Rozeznanie rynku na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”

Federacja FOSa prowadzi rozeznanie rynku rynku na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradcy walidacyjnego (125 godzin), którego zadaniem będzie wspieranie uczestników wsparcia na etapie identyfikowania i dokumentowania ich efektów uczenia się w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Zakres działań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi doradcy walidacyjnego to wspieranie uczestników wsparcia na etapie identyfikowania i dokumentowania efektów ich uczenia się.

Oferty należy złożyć w terminie do 04.05.2021 r. do godz. 12:00 w formie:
– elektronicznej na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem “ŻYROSKOP” – doradca walidacyjny
– osobiście w biurze Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba przyjmująca ofertę: Katarzyna Charkowska-Giedrys
– poczta/kurierem na adres biura FOSa – liczy się data wpływu.

„ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” to projekt FOSy, uzyskany w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozeznanie rynku – doradca walidacyjny nr 2

MPK Olsztyn wspiera nową akcję “Potrzebnych”!

Ekipa kampanii społeczno-fundraisingowej “Potrzebni” Federacji FOSa znowu w akcji! Tym razem, realizując ważną misję wspierania seniorów, dosłownie wjechaliśmy w miasto tramwajem! To zapowiedź nowej akcji, którą chcemy poruszyć naszych Darczyńców i przywrócić uśmiech na twarz wielu osób starszych, które otaczamy opieką na co dzień, m.in. w Regionalnej Strefie Pomocy. Niebawem zdradzimy Wam, co łączy Potrzebnych z https://www.facebook.com/MPKwOlsztynie

Powiemy Wam tylko: fajnie poczuć wspólny beat z panem motorniczym, nieważne, czy masz lat 10 czy 60+;-) Dziękujemy MPK w Olsztynie oraz Panu Cezaremu Stankiewiczowi, Rzecznikowi MPK, za przychylność i zrozumienie idei wspierania osób starszych.
Pamiętaj! Ty także możesz dołączyć do brygady Potrzebnych. To ludzie, którzy pomagają naprawdę!

 

Rozeznanie rynku na świadczenie usługi nauczyciela IT

Federacja FOSa prowadzi rozeznanie rynku na świadczenie usługi nauczyciela IT w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”
Celem oferty jest świadczenie usługi nauczyciela IT, którego zadaniem będzie wyposażenie uczestników wsparcia w wiedzę i umiejętności z zakresu IT i wykorzystania technologii cyfrowej w ramach grantu. (szczegóły w załączniku)
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2021 r. do godz. 12:00 w formie:
– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem „ŻYROSKOP” – nauczyciel IT
– osobiście w biurze Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoby przyjmujące oferty: Katarzyna Charkowska-Giedrys
– pocztą/kurierem na aOferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22.04.2021 r. do godz. 12:00 w formie: – elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem „ŻYROSKOP” – nauczyciel IT

„ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”  to projekt FOSy, uzyskany w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozeznanie rynku – nauczyciel IT

Kartki dla seniorów na Wielkanoc – od PSONI z Biskupca

Z okazji Wielkanocy tradycyjnie niespodziankę przygotowali dla nas nasi przyjaciele z Biskupca! A właściwie nie byłoby niej bez uzdolnionych młodych ludzi z OREW Biskupiec – Placówki PSONI Koło w Biskupcu. Wychowankowie OREW specjalnie dla Federacji FOSa wykonali przepiękne kartki, które trafiły do zaprzyjaźnionych z nami seniorów, uczestników projektów.

Dziękujemy! Dzięki pięknym plastycznym pracom podtrzymujemy tradycję wysyłania kartek świątecznych w tradycyjnej formie.

Wielkanocna inicjatywa Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej

Uczestnicy Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej w ramach świątecznej inicjatywy przygotowali w czasie warsztatów specjalne zestawy upominkowe na Wielkanoc 2021. Przekazane zostały one opiekunkom z Regionalnej Strefy Pomocy i wraz z życzeniami, jeszcze przed świętami, trafiły do ponad 30 uczestników realizowanych przez federację FOSa projektów dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Czy Ty, tak jak ja dokonałeś/łaś już wpłaty na https://potrzebni.org.pl/

Pamiętaj, nasi Seniorzy czekają na wsparcie!