STREFA ORGANIZACJI

Dążymy to stworzenia wszechstronnej, profesjonalnej platformy pośrednictwa pracy wolontariackiej skupiającej wokół siebie liczne grono osób, które chcą poświęcić swój czas, energię i umiejętności na rzecz poprawy jakości życia społecznego.

Zapraszamy do współpracy organizacje, gdzie wolontariusze posiadający naszą rekomendację będą mogli się rozwijać i czuć się potrzebni za sprawą zaangażowania w ambitne zadania wspierające innych.

Chcesz zaangażować wolontariuszy w Swoje działania? – zapraszamy do kontaktu!

Pomożemy w organizacji wolontariatu od strony formalnej, zaproponujemy bezpłatne szkolenie dla koordynatora wolontariatu w Twojej organizacji, poszukamy odpowiednich kandydatów na wolontariuszy.

Zgłoś swoją ofertę pracy wolontariackiej!

Wypełnij Formularz oferty wolontariackiej

STREFA WOLONTARIUSZA

Nie ma znaczenia Twój wiek, status zawodowy czy wykształcenie. Nie jest istotne czy masz dla nas czas w ciągu dnia, popołudniu czy w weekendy. Cenimy zarówno jednorazowe wsparcie w ramach dowolnej akcji, jak i gotowość do długotrwałej współpracy!

Wspieramy naszych Wolontariuszy poprzez szkolenia, warsztaty i inne działania o charakterze integracyjnym – chcemy żeby czerpali Oni satysfakcję z niesienia pomocy innym, ale także zdobywali nowe doświadczenia i umiejętności.

Dołącz do nas!

Wypełnij online Formularz zgłoszeniowy wolontariusza