Spotkanie organizacji członkowskich Federacji FOSa

 

 

 

 

 

Przedstawiciele Organizacje członkowskich,

Przyjaciele Federacji FOSa

Drodzy Przyjaciele!

Z wielką przyjemnością zapraszamy Was do udziału w dwudniowym spotkaniu organizacji członkowskich Federacji FOSa, które odbędzie się w dniach 16-17 listopada br. w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa UM Woj. Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Jagiellońskiej 91 a w Olsztynie.

Ostatnie lata były dla nas wszystkich czasem trudnych i niespodziewanych wyzwań, związanych zwłaszcza z pandemią, wojną w Ukrainie czy trudną sytuacją ekonomiczno-gospodarczą wywołaną między innymi wciąż rosnącą inflacją. Nasza determinacja
i zaangażowanie, a przede wszystkim upór w poszukiwaniu nowych rozwiązań w prowadzeniu aktywności społecznej, pozwoliły nam w tym czasie nie tylko na kontynuowanie realizowania misji, ale też doprowadziły do wielu cennych inicjatyw. Zmieniło się również postrzeganie otaczającej nas rzeczywistości, która okazała się dużo bardziej niepewna i nieprzewidywalna, niż nam się dotychczas wydawało.

Chcielibyśmy te dwa dni poświęcić na wymianę zdobytych w tym okresie doświadczeń oraz dyskusję o przyszłości zarówno naszych organizacji, jak i całej Federacji. Podczas spotkania będziemy mieli okazję nie tylko do wysłuchania ciekawych wystąpień, ale przede wszystkim przestrzeń do podzielenia się refleksją na temat sytuacji w Waszych organizacjach oraz integracji. Podczas spotkania rozstrzygniemy też kolejną edycję konkursu Społecznik Warmii  i Mazur, gdzie szczególnie serdecznie zapraszamy do zgłaszania osób zaangażowanych w pomoc mieszkańcom Ukrainy.

Co do dla Was przygotowaliśmy? Ponieważ kryzysy weszły już do naszej codzienności, porozmawiać chcemy o reagowaniu na nie organizacji, ale też o kulturze organizacyjnej, o różnorodności kulturowej, wykluczeniu energetycznym. Drugi ważny obszar to wyzwania społeczne w regionie, zasada pomocniczości w praktyce – realizacja zadań zleconych, ekonomizacja organizacji, ale też udział organizacji w ciałach dialogu społecznego, czyli rozmowa o tym, w jakim kierunku zmierzamy i jaką rolę pełnimy w rozwoju Warmii i Mazur. Bardzo ważny wymiar spotkania to sieciowanie – wymiana doświadczeń, zebranie potrzeb i planowanie wspólnych działań, oferty Federacji FOSa.

Liczymy na Waszą obecność. 18-lecie, które przypada w tym roku, to dobra okazja do spotkania i dyskusji. Będzie to też przestrzeń do zaplanowania konkretnego wsparcia dla Was.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa UM Woj. Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, podczas kolacji gościć będziemy w Kuźni Społecznej, prowadzonej przez Bank Żywności w Olsztynie. Dla osób spoza Olsztyna zapewniamy nocleg.

Organizacje zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod LINKIEM do dnia 10 listopada 2022 roku do godz. 10.00.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Moniką Stanką, tel. 89 523 60 92.

Ze względu na limit miejsc, do udziału w spotkaniu mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji.

Do zobaczenia!

Zespół Federacji FOSa

Program Spotkanie organizacji członkowskich Federacji FOSa

Lekcje języka polskiego w Strefie aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców

W Federacji Fosa odbywają się lekcje języka polskiego dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Pierwsza grupa rozpoczęła zajęcia prawie dwa miesiące temu, a obecnie prowadzimy sześć  grup liczących od 10 do 16 osób. Zajęcia dla każdej z grup odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają dwie godziny.

Każdy/każda z osób uczestniczących otrzymał/a podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń z serii „Polski. Krok po kroku”, na bazie których uczniowie uczą się języka podczas lekcji i w domu. Nauczyciele główny akcent kładą na konwersacje, umiejętność praktycznego posługiwania się językiem polskim, ale uczniowie intensywnie ćwiczą też gramatykę.

Uczestnicy mówią o potrzebie nauki języka w kontekście szukania pracy oraz ułożenia sobie życia w Polsce, nawet jeśli miałoby być one tymczasowe. Jedna z uczestniczek, matka dziecka w wieku szkolnym, opowiadała, że zdecydowała się na zajęcia po tym, jak na spotkaniu w szkole nie potrafiła porozumieć się z nauczycielką i nie zrozumiała wielu ważnych informacji. Po zaledwie miesiącu nauki języka polskiego (osoba brała udział we wszystkich lekcjach) trafiła znowu do szkoły, do której chodził jej syn i nie tylko zrozumiała nauczycielkę, ale też sama została dobrze zrozumiana.

Osoby uczestniczące w kursach języka polskiego zwracają uwagę na bardzo wspierające relacje z nauczycielami, którzy tworzą bezpieczne sytuacje edukacyjne. Dzięki takiemu relacyjnemu podejściu i dobrej atmosferze uczniowie łatwiej przełamują bariery związane z mówieniem i szybciej nabywają umiejętności posługiwania się językiem polskim.

Prowadzone kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy są bezpłatne dzięki realizacji projektu Strefa aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców, który jest finansowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

V Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów przeciw przemocy

27 października w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyły się V Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów.

Hasłem przewodnim było przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych.

Federacja FOSa koncentruje się na działaniach, których celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy wobec seniorów. Działania te realizujemy obecnie w ramach Projektu „Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób starszych” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Opracowana wraz z gronem ekspertów z różnych dziedzin ścieżka posłuży wzmocnieniu wiedzy i umiejętności osób i instytucji w reagowaniu na przejawy przemocy.

Wśród prelegentów konferencji byli eksperci z wielu dziedzin. Prof. Dr hab. Małgorzata Halicka z Uniwersytetu w Białymstoku mówiła o przemocy wobec osób starszych – w kontekście wyników krajowego badania POLSenior 2. O prawach seniora-pacjenta opowiedziały przedstawicielki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. O polityce senioralnej mówiła m.in. Monika Kowalska-Kastrau, pełnomocniczka burmistrza Iławy ds. osób starszych i niepełnosprawnych. W panelu  na temat przeciwdziałaniu przemocy uczestniczyli m.in. Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych i Zenona Ćwiklińska, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Olsztynie.

Link do transmisji panelu: https://www.facebook.com/federacjafosaolsztyn/videos/439142411697728

W konferencji wzięli udział przedstawiciele rad seniorów i środowisk seniorskich z województwa warmińsko-mazurskiego: z Braniewa, Fromborka, Pasłęka, Olsztyna i Elbląga, a także Nowego Miasta Lubawskiego, Górowa Iławeckiego, Piecek, Lidzbarka Warmińskiego i Bisztynka.

Społecznik Warmii i Mazur – nagroda Federacji FOSa.

Po raz kolejny Federacja FOSa chce nagrodzić aktywne osoby działające w obszarze pomocy społecznej i przyznać im tytuł Społecznika Warmii i Mazur. Chcemy propagować innowacyjne podejście oraz postawę pomocniczości, realizowane w oparciu o socjalne organizacje pozarządowe i skierowane do osób mających trudność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. W tym roku szczególnie chcemy podkreślić i docenić działania pomocowe skierowane do uchodźców z Ukrainy.

Do 4 listopada 2022 roku czekamy na Państwa zgłoszenia. Można to zrobić osobiście lub poprzez organizacje czy instytucję, z którą Państwo współpracują. W załączeniu formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu.

Regulamin-konkursu-SpołecznikWiM-2022

formularz-konkursu-SpołecznikWiM-2022

V Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów z hasłem przewodnim Przeciwdziałanie Przemocy wobec Seniorów. Zaproszenie na konferencję.

Konferencja – V Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów z hasłem przewodnim Przeciwdziałanie Przemocy wobec Seniorów, odbędzie się dnia 27 października 2022r. godz. 9.30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, przy ul. 1 Maja 5.

Konferencja dedykowana jest szczególnie radom seniorów ale do udziału w niej zapraszamy również inne środowiska seniorskie oraz instytucje i organizacje pracujące z osobami starszymi i mające wpływ na przeciwdziałanie przemocy wobec tej grupy.

Przemoc wobec seniorów jest zjawiskiem wielowymiarowym i bardzo dotkliwym, a jednocześnie jest stosunkowo słabo przebadana. Według WHO dane są niedoszacowane o 80%. Jako Federacja FOSa koncentrujemy się zatem na działaniach, których celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy wobec seniorów poprzez opracowanie i upowszechnianie ścieżki postępowania, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej a także bezpośrednie wsparcie seniorów oraz ich rodzin. Opracowana wraz z gronem ekspertów z różnych dziedzin ścieżka posłuży wzmocnieniu wiedzy i umiejętności osób i instytucji w reagowaniu na przejawy przemocy. Działania te realizujemy w ramach Projektu „Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób starszych” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dla przedstawicieli rad seniorów i organizacji seniorskich jest możliwość zwrotu kosztów podróży.

Rejestracji na konferencję można dokonać za pomocą formularza dostępnego pod linkiem ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ do dnia 26 października 2022 roku. W przypadku pytań i problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z sekretariatem Federacji FOSa tel. 89 523 60 92, 503 466 700.

Szczegółowe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać u koordynatorki projektu Moniki Michniewicz, pisząc na adres mailowy m.michniewicz@federacjafosa.pl lub pod numerem tel. 799 099 862.

Z poważaniem

Monika Michniewicz

Zaproszenie na Konferencję

Program Konferencji

Godni Naśladowania działają na rzecz innych

Interesujące wystąpienia, podejmowane tematy i dyskusje. 10 października odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Warmii i Mazur. Tego dnia poznaliśmy także laureatów Godnych Naśladowania.

– Organizacje pozarządowe, społeczeństwo obywatelskie, są partnerami każdego samorządu – podkreślał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Cenimy te wzajemne dobre relacje. Widzimy, że w ostatnim trudnym czasie, organizacje pozarządowe zdały egzamin.

Konkurs “Godni Naśladowania”  organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z partnerami. W tym roku partnerami konkursu byli: Stowarzyszenie EWSIP, Federacja FOSa, Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP oraz Bank Żywności w Olsztynie. Tym razem zgłoszenia oceniono w czterech kategoriach konkursowych: Organizacja Godna Naśladowania, Pozarządowiec Godny Naśladowania, Samorząd Godny Naśladowania oraz Przedsiębiorca Godny Naśladowania. Celem Konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

Organizacją Godną Naśladowania, kapituła konkursu uznała Fundację „W krajobrazie” (najlepsza inicjatywa). Za całokształt działalności organizacji tytuł Organizacji Godnej Naśladowania trafił do Fundacji SPA for Cancer. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna, Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych, Stowarzyszenie Wspólnie dla Olsztynka, Stowarzyszenie Fabryka Dobra.

– Realizujemy m.in. Global Garden Project, międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach którego organizujemy ogrody przyszkolne, edukacyjne, przy różnych jednostkach. Staramy się prowadzić projekt również w różnych zakątkach świata na Wyspie Zielonego Przylądka, w Kenii i wielu innych krajach. Jeździmy po całym świecie, zbieramy doświadczenia i staramy się je przekładać na nasz polski grunt – tłumaczy Mariusz Antolak, prezes Fundacji „W krajobrazie”, która uzyskała tytuł Organizacji Godnej Naśladowania, kapituła konkursu uznała Fundację „W krajobrazie” (najlepsza inicjatywa). – To bardzo ważne, by pokazywać ludziom w różnych zakątkach świata, jak łączą nas podobne powiązania. Zajmujemy się edukacją globalną, a Global Garden Project jest naszym flagowym pomysłem. Współpracujemy z różnymi organizacjami, ludźmi zagrożonymi wykluczeniem, z dziećmi, osobami starszymi, z Klubami Seniora, z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych, które dziś zostało również wyróżnione, co mnie bardzo cieszy. Nagroda jest wyjątkowym wyróżnieniem. Byliśmy wielokrotnie doceniani w skali kraju, a to pierwsza lokalna nagroda w naszej historii.

Za całokształt działalności nagrodę otrzymała Fundacja Spa for Cancer.

– Nasza akcja Kobieta PRO pozytywnie wzmacnia przekazy zachęcające do profilaktyki raka i nasz pomysł podchwyciły inne miasta z Polski. Akcja mówi o tym, że nasze kobiety są profesjonalne, prospołeczne, ale też profilaktyczne, czyli dbają o profilaktykę – podkreśla Anna Hencka, prezeska Fundacji Spa for Cancer. – Prowadzimy również kampanię związaną z rakiem piersi HER 2 ujemnego, czyli „Masz wybór”, gdzie edukujemy o w
sparciu i możliwościach leczenia. Nagroda jest dla nas niesamowitym sukcesem.

W kategorii II Pozarządowcem Godnym Naśladowania została Agnieszka Sakowska-Hrywniak, a wyróżnienie otrzymała Angelika Stawisińska.

– Jestem bardzo zaskoczona, nie spodziewałam się, że zostanę laureatem konkursu. Działam od wielu lat i robię to z potrzeby serca – mówiła w czasie gali konkursu Agnieszka Sakowska-Hrywniak. – Działam tak, aby pomagać drugiemu człowiekowi. Warto pomagać. Choćby najmniejsze działanie każdego z nas sprawiłoby, że ten świat byłby lepszy.

W kategorii III konkursu za Samorząd Godny Naśladowania Kapituła Konkursu uznała Gminę Miasto Kętrzyn, wyróżnienie otrzymała Gmina Grodziczno.

W kategorii IV Przedsiębiorcą Godnym Naśladowania została spółka KOMA Usługi Komunalne sp. z o.o., a wyróżnienia trafiło do Piotra Palińskiego z Palina Auto Naprawa.

Podziękowania za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej otrzymali” American Home Biuro Nieruchomości oraz WAITW Ariel Zubiel.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym oraz nominowanym do konkursu!

Aktywny senior/seniorka – konkurs rozstrzygnięty

5 października, w Hotelu Omega w Olsztynie odbyła się Konferencja Wojewódzka z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w tym roku pod hasłem:„Aktywny Senior potencjałem Warmii i Mazur”. Jej organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jednym z punktów programu było rozstrzygnięcie Warmińsko-Mazurskiego Konkursu „Potrzebni” na Aktywnego Seniora/Seniorkę oraz Najlepszą Inicjatywę na Rzecz Osób Starszych, których organizatorem była Federacja FOSa, a partnerem Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Decyzją kapituły konkursu nagrody/wyróżnienia z rąk, reprezentujących samorząd wojewódzki, marszałka Gustawa Marka Brzezina i Jolanty Piotrowskiej oraz prezesa FOSy Bartłomieja Głuszaka otrzymali/ły:

W kategorii Aktywny Senior/Seniorka:

Nagroda główna – Irena Ewa Urbanowicz, przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Braniewo.

Wyróżnienia – Lech Żendarski, wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Seniora w Iławie, prezes Stowarzyszenia Iławscy Seniorzy

Halina Rusiecka, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Srokowie

Grażyna Turzańska-Giebień, przewodnicząca Rady Seniorów w Kętrzynie

Zwycięzcy i wyróżnieni w Warmińsko-Mazurskim Konkursie Potrzebni w kategorii na Najlepszą Inicjatywę na Rzecz Osób Starszych:

Nagroda główna – Gmina Miejska Iława, za całokształt działań na rzecz seniorów. Nagrodę odebrał burmistrz Dawid Kopaczewski

Wyróżnienia: – Grupa Seniorzy Seniorom w Ełku,

– Uniwersytet III Wieku w Górowie Iławeckim przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” oraz Ośrodku Kultury w Górowie Iławeckim

– Elbląskie Centrum Usług Społecznych za inicjatywę Klub Seniora

Przyznaliśmy również Nagrody Specjalne w Warmińsko-Mazurskim Konkursie Potrzebni za całokształt działalności na rzecz osób starszych:

– Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morągu

– Fundacja Laurentius w Olsztynie

– Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet III Wieku w Olsztynie

Dziękujemy również instytucjom i organizacjom za wsparcie i ufundowanie nagród. Podziękowania kierujemy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej Borussia, ZHP w Olsztynie, Fundacji Żółty Szalik i Spółdzielni Socjalnej Humanus.

Jeszcze raz gratulujemy nagrodzonym!