8 czerwca Walne Zebranie Federacji FOSa – zapraszamy online

Członkowie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego FOSa

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na Walne Zebranie Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu 08 czerwca 2021 r. (wtorek) w formie zdalnej na platformie zoom o godzinie 10:30 Drugi termin Zebrania Walnego to 08 czerwca 2021 r. godz. 11:00. W związku z Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w głosowaniach podczas zebrania Walnego Federacji.
Upoważnienie prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną lub skanem na adres e – mail t.tokarczyk@federacjafosa.pl do dnia 07 czerwca 2021 r.
Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
3. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok,
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
5. Dyskusja na temat sprawozdań i ich zatwierdzenie,
6. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu oraz przyjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2020,
7. Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2021 rok,
8. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej,
9. Sprawy różne, wolne wnioski,
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Warunki udziału

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zebraniu Walnym do dnia 07 czerwca 2021 r., telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl
Przed spotkaniem na adres mailowy Państwa Organizacji zostanie wysłany link do platformy Zoom. Jeżeli Państwo chcą aby link został wysłany na inny adres e-mail niż mail Państwa Organizacji, prosimy o informację

Pozdrawiam,
Tomasz Tokarczyk

Kosmiczne malowanie w Biesalu

W ramach inicjatywy sąsiedzkiej „Tworzenie wizytówki Biesala” 26 maja, w Dzień Matki odbyły się warsztaty space artu. Ta technika malarska przypadła do gustu młodym mieszkańcom.

 

Co robić w Dzień Matki? Kiedy laurki rozdane, a ciasto zjedzone, czas na udział w ciekawej inicjatywie przygotowanej przez Federację FOSa. A ekspertem od tej techniki, dzięki której powstają naprawdę kosmiczne prace, jest w Fosie Magdalena Chojnacka, animatorka. Kosmiczna technika wykorzystuje farby w sprayu, a efekty robią duże wrażenie. Do inicjatywy szybko dołączyli młodzi mieszkańcy Biesala. Efekty zaskoczyły samych twórców.

– O, nawet nie spodziewałam się, że wyjdzie mi taka praca – przyznała Róża, która w animacji wzięła udział z młodszym bratem.

Z powodu deszczowej pogody kolejna odsłona animacji, czyli mural, który namalujemy wspólnie z mieszkańcami na przystanku w Biesalu i zagospodarowanie skweru przed nim, odbędzie się już wkrótce. Prace, które powstały 26 maja w Biesalu, wzbudziły zachwyt również dorosłych mieszkańców.

Zapewniamy, że mural, który powstanie na przystanku, również pozytywnie Was zaskoczy!

 

Działanie zrealizowane w ramach projektu “Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”, którego Liderem jest Federacja FOSa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Generacja nr 26

Przed Państwem 26. numer “Generacji”, a w nim między innymi:

– czy po siedemdziesiątce można jeździć na rolkach?

– do czego mogą służyć kijki w małżeństwie?

– od kogo i z jakich miejsc dostaliśmy pocztówki z podróży?

– jak czuć się wygodnie i elegancko w domu?

– gdzie znajdziemy informacje, jak opiekować się osobą zależną?

– co wiemy o swoim regionie? – krzyżówka.

Ponadto w “Generacji”, jak w życiu, jest i radośnie i całkiem na poważnie, czyli mistrz kuchni Robert Sowa serwuje dorsza, a rzecznik praw osób starszych donosi o kolejnych trudnych sprawach. To nie wszystkie artykuły. Zachęcamy więc do lektury i do współpracy przy tworzeniu kolejnej “Generacji” (kontakt: generacja@federacjafosa.pl).

“Generację” można odebrać w biurze FOSy przy ul. Linki 3/4 w Olsztynie. Poniżej w wersji pdf. w załączniku do pobrania:

Generacja nr 26

 

EkoPomoc dla owadów i ptaków

Z dziupli w drzewach pszczoły (przez podstęp łasego na miód człowieka) dawno przeprowadziły się do uli. Maj, kiedy wszystko kwitnie, jest dla nich bardzo pracowity. Dlatego właśnie w maju obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Uli pszczołom nie budowaliśmy, ale z tej właśnie okazji, w ramach inicjatywy EkoPomoc, podczas zajęć w JOB-firmie, uczestnicy realizowanego przez FOSę projektu „W drodze do aktywności 2” przygotowali domki dla mniej zapobiegliwych owadów.
Przy pomocy wolontariuszy z Centrum Wolontariatu Federacji FOSa, rozwiesiliśmy je (także kilka skrzynek lęgowych dla ptaków) przy siedzibie Stowarzyszenia ARKA oraz przy Przedszkolu Miejskim nr 19 w Olsztynie.

Doroczne spotkanie organizacji członkowskich FOSy

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na doroczne spotkanie organizacji członkowskich Federacji FOSa. Pandemia wymusza na nas spotkanie on-line, ale tak dawno nie mieliśmy okazji spotkać się w większym gronie, że Zarząd Federacji FOSy zdecydował o zorganizowaniu dwóch spotkań. Pierwsze odbędzie się 25 maja właśnie w formie on-line, a następne, o ile pozwolą restrykcje i środki finansowe, już bezpośrednio w październiku. Mamy nadzieję, że jesienią uda nam się zobaczyć osobiście, bardzo na to liczymy. W czerwcu br. planujemy także walne spotkanie członków, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

W załączniku znajdziecie Państwo program spotkania 25 maja 2021 r. Mamy nadzieje, że tematy, które proponujemy, będą dla Państwa interesujące i zachęcą do udziału.

Zakładamy przestrzeń do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prezentację różnych modeli i metod pracy.

Pod linkiem znajdziecie Państwo formularz zgłoszeniowy, na przesłanie którego czekamy do 21 maja 2021 r. do godziny 15:00.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie 25.05

OKIS2 ! REKRUTACJA !

Przed nami kolejna już edycja Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej 2 !

Zapraszamy!

Skorzystaj z szansy na zmianę, dołącz do projektu. W przyjaznej atmosferze, wśród ludzi w podobnej sytuacji, o podobnych potrzebach i oczekiwaniach- łatwiej będzie Ci podjąć wyzwanie, by zmienić swoje życie na lepsze, ciekawsze, pełniejsze. My ze swojej strony postaramy się, abyś poczuł się lepiej, nabrał chęci do działania i współdziałania w otaczającym Cię środowisku, ale i nabrał pewności siebie w starcie do nowego etapu, jakim docelowo jest podjęcie pracy zawodowej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-64 lata. Uczestniczką/uczestnikiem projektu mogą być osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością lub znajdujące się w innej, trudnej sytuacji życiowej, zamieszkujące teren Olsztyna oraz gmin Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo.

Działania realizowane będą do 30 kwietnia 2022 roku.

Co oferujemy?

  • kursy, szkolenia, płatne staże u pracodawców;
  • bezpłatne wsparcie prawnika, psychologa, doradcy biznesowego, dietetyka i pracownika socjalnego;
  • wsparcie doradcy zawodowego i trenera pracy w znalezieniu pracy;
  • warsztaty kompetencji społecznych i życiowych;
  • warsztaty kreatywne z animatorem, w tym udział w unikalnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych;
  • dowóz na zajęcia dla uczestników spoza Olsztyna.

Wszystkie zajęcia, spotkania indywidualne i warsztaty prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie (na końcu ankiety kliknij, aby do nas wysłać) wstępnego formularza rekrutacyjnego: Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2. Edycja 2021/2022.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać również ze strony www.federacjafosa.pl: Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2 Nabór 2021/2022 i wysłać do końca czerwca na adres: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, ul. Linki ¾, 10-535 Olsztyn lub ul. Partyzantów 1/2 10-522 Olsztyn z dopiskiem projekt OKIS 2.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 799 099 884 lub pod adresem mailowym: e.puchalska@federacjafosa.pl

Biuro projektu mieści się przy ul. Partyzantów 1/2 w Olsztynie, 2.piętro pokój 202.

Ze względu na ryzyko wynikające z pandemii prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty osobistej.

Czekamy na Ciebie!

Zapraszamy serdecznie!

 

Projekt “Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Godność – wartość ważna dla nas wszystkich. Zachęcamy do refleksji: co dla mnie znaczy żyć godnie? Co ja mogę zrobić, żeby inni mieli godne życie? A zwłaszcza ci, których na co dzień dotykają różne utrudnienia i bariery w życiu codziennym – te godzące często właśnie w ich godność.

W tym dniu pozdrawiamy szczególnie wszystkie organizacje i instytucje, które wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Bardzo doceniamy, to co robicie!

Rozeznanie rynku na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”

Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza Państwa do złożenia oferty na prowadzone postępowanie rozeznania rynku nr 3a/2021/Ż na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach POWER współfinansowanego ze środków EFS.

Dokładne informacje znajdują się w załączniku.

Oferty należy złożyć   w terminie do 10.05.2021 r. do godz. 12:00 w formie:

– elektronicznej na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem “ŻYROSKOP” – doradca walidacyjny
– osobiście w biurze Federacji FOSa,  ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba przyjmująca ofertę: Katarzyna Charkowska-Giedrys
– poczta/kurierem na adres biura FOSa – liczy się data wpływu.

Rozeznanie rynku – doradca walidacyjny nr 3a

Oferta dla najmniejszych krasnoludków. Nabór do punktu opieki! „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3″

Nabór do punktu opieki! „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3″.

Zapraszamy do punktu opieki przy ul. Mazurskiej 7/2 w Olsztynie, w którym będą świadczone usługi opiekuńcze nad dziećmi do 3 roku życia.

Maksymalna liczba dzieci w grupie to 5 osób.

Dzieci będą brały udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, których program oparty jest o strategię wielokierunkowej stymulacji aktywności, skupionej na potrzebie ruchu i zabawy oraz koncepcji indywidualnego, naturalnego rozwoju zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 503 466 700.

Koordynatorem punktu opieki ze strony FOSy jest Anna Książak-Gregorczyk, e-mail: a.ksiazak@federacjafosa.pl