Raport z badań: „Społeczne aspekty wykluczenia komunikacyjnego w województwie warmińsko – mazurskim”

Od kilku lat Federacja FOSa z wielką uważnością przygląda się tematowi wykluczenia komunikacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim. Konsekwencje tego problemu uwidaczniają się szczególnie w sferze społecznej, co obserwujemy w naszych wieloletnich działaniach, prowadzonych w rożnych środowiskach na Warmii i Mazurach.

W 2022 roku w ramach działalności think tanka przy Federacji FOSa rozpoczęliśmy badania tej kwestii społecznej. Przygotowany przez nas raport, to pokłosie tychże badań.

Badaniem objęci zostali mieszkańcy, w tym również przedstawiciele samorządów i lokalnych organizacji pozarządowych warmińsko-mazurskich miejscowości doświadczających wykluczenia komunikacyjnego.

Dzięki zamysłowi badawczemu udało się uzyskać interesujące dane i opracować wnioski oraz rekomendacje, którymi chcielibyśmy podzielić w poniższym raporcie:

Społeczne aspekty wykluczenia komunikacyjnego w województwie warmińsko – mazurskim_raport z badań

Szkolenia dla organizacji członkowskich Federacji FOSa

Rusza rekrutacja na jednodniowe SZKOLENIA DEDYKOWANE ORGANIZACJOM CZŁONKOWSKIM FEDERACJI FOSa.

Od 02.10.2023 r. udostępnimy Państwu link z zaproszeniem do zapisywania się na wybrane szkolenie.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Przedstawiciel danej organizacji może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu. Podczas szkolenia zapewniamy obiad oraz przerwę kawową.

TUTAJ ZAMIESZCZAMY SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLEŃ DO POBRANIA/KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ:  oferta szkoleń dla organizacji członkowskich Federacji FOSa

Oferta szkoleń FOSa NORWEG – AKTUALIZACJA 17.11.2023

Zapraszamy do skorzystania z formularza rekrutacyjnego:

Formularz rekrutacyjny na szkolenia dla organizacji członkowskich Federacji FOSa (google.com) – PO 17.11.2023 r.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 13 października 2023 r. 

Jednocześnie zapraszamy do składania propozycji tematyki szkoleń, którą są Państwo zainteresowani. Ułatwi nam to zaplanowanie kolejnych szkoleń.

Zapraszamy do kontaktu. Szczegółowych informacji udziela Anna Książak-Gregorczyk pod adresem a.ksiazak@federacjafosa.pl lub numerem telefonu 89 523 60 92.

Formularz rekrutacyjny na szkolenia dla organizacji członkowskich Federacji FOSa (google.com)

Startuje projekt: System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż””.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Podejmowane w projekcie działania obejmują szkoleniowe i doradcze wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych i starszych.

Rekrutacja będzie prowadzona wśród pacjentów Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i ich rodzin (25os.)

Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności opiekunów nieformalnych w zakresie opieki nad starszą osobą niesamodzielną.

Co oferujemy?

– Szkoła dla opiekunów – każda rodzina objęta wsparciem będzie miała możliwość skorzystania ze szkoły dla opiekunów – dwa 2-godzinne cykle szkoleniowe. Pierwsze spotkanie z pielęgniarką na temat funkcjonowania osób starszych o obniżonej samodzielności – choroby otępienne, zapobieganie i leczenie odleżyn…,drugie spotkanie z fizjoterapeutką, która wskaże przykładowe ćwiczenia do wykonania w warunkach domowych poprawiające sprawność osoby starszej.

– doradca kluczowy, który będzie kontaktował się z rodzinami i udzielał wsparcia informacyjnego, przeprowadzi wywiad ustalając jakie są kluczowe problemy danej rodziny i dopasuje rozwiązanie do potrzeb,

– doradcy specjalistyczni, m.in. prawnik, psycholog, pielęgniarka, fizjoterapeuta, do dyspozycji zarówno dla pacjenta szpitala jak i jego rodziny,

– Rzecznik Praw Osób Starszych, który w razie potrzeby będzie interweniował w wypadku łamania praw osób starszych,

Jesteś pacjentem Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie lub ktoś z Twojej rodziny przebywa na oddziale szpitala zadzwoń pod nr 799 099 862 lub napisz: strefapomocy@federacjafosa.pl

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach zadania „Edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami”

DOFINANSOWANIE

8 800,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

9 330,00 zł.

STANOWISKO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W SPRAWIE WYBORÓW PARLAMENTARNYCH

STANOWISKO
RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO
W SPRAWIE WYBORÓW PARLAMENTARNYCH
Olsztyn, wrzesień 2023


 

Organizacje pozarządowe są bardzo ważną częścią społeczeństwa obywatelskiego. Jako
reprezentacja organizacji czujemy się w obowiązku, by w tym ważnym dla Polski momencie,
przedstawić wspólne stanowisko. Wierzymy, że nasz głos zostanie uwzględniony w toczącej się
debacie publicznej.

Stanowisko Rady przeczytasz TUTAJ:   Stanowisko_ROPWWM_ws wyborów_25.09.2023

Już 5 października poznamy wyniki Warmińsko-Mazurskiego konkursu na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską „POTRZEBNI”

Już 5 października 2023r., w trakcie Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, w godz. 11:00 – 14:00, w Hotelu Wileńskim w Olsztynie, przy ul. Knosały 5, poznamy aktywne seniorki i aktywnych seniorów z Warmii i Mazur, wręczymy nagrody i wyróżnienia. Poznamy osoby nietuzinkowe, którym bliska jest idea pracy  na rzecz swojej generacji i swoich lokalnych społeczności. Osoby niezwykłe! Organizatorem konferencji jest Urząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego a organizatorem konkursu Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa.

Na Konferencję należy przesłać zgłoszenie: zgłoszenie na konferencję 5 października

i przesłać je na adres mailowy a.kociecka@warmia.mazury.pl

 

Festyn animacyjny w Łukcie: KartofLove

Serdecznie zapraszamy mieszkanki i mieszkańców i sympatyków Gminy Łukta na wyjątkowy, jesienny festyn animacyjny “KartofLove”.

Realizujemy go we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukcie.

W programie: gry i zabawy dla całych rodzin, dmuchańce dla dzieci, ognisko oraz konkurs na najlepszą potrawę z kartofla.

Regulamin konkursu w załącznikach poniżej.

Zapraszamy serdecznie!

Społecznicy Warmii i Mazur 2023

W dniach  19-20 września 2023 w Górowie Iławeckim odbyło się coroczne Spotkanie Pozarządowych Organizacji Socjalnych. Poznaliśmy również Społeczników Warmii i Mazur, laureatów konkursu organizowanych przez Federację FOSa

Tytuł Społecznika Warmii i Mazur 2023 otrzymały dwie osoby. A tym razem są to dwie nagrody Ex æquo. Społeczniczką Warmii i Mazur została Anna Lewikowska, animator kultury lokalnej oraz szkoleniowiec w Spółdzielni Socjalnej „Sposób na życie” w Waszulkach. Członek, wolontariusz i lider wielu socjalnych organizacji pozarządowych w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej.
Społecznikiem Warmii i Mazur został Sebastian Radzimiński, 21 –letni społecznik z Ostródy. Od kilku lat jest wolontariuszem Stowarzyszenia Rzecz Jasna. Trudno zliczyć jego aktywności, wiadomo, że Sebastian nigdy nie wycofuje się z pomocy innym. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe.

– Tytuł Społecznika Warmii i Mazur pokazuje, że warto mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia – mówiła Anna Lewikowska, jedna z laureatek konkursu. – To także docenienie wielu lat moich działań, społecznych, wolontariackich. W takim momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że warto było wierzyć w ludzi.

Wyróżnienia Społecznika Warmii i Mazur trafiły do Beaty Jakubiak, sołtyski wsi Wójtowo, prezeska stowarzyszenia wsi Wójtowo, wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wójtowianki. To osoba, która społecznictwo ma we krwi. Drugie wyróżnienie otrzymała Magdalena Dudzik, osoba, która swoją aktywnością mogłaby obdarować wiele osób. Wolontariusz w Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”, prowadzi m.in. warsztaty z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz różnego rodzaju akcje w szpitalu dziecięcym.

Listy gratulacyjne trafiły do Grażyny Stolarczyk, Urszuli Derlacz i Anny Sawickiej.
Grażyna Stolarczyk to wolontariuszka, która aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, m.in. na rzecz szpitala dziecięcego w Olsztynie. Bierze udział w zbiórkach, które odbywają się na rzecz Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Jako wolontariuszka otrzymała m.in. statuetkę „Serce na dłoni” Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Jej misją jest uśmiech dziecka. Urszula Derlacz – angażuje się w działania społeczne na terenie gminy Dywity, jest m.in. inicjatorką powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Dywitach. Z kolei Anna Sawicka to emerytowana nauczycielka, członek Gminnej Rady Seniorów. Swoją aktywnością dowodzi, że wszystko jest możliwe w każdym wieku. W imieniu Anny Sawickiej list odebrała Halina Rusiecka, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Srokowie.

W trakcie konferencji w Górowie Iławeckim t(także w wersji on-line) zaprezentowany został raport z badania „Społeczne aspekty wykluczenia komunikacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim”, który przedstawiła dr Katarzyna Białobrzeska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obraz wykluczenia komunikacyjnego to trudna sytuacja wyludniających się miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie zjawisko to pogłębia się. Kolejnym prelegentem konferencji był Jakub Wygnański z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z warszawy. W drugiej części spotkania w imieniu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina głos zabrała Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Z kolei Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych podjął temat deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Drugiego dnia Spotkań Pozarządowych Organizacji Socjalnych odbyły się warsztaty, dot. m.in. finansowania projektów realizowanych przez trzeci sektor oraz wnioski płynące z pomysłów na deinstytucjonalizację. W trakcie wydarzenia, dzięki uprzejmości prezesa Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” – Piotra Baczewskiego, uczestnicy mogli też z bliska poznać pracę organizacji.

Strażniczki Pamięci w filharmonii

17 września 2023 r. nasze seniorki z projektu „Strażnicy Pamięci” miały okazję uczestniczyć w widowisku  muzyczno – tanecznym pt. „GRANICE” w Filharmonii Warmińsko– Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Kontakt z kulturą i obecność zaprzyjaźnionych osób dało seniorkom poczucie przynależności, bezpieczeństwa i radości.  Towarzyszyły im wolontariuszki z  Centrum Wolontariatu przy Federacji FOSa i ich „Przyjazne Sąsiadki”, które od lat je wspierają i dbają o dobrze zorganizowany czas. Było to niezapomniane wydarzenie pełne wrażeń, zachwytu i wielu emocji.

Projekt “Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023” pt. “Strażnicy Pamięci” finansowany ze środków Budżetu Państwa.

Nowy numer “Generacji”

Wyszedł nowy, 34 numer magazynu “Generacja”. W nim artykuły o radach seniorów i pożytkach jakie z ich powstania płyną dla społeczności lokalnych i samorządu. Na stronie tytułowej Barbara Nikołajuk-Liberna, Jagoda Lipska i Jolanta Adamczyk, członkinie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedstawiamy też najmłodsze w regionie rady działające na szczeblu miejskim i gminnym: we Fromborku, Barcianach i Olsztynku. W “Generacji” także teksty o różnych aktywnościach seniorów, na przykład o radości jaką może dać ogródek. Są też, jak zwykle,  kartki z podróży. Uwagę zwraca obszerna fotorelacja z wielkiego wydarzenia jakim były w czerwcu w Olsztynie obchody Światowego Dnia Muzyki

Nie brakuje stałych rubryk: felietonu prezesa FOSy, Bartłomieja Głuszaka, kącika modowego Sabiny Marii Dąbrowskiej oraz porady rzecznika praw osób starszych, tym razem dotyczącej…spoofingu.

Czytaj w wersji elektronicznej.

GENERACJA_34_ePub

Ruszyła XX edycja „Godnych Naśladowania”!!!

Ruszyła XX edycja „Godnych Naśladowania”!!!
Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca – to kategorie w konkursie „Godni Naśladowania”. Już można zgłaszać do 20. edycji konkursu osoby, organizacje i instytucje, które wyróżnia szczególna działalność na rzecz innych i troska o dobro wspólne.
Regulamin Konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony organizatora: https://www.ropwwm.org.pl/…/godni-nasladowania-po-raz…
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 6 listopada 2023, podczas Gali Organizacji Pozarządowych.
Więcej o konkursie oraz jego laureatach znajdziesz na stronie: ropwwm.org.pl (w zakładce „Godni Naśladowania”).
Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego.
Patronat medialny sprawują: TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn, pismo „Pozarządowiec” oraz magazyn „Generacja”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOSy

Członkowie Federacji FOSa

Szanowni Państwo

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na Nadzwyczajne Zebranie Walne Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu 19 września 2023 r. (wtorek), w Górowie Iławeckim, ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”, o godzinie 15:30. Drugi termin Zebrania Walnego to 19 września 2023 r. godz.16:00.

W związku z Nadzwyczajnym Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej, zgodnie z reprezentacją lub udzielenie pełnomocnictwa i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę/y. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w głosowaniach podczas Zebrania Walnego Federacji FOSa.

Upoważnienie prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną, skanem, na adres e: mail t.tokarczyk@federacjafosa.pl lub złożyć podczas zebrania.

Proponowany porządek Nadzwyczajnego Zebrania Walnego:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
3. Propozycje zmian w statucie Federacji FOSa i dyskusja na temat zmian w statucie,
4. Podjęcie uchwały o zmianie statutu
5. Sprawy różne, wolne wnioski,
5. Zakończenie Zebrania Walnego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu walnym do dnia 18 września 2023 r., telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl