„Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach – wsparcie dla istniejących Rad Seniorów

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Dwa główne kierunki działań Federacji to wspieranie organizacji członkowskich oraz rzecznictwo interesów. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych. Jednym z naszych kluczowych założeń jest podniesienie jakości życia i wzmocnienie aktywności środowisk osób starszych.

Federacja FOSa realizuje projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” i w związku z tym pragniemy zaprosić Państwa do przystąpienia do konkursu o wsparcie w funkcjonowaniu dla już istniejących rad.

Rady Seniorów otrzymają wsparcie ekspertów w zakresie wypracowania niezbędnych do skutecznego funkcjonowania dokumentów, np. podczas tworzenia planu rozwoju/pracy, bądź innego dowolnego dokumentu w zależności od potrzeb. Otrzymają też stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim.

Liczymy, że oferowane wsparcie przełoży się na zwiększenie skuteczności i efektywności działania już istniejących Rad.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 30.06.2021 r. do godziny 12.00 na adres: m.liberadzka@federacjafosa.pl. Prosimy o uwzględnienie, że im wcześniejszej nastąpi zgłoszenie do konkursu projektu, tym większe szanse, że zostaną Państwo zakwalifikowani do udzielenia wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Marty Liberadzkiej (m.liberadzka@federacjafosa.pl) lub animatora Bartłomieja Głuszaka (b.gluszak@federacjafosa.pl), lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Formularz zgłoszeniowy – wsparcie dla istniejących Rad Seniorów

„Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” – rekrutacja do nowych Rad Seniorów

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zrzesza ok. 100 organizacji działających w szeroko rozumianej sferze pomocy społecznej. Od wielu lat realizujemy systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych w naszym regionie. Podejmujemy szereg tematów związanych z tą problematyką, m.in. działalność Rzeczników Praw Osób starszych, wydawanie Magazynu Generacja, powołanie Sieci na Rzecz Seniorów i wiele innych.

Kontynuując działania z lat poprzednich, Federacja FOSa przystąpiła do realizacji projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” i jednocześnie zaprasza do konkursu mającego na celu powołanie nowych rad w województwie warmińsko- mazurskim.

W ramach projektu założyliśmy wsparcie w powstaniu pięciu rad seniorów w wybranych gminach. Wsparcie w powstaniu każdej z rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w skład którego będą wchodzili przedstawiciele samorządu, lokalnych środowisk seniorskich oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób starszych. Zespół odbędzie co najmniej trzy spotkania, w tym jedne dwudniowe warsztaty oraz dwa spotkania jednodniowe, podczas których przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady. Odbędzie się również spotkanie wyborcze, mające na celu wyłonienie kandydatów do rady. Za całokształt przedsięwzięcia tj. merytoryczne przygotowanie spotkań, przygotowanie materiałów, zapewnienie ekspertów, zorganizowanie warsztatów wyjazdowych, będzie odpowiadała Federacja FOSa. Od samorządu, na terenie którego będzie opracowywany program, oczekujemy m.in.:

 • współpracy w procesie powołania rady,
 • użyczenia sali do organizacji spotkań,
 • sfinansowania kosztów przewozu uczestników dwudniowych warsztatów ,
 • wyznaczenia osoby do współpracy,
 • współorganizacji spotkania wyborczego oraz powołania Rady.

Wyboru gmin do opracowania programu dokonamy przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria:

 • otwartość samorządu na demokratyczny proces powołania rady seniorów
 • zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne samorządu gminy, poprzez udział przedstawicieli w opracowaniu dokumentów powołujących Radę, wyznaczenie osoby do współpracy z Federacją FOSa, zabezpieczenie sali, organizacji spotkań i in.
 • stopień gotowości do tworzenia rady ze strony samorządu i środowisk seniorskich oraz współpracy w tym zakresie – dokonanie zgłoszenia przez samorząd i konkretne środowiska/organizacje/grupy seniorskie
 • uzasadnienie potrzeby/pomysłu tworzenia rady, motywacji w tym zakresie
 • zaangażowanie innych podmiotów z terenu gminy, w tym zwłaszcza środowisk seniorskich oraz ich liderów.

Wierzymy, iż podjęcie przez gminę powyższej inicjatywy przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych. W związku z tym serdecznie zapraszamy samorządy do współpracy.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy prosimy nadsyłać w terminie do 30.06.2021 r. do godz. 12.00, na adres mailowy m.liberadzka@federacjafosa.pl.

Informacja dotycząca wyników wyboru gmin z naszego województwa zostanie przesłana do każdej z zainteresowanych gmin oraz zamieszczona na stronie internetowej www.federacjafosa.pl.

Z wybranymi gminami zostanie podpisane porozumienie, regulujące zasady współpracy.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Marty Liberadzkiej (m.liberadzka@federacjafosa.pl) lub animatora Bartłomieja Głuszaka (b.gluszak@federacjafosa.pl), lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

Projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Formularz zgłoszeniowy – konkurs dla nowych Rad Seniorów

Wyjazdowy Klub Rodzinny w ramach projektu “Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany”

W dniach 14-16.05.2021 w ramach projektu “Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany” odbył się wyjazdowy Klub Rodzinny do hotelu Manor w Olsztynie.

Uczestnikami było 10 rodzin biorących udział w projekcie. W trakcie pobytu dorośli uczestnicy aktywnie brali udział w warsztatach kształtujących kompetencje społeczne, wspomagających komunikację interpersonalną, podnoszących samoocenę i wiarę we własne możliwości. W tym czasie dziećmi zajmowały się opiekunki, które w sposób kreatywny zadbały ich o bezpieczeństwo.

Mieszkańcy Franknowa, Kramarzewa i Kiersztanowa integrowali się przy ognisku ze smacznymi kiełbaskami oraz w trakcie zabawy w kalambury. Bogata oferta warsztatów i atrakcji oraz czas spędzony w spokojnym i cichym miejscu pozwolił rodzinom złapać oddech od szarości dnia codziennego.

Projektu “Rozwój usług społecznych w gminie Jeziorany” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Wamrińsko-Mazurskiego FOSa wraz z Fundacją dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste.

Spotkania z kulturą i gwiazdami

Treningowe Centrum Rozwoju i Wsparcia, które działa w ramach projektu „W drodze do aktywności – edycja 2″, w założeniu pomaga rozwijać się kulturalnie. Odwiedzaliśmy muzea, galerie, olsztyńskie planetarium, spotykaliśmy się ze znanymi osobami. Po otwarciu instytucji kultury Federacja FOSa zorganizowała m.in. wyjście do teatru.

W tym roku, mimo pandemii, założenia Treningowego Centrum Rozwoju i Wsparcia, by wspierać rozwój osobisty poprzez uczestnictwo w kulturze, pozostały niezmienne, ale przeobrażeniu uległa formuła. Wsparcie Treningowego Centrum Rozwoju i Wsparcia w związku wprowadzonymi w życie obostrzeniami związanymi z pandemią covid- 19, musiało zatem wyglądać inaczej. Okazało się jednak, że pandemia spowodowała, że instytucje kultury, jak i sami artyści, zaczęli wykazywać się niezwykłą kreatywnością. Wymagało to otwartości, ale uczestnicy Centrum chętnie zaangażowali się również w inną formę odbioru kultury, która polegała również na spotkaniach online. Wśród gości Federacji FOSa byli na przykład muzycy z zespołu Big Day, słynny restaurator i mistrz kuchni – Robert Sowa, nasza nieoceniona, zaprzyjaźniona z Federacją FOSa – Irena Telesz-Burczyk czy Ewa Cichocka z Czerwonego Tulipana. Spotkania z autorytetami ze świata kultury, czy osobami aktywnymi na różnych polach, miały być inspiracją i zachęcać do podejmowania własnych wyzwań.

Ostatnie luzowanie obostrzeń sprawiło, że ponownie otworzyły się instytucje kultury. Uczestnicy projektu „W drodze do aktywności – edycja 2” skorzystali więc m.in. z wyjścia do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej czy Teatru im. Jaracza. Przed nami kolejne wyjścia.

Już wkrótce uczestnicy projektu spotkają się na seansie w kinie Awangarda, również zaprzyjaźnionym z Federacją FOSa.

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

8 czerwca 2021 r. w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” został zorganizowany został Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko uczestnicy projektu, ale także ich najbliżsi, sąsiedzi oraz przyjaciele. Dla wszystkich zorganizowane zostały zabawy i atrakcje w rytmie muzyki na świeżym powietrzu. Nie zabrakło również malowania twarzy, wielkich baniek mydlanych oraz fotobudki. Uczestnicy włączyli się w akcję „Kolorowe kamienie wędrują po Olsztynie”, powstało wiele różnobarwnych kamieni, które aktualnie można znaleźć w różnych częściach Olsztyna. Największą atrakcją okazała się możliwość wykonania sesji rodzinnych za pomocą aparatu typu polaroid. Drukowane zdjęcia dały dużo radości i okażą się na pewno piękną pamiątką na lata. Po szaleństwach na świeżym powietrzu każdy miał okazję ochłodzić się pysznymi lodami gałkowymi.

Projekt „Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Generacja nr 26

Przed Państwem 26. numer “Generacji”, a w nim między innymi:

– czy po siedemdziesiątce można jeździć na rolkach?

– do czego mogą służyć kijki w małżeństwie?

– od kogo i z jakich miejsc dostaliśmy pocztówki z podróży?

– jak czuć się wygodnie i elegancko w domu?

– gdzie znajdziemy informacje, jak opiekować się osobą zależną?

– co wiemy o swoim regionie? – krzyżówka.

Ponadto w “Generacji”, jak w życiu, jest i radośnie i całkiem na poważnie, czyli mistrz kuchni Robert Sowa serwuje dorsza, a rzecznik praw osób starszych donosi o kolejnych trudnych sprawach. To nie wszystkie artykuły. Zachęcamy więc do lektury i do współpracy przy tworzeniu kolejnej “Generacji” (kontakt: generacja@federacjafosa.pl).

“Generację” można odebrać w biurze FOSy przy ul. Linki 3/4 w Olsztynie. Poniżej w wersji pdf. w załączniku do pobrania:

Generacja nr 26

 

OKIS2 ! REKRUTACJA !

Przed nami kolejna już edycja Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej 2 !

Zapraszamy!

Skorzystaj z szansy na zmianę, dołącz do projektu. W przyjaznej atmosferze, wśród ludzi w podobnej sytuacji, o podobnych potrzebach i oczekiwaniach- łatwiej będzie Ci podjąć wyzwanie, by zmienić swoje życie na lepsze, ciekawsze, pełniejsze. My ze swojej strony postaramy się, abyś poczuł się lepiej, nabrał chęci do działania i współdziałania w otaczającym Cię środowisku, ale i nabrał pewności siebie w starcie do nowego etapu, jakim docelowo jest podjęcie pracy zawodowej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-64 lata. Uczestniczką/uczestnikiem projektu mogą być osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością lub znajdujące się w innej, trudnej sytuacji życiowej, zamieszkujące teren Olsztyna oraz gmin Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo.

Działania realizowane będą do 30 kwietnia 2022 roku.

Co oferujemy?

 • kursy, szkolenia, płatne staże u pracodawców;
 • bezpłatne wsparcie prawnika, psychologa, doradcy biznesowego, dietetyka i pracownika socjalnego;
 • wsparcie doradcy zawodowego i trenera pracy w znalezieniu pracy;
 • warsztaty kompetencji społecznych i życiowych;
 • warsztaty kreatywne z animatorem, w tym udział w unikalnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych;
 • dowóz na zajęcia dla uczestników spoza Olsztyna.

Wszystkie zajęcia, spotkania indywidualne i warsztaty prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie (na końcu ankiety kliknij, aby do nas wysłać) wstępnego formularza rekrutacyjnego: Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2. Edycja 2021/2022.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać również ze strony www.federacjafosa.pl: Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2 Nabór 2021/2022 i wysłać do końca czerwca na adres: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, ul. Linki ¾, 10-535 Olsztyn lub ul. Partyzantów 1/2 10-522 Olsztyn z dopiskiem projekt OKIS 2.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 799 099 884 lub pod adresem mailowym: e.puchalska@federacjafosa.pl

Biuro projektu mieści się przy ul. Partyzantów 1/2 w Olsztynie, 2.piętro pokój 202.

Ze względu na ryzyko wynikające z pandemii prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty osobistej.

Czekamy na Ciebie!

Zapraszamy serdecznie!

 

Projekt “Olsztyński Klub Integracji Społecznej 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Godność – wartość ważna dla nas wszystkich. Zachęcamy do refleksji: co dla mnie znaczy żyć godnie? Co ja mogę zrobić, żeby inni mieli godne życie? A zwłaszcza ci, których na co dzień dotykają różne utrudnienia i bariery w życiu codziennym – te godzące często właśnie w ich godność.

W tym dniu pozdrawiamy szczególnie wszystkie organizacje i instytucje, które wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Bardzo doceniamy, to co robicie!

Rozeznanie rynku na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”

Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza Państwa do złożenia oferty na prowadzone postępowanie rozeznania rynku nr 3a/2021/Ż na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach POWER współfinansowanego ze środków EFS.

Dokładne informacje znajdują się w załączniku.

Oferty należy złożyć   w terminie do 10.05.2021 r. do godz. 12:00 w formie:

– elektronicznej na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem “ŻYROSKOP” – doradca walidacyjny
– osobiście w biurze Federacji FOSa,  ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba przyjmująca ofertę: Katarzyna Charkowska-Giedrys
– poczta/kurierem na adres biura FOSa – liczy się data wpływu.

Rozeznanie rynku – doradca walidacyjny nr 3a

Rozeznanie rynku na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”

Federacja FOSa prowadzi rozeznanie rynku rynku na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradcy walidacyjnego (125 godzin), którego zadaniem będzie wspieranie uczestników wsparcia na etapie identyfikowania i dokumentowania ich efektów uczenia się w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Zakres działań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi doradcy walidacyjnego to wspieranie uczestników wsparcia na etapie identyfikowania i dokumentowania efektów ich uczenia się.

Oferty należy złożyć w terminie do 04.05.2021 r. do godz. 12:00 w formie:
– elektronicznej na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem “ŻYROSKOP” – doradca walidacyjny
– osobiście w biurze Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba przyjmująca ofertę: Katarzyna Charkowska-Giedrys
– poczta/kurierem na adres biura FOSa – liczy się data wpływu.

„ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” to projekt FOSy, uzyskany w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozeznanie rynku – doradca walidacyjny nr 2

Podziel się dobrym słowem

Z drugą osobą można podzielić się chlebem, posiłkiem czy życzliwą uwagą. Panie Asia, Ania, Tereska, Agnieszka, Patrycja, Asia, Wiola, Beata i pan Rafał, uczestnicy projektu “Rozwój usług społecznych w gminie Biskupiec“, który realizuje PSONI Koło w Biskupcu wspólnie z FOSa, dzielą się DOBRYM SŁOWEM z mieszkańcami swojego miasta i okolic, bo do nich im najbliżej, ale też z każdym, kto takiego słowa potrzebuje. Bo DOBRE SŁOWO, takie prosto z serca, ma moc uzdrawiania, daje nadzieję, że świat jest trochę lepszy, niż się wydaje.

Panie Asia, Ania, Tereska, Agnieszka, Patrycja, Asia, Wiola, Beata i pan Rafał chcieliby, aby ludzie wokół postrzegali ich nie przez niepełnosprawność i ograniczenia, ale przez to, że są fajnymi, normalnymi osobami ze swoimi codziennymi radościami i smutkami. Jak każdy. Będziemy przeszczęśliwi, jak dołączycie do akcji PODZIEL SIĘ DOBRYM SŁOWEM.

Wystarczy zrobić zdjęcie sobie lub swojej rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom z wybranym słowem lub zdaniem, które jest dla was ważne i zamieścić na własnym profilu lub przesłać na adres m.hausman@federacjafosa.pl

Pamiętajcie, aby dodać hasztag #PodzielSieDobrymSlowem i oznaczyć PSONI Koło w Biskupcu lub Federację FOSa, żebyśmy wiedzieli, że jesteście z nami.

Ale jak o tym zapomnicie, słowo i tak pójdzie w świat, żeby robić swoje.