Konferencja “Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną”

Zmiana struktury demograficznej społeczeństwa oraz przejście z opieki instytucjonalnej do środowiskowej będzie udziałem wszystkich wspólnot lokalnych już w najbliższym czasie.

Dyskusja nad poprawą dobrostanu osób starszych i niesamodzielnych jest pierwszym etapem projektowania wysokiej jakości usług społecznych dla społeczności lokalnych.

Federacja FOSa od wielu lat prowadzi działania na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług społecznych i miejsca w nich organizacji pozarządowych.

Szczególnie ważne są dla nas usługi dla osób starszych. Prowadzona przez nas Regionalna Strefa Pomocy jest jednym rozwiązań kompleksowo wspierających rodziny osób niesamodzielnych.

Wdrażanie i rozwój takich usług wymaga dyskusji i zaangażowania wielu podmiotów.

Dlatego zapraszamy na konferencję Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną, która będzie przestrzenią do dyskusji nad przyszłością usług społecznych w środowiskach lokalnych (program w załączeniu).

 Konferencja odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. 1 go Maja 5.

Zgłoszenia na konferencję prosimy dokonać do 20 czerwca br. poprzez Formularz zgłoszeniowy

Olsztyn, zaproszenie, program konferencji

 

W wypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Moniką Michniewicz.

Regionalna Strefa Pomocy
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
10-535 Olsztyn, ul. Linki ¾

tel. 89 523 60 92, tel. kom. 799 099 862

Projekt „Regionalna Strefa Pomocy” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
finansowanego przez Norwegię Islandię i Lichtenstein z Funduszy EOG

Zebranie Walne Federacji FOSa

Członkowie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

Szanowni Państwo

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na Zebranie Walne Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. (środa) w Olsztynie w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej o godzinie 12:30 Drugi termin Zebrania Walnego to 22 czerwca 2022 r. godz.13:00.

W związku z Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w glosowaniach podczas zebrania Walnego Federacji FOSa.

Upoważnienie prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną, skanem na adres e: mail t.tokarczyk@federacjafosaa.pl lub złożyć podczas zebrania.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
 3. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 rok,
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 5. Dyskusja na temat sprawozdań i ich zatwierdzenie,
 6. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu oraz przyjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2021 r.,
 7. Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2022 rok,
 8. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej,
 9. Sprawy różne, wolne wnioski,
 10. Zakończenie Zebrania Walnego.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu walnym do dnia 20 czerwca 2022 r., telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl

Zebranie Walne poprzedzi konferencja edukacyjna pt. ”Wyzwania w opiece nad osobą niesamodzielną” Która odbędzie się w godz. 9.30-12.30 w Sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ul. 1 maja 5.

ALE JAZDA!

Masz w domu sprawny rower, z którego Twoje dziecko już wyrosło? A może w Twojej piwnicy, czy garażu zalegają niepotrzebne części, lub uszkodzone rowery? A może jesteś prawdziwym pasjonatem, znasz się na rowerach a do tego potrafisz i lubisz je naprawiać? Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś twierdząco a jednocześnie chciałbyś włączyć się w pomoc dla dzieci z Ukrainy, skontaktuj się z nami.

Idzie lato a z nim możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Rower to jedna z bardziej popularnych form takiej aktywności, którą dzieci wprost uwielbiają. Federacja FOSa postanowiła włączyć się w akcję polegającą na przyjmowaniu, naprawie i przekazywaniu używanych rowerów w ręce ukraińskich dzieci.

Jeśli posiadasz uszkodzony, wymagający naprawy rower, niekompletny, na części lub taki, który jest  całkowicie sprawny i chciałbyś go przekazać, prosimy o dostarczanie pod adres:

PALINA AUTO NAPRAWA: ul. Towarowa 14 lub Al. Przyjaciół 26.

W przypadku braku możliwości dostarczenia, możliwy jest odbiór osobisty. Jeśli chciałbyś pomóc w naprawianiu dostarczonych, uszkodzonych rowerów, czekamy na Ciebie!

Po szczegółowe informacje zadzwoń lub napisz bezpośrednio do warsztatu: Piotr Paliński, tel: 606349048, e-mail: palina.pl@gazeta.pl

Lub do nas:

Federacja FOSa,89 523-60-92

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o akcji i zachęcamy do włączenia się.

PODARUJMY DZIECIOM RADOŚĆ I UŚMIECH, KTÓREGO TAK BARDZO IM TERAZ POTRZEBA.

Akcja skierowana jest przede wszystkim do dzieci z Ukrainy, które z wiadomych względów nie posiadają własnych rowerów, jeżeli jednak w Twoim środowisku znajdują się także dzieci z ubogich polskich rodzin, które także potrzebują i ucieszyłyby się z takiego prezentu, skontaktuj się z nami.

Julia, Lidia, Anastazja, Taras i Andrij (na zdjęciu) odebrali już swoje rowery

Drodzy Rodzice przybywający z Ukrainy! Шановні батьки, які приїжджають з України!

Шановні батьки, які приїжджають з України!

Ми пропонуємо Вам допомогу в догляді за дітьми в центрі опіки нашої організації, яка знаходиться за адресою вул. Мазурська 7.

В першу чергу надаємо таку допомогу батькам, які активно шукають роботу або займаються оформленням документації, пов’язаної з перебуванням у Польщі.

В рамках перебування дитини в нашому центрі надаємо: професійний нагляд, розвиваючі ігри, художні заняття та інше. Догляд за дітьми забезпечуємо на невеликий проміжок часу, максимально на 4 години,  в робочий час центру. Центр працює з 7:00 до 15:30.

Перебування дітей в центрі є безкоштовним. Надаємо також закуски (фрукти, овочі, вода, соки).

Кількість місць обмежена і визначається почерговістю поданих заявок.

Якщо ви зацікавлені цією пропозицією, просимо звертатися до нашого офісу (Federacja FOSa вул. Лінкі ¾), щоб заповнити форму заявки та інші документи.

 

Drodzy Rodzice przybywający z Ukrainy!

Oferujemy Wam wsparcie w opiece nad dziećmi w prowadzonym przez naszą organizację punkcie opieki, przy ul. Mazurskiej 7.

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia mają rodzice aktywnie poszukujący pracy bądź będący w trakcie załatwiania formalności związanych z pobytem w Polsce.

W ramach pobytu dziecka zapewniamy: profesjonalną opiekę, zajęcia rozwojowe, zajęcia plastyczne i inne.

Proponowana opieka jest czasowa, maksymalnie 4 godziny w czasie pracy punktu. Punkt otwarty jest w godzinach 7:00-15:30.

Pobyt dzieci jest bezpłatny. Zapewniamy poczęstunek (owoce, warzywa, woda, soki).

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego biura (Federacja FOSa ul. Linki ¾), w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego i pozostałych dokumentów.

Federacja FOSa poszukuje pracownika na stanowisko ANIMATOR ZABAWY

Federacja FOSa poszukuje pracownika na stanowisko ANIMATOR ZABAWY

Zakres obowiązków:

 • opieka nad dziećmi (grupa zróżnicowana wiekowo) przebywającymi w „punkcie opieki”,
 • zapewnienie i dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 • organizacja czasu wolnego dzieci– prowadzenie gier i zabaw,
 • przygotowywanie, organizacja i prowadzenie zajęć rozwojowych stymulujących wszechstronny rozwój dzieci

Oczekiwania od kandydata/kandydatki:

 • znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego w stopniu bardzo dobrym, preferowane osoby przybywające z Ukrainy;
 • doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszymi;
 • wykształcenie pedagogiczne;
 • duże zdolności komunikacyjne:
 • duże zdolności organizacyjne;

Oferowane:

 • umowa o pracę ½ etatu;
 • ciekawa i odpowiedzialna praca;
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego;
 • praca w dużej i prężnie działającej organizacji.

Co należy przygotować?

 • CV wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • dokumenty prosimy dostarczać osobiście do biura Federacji FOSa (ul. Linki ¾, Olsztyn) do dnia 21.04.2022 r.

Zaproszenie na pierwsze seminarium z cyklu „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji” do Olsztyna

Strategia Rozwoju Usług Społecznych staje się faktem. Oznacza to, że projektowanie usług społecznych oraz przejście z opieki instytucjonalnej do środowiskowej będzie udziałem wszystkich wspólnot lokalnych już w najbliższych miesiącach. Rozpoczynamy zatem proces budowania ogólnopolskiego ruchu organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na rzecz wspierania roli i podmiotowości sektora w rozwoju usług społecznych oraz procesie ich deinstytucjonalizacji.

Lider projektu Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych we współpracy z Liderami Regionalnymi: Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w trakcie spotkania z uczestnikami seminarium porozmawiamy o:

 • procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
 • uczestnictwie sektora i jego podmiotowości w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
 • Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie dla województwa warmińsko – mazurskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Zapraszamy do udziału w Seminarium organizacje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie.

Seminarium odbędzie się 26 kwietnia 2022 r., godz. 10:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

Aby wziąć udział w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i DI

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Dla przedstawicieli organizacji spoza Olsztyna istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu do wysokości biletu komunikacji publicznej.

Seminarium odbędzie się w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Rady Seniorów – ReAktywacja

Federacja FOSa realizuje projekt „Rady Seniorów- ReAktywacja” i w związku z tym pragniemy  zaprosić Państwa do przystąpienia do projektu o wsparcie w funkcjonowaniu dla istniejących rad. Rady seniorów otrzymają wsparcie ekspertów w zakresie wypracowania niezbędnych do skutecznego funkcjonowania dokumentów, np. podczas tworzenia planu rozwoju/pracy, bądź innego dowolnego dokumentu w zależności od potrzeb, zyskają wiedzę o narzędziach działania liderów, współpracy z administracją samorządową do wpływania na polityki publiczne w tym zakresie w gminach i powiatach. Otrzymają też stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim.

W ramach projektu założyliśmy również wsparcie w powstaniu nowych rad seniorów. Wsparcie w powstaniu każdej z rad seniorów polegało będzie na powołaniu i pracy zespołu, w którego skład będą wchodzili przedstawiciele samorządu, lokalnych środowisk seniorskich oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób starszych. Podczas  spotkań zespół przy pomocy eksperta wypracuje dokumenty dotyczące powołania rady.

Jedną z form wsparcia w ramach projektu jest Szkoła Liderów Środowisk Senioralnych. W ramach szkoły planowane jest 8 spotkań (3 on-line oraz 5 na sali szkoleniowej).

Liczymy, że oferowane wsparcie przełoży się na zwiększenie skuteczności i efektywności działania Rad oraz, że przyczyni się do zdecydowanej poprawy jakości życia osób starszych.  W związku z tym serdecznie zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu Natalii Preilowskiej (n.preilowska@federacjafosa.pl) lub koordynatora wsparcia Bartłomieja Głuszak (b.gluszak@federacjafosa.pl) lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 503 466 700.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – wsparcie dla istniejących Rady Seniorów

  Chcemy skorzystać ze Szkoły Liderów Środowisk Senioralnych. Zgłaszamy następujące osoby (maksymalnie 2 osoby):

   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – wsparcie dla nowotworzonych Rad Seniorów

   Chcemy skorzystać ze Szkoły Liderów Środowisk Senioralnych. Zgłaszamy następujące osoby (maksymalnie 2 osoby):

   Rekrutacja! Regionalna Strefa Pomocy

   Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 17 lat podejmuje wiele działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Jednym z nich jest utworzona w zeszłym roku Regionalna Strefa Pomocy na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin, w której wsparcie rodzin a także samotnych osób starszych w sposób kompleksowy opieramy na trzech filarach: informacji, edukacji i towarzyszeniu. Strefa jest stałym miejscem wsparcia, współpracującym z jednostkami służby zdrowia, pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi czy działającymi w tym obszarze firmami. Działanie to jest niezwykle istotne w kontekście zmian demograficznych i skokowego wzrostu liczby osób starszych w naszych społecznościach. Dotąd opieką objęliśmy ponad 80 rodzin z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

   W ramach rozpoczętego właśnie projektu „Regionalna Strefa Pomocy” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, w okresie 22 miesięcy opieką obejmiemy 100 osób, m. in. mieszkańców Olsztyna i powiatów ościennych, zwiększając im dostęp do usług społecznych.

   Wsparcie przewidziane w projekcie to:

   • usługi specjalistów, w tym w miejscu zamieszkania (doradca kluczowy, opiekun rodzin, psycholog, prawnik, dietetyk, fizjoterapeuta czy pielęgniarka),
   • wsparcie wolontariuszy,
   • warsztaty opieki nad osobami niesamodzielnymi prowadzone w specjalnie wyposażonym pokoju treningowym,
   • warsztaty prowadzone przez Rzecznika Osób Starszych w zakresie praw osób niesamodzielnych i ich skutecznego egzekwowania,
   • warsztaty relaksacji i redukcji stresu, opieka wytchnieniowa.

   Kontakt z koordynatorkami projektu: p. Edyta Rodziewicz, p. Monika Michniewicz
   tel. 89 523 60 92 lub 799 099 862
   e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl

   Formularz udziału w projekcie – Regionalna Strefa Pomocy

   Cafe Ukraina – Кафе Україна

   W wyniku barbarzyńskiej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, z dnia na dzień znaleźliśmy się w zupełnie innej, nowej, nieprzewidywalnej rzeczywistości. W kraju owładniętym wojną setki tysięcy ludzi straciło dach nad głową, pracę i możliwość normalnego funkcjonowania. Sytuacja, w której się znaleźli spowodowała, że ludzie w jednej chwili stracili poczucie bezpieczeństwa, wobec czego, w obawie o własne życie zaczęli masowo opuszczać swój kraj. Jednym z głównych celów ich emigracji stała się Polska, której mieszkańcy od początku działań wojennych bardzo mocno zaangażowali się w pomoc.

   My również jako organizacja pomocowa niemal natychmiast podjęliśmy działania oferujące wsparcie napływającym do naszego kraju ludziom. Początkowo była to pomoc doraźna, będąca odpowiedzią na zapewnienie podstawowych potrzeb bytowania, jednak z czasem zaczęliśmy także myśleć o działaniach nastawionych na pomoc długoterminową. Większość przybyłych do nas obywateli Ukrainy, nie chcąc być dla nikogo obciążeniem, deklaruje szybką chęć podjęcia pracy. W związku z tym planujemy stworzyć miejsce opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat, odciążając tym samym matki, aktywnie poszukujące zajęcia na lokalnym rynku pracy. Rozpoczęliśmy także działania ukierunkowane na pomoc w poszukiwaniu pracy i podjęcie zatrudnienia. Trzeci zakres wsparcia dotyczy powołania do życia miejsca spotkań, wypoczynku, integracji społecznej, oraz twórczych inicjatyw pod nazwą Cafe Ukraina. Będzie to miejsce przyjazne zarówno dla rodzin z dziećmi jak i dla osób starszych, które także stanowią grupę wymagającą naszego wsparcia. Klub Cafe Ukraina rozpoczyna swoją działalność już 21.03.22r. w budynku Biblioteki Wojewódzkiej na Starym Mieście. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez animatorów Federacji FOSa jak i osoby z Ukrainy, które zamierzamy w tym celu zatrudnić.

   Zbierane przez nas środki finansowe w pierwszej kolejności będą spożytkowane właśnie na zatrudnienie i opłacenie osób, których kwalifikacje pozwolą na prowadzenie zajęć w Cafe Ukraina a także do zatrudnienia osób z kwalifikacjami do opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lat w klubiku.

   Jeżeli możecie Państwo wesprzeć nas w tych działaniach prosimy o wpłaty darowizny na konto:

   BNP Paribas Bank Polska SA 59 1600 1462 1882 6733 2000 0012

   z dopiskiem z tytule: na cele statutowe

   Całość przekazanej kwoty możecie sobie Państwo odpisać w zeznaniu rocznym od podatku.

   Dziękujemy! Дякую!

   Nowa kadencja Społecznej Rady Seniorów

   W środę, 16 marca, poznaliśmy nowy zarząd drugiej kadencji Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezes Federacji FOSa – Bartłomiej Głuszak przedstawił m.in. założenia projektu FOSy wspierającego aktywnych liderów środowisk seniorskich – „Rady Seniorów ReAktywacja”.

   Spotkanie seniorów było okazją do podsumowań, ale również do podziękowań członkom pierwszej kadencji Rady za ich dotychczasową działalność. W czasie spotkania akty powołania otrzymali nowi członkowie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podziękowania trafiły do rady pierwszej kadencji. Samorząd reprezentowali marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Jolanta Piotrowska, członek zarządu. W trakcie swojego wystąpienia marszałek województwa zwrócił uwagę na obecną sytuację polityczną, ale również fakt, jak właśnie dziś ważna jest współpraca. Podkreślił też ważną rolę aktywnych osób, które działają w Radach Seniorów.

   – Jesteśmy społeczeństwem senioralnym. To dotyczy nie tylko naszego kraju, ale również województwa – ocenił Gustaw Marek Brzezin. – Ta liczba, zdaniem ekspertów, będzie rosnąć.

   Ta rosnąca liczba seniorów ma ogromny wpływ na prowadzoną politykę senioralną samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

   – Dzięki finansowemu wsparciu przez samorząd województwa organizacje pozarządowe zrealizowały w 2021 roku wiele działań na rzecz środowisk senioralnych, m.in. w obszarze edukacji i kultury, zdrowia publicznego, propagowania i promowania aktywności fizycznej osób starszych oraz rozwoju sektora pozarządowego czy pomocy społecznej – podkreślił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

   Po oficjalnej części uroczystości inaugurującej działalność drugiej kadencji Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyły się wybory zarządu.

   Przewodniczącą Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego drugiej kadencji została Wiesława Przybysz, natomiast w zarządzie znaleźli się: Stanisław Brzozowski, Marek Gulda, Krystyna Kijewicz, Marek Miros, Jolanta Adamczyk oraz Lech Bober.

   –  Pracowałam również w radzie pierwszej kadencji, jako przedstawiciel marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, ponieważ pełniłam wówczas funkcję dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – mówiła Wiesława Przybysz, nowa przewodnicząca. – Rada jest przede wszystkim organem opiniodawczo-konsultacyjnym, działającym przy marszałku województwa. Podobnie, jak poprzednio, będziemy włączać się w prace nad przygotowywanymi dokumentami, ale również będziemy inicjować działania istotne z punktu widzenia mieszkańców naszego województwa. Z uwagi na to, że liczba seniorów w naszym województwie szybko rośnie, musimy pamiętać, by włączać osoby starsze w różne procesy społeczne, ponieważ są to ludzie o bardzo wysokich kompetencjach. Warto, by ten potencjał wykorzystać.

   Podsumowaniem inauguracji nowej kadencji był briefing prasowy organizowany przez Federację FOSa. Organizatorem była Federacja FOSa, która realizuje projekt „Rady Seniorów ReAktywacja” finansowany z program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny , w którym partnerem jest Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To kolejne przedsięwzięcie, w którym FOSa współpracuje z seniorami. Wsparciem w powstawaniu i rozwoju rad seniorów Federacja FOSa zajmuje się od kilkunastu lat. Celem projektu „Rady Seniorów ReAktywacja” jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii wśród grupy liderów seniorskich, szczególnie członków i członkiń gminnych i powiatowych rad seniorów poprzez wzmocnienie ich kompetencji i motywacji do działania.

   Fotorelacja: Adrian Kołakowski