem zaczęliśmy także myśleć o działaniach nastawionych na pomoc długoterminową. Większość przybyłych do nas obywateli Ukrainy, nie chcąc być dla nikogo obciążeniem, deklaruje szybką chęć podjęcia pracy. W związku z tym planujemy stworzyć miejsce opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat, odciążając tym samym matki, aktywnie poszukujące zajęcia na lokalnym rynku pracy. Rozpoczęliśmy także działania ukierunkowane na pomoc w poszukiwaniu pracy i podjęcie zatrudnienia. Trzeci zakres wsparcia dotyczy powołania do życia miejsca spotkań, wypoczynku, integracji społecznej, oraz twórczych inicjatyw pod nazwą Cafe Ukraina. Będzie to miejsce przyjazne zarówno dla rodzin z dziećmi jak i dla osób starszych, które także stanowią grupę wymagającą naszego wsparcia. Klub Cafe Ukraina rozpoczyna swoją działalność już 21.03.22r. w budynku Biblioteki Wojewódzkiej na Starym Mieście. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez animatorów Federacji FOSa jak i osoby z Ukrainy, które zamierzamy w tym celu zatrudnić.

   Zbierane przez nas środki finansowe w pierwszej kolejności będą spożytkowane właśnie na zatrudnienie i opłacenie osób, których kwalifikacje pozwolą na prowadzenie zajęć w Cafe Ukraina a także do zatrudnienia osób z kwalifikacjami do opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat w klubiku.

   Jeżeli możecie Państwo wesprzeć nas w tych działaniach prosimy o wpłaty darowizny na konto:

   BNP Paribas Bank Polska SA 59 1600 1462 1882 6733 2000 0012

   z dopiskiem z tytule: na cele statutowe

   Całość przekazanej kwoty możecie sobie Państwo odpisać w zeznaniu rocznym od podatku.

   Dziękujemy! Дякую!

   Nowa kadencja Społecznej Rady Seniorów

   W środę, 16 marca, poznaliśmy nowy zarząd drugiej kadencji Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezes Federacji FOSa – Bartłomiej Głuszak przedstawił m.in. założenia projektu FOSy wspierającego aktywnych liderów środowisk seniorskich – „Rady Seniorów ReAktywacja”.

   Spotkanie seniorów było okazją do podsumowań, ale również do podziękowań członkom pierwszej kadencji Rady za ich dotychczasową działalność. W czasie spotkania akty powołania otrzymali nowi członkowie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podziękowania trafiły do rady pierwszej kadencji. Samorząd reprezentowali marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Jolanta Piotrowska, członek zarządu. W trakcie swojego wystąpienia marszałek województwa zwrócił uwagę na obecną sytuację polityczną, ale również fakt, jak właśnie dziś ważna jest współpraca. Podkreślił też ważną rolę aktywnych osób, które działają w Radach Seniorów.

   – Jesteśmy społeczeństwem senioralnym. To dotyczy nie tylko naszego kraju, ale również województwa – ocenił Gustaw Marek Brzezin. – Ta liczba, zdaniem ekspertów, będzie rosnąć.

   Ta rosnąca liczba seniorów ma ogromny wpływ na prowadzoną politykę senioralną samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

   – Dzięki finansowemu wsparciu przez samorząd województwa organizacje pozarządowe zrealizowały w 2021 roku wiele działań na rzecz środowisk senioralnych, m.in. w obszarze edukacji i kultury, zdrowia publicznego, propagowania i promowania aktywności fizycznej osób starszych oraz rozwoju sektora pozarządowego czy pomocy społecznej – podkreślił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

   Po oficjalnej części uroczystości inaugurującej działalność drugiej kadencji Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyły się wybory zarządu.

   Przewodniczącą Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego drugiej kadencji została Wiesława Przybysz, natomiast w zarządzie znaleźli się: Stanisław Brzozowski, Marek Gulda, Krystyna Kijewicz, Marek Miros, Jolanta Adamczyk oraz Lech Bober.

   –  Pracowałam również w radzie pierwszej kadencji, jako przedstawiciel marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, ponieważ pełniłam wówczas funkcję dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – mówiła Wiesława Przybysz, nowa przewodnicząca. – Rada jest przede wszystkim organem opiniodawczo-konsultacyjnym, działającym przy marszałku województwa. Podobnie, jak poprzednio, będziemy włączać się w prace nad przygotowywanymi dokumentami, ale również będziemy inicjować działania istotne z punktu widzenia mieszkańców naszego województwa. Z uwagi na to, że liczba seniorów w naszym województwie szybko rośnie, musimy pamiętać, by włączać osoby starsze w różne procesy społeczne, ponieważ są to ludzie o bardzo wysokich kompetencjach. Warto, by ten potencjał wykorzystać.

   Podsumowaniem inauguracji nowej kadencji był briefing prasowy organizowany przez Federację FOSa. Organizatorem była Federacja FOSa, która realizuje projekt „Rady Seniorów ReAktywacja” finansowany z program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny , w którym partnerem jest Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To kolejne przedsięwzięcie, w którym FOSa współpracuje z seniorami. Wsparciem w powstawaniu i rozwoju rad seniorów Federacja FOSa zajmuje się od kilkunastu lat. Celem projektu „Rady Seniorów ReAktywacja” jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii wśród grupy liderów seniorskich, szczególnie członków i członkiń gminnych i powiatowych rad seniorów poprzez wzmocnienie ich kompetencji i motywacji do działania.

   Fotorelacja: Adrian Kołakowski

   Miłość na trudne czasy

   Uroczyste wręczenie nagród w konkursie czasopisma „Generacja” odbyło się 10 marca w Planecie 11. To był czas, kiedy mogliśmy nagrodzić autorów niezwykle osobistych prac, które nadeszły na konkurs. Nie zabrakło wzruszeń.

   Czwartkowe rozdanie nagród w konkursie czasopisma Generacja, odbyło się w czasie pierwszego wiosennego spotkania IV kadencji Rady Olsztyńskich Seniorów i zaprzyjaźnionych organizacji -„Seniorze, powitaj wiosnę z uczuciem, kwiatami, przy dźwiękach pięknych melodii i wspólnej zabawie”. Było to wspólne przedsięwzięcie Rady Olsztyńskich Seniorów wspólnie, Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego FOSa i biblioteki Planeta 11. Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w wydarzeniu była m.in. Ewa Kaliszuk, zastępca prezydenta Olsztyna, Elżbieta Skaskiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta.

   – Jestem przekonana, że wspólnie uda nam się wspólnie zrealizować wiele zamierzeń – mówiła Ewa Kaliszuk, zastępca prezydenta Olsztyna. – Życzę nam wszystkim, by w tych trudnych czasach  pamiętać o tym, by być blisko drugiego człowieka i siebie.

   Spotkanie było okazją, by opowiedzieć o działaniach Rady Seniorów. W czasie wydarzenia można było posłuchać Leszka Biłasa uczestnika III Polskiej Edycji The Voice Senior i wspólnie podyskutować na temat obecnych potrzeb seniorów. Odbył się również pokaz tworzenia kompozycji kwiatowych w wykonaniu Beaty Salaty.

   Chwil pełen wzruszeń dostarczyło rozstrzygnięcie konkursu literackiego O Laur Generacji. Na konkurs przyjechali nagrodzeni, wyróżnieni i uczestnicy. Zabrakło jedynie zwycięzcy w kategorii Język Serca – Janusza Stawskiego, który niestety nie mógł przyjechać z powodów zdrowotnych. W trakcie podsumowania goście spotkania mogli jednak posłuchać fragmentu jego opowiadania.

   – Przyznaję, że napisanie utworu o miłości na zaledwie 2,5 tysiąca znaków było wielkim wyzwaniem – mówiła w trakcie odbioru nagrody Hanna Fogel, zwyciężczyni w kategorii Piękno Języka. – Życzę nam wszystkim, byśmy mieli w sercu miłość, nie wojnę. Powtórzę raz jeszcze – czułości i miłości prawdziwej nam życzę na te trudne czasy.

   Nagrody w konkursie ufundowali: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Galeria Warte Świeczki, Teatr im. Stefana Jaracza oraz Wydawnictwo Słowne. Sklep Metalowe Dekoracje zapewnił upominki dla zwycięzców – gazetownik oraz podpórki do książek.

   Zwycięzcy i wyróżnieni w kategorii Piękno Języka:

   Pierwsze miejsce: Hanna Fogel za „Blask pękniętego serca”

   Drugie miejsce: Krystyna Sztramska za tekst „Czterdzieści dwie pomarańcze”

   Trzecie miejsce: Wiesław Robaczewski za „Tryptyk”

   Wyróżnienia otrzymują Janina Piętka za wiersz „Jaśminowy deszcz” i Helena Piotrowska za tekst „Stoję w oknie”.

   Zwycięzcy i wyróżnieni w kategorii: Język Serca:

   Pierwsze miejsce: Janusz Stawski – „Moja mama – miłość bezwarunkowa”;

   Drugie miejsce: Władysława Baran – „Miłość z obrazu”;

   Trzecie miejsce: Elżbieta Król – „Miłość ma różne oblicza”.

   Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują: Barbara Winiarska za tekst „Miłość przychodzi latem”, Halina Duchna za tekst „Oto cała ja i moja miłość” oraz Zofia Kucznier za tekst „Zawsze kochałam naturę”.

   Pomoc dla osób zależnych i ich rodzin

   Przy Federacji FOSa już drugi rok działa Regionalna Strefa Pomocy adresowana do osób zależnych i ich rodzin, w sumie ponad stu osób z Olsztyna z okolicznych gmin. W ramach dwóch projektów realizowanych w strefie: “Wspieramy rodziny” oraz “Usługi dla rodzin osób zależnych” stale organizowane są samopomocowe grupy wsparcia. Uczestnicy o podobnych problemach natury psychicznej lub społecznej spotykają się regularnie i pomagają sobie nawzajem. Są aktywni na tyle na ile pozwalają im możliwości. Dzięki spotkaniom mają okazję zdobyć wiedzę na temat radzenia sobie osobistej trudnej sytuacji, wiedzę potrzebną do codziennego funkcjonowania w dramatycznie zmienionych warunkach zdrowotnych i życiowych,  zapobiegają też własnej izolacji poprzez kontakt z innymi ludźmi.

   Ważną pomocą w radzeniu sobie w tych przypadkach, są warsztaty prawidłowego funkcjonowania rodziny i redukcji stresu, podczas których uczestnicy aktywnie i twórczo spędzają czas. Ich uczestnicy mają również okazję do pracy w grupie, zdobywania umiejętności komunikacyjnych, a także poznają praktyczne metody radzenia sobie ze stresem, dzięki którym zmniejsza się ryzyko wypalenia, częste przy opiece nad osobą niesamodzielną.

   Łączymy siły dla Ukrainy

   Koalicja skupiająca organizacje pozarządowe, samorząd studencki UWM, instytucje publiczne, firmy, osoby prywatne oraz wszelkie inne podmioty, które chcą pomagać Ukrainie, w tym trudnym czasie.
   Naszym celem jest wzmocnienie współpracy, przepływu informacji , uspójnienie działań pomocowych oraz zapobieganie powielaniu wsparcia, w taki sposób aby oferowana przez nas wszystkich pomoc mogła być skoncentrowana na faktycznych, wynikających z bieżącej sytuacji potrzebach.
   W związku z tym podjęliśmy się stworzenia otwartej listy działań pomocowych, którą za naszym pośrednictwem będą Państwo mogli na bieżąco uzupełniać, oferując swoją pomoc w różnych formach i zakresach.
   Pozwoli to na uporządkowanie, oraz zebranie w jednym miejscu informacji o możliwych, płynących od Państwa formach wsparcia. W ten sposób osoby poszukujące konkretnej pomocy dla naszych sąsiadów, zarówno tu na miejscu, jak i na granicy, czy na Ukrainie, będą mogły z niej skorzystać, kontaktując się już bezpośrednio z osobami, czy organizacjami z listy.
   Jeżeli więc możecie Państwo zaoferować jakąkolwiek pomoc od rzeczowej, poprzez finansową, usługową, gastronomiczną, noclegową, transportową, prawną, psychologiczną, tłumaczeniową itp. bardzo prosimy o skontaktowanie się z nami. Na podstawie informacji od Państwa będziemy tworzyć, poszerzać i aktualizować listę z formami pomocy, dostosowanymi do aktualnie pojawiających się potrzeb. Dzięki temu Państwa pomoc będzie mogła najskuteczniej dotrzeć do osób bezpośrednio zainteresowanych.
   Aktualna lista będzie dostępna od jutra pod linkiem, który udostępnimy na tej platformie.
   W dniu dzisiejszym zawiązała się koalicja/grupa „Łączymy siły dla Ukrainy”, w skład której wchodzą następujące podmioty:
   1. Bank Żywności – który staje się magazynem głównym zbiórki produktów na Olsztyn. Zajmuje się koordynacją zbiórki żywności oraz innych rzeczy i produktów. Wkrótce uruchomi także specjalną linię telefoniczną dla osób z Ukrainy, potrzebujących pomocy.
   2. UWM/samorząd studencki – realizuje zbiórkę rzeczową i finansową, poprzez wydarzenie na fb, oraz portal zrzutka.pl, studenci oferują też pomoc w tłumaczeniu z języka ukraińskiego na polski, wsparcie wolontariuszy, pomoc prawną, zajęcia animacyjne dla dzieci, a także są w kontakcie i kooperacji pomocowej ze szkołami. Uniwersytet oferuje też miejsca w akademikach.
   3. Stowarzyszenie ARKA – jest w trakcie tworzenia 1-2 grup terapeutycznych dla dzieci (15-30 osób), mogą także skoordynować pracę dzieci i rodzin z psychologiem z zewnątrz, oferując miejsce spotkań. Wkrótce rusza także świetlica, a w późniejszym czasie korepetycje dla uczniów.
   4. Federacja FOSa – stworzenie i administrowanie platformy „Łączymy siły dla Ukrainy”, przyjmowanie nowych członków do koalicji, zaangażowanie wolontariuszy z Centrum Wolontariatu.  Federacja FOSa odpowiada również za zebranie chętnych do wsparcia psychologicznego i świadczenie wsparcia, obecnie zgłosiło się już szereg specjalistów.
   5. Fundacja Żółty Szalik – baza noclegowa we Fromborku
   6. Fundacja ŻAK – miejsca noclegowe
   7. Parafia Prawosławna – tłumacze języka ukraińskiego (3 osoby)
   8. Warsztaty Terapii Zajęciowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – przygotowuje się do zajęć z osobami niepełnosprawnymi.
   9. Kościół Chrześcijan Baptystów – w trakcie organizacji ośrodka dla rodzin z Ukrainy
   10. Ania Broda – wokalistka, cymbalistka, multiinstrumentalistka – warsztaty/animacje muzyczne z dziećmi

   Powyższe organizacje i podmioty tworzą jedynie początek grupy, która mamy nadzieję będzie się stopniowo rozrastać i do której współtworzenia bardzo Państwa zapraszamy , namawiając jednocześnie do udostępniania wydarzenia i zapraszania innych chętnych do POŁĄCZENIA SIŁ DLA UKRAINY, w celu pomocy w tej niewyobrażalnie ciężkiej sytuacji, naszych wschodnich sąsiadów.
   Informacje z oferowaną pomocą, nazwą organizacji, lub innego podmiotu oraz danymi do kontaktu prosimy kierować na jeden z poniższych adresów mailowych:
   Michał Kupisz : m.kupisz@federacjafosa.pl
   Wiesława Przybysz: przybysz.wieslawa@wp.pl

   Znajdź nas na Facebook

    

   Oferta dla najmniejszych krasnoludków. Nabór do punktu opieki! „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3″

   Nabór do punktu opieki! „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3″.

   Zapraszamy do punktu opieki przy ul. Mazurskiej 7/2 w Olsztynie, w którym będą świadczone usługi opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia.

   Maksymalna liczba dzieci w grupie to 5 osób.

   Dzieci będą brały udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, których program oparty jest o strategię wielokierunkowej stymulacji aktywności, skupionej na potrzebie ruchu i zabawy oraz koncepcji indywidualnego, naturalnego rozwoju zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka.

   Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 503 466 700.

   Koordynatorem punktu opieki ze strony FOSy jest Anna Książak-Gregorczyk, e-mail: a.ksiazak@federacjafosa.pl