Młodzież ukraińska z Olsztyna w projekcie “Gramy razem”

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy przyczynić się do tak kreatywnej, ciekawej, międzynarodowej inicjatywy, wspierając Спілка жінок України “Два крила” Fundacja “Dwa Skrzydła UA”, w udziale w festiwalu międzynarodowego projektu “Gramy razem”. Młodzież z Łotwy, Estonii, Polski przyjechała na Litwę, miasto Pump ėnai. Głównym celem projektu jest wykorzystanie sportu jako środka pomocy młodzieży ukraińskiej, która uciekła przed wojną, w integracji z życiem. Projekt jest częściowo finansowany przez Unię Europejską.
Wspaniałe działanie👌💪✌️
Projekt wydarzył się dzięki zaangażowaniu:
#ISCA-InternationalSportandCultureAssocia
#SPIN-ESTONIA

Konkurs Społecznik Warmii i Mazur

Po raz kolejny Federacja FOSa chce nagrodzić aktywne osoby działające w obszarze pomocy społecznej i przyznać im tytuł Społecznika Warmii i Mazur. Chcemy propagować innowacyjne podejście oraz postawę pomocniczości, realizowane w oparciu o socjalne organizacje pozarządowe i skierowane do osób mających trudność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.  Przy ocenie kandydatów Kapituła będzie brała pod uwagę: dotychczasowe doświadczenie kandydata/tki/grupy w obszarze pomocy społecznej, efektywność i trwałość działań na rzecz odbiorców; realizacja wartości, praw UE.

Zdajemy sobie sprawę, iż środki UE są obecnie jednym z najpoważniejszych czynników wprowadzania zmiany społecznej. Wspierają one działania, realizujące wartości UE, w tym zapisane w Karcie Praw Podstawowych UE. Jesteśmy częścią europejskiej wspólnoty, wdrażamy je na co dzień, jak np. prawa osób starszych do udziału w życiu społecznym, prawo do pracy czy edukacji. Chcemy więc pokazać ich praktyczny wymiar, realizowany przez organizacje społeczników.

Do 11 września 2023 roku  roku czekamy na Państwa zgłoszenia. Można to zrobić osobiście lub poprzez organizacje czy instytucję, z którą Państwo współpracują.

Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy biuro@federacjafosa.pl  (z dopiskiem Konkurs Społecznik Warmii i Mazur) lub w wersji papierowej na adres: Federacja FOSa, 10-534 Olsztyn, ul. Linki 3/4. W przypadku przesłania pocztą tradycyjną liczy się data dostarczenia do biura Federacji FOSa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 września 2023 roku podczas gali konkursu Społecznik Warmii i Mazur, w Górowie Iławeckim.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu.

Regulamin-konkursu-SpołecznikWiM-2023

Formularz wersja pdf:

formularz-konkursu-SpołecznikWiM-2023

Formularze wersja edytowalna:

formularz-konkursu-SpołecznikWiM-2023

Projekt „Strażnicy Pamięci”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „Strażnicy Pamięci”. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu z Budżetu Państwa.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej seniorów. Projekt obejmuje akcję “Przyjazny sąsiad” — wsparcie 12 osób przez sąsiadów, bądź osoby z najbliższego otoczenia, funkcjonowanie “Ciepłego telefonu”, wsparcie Rzecznika Praw Osób Starszych w rozwiązywaniu życiowych problemów, wsparcie środowiskowe i działania wolontariuszy, udział uczestników w życiu kulturalnym i społecznym, działania międzypokoleniowe pielęgnujące historię i tożsamość miejsca. Każdy z uczestników otrzyma również indywidualne wsparcie specjalistyczne dopasowane do potrzeb.

Projekt skierowany jest do:

– osób starszych mieszkających w Olsztynie potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (20 os.)

– osób starszych pełniących funkcję przyjaznego sąsiada/sąsiadki (8 os)

– wolontariuszy młodzieżowych pielęgnujących pamięć historyczną przekazywaną przez uczestników (5 os)

A także otoczenia osób starszych i społeczności lokalnej.

 

Chcesz zgłosić swój udział w Projekcie? Zadzwoń pod nr 799 099 862 lub napisz: strefapomocy@federacjafosa.pl

Projekt dofinansowany z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego w ramach zadania „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023”

DOFINANSOWANIE

33 147,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

38 727,00 zł