Ruszyła Szkoła Liderów Środowisk Seniorskich

Pierwsze spotkania w ramach Szkoły Liderów Środowisk Seniorskich za nami. W dniach 25-26 października 2023 r.  grupa 10 zaangażowanych społecznie liderów/przedstawicieli swoich środowisk z Działdowa, Braniewa, Reszla, Tolkmicka, Elbląga i Jedwabna, uczestniczyła w warsztatach dotyczących umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.

W spotkaniu dużą rolę odegrały osobiste doświadczenia uczestniczek i uczestników z pracy liderskiej we własnych środowiskach, które stały się  platformą wymiany dobrych praktyk i poligonem doświadczalnym w budowania strategii rozwiazywania konfliktów, problemów i przeciwności, które bardzo często zdarzają się  w życiu osób pełniących funkcje zarządcze w radach, grupach i organizacjach.

Warsztaty przeprowadziła Aneta Fabisiak-Hill – animatorka, pedagożka, absolwentka Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego, mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Szkoły Liderów za aktywny udział i zaangażowanie podczas warsztatów. Spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że warto wspierać środowiska 60+ i wymieniać się doświadczeniami pomiędzy przedstawicielami różnych rad seniorów i innych organizacji, którym zależy na partycypacji seniorów w życiu publicznym.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor, Pani Adriannie Walendziak oraz pracownikom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za pomoc w organizacji warsztatów
i użyczenie sali, na której odbywało się spotkanie.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowanego  ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną

Dnia 26 października 2023r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyła się konferencja “Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną” zamykająca projekt Regionalna Strefa Pomocy. W konferencji uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji seniorskich z regionu.

W części edukacyjnej konferencji wystąpili specjaliści w zakresie opieki nad osobą starszą i niesamodzielną m.in. gerontolog, prof.dr hab. Piotr Błędowski z SGH w Warszawie, geriatra, dr n. med. Małgorzata Stompór, psycholog Anna Serbeńska, pielęgniarka długoterminowa Joanna Szwedo i pedagog Klaudyna Bociek. Z punktu widzenia swojej codziennej praktyki omówili oni, jak podnieść poziom sprawowanej opieki i pielęgnacji osób niesamodzielnych, w tym seniorów? Jakie są wyzwania opieki codziennej? Co zrobić aby zachować jak najdłużej sprawność umysłu osób starszych? Dlaczego nie powinno się unikać trudnych rozmów o śmierci? Na uwagę zasługiwał również wykład dyrektorki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie Katarzyny Koplińskiej na temat perspektyw rozwoju usług społecznych oraz postępów deinstytucjonalizacji w tej dziedzinie na lata 2023-2025.
Na zakończenie konferencji Monika Michniewicz, menadżerka projektu realizowanego przez federację FOSa od lutego 2022, przedstawiła jego rezultaty i wnioski na przyszłość. Projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Kolejne spotkanie “Strażników Pamięci”

Wiedzy nigdy dość, nasi seniorzy i seniorki – uczestnicy projektu “Strażnicy Pamięci”osoby, które jako dzieci przeżyły niemieckiego obozy oraz ich “przyjaźni sąsiedzi”, zwiększają swoje kompetencje społeczne dzięki angażowaniu się w działania projektowe. Na spotkaniu z panią psycholog zapoznają się z nowymi technikami radzenia sobie z emocjami, dzielą się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, wymieniają uwagi. Natomiast dzięki poradnictwu z zakresu prawidłowego żywienia otrzymują wiele wskazówek jak dbać o zdrowie i prawidłową higienę snu.
Realizowany przez federację FOSa projekt “Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023” pt. “Strażnicy Pamięci” finansowany jest ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Warsztaty wyjazdowe dla Społecznej Rady Seniorów

W dniach 12-13 października 2023 r. na zamku w Nidzicy odbyły się 2-dniowe wyjazdowe warsztaty dla Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas tego spotkania uczestnicy wypracowywali bieżący plan działania rady (do roku 2025) a także standard działania każdego członka rady dotyczący m.in. spotkań z samorządem czy środowiskami seniorskimi.

Po warsztatach uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia oddziału geriatrycznego w szpitalu w Nidzicy.  Rozwój geriatrii jest jednym z priorytetów działań Społecznej Rady Seniorów.

Dziękujemy członkom Społecznej Rady za zaangażowanie i wysoką frekwencję oraz liczymy na dalszą współpracę.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowanego  ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

“Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną” – zaproszenie na konferencję

Zmiana struktury demograficznej społeczeństwa oraz przejście z opieki instytucjonalnej do środowiskowej będzie udziałem wszystkich wspólnot lokalnych już w najbliższym czasie.

Dyskusja nad poprawą dobrostanu osób starszych i niesamodzielnych jest pierwszym etapem projektowania wysokiej jakości usług społecznych dla społeczności lokalnych.

Federacja FOSa od wielu lat prowadzi działania na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług społecznych. Szczególnie ważne są dla nas usługi dla osób starszych.

Regionalna Strefa Pomocy, którą prowadzimy od 2020 roku, między innymi w ramach projektu z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest jednym z rozwiązań kompleksowo wspierających rodziny osób niesamodzielnych.

Konferencja Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną, na którą Państwa zapraszamy będzie zarówno przestrzenią do dyskusji nad jakością życia rodzin z osobą niesamodzielną jak i okazją do podsumowania prowadzonych przez ostatnie 2 lata działań.

Konferencja odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. 1 go Maja 5 (program w załączeniu).

Zgłoszenia na konferencję prosimy dokonać do 24 października br poprzez poniższy formularz:

Formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, o zakwalifikowaniu poinformujemy Państwa odrębnym mailem.

W wypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Moniką Michniewicz lub Panią Edytą Rodziewicz.

Regionalna Strefa Pomocy
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
10-535 Olsztyn, ul. Linki ¾

tel. 89 523 60 92
tel. kom. 799 099 862
www.federacjafosa.pl

Projekt „Regionalna Strefa Pomocy” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Norwegię Islandię i Lichtenstein z Funduszy EOG.

Program konferencji “Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną”

SZKOŁA LIDERÓW ŚRODOWISK SENIORALNYCH

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór do Szkoły Liderów Środowisk Senioralnych. Szkoła to oferta dla osób 60+, zaangażowanych społecznie, działających aktywnie w Radach Seniorów, organizacjach społecznych, chcących rozwijać swoje kompetencje osobiste i liderskie, poszerzyć wiedzę z zakresu: zarządzania, pozyskiwania środków na działalność społeczną,  współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz samorządem.

Szkoła trwać będzie od października do grudnia bieżącego roku i składać się będzie z 5 bloków szkoleniowych. Udział w Szkole Liderów Środowisk Senioralnych jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg oraz wyżywienie podczas zjazdów. Grupa szkoleniowa będzie liczyć 12 osób.

Szczegółowych informacji o szkole udziela Pani Agnieszka Karczewska, pod adresem mailowym a.karczewska@federacjafosa.pl  oraz pod numerem telefonu 519337240. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.10.2023r. za pośrednictwem dołączonego formularza.

Plan szkoleń:

25-26.10.2023r., Olsztyn. Tematyka: Umiejętności interpersonalne. Spojrzenie na siebie w kontekście relacji grupowych. Komunikacja interpersonalna. Jak budować osobistą skuteczność lidera? Konflikty – jak umiejętnie je rozwiązać?

Osoba prowadząca: Aneta Fabisiak-Hill

6.11.2023r. (online), Tematyka: współpraca z samorządem lokalnym i instytucjami publicznymi, narzędzia wpływania na decyzje władz publicznych w zakresie polityki senioralnej, współpraca z radnymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

13.11.2023r. (online), Tematyka: źródła pozyskiwania środków na działania społeczne.

22-23.11.2023r., Olsztyn. Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. Tematyka warsztatów: ABC pisania projektów (diagnoza potrzeb i problemów, określanie celów, opisywanie działań i rezultatów, wstępna kalkulacja kosztów, monitoring i ewaluacja, sprawozdawczość), Model Rady Seniorów – merytoryczne, organizacyjne i praktyczne schematy działania rad seniorów.

13-14.12.2023r., Górowo Iławeckie. Tematyka: Wystąpienia publiczne – szkolenia i praktyczne warsztaty medialne.

Sylwetki trenerek i trenerów:

Aneta Fabisiak-Hill – animatorka, pedagożka, absolwentka Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego; specjalistka w dziedzinie tworzenia i produkcji kampanii społecznych, fundraisingu, budowania strategii rozwoju (specjalizacja: instytucje kultury, ngo), tworzenia i finansowania projektów społeczno-kulturalnych. Na co dzień związana zawodowo z Federacją FOSa.

Monika Michniewicz – pedagożka, menedżerka, trenerka Modelu Współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi, autorka i koordynatorka projektów. Ekspert oceny wniosków w krajowych programach ze środków publicznych i funduszy norweskich. Przez prawie 20 lat samorządowiec. W latach 2007-2019 pełnomocniczka Prezydenta Olsztyna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dyrektorka wydziału zdrowia i polityki społecznej. Obecnie menadżerka ds rozwoju usług społecznych w Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Ekspertka budowania i rozwoju usług społecznych.

Bartłomiej Głuszak – polityk społeczny, ekspert w zakresie polityk i inicjatyw społecznych. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwoju organizacji, rozwoju usług społecznych, budowania partnerstwa i innowacji społecznych. Członek KM FEWIM, FERS i FENG.

POBIERZ FORMULARZ

formularz zgłoszeniowy Aktywne Rady Środowisk Seniorskichok

Poznaliśmy Aktywnych Seniorów Warmii i Mazur

Poznaliśmy laureatów Warmińsko-Mazurskiego konkursu na Aktywnego Seniora/Seniorkę  i Najlepszą Inicjatywę Seniorską  „POTRZEBNI”. Aktywną Seniorką została Teresa Urban, m.in. pełnomocniczka prezydenta Elbląga ds. seniorów. Nagroda za Najlepszą Inicjatywę Seniorską trafiła do Gminnej Rady Seniorów w Barcianach.

– Pasję społecznika mogłam w pełni rozwinąć dopiero po przejściu na emeryturę. Dziś mam tyle zajęć, że nie mam wolnego, ale dziś bez tych wszystkich aktywności nie wyobrażam sobie życia – zapewniła w czasie gali wręczenia nagród Teresa Urban, Aktywna Seniorka Warmii i Mazur.

Laureatów poznaliśmy 5 października, w czasie konferencji organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konkurs organizowany przez Federację FOSa w partnerstwie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbył się w dwóch kategoriach: na Aktywnego Seniora/ Seniorkę województwa warmińsko- mazurskiego i najlepszą inicjatywę osób starszych/na rzecz osób starszych, gdzie docenione zostaje zaangażowanie grup/instytucji.

Nagrody w konkursie ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Filharmonia Warmińsko-Mazurska, Teatr im. Stefana Jaracza, Olsztyński Teatr Lalek, Galeria „Warte Świeczki” oraz Federacja FOSa.

Zwyciężczynią konkursu została Teresa Urban, która w swojej społeczności pomaga wielu osobom. Jest pełnomocniczką prezydenta Elbląga ds. seniorów, przewodniczącą Elbląskiej Rady Seniorów, członkinią zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Była współorganizatorką m.in. lokalnej kampanii z udziałem ZUS – „Świadomy senior- Bezpieczny senior”, zorganizowanej przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej św. Łazarza LAZARUS. Aktywnie działa jako wolontariusz Banku Żywności, uczestniczy w akcjach pomocowych związanych z pozyskiwaniem darczyńców dla najuboższych.

Laureatem II nagrody Konkursu „Potrzebni” został Jerzy Klemens Kowalewicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, członek Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Wydawca papierowej i cyfrowej Gazety Domowej. Prowadzi blog „Gazeta Domowa. Widziane z Jakubowa” od 2007 roku. Aktywnie działa na rzecz swojego środowiska, walcząc o prawa emerytów służb mundurowych.

Z kolei III nagroda konkursu trafiła do Jerzego Stanisława Tytza, prezesa Stowarzyszenia Aktywna Gmina w Olsztynku, członka zarządu stowarzyszenia „Dobry Samorząd Miast i Gmin Olsztyńskich”, w latach 1996-2014 prezesa OSP w Olsztynku, przewodniczącego Rady Seniorów w Olsztynku. Na emeryturze udziela się w różnych organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, młodzieży i dzieci.

Wyróżnienia trafiły do trzech osób. Otrzymała je m.in. Małgorzata Wieczorek, która od 15 lat pełni funkcję przewodniczącej samorządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu, ale angażuje się w działania również poza UTW. Scala środowisko seniorskie, angażuje się w akcje pomocowe na rzecz seniorów w trudnych sytuacjach życiowych, m. in. wspiera działania Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS.

Wyróżnienie otrzymały również Janina Ostrouch z Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu III Wieku w Olsztynie, liderka grupy malarskiej „TO MY” przy UTW oraz Czesława Aptazy – aktywna członkini Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, przewodnicząca zarządu Klubu Seniora Mazury w Giżycku.

W Warmińsko-Mazurskim Konkursie na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską „POTRZEBNI” wyróżnienie w kategorii: „Najlepsza Inicjatywa Seniorska” trafiło do Gminnej Rady Seniorów w Srokowie. Była ona organizatorem „Niedzieli z seniorem”. Potrafiła zachęcić do współpracy innych mieszkańców i organizacje. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Kalejdoskop, jednostkami samorządowymi, m.in. Centrum Usług Społecznych, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową, Zakładem Gospodarki Komunalnej, wójtem i radą gminy oraz wolontariuszami.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ w kategorii na NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ SENIORSKĄ POTRZEBNI otrzymała Gminna Rada Seniorów w Barcianach. To ona zorganizowała akcję, dzięki której seniorzy z gminy Barciany mogli wziąć udział w programie Profilaktyka 40 plus.

– Udało nam się zachęcić do działania wiele podmiotów, by zrealizować swój cel. To było ogromne przedsięwzięcie, a na nasz apel odpowiedziało naprawdę wiele osób – podkreślała Lida Łojko, przewodnicząca Rady Seniorów w Barcianach.

Inicjatorem dojazdu na badania programu była Gminna Rada Seniorów w Barcianach, ale współorganizatorami akcji był  też wójt gminy Barciany oraz NZOZ w Barcianach.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs odbył się w ramach projektu “Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowanemu ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”.

Rzecznik Praw Osób Starszych dba o prawa pacjenta

Uczestnicy projektu „System wsparcia opiekunów nieformalnych – pilotaż” realizowanego od września 2023r. przez Federację FOSa przy współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym mają możliwość skorzystania z pomocy Rzecznika Praw Osób Starszych, który w razie potrzeby będzie interweniował w przypadku łamania praw seniorów: oszustw, przemocy, wykluczenia, zaniedbania.

Jesteś pacjentem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego? Masz pytanie o prawa osób starszych? Uważasz, że Twoje prawa nie są respektowane?  Zadzwoń do Rzecznika Praw Osób Starszych – Stanisław Brzozowski tel. 601 558 143 lub przyjdź do nas ul. Linki ¾, IV piętro.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach zadania „Edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami”.

FOSa na spotkaniu roboczym z Radą Seniorów z Olsztynka

Federacja FOSa czynnie wspiera działania związane ze środowiskami seniorskimi, w tym   z funkcjonowaniem Rad Seniorów. Jednym z ostatnich przykładów takiej aktywności  była możliwość uczestniczenia w 2-dniowym, wyjazdowym spotkaniu z Radą Seniorów z Olsztynka. Dzięki współpracy z Gminą Olsztynek udało się zorganizować spotkanie, na którym członkowie rady wspólnie z Bartłomiejem Głuszakiem (prezes Federacji FOSa) dyskutowali na tematy związane z działalnością Rady, identyfikowali potrzeby i problemy, a także wspólnie opracowywali przyszły Plan Działania.

W imieniu Federacji FOSa serdecznie dziękujmy Radzie Seniorów z Olsztynka za zaufanie i dużą aktywność podczas spotkania oraz liczmy na dalszą współpracę.

Jednocześnie zapraszamy do zgłoszeń (https://federacjafosa.pl/seniorzy-chcecie-zmienic-los-osob-starszych-w-waszych-srodowiskach-ten-projekt-jest-dla-was/) środowiska seniorskie zainteresowane wsparciem w zakresie tworzenia nowych rad, a także już funkcjonujące rady, którym z wielką przyjemnością służymy doradztwem.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Angielski poza schematami w Erasmus+… jak inaczej uczyć się i nauczać języków obcych i co z tego wyniknęło

W ramach naszego projektu Erasmus+  „Nowe idee, nowe działania. Wzmacnianie potencjału zespołu Federacji FOSa” w czerwcu oraz wrześniu 2023 roku uczestniczyliśmy w dwóch mobilnościach rozwijających kompetencje kadry w zakresie znajomości języka angielskiego. Do miejscowości Rijeka w Chorwacji trafiło w sumie 12 naszych edukatorów, którzy mieli uczyć się języka angielskiego na 2 poziomach – średnio-zaawansowanym i podstawowym. Naszą organizacją goszczącą był Adult Education Institution DANTE – organizacja z Chorwacji posiadająca wieloletnie doświadczenie w organizacji kursów, szczególnie z języka angielskiego, które są weryfikowane przez chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu. Organizacja otrzymała również nagrodę Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w Chorwacji za rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w językach obcych.
DANTE posiada akredytację Erasmus 2020 w zakresie edukacji dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej na lata 2021-2027. Członkowie zespołu projektowego DANTE mają również duże doświadczenie w: metodologii edukacji dorosłych, nauczaniu języków obcych, rozwijaniu kompetencji podstawowych i kluczowych, w pracy z różnymi grupami dorosłych, opracowywaniu interaktywnych materiałów dydaktycznych online, stosowaniu alternatywnych podejść do nauczania, opracowywaniu, wdrażaniu i ewaluacji nowych programów nauczania, organizowaniu profesjonalnych szkoleń , zarządzaniu projektami. Instytucja stara się również pomagać osobom pokrzywdzonym i marginalizowanym poprzez tworzenie i prowadzenie kursów i projektów mających na celu integrację i aktywne zaangażowanie w społeczność lokalną lub rynek pracy.
Zajęcia były realizowane na bardzo wysokim poziomie, jednak to co je zdecydowanie wyróżnia spośród licznych kursów o podobnej tematyce to, po pierwsze zaangażowanie, energia i życzliwość prowadzących trenerów. Ich pasji i poświęcenia w proces edukacyjny nie da się podważyć! Po drugie, sposób prowadzenia zajęć – zapomnijcie o nudnych lekcjach językowych w zamkniętej dusznej klasie – tu każdy dzień to nowa, lingwistyczna przygoda. Zajęcia odbywały się, każdego dnia, pod innym hasłem edukacyjnym – 1. Poznajmy się, 2. Kultura i tradycje, 3. Angielski w życiu codziennym, 4. Komunikacja – umiejętności. Prowadzone były w sposób innowacyjny, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, programów edukacyjnych i pracy w grupach.
Podczas szkolenia mieliśmy okazję poznania nieznanych wcześniej metod i technik pracy z osobami dorosłymi. Wykorzystywane w trakcie zajęć metody nauczania były bardzo ciekawe, wymagały aktywności i zaangażowania ze strony uczestników. Kurs wychodził poza standardowe ramy czasowe i ściany sali szkoleniowej. Mieliśmy uczyć się słownictwa na temat kultury – nic prostszego! Wybieramy się do miasta i zwiedzamy rozmawiając cały czas po angielsku, ucząc się przy okazji kultury i historii Chorwacji. Nie wiemy jak zamawiać jedzenie w restauracji – idziemy na wspólny, językowy lunch. Nawet wieczorne wypady, w których brali udział nasi gospodarze, podporządkowane były nauce – a wszystko to w sposób bezbolesny, wręcz przyjemny, i jakże efektywny. Dzięki trenerom, każdy uczestnik, mógł (bez obawy przed oceną) swobodnie porozumiewać się w języku angielskim.  W ramach zajęć uczestnicy obu mobilności mieli możliwość zwiedzenia miasta Rijeka z przewodniczką, która opowiadała o historii, zabytkach, kulturze, obyczajach i upodobaniach kulinarnych mieszkańców miasta i Chorwatów. I to wszystko cały czas ucząc się języka!
To doświadczenie pokazało wszystkim, że nauka języka obcego może być atrakcyjna, skuteczna i zaskakująco ciekawa. Te doświadczenia przydały nam się w sytuacji kryzysu ukraińskiego. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie przez działania FOSy przewinęło się setki uchodźców, dla której nauka języka polskiego była najważniejszą potrzebą do zaspokojenia. A my nie byliśmy gotowi na jej spełnienie… wszak nie jesteśmy polonistami! Nauka przywieziona z Chorwacji była dla nas wręcz objawieniem. Wyszliśmy poza ściany sal szkoleniowych, zaczęliśmy wspólnie spędzać czas z Ukraińcami, wychodzić z nimi do kina, teatru, realizować wspólne inicjatywy… I nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki bariery językowe zaczęły zanikać. My zaczęliśmy rozumieć ich, a oni nas. A wszystko to dzięki wyrwaniu się schematom, które zamykają nas w klasach podczas nudnych i żmudnych lekcji językowych.
Każdy wyjazd w ramach programu Erasmus+ wnosi dla naszych organizacji jakąś wartość dodaną. Dlatego warto podróżować, czerpać nowe wzorce, idee, podejścia edukacyjne. Warto podpatrywać, obserwować i adaptować nowe metody do naszych codziennych działań – czasami może coś nie zagrać, nie udać się, ale przecież nauka to sztuka eksperymentu, doświadczenia i wyciągania wniosków zarówno z sukcesów jak i potknięć. Czasami zabawa procesem edukacyjnym może dać więcej korzyści niż trzymanie się tradycji i ustalonych przez wieki schematów nauczania. A o ile ciekawiej jest uczyć się samemu cały czas rozwijając się i przełamując własne ograniczenia…
Projekt „Nowe idee, nowe działania. Wzmacnianie potencjału zespołu Federacji FOSa”” uzyskał dofinansowanie w ramach Sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna