Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną – konferencja

 

 

 

 

 

Dane demograficzne nie pozostawiają złudzeń. Starzejące się polskie społeczeństwo jest faktem. O wyzwaniach i projektowaniu usług społecznych na miarę XXI wieku.

Coraz więcej osób starszych to większe obciążenie nie tylko dla systemu zdrowotnego, ale przede wszystkim usług opiekuńczych. O systemie opieki nad osobą niesamodzielną mówiła w trakcie konferencji m.in. Monika Michniewicz, menedżerka Regionalnej Strefy Pomocy działającej w strukturze FOSy, która od wielu lat prowadzi działania na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług społecznych. Szczególnie ważne w tej działalności są usługi dla osób starszych. Regionalna Strefa Pomocy jest jednym rozwiązań kompleksowo wspierających rodziny osób niesamodzielnych. Wdrażanie i rozwój takich usług wymaga dyskusji i zaangażowania wielu podmiotów. I temu miała służyć konferencja, która odbyła się 22 czerwca w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Wydarzenie, którego wspólnym hasłem były „Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną”, było okazją do dyskusji nad przyszłością usług społecznych w środowiskach lokalnych. O kompleksowej opiece nad osobą niesamodzielną mówiła m.in. dr n.med. Małgorzata Stompór, geriatra. Wśród prelegentów byli również Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych oraz Marcin Borkowski, psycholog.
Z kolei wyniki badań „Senior w czasie pandemii” i „Wykluczenie komunikacyjne seniorów” przedstawił Mateusz Kucz z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Badania przeprowadził na zlecenie Federacji FOSa, a ich współautorem jest Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji.
– W czasie badań, które pokazywały sytuację seniorów w czasie pandemii okazało się, że pierwszą grupą wspierającą była rodzina, dopiero kolejną sąsiedzi, znajomi i przyjaciele – zaznaczył Mateusz Kucz.
Badacz zauważył, że dziś opieka nas osobami starszymi wymaga odbudowania współpracy pomiędzy mieszkańcami a instytucjami i zdefiniowania jej na nowo. W kwestii wykluczenia komunikacyjnego seniorów uczestnikami badania były osoby, które są m.in. członkami rad seniorów. Pokazały one, jaki rodzaj komunikacji dociera do poszczególnych miejscowości. W przypadku, kiedy jej nie ma, najczęściej seniorzy polegają na pomocy rodziny i sąsiadów. Niestety w grupie badanej 70 procent osób zrezygnowało z wizyty u lekarza tylko dlatego, że nie miało możliwości dotarcia do specjalisty.
O wyzwaniach stojących przed instytucjonalną opieką społeczną mówiła też Sylwia Jankowska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.
– W mojej ocenie należałoby zastanowić się nad rozwiązaniami systemowymi na szczeblu lokalnym, by osoby starsze mogły jak najdłużej pozostać w swoim środowisku lokalnym – ocenia kierownik MGOPS w Pasymiu. – W mniejszych miejscowościach mogłyby na przykład powstawać specjalne mieszkania, w których te osoby mogłyby mieszkać, dzięki czemu nawet mając deficyty lub problemy z
codziennym funkcjonowaniem, zostać w tym miejscu. I mieć możliwość korzystania z usług, które zabezpieczałyby ich podstawowe potrzeby. I to w środowisku, a nie w placówkach opieki społecznej.

Głos ten wzmocniła też Barbara Nikołajuk-Liberna, która przez wiele lat opiekowała się swoim mężem. Podkreślała zagubienie i stres, kiedy znalazła się nagle w sytuacji konieczności opieki nad członkiem rodziny. Jak najszybsze objęcie opiekunów nieformalnych kompleksowym wsparciem jest kluczowe i powinno być standardowym postępowaniem w takich sytuacjach. Obecnie system wsparcia jest rozczłonkowany co powoduje, że zamiast skupić się na wsparciu chorego, wiele czasu i energii poświęca się na znalezienie niezbędnych informacji.
Natomiast Ewa Kordaczuk – Dyrektor prowadzącej dom pomocy społecznej Fundacji Laurentius podkreślała wagę współpracy pomiędzy sektorem ochrony zdrowia i pomocy społecznej, która obecnie jest na bardzo niskim poziomie, choć od niej często zależy los pacjenta. Podkreślała też konieczność większego otwarcia domów pomocy społecznej i innych placówek całodobowych. Wolontariat czy współpraca z lokalną społecznością w codziennym funkcjonowaniu placówek nie tylko poprawia jakość życia ich mieszkańców ale też zapobiega negatywnym opiniom o tego typu miejscach.
Na zakończenie konferencji o „Srebrnym tsunami, czyli pokoleniu przyszłości” opowiedział Piotr Wasyluk specjalista i praktyk w zakresie projektowania usług oraz projektowania z wykorzystaniem trendów i moderator design thinking. Obecnie 459 milionów osób na rynku konsumentów to osoby powyżej 60 roku życia. Ocenia się, że ta liczba do 2030 roku wzrośnie do 760 milionów. Coraz większa liczba osób starszych będzie wymagała określonych, sprecyzowanych do konkretnych grup, rozwiązań.
Konferencję zorganizowała Regionalna Strefa Pomocy Federacji FOSa w ramach Projektu „Regionalna Strefa Pomocy” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Norwegię Islandię i Lichtenstein z Funduszy EOG.

Święto Muzyki w Olsztynie

 

 

 

 

 

W dniu 21.06.22r. odbyło się w Olsztynie Święto Muzyki – Fête de la Musique Olsztyn 2022. Inicjatorem i koordynatorem wydarzenia była Federacja FOSa, która zaprosiła do współorganizacji tej społecznej imprezy szereg podmiotów z różnych środowisk Olsztyna. Na 12 scenach głównych i kilku mniejszych jednego dnia wystąpiło więcej niż dwustu artystów.
Fête de la Musique to cykliczna impreza odbywająca się na całym świecie 21 czerwca. Jest to jednocześnie pierwszy dzień lata, oraz czas przesilenia letniego (najkrótsza noc w roku).
Święto powstało w 1981r. we Francji, z inicjatywy Marcela Landowskiego, francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia. Początkowo organizowane było tylko we Francji, szybko jednak rozlało się po innych państwach, stając się dziś znaczącym, europejskim wydarzeniem artystycznym, będąc obecnym w ponad 100 krajach i ponad 330 miastach, na 5 kontynentach. Każdego roku instytucje muzyczne – filharmonie, opery, teatry muzyczne, szkoły muzyczne, kluby, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, puby, kawiarnie, jak również osoby prywatne, na całym świecie, organizują w czerwcu ogólnodostępne koncerty, lub działania muzyczne.

 

 

 

 

 

Święto Muzyki ma na celu promocję muzyki w bardzo szeroki sposób: • zgodnie ze swoim oryginalnym hasłem („Róbcie muzykę!”), zachęca ona muzyków do spontanicznego wyrażenia się na ulicach miast i w miejscach publicznych • dzięki organizowanym licznym darmowym koncertom i spontanicznym występom amatorów, jak i profesjonalistów, daje szerokiej publiczności dostęp do muzyki każdego rodzaju i stylu (muzyka poważna, jazz, rock, poezja śpiewana, chór, muzyka elektroniczna, etno itd.)

Skierowana jest zarówno do amatorów, jak i tych zajmujących się muzyką zawodowo. Nawołuje do spontanicznego stawienia się w przestrzeni publicznej danego miasta i wyrażenia się muzycznie poprzez darmowe i powszechnie dostępne wystąpienia. Publiczności daje natomiast okazję do nieodpłatnego i swobodnego obcowania z różnorodnymi stylami muzycznymi występującymi wśród danej społeczności. Siłą Święta Muzyki jest to, że nie ma ona jednego epicentrum, ale powstaje w wielu miejscach (tzw. punkty muzyczne) na zasadzie ruchu społecznego i współpracy obywateli (muzyków, publiczności i koordynatorów), z których każdy dokłada swoją „cegiełkę” powodując efekt synergii.
W tym roku Federacja FOSa, jako społeczna organizacja, zajmująca się w głównej mierze działaniami na rzecz niesienia pomocy mieszkańcom naszego województwa, postanowiła wykorzystać muzykę, jako jedno z narzędzi posiadające niezwykłą moc terapeutyczną, kojącą i niosącą pomoc o bardzo szerokim, uniwersalnym działaniu. Nawiązując do organizowanej przez nas we współpracy z Pałacem Młodzieży akcji Open Piano, podczas której stawiamy pianino na ulicach Olsztyna i zachęcamy przechodniów do grania, postanowiliśmy aby na fali niezwykle pozytywnego przyjęcia społecznego tego przedsięwzięcia pójść o krok dalej i podjąć próbę włączenia Olsztyna w międzynarodowe obchody Święta Muzyki – Fête de la Musique . W tym celu animatorzy Federacji FOSa wraz z uczestnikami naszych projektów postanowili zaprosić różne podmioty olsztyńskiego środowiska muzyczno-kulturalnego do współtworzenia obchodów tego Święta w naszym mieście. Ku naszej ogromnej uciesze zdecydowana większość osób, przedstawicieli w/w instytucji, organizacji, pubów, restauracji etc. odniosła się do pomysłu bardzo pozytywnie, angażując się w organizację tego przedsięwzięcia.

W wydarzenie zaangażowało się ponad 40 różnych podmiotów, od instytucji, poprzez szkoły, przedszkola, puby, restauracje, firmy, osoby prywatne i wiele innych, które pozytywnie odpowiedziały na naszą propozycję połączenia sił i stworzenia czegoś w rodzaju Wielkiej Koalicji Muzycznej, wokół tego radosnego przedsięwzięcia. Dzięki temu oddolnemu zrywowi społecznemu, w którym każdy z partnerów akcji dołożył do wydarzenia swoją “muzyczną cegiełkę”, mogliśmy się cieszyć bardzo obszernym, bo trzy stronicowym programem artystycznym, z ponad 70 występami muzycznymi, na 12 scenach głównych, kilku mniejszych, oraz wydarzeniami towarzyszącymi, poza nimi, w sumie ponad 200 muzyków. Mimo niesprzyjającej aury pogodowej w pierwszej połowie dnia, niemal wszystkie wydarzenia miały swoich odbiorców.

Inicjatywa była współfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030” Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja na lata 2021 -2023.

Absolutorium dla zarządu FOSy

W dniu 22 czerwca 2022 r. w sali Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Federacji FOSa.
Na zebraniu zaprezentowano raport roczny i sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
Walne zebranie zatwierdziło sprawozdania i  udzieliło zarządowi absolutorium.
Następnie organizacjom członkowskim uczestniczącym w Walnym Zebraniu zaprezentowane zostały założenia planu pracy na 2022 rok a także, przyjęta osobną uchwałą, Strategia Federacji FOsa na lata 2022 – 2024.
Uczestnicy podjęli również uchwałę podniesiono wysokość składki członkowskiej do 150 zł za rok, jeśli składka opłacona jest do końca lutego wyniesie 120 zł. Składka w nowej wysokości będzie obowiązywać od 2023 roku.
Walne Zebranie połączone było z konferencją edukacyjną pt. „Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną”.
 

Spotkanie “Strażników pamięci”

U progu lata, 22 czerwca na Starym Mieście w Olsztynie odbyło się spotkanie “Strażników Pamięci”, uczestników realizowanego nieprzerwanie od 2014 przez federację FOSa projektu finansowanego przez niemiecką fundację EVZ “Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” adresowanego do byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i ofiar wojny. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, które jako dzieci doświadczyły koszmaru wojny oraz ich “przyjaźni sąsiedzi” wolontariusze FOSy, którzy sędziwym seniorom służą pomocą w załatwianiu codziennych spraw. W spotkaniu uczestniczyła m.in. dr Janina Luberda, przez wiele lat przewodnicząca olsztyńskiego oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Projektem EVZ oprócz uczestników z Olsztyna objęta jest także grupa byłych więźniów obozów koncentracyjnych z Iławy.

Konferencja “Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną”

Zmiana struktury demograficznej społeczeństwa oraz przejście z opieki instytucjonalnej do środowiskowej będzie udziałem wszystkich wspólnot lokalnych już w najbliższym czasie.

Dyskusja nad poprawą dobrostanu osób starszych i niesamodzielnych jest pierwszym etapem projektowania wysokiej jakości usług społecznych dla społeczności lokalnych.

Federacja FOSa od wielu lat prowadzi działania na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług społecznych i miejsca w nich organizacji pozarządowych.

Szczególnie ważne są dla nas usługi dla osób starszych. Prowadzona przez nas Regionalna Strefa Pomocy jest jednym rozwiązań kompleksowo wspierających rodziny osób niesamodzielnych.

Wdrażanie i rozwój takich usług wymaga dyskusji i zaangażowania wielu podmiotów.

Dlatego zapraszamy na konferencję Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną, która będzie przestrzenią do dyskusji nad przyszłością usług społecznych w środowiskach lokalnych (program w załączeniu).

 Konferencja odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. 1 go Maja 5.

Zgłoszenia na konferencję prosimy dokonać do 20 czerwca br. poprzez Formularz zgłoszeniowy

Olsztyn, zaproszenie, program konferencji

 

W wypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Moniką Michniewicz.

Regionalna Strefa Pomocy
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
10-535 Olsztyn, ul. Linki ¾

tel. 89 523 60 92, tel. kom. 799 099 862

Projekt „Regionalna Strefa Pomocy” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
finansowanego przez Norwegię Islandię i Lichtenstein z Funduszy EOG

Zebranie Walne Federacji FOSa

Członkowie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Szanowni Państwo

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na Zebranie Walne Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. (środa) w Olsztynie w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej o godzinie 12:30 Drugi termin Zebrania Walnego to 22 czerwca 2022 r. godz.13:00.

W związku z Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w glosowaniach podczas zebrania Walnego Federacji FOSa.

Upoważnienie prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną, skanem na adres e: mail t.tokarczyk@federacjafosaa.pl lub złożyć podczas zebrania.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
  3. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok,
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  5. Dyskusja na temat sprawozdań i ich zatwierdzenie,
  6. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu oraz przyjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2021 r.,
  7. Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2022 rok,
  8. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej,
  9. Sprawy różne, wolne wnioski,
  10. Zakończenie Zebrania Walnego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu walnym do dnia 20 czerwca 2022 r., telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl

Zebranie Walne poprzedzi konferencja edukacyjna pt. ”Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną” Która odbędzie się w godz. 9.30-12.30 w Sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ul. 1 maja 5.