Wesprzyj Akcję FOSa Dzieciom i Seniorom!

W tym roku, już po raz siedemnasty, Federacja Organizacji Socjalnych FOSa organizuje akcję świąteczną pn. „FOSa dzieciom i seniorom”. Celem akcji jest zorganizowanie prezentów gwiazdkowych dla najbardziej potrzebujących pomocy dzieci i seniorów, zwłaszcza dla tych mieszkających na terenach wiejskich.

Zapraszamy organizacje członkowskie i partnerskie oraz wszystkich zainteresowanych współpracą do włączenia się realizację tej inicjatywy przez promocję naszej zbiórki i ewentualną pomoc w przygotowaniu paczek dla potrzebujących osób.

Jeśli wśród Państwa podopiecznych są osoby potrzebujące szczególnego wsparcia i pomocy, zgłoście je do akcji.

Zgłoszenia – na załączonym formularzu, zawierające: uzasadnienie potrzeby wsparcia (w tym sytuacja osoby/rodziny ) oraz opis zaangażowania się organizacji/grupy zgłaszającej w promocję zbiórki i w samą zbiórkę zarejestrowaną na portalu ZRZUTKA.PL pod nazwą „FOSa dzieciom i seniorom”, prosimy przesyłać na adres m.chojnacka@federacjafosa.pl do 6 grudnia 2023 roku.

Na stronie internetowej Federacji FOSa i w materiałach prasowych będziemy wyróżniać instytucje szczególnie zaangażowane w naszą akcję. Będą one mogły także liczyć na wsparcie naszych wolontariuszy w swojej działalności, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zespół Centrum Wolontariatu przy Federacji FOSa, e-mail: m.chojnacka@federacjafosa.pl, tel. 887 187 009.

Za zebrane w ten sposób środki zakupimy produkty na paczki i przekażemy najbardziej potrzebującym.

POBIERZ FORMULARZ!

Zaproszenie na Warmińsko-Mazurskie Forum KIS – spotkanie on-line

Federacja FOS od dłuższego czasu współtworzy sieć Klubów Integracji Społecznej. Ostatnie miesiące to czas intensywnych spotkań i edukacji, które chcemy podsumować w większym gronie. Dlatego z wielką radością zapraszamy Państwa na spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Forum KIS.

Forum ma posłużyć wymianie doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk, innowacyjnych metod pracy z uczestnikami oraz wypracowywaniu przez Forum stanowisk w różnych sprawach dotyczących lokalnych i  regionalnych polityk społecznych. Podczas trzygodzinnego spotkania odbędą się zarówno prelekcje, jak i dyskusja. Zaprosiliśmy do prezentacji inspirujących gości, a swoimi dobrymi praktykami podzielą się też same KIS. Dlatego nie może Państwa zabraknąć na tym spotkaniu!

Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są zagadnienia związane z działalnością KIS i CIS, jak również wszystkich z nimi sympatyzujących. Zaplanowaliśmy przestrzeń, aby każdy mógł podzielić się swoimi uwagami, spostrzeżeniami czy wizją pracy zarówno w najbliższym, jak i dalszym okresie.

Współorganizatorem wydarzania jest Warmińsko-Mazurskie Forum Klubów Integracji Społecznej.

Spotkanie odbędzie się w formule on-line, 7 grudnia 2023 r. w godzinach 10:00-13:00 na platformie Zoom.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się wypełniając formularz on-line: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA Warmińsko-Mazurskie Forum KIS spotkanie on-line (google.com)

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Puchalską, tel. 887 187 009.

Program Forum KIS online_7.12.2023

 

Z poważaniem,

Bartłomiej Głuszak

Prezes Federacji FOSa

Szkoła dla opiekunów – spotkanie z fizjoterapeutką

Druga część Szkoły dla opiekunów zrealizowana w ramach projektu „System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż” to spotkania z fizjoterapeutką. Podczas szkolenia opiekunowie osób starszych i niesamodzielnych zwiększyli wiedzę w zakresie ogólnych zasad dotyczących przemieszczania się osób o obniżonej sprawności i praktykowali przykładowe ćwiczenia wykonalne w warunkach domowych poprawiające sprawność osoby starszej.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach zadania „Edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami”.

VI Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów za nami

22 listopada w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie obyły się, zorganizowane przez federację FOSa VI Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów
Mazurskiego FOSa
Spotkanie, na które przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli rad seniorów i organizacji seniorskich z regionu prowadzili Wiesława Przybysz, przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Konrad Zacharski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To kolejny przykład współpracy między środowiskiem seniorskim i młodzieżą, która w tym roku zadeklarowała przystąpienie do dorocznej, przedświątecznej akcji “FOSa Dzieciom i Seniorom”.
W programie spotkań:
– nowe regulacje prawne w zakresie rad seniorów, współpracę samorządu z radą seniorów – omówiła on-line Anna Chabiera – z Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
– o współpracy samorządu z gminną radą seniorów – mówił Jakub Bornus, wójt Gminy Braniewo
– o powoływaniu rad seniorów, trudnościach i wyzwaniach z tym związanych- mówiła Monika Michniewicz z FOSy
– działalność Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – przedstawiła jej przewodnicząca, Wiesława Przybysz.

W części panelowej spotkań uczestnicy (z Barcian, Srokowa, Reszla, Kętrzyna, Działdowa, Iławy, Elbląga, Olsztynka, Olsztyna, Tolkmicka, Braniewa itd.) rozmawiali o sprawach w bieżącym funkcjonowaniu rad seniorów, a także o stanie opieki zdrowotnej osób starszych.
VI Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów, objęte patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego zrealizowane zostały w ramach projektu “Aktywne rady seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+ na lata 2021–2025”

Szkoła dla opiekunów – „System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż”

W ramach projektu „System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż” prowadzona jest Szkoła dla opiekunów. Każda rodzina objęta wsparciem ma możliwość skorzystania z takiej formy pomocy. Są to dwa 2 – godzinne spotkania. Pierwsze z pielęgniarką, drugie z fizjoterapeutką. Spotkania realizowane są w pokoju treningowym, który powstał w ramach Regionalnej Strefy Pomocy na potrzeby prowadzenia Szkoły dla opiekunów.

W ostatnim czasie w siedzibie Federacji FOSa odbyły się dwa spotkania z pielęgniarką. Opiekunowie osób starszych i niesamodzielnych zwiększyli wiedzę w zakresie funkcjonowania osób o obniżonej sprawności – choroby otępienne, zapobieganie i leczenie odleżyn, opieka i pielęgnacja po udarze. Dzięki wyposażeniu pokoju treningowego pielęgniarka miała możliwość poprowadzić również zajęcia praktyczne o tym jak wykorzystać dostępne przedmioty w celu opieki nad osobą leżącą.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach zadania „Edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami”.

35 numer Magazynu Środowisk Osób Starszych GENERACJA już dostępny!

W imieniu redakcji Magazynu Środowisk Osób Starszych “Generacja” zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma.

W numerze, między innymi:

 • sylwetki rzeczników praw osób starszych Urszuli Wolnej i Krzysztofa Marusińskiego;
 • o nowej formie wsparcia seniorów – usługi sąsiedzkie;
 • porady prawne;
 • aktualności kulturalne;
 • podstawowa opieka zdrowotna;
 • pocztówki z podróży;

BĄDŹ WSPÓŁTWÓRCĄ ,,GENERACJI”!

Zapraszamy organizacje, instytucje, naszych czytelników i inne osoby do współpracy przy tworzeniu tej gazety. Szczególnie zwracamy się do osób starszych. Dzielcie się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat organizowania sobie i innym dobrego życia. Wy właśnie macie tej wiedzy szczególnie dużo i jest ona najbardziej cenna. Prosimy o nadsyłanie materiałów z takich dziedzin jak: aktywność i edukacja osób starszych, organizacje seniorskie, twórczość, materiały poradnicze i wszystkie te, które sami chcielibyście tutaj przeczytać. Zainteresowanych współtworzeniem naszego pisma prosimy o kontakt z redakcją: generacja@federacjafosa.pl. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótu i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Autorzy tekstów prezentują własne opinie. Za treść ogłoszeń i opublikowanych listów redakcja nie odpowiada.

GENERACJA_35 DO POBRANIA: Generacja 35

FOSa Dzieciom i Seniorom – wspólna pomoc ma moc!

Wystartowała. Coroczna Akcja Charytatywna Federacji FOSa: FOSa Dzieciom i Seniorom!

Zastanawiałeś się kiedyś jak żyją osoby, którym pomagamy w ramach akcji “FOSA DZIECIOM I SENIOROM”? Oto tylko kilka z wielu historii, które poznajemy na codzień…

MOŻESZ POMÓC TYM OSOBOM! Wpłać dowolną kwotę na naszą zbiórkę zrzutka.pl i poczuj magię świątecznego pomagania!

TO TAKIE PROSTE!

 • 10 zł pozwoli nam na wzbogacenie paczki o niezbędne produkty spożywcze, np. makarony, mąka, olej, cukier, herbata, itp.
 • 30 zł to już dodatkowe środki na artykuły higieniczne i kosmetyki
 • 50 zł i naszą paczkę osłodzi garść łakoci, które osoby starsze tak kochają
 • 100 zł – to już mega paczka wypchana po brzegi – jeśli będziesz miał chęć, podpiszemy ją Twoim imieniem i nazwiskiem, oraz wyjątkową dedykacją dla obdarowanej osoby! (kontakt priv)

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY GROSZ! POMAGAMY! RAZEM!!!

PLAKAT DO POBRANIA TUTAJ 

Ważna rola mediów obywatelskich

Zagrożenia i wyzwania mediów obywatelskich, perspektywy rozwoju oraz ich przyszłość. To było tematem konferencji „Media obywatelskie. Realia. Przyszłość. Wyzwania”, która odbyła się 15 listopada w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Wzięły w niej udział również przedstawicielki „Generacji” Federacji FOSa.
Media obywatelskie pełnią dziś ważną rolę w kształtowaniu opinii publicznej, nagłaśniania ważnych społecznie tematów oraz rzecznictwa interesów grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizowaniem ich problemów. O ważnej roli tych mediów rozmawiały osoby, które na co dzień tworzą lokalne redakcje. Organizatorem konferencji było Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu, które jest również wydawcą „Pozarządowca. Pisma Społeczników Warmii i Mazur”. O historii i tematach poruszanych w piśmie społeczników oraz o misji „Pozarządowca” mówił na wstępie wydarzenia Arkadiusz Jachimowicz, redaktor naczelny pisma „Pozarządowiec”, prezes Stowarzyszenia ESWIP.
Po oficjalnej inauguracji interesującą prezentację dotyczącą chatbotów przedstawił Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl. Wskazywał na zagrożenia płynące ze stosowania m.in. chat GPT w mediach oraz o przyszłości mediów, w której treści tworzone przez sztuczną inteligencję przewiduje wielu twórców mediów.
Ważnym punktem konferencji była debata redaktorów naczelnych mediów obywatelskich z Warmii i Mazur. Dyskusję poprowadził Rafał Gruchalski, a wzięli w niej udział Rafał Sułek z „Razem z Tobą” – miesięcznika osób niepełnosprawnych, Marek Jarmołowicz Telewizji Kopernik, Aneta Fabisiak-Hill i Katarzyna Janków-Mazurkiewicz z „Generacji. Magazynu Środowisk Osób Starszych”, Kinga Wiśniewska z Magazynu „Rzecz Jasna”, Piotr Baczewski z TV Górowo Iławeckie. Ekspertką panelu była również dr hab. Urszula Doliwa – kierownik katedry dziennikarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Debatowano o wyzwaniach w prowadzeniu mediów obywatelskich, ciągłej niepewności mediów trzeciego sektora w obliczu niestabilnej sytuacji ekonomicznej i stałym poszukiwaniu źródeł finansowania. Uczestnicy konferencji mogli też zobaczyć prezentacje wybranych mediów obywatelskich z Warmii i Mazur. Po tej części odbyła się część warsztatowa. „Filmowym okiem” poprowadzili Kuba Strumiński i Rafał Narnicki ze Stowarzyszenia ESWiP. Warsztaty pt. „Dziennikarstwo obywatelskie. Hejt a krytyka, gdzie jest granica?” poprowadziły Sylwia Warzechowska ze Stowarzyszenia ESWIP razem ze studentami Akademii Nauk Stosowanych I roku filologii polskiej o specjalności „dziennikarstwo i nowe media”.

VI Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów

Zapraszamy przedstawicieli istniejących oraz powstających rad seniorów a także innych podmiotów zainteresowanych tworzeniem rad seniorów do udziału w VI Wojewódzkich Spotkaniach Rad Seniorów, które odbędzie się w 22 listopada 2023 r w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, przy ul. Al., Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 (sala nr. 160).
W załączniku przesyłamy zaproszenie oraz program konferencji.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://forms.gle/JXrRbE92ZhxMdT9E6, do dnia 20 listopada 2023 roku, do godziny 10.00.

W przypadku pytań i problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z sekretariatem Federacji FOSa tel. 89 523 60 92, 503 466 700.
Szczegółowe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać u koordynatorki projektu Agnieszki Karczewskiej, pisząc na adres mailowy a.karczewska@federacjafosa.pl  lub pod numerem tel. 519-337-240.

Program konferencji 22.11

zaproszenie_VI

Wolontariat jako przykład łączenia pokoleń

Federacja FOSa od dawna inicjuje i wspiera aktywności środowisk seniorskich. Jednym z ostatnich przykładów takiej działalności było spotkanie integracyjne uczestniczek projektu „Strażnicy Pamięci” z wolontariuszami – uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Spotkanie odbyło się w siedzibie biura przy ul. Linki ¾ i było doskonałym przykładem na to jak ważne jest wspieranie działań prowadzących do integracji i łączenia pokoleń. Uczniowie i seniorzy przełamywali bariery wiekowe, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z perspektywy czasu. Mimo różnic dzielących obie grupy spotkanie przebiegło w poczuciu partnerstwa i wzajemnego zrozumienia a przegląd fotografii sprzed lat udowodnił, że wspomnienia wciąż żyją i należy się nimi dzielić z innymi.

Projekt “Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023” pt. “Strażnicy Pamięci” finansowany ze środków Budżetu Państwa.

Konkurs na minigranty Korpusu Solidarności

Razem z Korpusem Solidarności ogłaszamy konkurs na  inicjatywę wolontariacką na rzecz lokalnej społeczności!

Zgłoście się i razem z nami zrealizujcie swój minigrant!

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie do maksymalnej wysokości 2 000 złotych.

Celem konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich, a także możliwość zdobycia środków na ważne i potrzebne działania.

Niezbędna dokumentacja projektu dostępna jest poniżej.

Ważne terminy wydarzeń w ramach konkursu:

 • 06.11.2023r. – ogłoszenie konkursu i rozpoczęcie przyjmowania wniosków
 • 10.11.2023r. – spotkanie w sprawie minigrantów, szkolenie podstawowe (możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania bądź pomocy w założeniu konta SOW) o godzinie 12:00 w siedzibie Federacjio FOSa, w Olsztynie przy ulicy Linki ¾, 4 piętro
 • 13.11.2023r. – zakończenie przyjmowania wniosków
 • 14.11.2023r. – ogłoszenie wyników konkursu i wybranych grantów
 • 15.11.2023-15.12.2023r. – realizacja minigrantów
 • 15.12.2023r. – termin złożenia sprawozdania z realizacji minigrantu

W razie pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji: wolontariat@federacjafosa.pl , tel.887 187 009

Regulamin minigrantów FOSa

Wniosek o minigrant FOSa

Minigranty WOW deklaracja Lidera Projektu

Sprawozdanie rozliczenie minigrantów FOSa