Zebranie Walne Federacji FOSa

Członkowie
Federacji Organizacji Socjalnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Szanowni Państwo,

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych  Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na  Zebranie Walne Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu
14 czerwca 2023 r. (środa) w Olsztynie w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej o godzinie 12:00.

Drugi termin Zebrania Walnego to 14 czerwca 2023 r. godz.12:30.

W związku z Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w glosowaniach podczas zebrania Walnego Federacji FOSa.

Upoważnienie prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną, skanem na adres e: mail t.tokarczyk@federacjafosaa.pl lub złożyć podczas zebrania.

Proponowany porządek Zebrania Walnego:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
 3. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2022 rok,
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 5. Dyskusja na temat sprawozdań i ich zatwierdzenie,
 6. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu  oraz przyjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2022 r. na cele statutowe,
 7. Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2023 rok,
 8. Propozycje zmian w statucie Federacji FOSa i dyskusja na temat zmian w statucie,
 9. Podjęcie uchwały o zmianie statutu
 10. Podjęcie uchwały o  wysokości składki członkowskiej,
 11. Sprawy różne, wolne wnioski,
 12. Zakończenie Zebrania Walnego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zebraniu Walnym do  dnia 12 czerwca 2023 r., telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl.

Zebranie Walne poprzedzi seminarium pt. ”Nowe relacje. O przymusowej migracji, edukacji międzykulturowej i działaniach służących integracji”, które odbędzie się w godz. 10.00-12.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ul. 1 maja 5.

Sabina Maria Dąbrowska – Kobieta z charakterem

Miło nam ogłosić, iż Pani Sabina Maria Dąbrowska, została laureatką w konkursie “Kobieta z charakterem”, w dziedzinie “Edukacja i kultura”, organizowanym przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet 🏆 Sabina Maria Dąbrowska, to pedagog, żona, matka, babcia, miłośniczka kultury, sztuki, mody, dobrej książki i aktywności społecznej. Organizatorka specjalnych pokazów mody i sesji zdjęciowych, w które zaangażowała aktywne seniorki z Olsztyna. Członkini czterech kadencji Rady Olsztyńskich Seniorów oraz Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dziennikarka „Generacji”, animatorka, osoba organizująca wiele wydarzeń kulturalnych i społecznych. Na co dzień wolontariuszka Banku Żywności, gdzie uczestniczy m.in. przy tworzeniu nowego projektu zwracającego uwagę na m.in. niemarnowanie żywności. Efektem tych działań ma być nowatorski program edukacyjny. W swojej działalności łączy wiele sfer, a jej aktywność dotyczy nie tylko kultury, ale również życia społecznego, zdrowia, sportu i edukacji na temat m.in. zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa seniorów.
Federacja FOSa, od lat współpracuje czynnie z Laureatką, dlatego z wielką przyjemnością rekomendowaliśmy kandydaturę Pani Sabiny do konkursu “Kobiety z charakterem”.

Niezwykła grupa wsparcia w plenerze

W majowy, nie całkiem słoneczny dzień, seniorki z Projektu “Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych” wraz z psycholożką Anną Serbeńską i koordynatorem wsparcia Edytą Rodziewicz, udały się na wyprawę do słynnego Arboretum w Kudypach.

Od dawna znany jest wpływ przyrody na zdrowie i kondycję psychiczną osób w każdym wieku. Piękna zieleń stanowiła niezwykle przyjazne  tło do terapeutycznego, długiego spaceru i rozmów o przełamywaniu różnych życiowych trudności.

Wyprawa do lasu pozwoliła na przełamanie samotności, nawiązanie nowych, głębszych kontaktów z grupą i  specjalistyczną kadrą projektu.

 

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny