Generacja nr 25

Proponujemy nowy, 25 numer magazynu “Generacja”.

“Generacja” nr 25 jest bezpłatnym magazynem środowisk osób starszych. Jej obecne wydanie finansowane było z projektu “Wspieramy Seniorów” realizowanego przy wsparciu samorządu wojewódzkiego. “Generację” można odebrać w biurze FOSy przy ul. Linki 3/4 w Olsztynie. Poniżej w wersji pdf. w załączniku do pobrania

Generacja nr 25

Zoom z Katarzyną Dowbor

Szanowni Państwo,

Na koniec roku mamy dla Państwa specjalne wydarzenie. Spotkanie, które pozwoli nam z pozytywną energią wejść w Nowy, 2021 rok i przygotować na nowe wyzwania.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza na spotkanie edukacyjne „Osoby starsze – ich teraźniejszość i przyszłość”. Będzie to spotkanie z Katarzyną Dowbor, dziennikarką, prezenterką radiową i telewizyjną. Obecnie znaną dzięki programowi „Nasz nowy dom” w telewizji Polsat.

Wydarzenie odbędzie się 29 grudnia o godzinie 11.00 przez platformę do transmisji zoom, a udział jest bezpłatny.

Katarzyna Dowbor podzieli się z nami swoim doświadczeniem i obserwacjami ze swoich odwiedzin w różnych miejscach w Polsce, gdzie mogła osobiście zobaczyć, że dziś życie osób starszych ma wiele odcieni.

Jako Federacja FOSa, aktywnie działając na rzecz środowisk seniorskich, chcemy porozmawiać nie tylko o sytuacji seniorów, ale o mitach i o starości, którą trzeba też odczarować.

Spotkanie będzie przestrzenią do rozmowy o aktywności osób starszych i na rzecz osób starszych, o miejscu osób starszych w społecznościach lokalnych, rozmowy o pomaganiu i o wielu innych tematach. Spotkanie odbywa się w ramach ASOS w ramach projektu „Aktywne rady seniorów na Warmii i Mazurach”.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy liderów środowisk seniorskich, przedstawicieli Rad seniorów, grup senioralnych, osoby pracujące z osobami starszymi.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie do p. Magdaleny Chojnackiej, e-mail: m.chojnacka@federacjafosa.pl, tel. 574504669 do dnia 28.12 do godz. 15.

W przypadku pytań służymy informacjami. Po zgłoszeniu każdy uczestnik otrzyma link do platformy ZOOM z instrukcją logowania w dniu spotkania.

Mikołajki 2020 – W głowie się mieści

 

W tym roku, tak jak w ubiegłym, Mikołaj odwiedził‚ z prezentami grzeczne dzieciaki w punkcie opieki prowadzonym przez Federację™ FOSa. 7 grudnia goś›ciem specjalnym, był pomocnik ś›więtego Mikoł‚aja – Bartł‚omiej Gł‚uszak, Prezes Zarzą…du Federacji FOSa – bardzo dzię™kujemy!
„€žW głowie się™ mieści”€to miejsce (ul. Mazurska 7w Olsztynie) gdzie odbywa się™ profesjonalna opieka nad dziećmi do lat 3. Prowadzą ją… wykwalifikowane osoby posiadające niezbę™dną… wiedzę™ i doświadczenie w pracy z mał‚ymi dzieć‡mi. Opieka odbywa się w dni robocze w godzinach 6-18.
Projekt €”W głowie się™ mieś›ci -€“ opieka nad dzieć‡mi do lat 3″€ jest współfinansowany ze ś›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społ‚ecznego.

Społecznicy Warmii i Mazur Federacji FOSa 2020

Federacja FOSa po raz szósty nagrodziła społeczników z regionu. Tytuły Społecznika Warmii i Mazur trafiły do Marii Popieluch i Marka Borowskiego (na zdjęciu). Tym razem uroczysta gala odbyła się on-line.
Gala Społeczników Warmii i Mazur była połączona z oficjalnym otwarciem Centrum Wolontariatu Federacji FOSa. W drugiej części poznaliśmy laureatów konkursu.

– W tym roku zdecydowaliśmy się przyznać cztery nagrody i dwa wyróżnienia. Chcieliśmy nagrodzić osoby zaangażowane w rozwój naszego województwa, z dużym doświadczeniem na tym polu. Przyznaliśmy też nagrodę specjalną i wyróżnienia osobom oraz grupom, które opisywaliśmy w cyklu „SUPERmeni, SUPERmenki Warmii i Mazur”, które w czasie izolacji ruszyli na pomoc innym – mówił w czasie wirtualnego podsumowania Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Tytuły Społecznika Warmii i Mazur i statuetkę otrzymali zatem Maria Popieluch, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku oraz Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

– Ktoś kiedyś powiedział: „człowiek jest tyle wart, na ile jest w stanie pomóc drugiemu człowiekowi”. Ta dewiza towarzyszy mi całe życie – mówiła Maria Popieluch. – Jednak jeden człowiek nie jest w stanie zrobić nic sam. Ja mam wokół siebie zespół ludzi, z którymi mam zaszczyt pracować.

Nagroda specjalna, statuetka i tytuł „Ambasadorki organizacji socjalnych Warmii i Mazur” otrzymała Wiesława Przybysz, była wieloletnia Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

Kapituła konkursu postanowiła również nagrodzić bohaterów codzienności zaangażowanych w akcje pomocowe: szycie maseczek, rozwożenie obiadów, pomoc bezdomnym, produkcję przyłbic, pomoc osobom narażonym na przemoc i inne. To osoby, które pomagają i inicjują lokalne działania na rzecz walki z koronawirusem. W cyklu SUPERmeni i SUPERmenki Warmii i Mazur Federacja FOSa prezentowała sylwetki superbohaterów.

Kapituła konkursu postanowiła nagrodzić Marzenę Jurkiewicz, SUPERmenkę Warmii i Mazur. Na co dzień jest pielęgniarką oddziałową Klinicznego Oddziału Zakaźnego w Ostródzie, jest niezwykle zaangażowana w organizację pracy szpitala.

– Pani Marzena Jurkiewicz, która poświęca swoje zaangażowanie zawodowe i prywatne w walkę z COVID-19 w stopniu niespotykanym nigdzie indziej – czytamy w uzasadnieniu. – Zawsze gotowa do współpracy i niesamowicie życzliwa chorym. To osoba tak zaangażowana w pomoc chorym, jak nikt inny w tym województwie. Ponadto, bardzo wcześnie przewidziała potrzeby naszego oddziału, jak nikt inny zaangażowała się w organizację pracy szpitala jednoimiennego. Zasługuje na najwyższy szacunek i brawa!”. Małgorzata Jurkiewicz otrzymała również nagrodę finansową w wysokości 1000 złotych.

Wyróżnienia w konkursie na Społecznika Warmii i Mazur trafiły do grupy osób, które zaangażowały się w akcję „Obiad dla ucznia”. Jej inicjatorką była Agnieszka Kacprzyk, właścicielka firmy Słowo Daję.

– Za odpowiadanie na ważne potrzeby społeczne, rozmach i organizację akcji Obiad dla ucznia. Grupa Obiad dla ucznia to ponad 3000 obiadów, które trafiły do potrzebujących dzieciaków, to 11 zaangażowanych restauracji i blisko 30 domowych kucharzy i cukierników, gospodyń domowych oraz na okrągło działająca kuchnia w siedzibie Stowarzyszenia Arka – wymieniał w czasie uroczystości Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa. Inicjatorka akcji – Agnieszka Kacprzyk, w ten sposób podsumowała otrzymanie nagrody.

– To przede wszystkim ogromne zaskoczenie. Każdy kto mnie zna, wie, że działając dla innych, działam dla siebie. Nie jestem typem męczennicy, która składa w ofierze swój czas wolny w służbie ludzkości. Ja to po prostu lubię, to mi daje satysfakcję i wzbogaca moje życie – tłumaczyła. – I to jest moja najważniejsza motywacja, a nagrody? Są jak prezent od Świętego Mikołaja. Ale święta, święta i po świętach, rano wstaję i każdego dnia zaczynam nowe życie. Ono samo przynosi pomysły do działania.

Na pytanie, kim jej zdaniem jest społecznik, odpowiedziała:

– Społecznik to człowiek, dla którego ważnym filarem życia, obok rodziny i kariery, jest działalność na rzecz innych ludzi, wynikająca z wewnętrznej potrzeby zmieniania świata. Zamiast więc oglądać serial, w którym amerykańscy kosmonauci ocalają ziemię przed inwazją obcych, zapuka do samotnej sąsiadki i zapyta, jak się ona czuje. To pewien rodzaj wrażliwości, przekonania, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni: „moje szczęście nie jest wyrwane z kontekstu – jest częścią dobrostanu ludzi wokół mnie” – mówiła Agnieszka Kacprzyk.

Wyróżnienie otrzymała również Jadwiga Kocięcka z Olsztynka. Podczas trwania pandemii koronawirusa włączyła się w pomoc służbie zdrowia szyjąc w trakcie zajęć zdalnych w domu maseczki pacjentom Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Ręcznie uszyła ponad trzysta maseczek.

– Gratuluję wszystkim nagrodzonym osobom i cieszę się, że rodzina społeczników stale się powiększa – podsumował Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa.