XVI Edycja akcji „FOSa dzieciom i seniorom” za nami! Udało nam się obdarować niemal 300 osób!!!

Za nami finał szesnastej edycji świątecznej akcji „FOSa dzieciom i seniorom”. Jej celem – jak co roku – było przygotowanie i przekazanie świątecznych paczek możliwie jak największej liczbie osób najbardziej potrzebującym pomocy.

Dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy FOSy oraz wsparciu ze strony instytucji, organizacji i darczyńców indywidualnych – mimo specyficznych uwarunkowań wynikających z sytuacji na Ukrainie – w roku 2022 udało się objąć wsparciem 279 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej – Seniorów i Dzieci wraz z Rodzinami.

Serdecznie dziękujemy, że kolejny raz mogliśmy liczyć na Państwa wsparcie w organizowaniu prezentów dla najbardziej potrzebujących osób z naszego regionu. Mamy nadzieję, że najpóźniej za rok znów połączymy siły w tak słusznej sprawie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę darów, promocję i wsparcie zbiórki środków na portalu ZRZUTKA.PL oraz przygotowanie i przekazanie paczek potrzebującym.

Szczególne podziękowania dla:

Banku Żywności w Olsztynie, Fundacji Żółty Szalik, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Oddziałowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie, Korczakowskiej Szkoły Marzeń w Olsztynie, Miejskiego Urząd Pracy w Olsztynie, Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Olsztynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, Planety 11, Przedszkola Niepublicznego Tempoo w Olsztynie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Olsztynie, Spółdzielni Socjalnej Humanus, Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo, Straży Miejskiej w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Miasta Olsztyna, Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz dla:

Wolontariuszy Centrum Wolontariatu przy Federacji FOSa, Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, Wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, Wolontariuszy – uczestników projektów FOSy, pracowników FOSy oraz osób indywidualnych, zwłaszcza dla wszystkich, którzy przekazali środki za pośrednictwem portalu ZRZUTKA.PL

Dziękujemy także „Gazecie Olsztyńskiej” za objęcie naszej akcji patronatem medialnym.

Inicjatywa była współfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030” Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja na lata 2021 -2023.

Wesołych Świąt!

 

 

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia Wypełni ciepłem wszystkie mroźne dni. To co trudne – niech się pomyślnie ułoży. Każdy, potrzebujący pomocy, niech znajdzie wsparcie i zrozumienie. Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń naszym Współpracownikom, Partnerom, Darczyńcom, Organizacjom i Przyjaciołom życzy Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fosa

 

Regionalne Biuro Rzecznika – TAK DZIAŁAMY

Projekt “Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych” to przede wszystkim unikalna możliwość wprowadzenia w życie osób starszych, niesamodzielnych i ich opiekunów okazji do wspólnych spotkań, integracji, samopomocy, uzyskania wsparcia specjalistów i doradców w trudnych sytuacjach życiowych.

To również misja Biura Rzecznika Praw Osób Starszych: spotykać się, reagować, edukować o prawach przysługujących seniorom.

Konferencja na temat „Praw Seniora do godnego życia – stop przemocy” z udziałem Rzecznika – 18.11.2022, Piecki
Konferencja na temat „Praw Seniora do godnego życia – stop przemocy” z udziałem Rzecznika – 18.11.2022, Piecki 

To upowszechnianie wiedzy na temat problemów osób starszych, m.in poprzez organizację konferencji: V Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. Hasłem przewodnim było przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych, która odbyła się 27.20.2022r.

Panel ekspertów
Konferencja

To praca nad unikalną ścieżką przeciwdziałania przemocy wobec osób w podeszłym wieku.

Warsztaty opracowywania ścieżki przeciwdziałania przemocy

To także warsztaty i szkolenia uwrażliwiające osoby pracujące w obszarze szeroko pojętej, starszej dorosłości jak również pomagające młodzieży zrozumieć problemy trzeciego wieku.

Wsparcie dietetyka
Grupa samopomocowa
Działania samopomocowe i integrujące

 

Wsparcie fizjoterapeuty

„W każdym ciele młody duch” – młodzi dla seniorów

W listopadzie br. w ramach minigrantu otrzymanego przez naszych młodych wolontariuszy w konkursie Korpusu Solidarności w ramach inicjatywy „W każdym ciele młody duch”  odbyły się trzy spotkania młodzieży z seniorami w Środowiskowy Dom Samopomocy „POMOST” w Olsztynie.

Pierwsze spotkanie odbyło się 16 listopada. Było to spotkanie zapoznawcze uczestników: młodzieży i seniorów. Odbyły się zapoznawcze zabawy z użyciem kart, gier animacyjnych, opowieści z metaforami, itp. Dzięki temu uczestnicy z różnych generacji mieli okazję lepiej poznać siebie nawzajem i swoje pokolenia – zabawy nakierowały ich na wartości ważne dla młodych ludzi i dla seniorów. Okazało się, że zarówno dla seniorów jak i młodzieży kluczowymi wartościami są rodzina i wolność.

Kolejne spotkanie dotyczyło aktywności społecznej dwóch pokoleń. Dyskusja o młodości seniorów bardzo inspirowała młodych ludzi. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami podczas etiud animacyjnych i pogadanek, które często odnosiły się do zdefiniowanych na poprzednim spotkaniu wartości, jakie łączą wszystkich bez względu na wiek.

Ostatnie spotkanie ze względu na okazję andrzejkową odbyło się w atmosferze wspólnych tańców i śpiewów oraz przebieranek i wróżb. Młodzież z materiałów biurowo-plastycznych stworzyła kartki okazjonalne (gdyż podczas spotkań miały miejsce urodziny i imieniny kilku uczestników), maski na spotkanie andrzejkowe, papier, ozdoby do prac andrzejkowych.

Krótka debata przeprowadzona na zakończenie spotkania pokazała co dwa pokolenia mogą zrobić razem w przyszłości. Podczas podsumowania nie obyło się bez prezentów, podziękowań i wdzięczności. Młodzież i seniorzy umówili się na współpracę w 2023 roku w ramach okazjonalnych akcji.

Inicjatywa przyczyniła się do integracji różnych grup wiekowych: młodzieży, pracowników Stowarzyszenia Dom Samopomocy „POMOST” i seniorów podopiecznych Stowarzyszenia. Podczas animacji nastąpiła zamierzona wymiana doświadczeń uczestników. Grupa umówiła się na następne spotkania w duchu międzypokoleniowym.

Inicjatywa była współfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030” Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja na lata 2021 -2023.

Oferta dla najmniejszych krasnoludków. Nabór do punktu opieki! „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3″

Nabór do punktu opieki! „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3″.

Zapraszamy do punktu opieki przy ul. Mazurskiej 7/2 w Olsztynie, w którym będą świadczone usługi opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia.

Maksymalna liczba dzieci w grupie to 5 osób.

Dzieci będą brały udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, których program oparty jest o strategię wielokierunkowej stymulacji aktywności, skupionej na potrzebie ruchu i zabawy oraz koncepcji indywidualnego, naturalnego rozwoju zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 503 466 700.

Koordynatorem punktu opieki ze strony FOSy jest Anna Książak-Gregorczyk, e-mail: a.ksiazak@federacjafosa.pl