Pocztówki z podróży

Szanowne Seniorki i Szanowni Seniorzy

Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami opowieściami z wyprawy (podróży albo wycieczki), do której chętnie wracacie wspomnieniami, o której z wypiekami na twarzy opowiadacie w gronie rodziny czy znajomych albo jest ona dla was zwyczajnie ważna, wzruszająca itp. Wasze wspomnienia będziemy sukcesywnie zamieszczać w kolejnych numerach Generacji – magazynie środowisk osób starszych, który wydajemy jako Federacja FOSa.

Opis wyprawy ma zawierać maksymalnie 1500 znaków (około pół strony dokumentu WORD). Do opisu należy dołączyć jedno zdjęcie, które to wspomnienie wyprawy wywołało. Jeśli na zdjęciu będzie więcej osób, prosimy o dołączenie zgody tych osób na publikowanie ich wizerunku (do pobrania na stronie www.federacjafosa.pl).

Najbliższy numer Generacji ukaże się w kwietniu tego roku. Na Państwa zdjęcia i opowieści czekamy do 10 kwietnia 2021 pod adresem e-mailowym:generacja@federacjafosa.pl W mailu prosimy zamieścić dane kontaktowe do siebie, koniecznie z numerem telefonu kontaktowego. Prace można też nadesłać listownie lub przynieść osobiście do biura Federacja FOSa (10-535 Olsztyn, ul Linki 3/4 – czwarte piętro, tymczasowo bez windy lub do Regionalnej Strefy Pomocy w Olsztynie przy ul. Partyzantów 1/2 IIp. z windą). W mailu czy na kopercie prosimy o dopisek Pocztówki z podróży.

zgoda na wykorzystanie wizerunku-1

Poszukujemy Wolontariuszy dla Regionalnej Strefy Pomocy

Masz potrzebę pomagać innym ludziom i masz trochę wolnego  czasu? – Świetnie się składa! Zapraszamy do kontaktu z Centrum Wolontariatu. Poszukujemy Wolontariuszy dla Regionalnej Strefy Pomocy, która wspiera osoby starsze, niesamodzielne, z niepełnosprawnością oraz ich rodziny.

Do głównych zadań Wolontariuszy będą należeć – w zależności od sytuacji: transport i/lub towarzyszenie u lekarza, robienie zakupów, towarzyszenie w domu – spędzanie czasu, towarzyszenie podczas nieobecności opiekuna, ciepły telefon, sprzątanie, drobne naprawy, wyjście na spacer, wyprowadzenie psa, pomoc w odbiorze żywności, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych itp.

Działania dotyczą Olsztyna oraz gmin Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo, Barczewo, Dywity.

Włącz się w wolontariat!

Kontakt: wolontariat@federacjafosa.pl lub tel.: 887 187 009

Zapraszamy!

Rozeznanie rynku – doradca walidacyjny

Szanowni Państwo,
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza Państwa do złożenia oferty na prowadzone postępowanie rozeznania rynku na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach POWER współfinansowanego ze środków EFS.

Dokładne informacje znajdują się w załączniku.

Oferty należy złożyć w terminie do 16.03.2021 r. do godz. 12:00 w formie:
– elektronicznej na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem „ŻYROSKOP” – doradca walidacyjny
– osobiście w biurze Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn.

Osoby przyjmujące oferty: Katarzyna Charkowska-Giedrys
– pocztą/kurierem na adres biura FOSa – liczy się data wpływu.

Rozeznanie rynku – doradca walidacyjny

 

 

Oferta dla najmniejszych krasnoludków. Nabór do punktu opieki! „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3″

Nabór do punktu opieki! „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3″.

Zapraszamy do punktu opieki przy ul. Mazurskiej 7/2 w Olsztynie, w którym będą świadczone usługi opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia.

Maksymalna liczba dzieci w grupie to 5 osób.

Dzieci będą brały udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, których program oparty jest o strategię wielokierunkowej stymulacji aktywności, skupionej na potrzebie ruchu i zabawy oraz koncepcji indywidualnego, naturalnego rozwoju zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 503 466 700.

Koordynatorem punktu opieki ze strony FOSy jest Anna Książak-Gregorczyk, e-mail: a.ksiazak@federacjafosa.pl

Praca dla psychologa

Federacja FOSa poszukuje psychologa do pracy w projekcie “Żyroskop”, w którym wsparciem objęte są osoby dorosłe powyżej 25 roku życia, zamieszkujące województwo warmińsko-mazurskie, nieaktywne zawodowo (np. bezrobotne, emeryci, renciści, osoby chcące wejść/powrócić na rynek pracy po długiej przerwie, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną, kobiety po długotrwałym okresie wychowywania dzieci i inne).

Szczegóły oferty w załączniku.

Psycholog – ogłoszenie