Bajkowy Bal Karnawałowy

Jak się bawić, to tylko z Federacją FOSa!

Uczestnicy naszych projektów mogli się o tym przekonać podczas czwartkowego (2 lutego) Bajkowego Balu Karnawałowego, który się odbył w sali NOT przy Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie. Cóż tam się działo! Animacje taneczne, przedstawienie teatralne w wykonaniu Marty Andrzejczyk, zabawy z animatorami, kolorowe przebrania, balony, popcorn, fotobudka oraz moc atrakcji towarzyszących, to tylko niektóre z działań, jakie przyniosło to niezwykle energetyczne wydarzenie będące przede wszystkim dobrą zabawą dla dzieci . (fot. Agnieszka Karczewska – galeria https://www.facebook.com/federacjafosaolsztyn)

Bal został zorganizowany jako inicjatywa w ramach projektów „Łączymy siły dla Ukrainy – edycja 3” finansowanego ze środków Funduszu Pomocy oraz projektu „Strefa aktywności zawodowej i integracji społecznej cudzoziemców” dofinansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025

Pracowity tydzień rzecznika praw osób starszych

14 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora. Tego dnia i przez cały tydzień w regionie obyło się kilkadziesiąt imprez z tej okazji. W kilku z nich uczestniczył Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego, dla którego był to bardzo pracowity tydzień.

14 listopada uczestniczył w konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie pt. „Świadomość. Bezpieczeństwo. Wsparcie osób starszych”, poświęconej głównie przemocy wobec osób starszych. 15 listopada miał wystąpienia podczas Dni Seniora w Braniewie, zaś 16 listopada przeprowadził wykład na temat praw osób starszych dla grupy seniorów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie (plakat na zdjęciu). 18 listopada, wspólnie z przedstawicielem policji, rzecznik mówił o nadużyciach wobec osób starszych, podczas Gminnych Dni Seniora w Pieckach.
Dodatkowo, 17 listopada Stanisław Brzozowski uczestniczył w IX Konferencji Naukowej „Starzenie a późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym” na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie przedstawiając referat pt. „Kiedy zaczyna się stalking?”

 

V Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów przeciw przemocy

27 października w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyły się V Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów.

Hasłem przewodnim było przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych.

Federacja FOSa koncentruje się na działaniach, których celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy wobec seniorów. Działania te realizujemy obecnie w ramach Projektu „Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób starszych” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Opracowana wraz z gronem ekspertów z różnych dziedzin ścieżka posłuży wzmocnieniu wiedzy i umiejętności osób i instytucji w reagowaniu na przejawy przemocy.

Wśród prelegentów konferencji byli eksperci z wielu dziedzin. Prof. Dr hab. Małgorzata Halicka z Uniwersytetu w Białymstoku mówiła o przemocy wobec osób starszych – w kontekście wyników krajowego badania POLSenior 2. O prawach seniora-pacjenta opowiedziały przedstawicielki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. O polityce senioralnej mówiła m.in. Monika Kowalska-Kastrau, pełnomocniczka burmistrza Iławy ds. osób starszych i niepełnosprawnych. W panelu  na temat przeciwdziałaniu przemocy uczestniczyli m.in. Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych i Zenona Ćwiklińska, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Olsztynie.

Link do transmisji panelu: https://www.facebook.com/federacjafosaolsztyn/videos/439142411697728

W konferencji wzięli udział przedstawiciele rad seniorów i środowisk seniorskich z województwa warmińsko-mazurskiego: z Braniewa, Fromborka, Pasłęka, Olsztyna i Elbląga, a także Nowego Miasta Lubawskiego, Górowa Iławeckiego, Piecek, Lidzbarka Warmińskiego i Bisztynka.

Społecznik Warmii i Mazur – nagroda Federacji FOSa.

Po raz kolejny Federacja FOSa chce nagrodzić aktywne osoby działające w obszarze pomocy społecznej i przyznać im tytuł Społecznika Warmii i Mazur. Chcemy propagować innowacyjne podejście oraz postawę pomocniczości, realizowane w oparciu o socjalne organizacje pozarządowe i skierowane do osób mających trudność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. W tym roku szczególnie chcemy podkreślić i docenić działania pomocowe skierowane do uchodźców z Ukrainy.

Do 4 listopada 2022 roku czekamy na Państwa zgłoszenia. Można to zrobić osobiście lub poprzez organizacje czy instytucję, z którą Państwo współpracują. W załączeniu formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu.

Regulamin-konkursu-SpołecznikWiM-2022

formularz-konkursu-SpołecznikWiM-2022

Aktywny senior/seniorka – konkurs rozstrzygnięty

5 października, w Hotelu Omega w Olsztynie odbyła się Konferencja Wojewódzka z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w tym roku pod hasłem:„Aktywny Senior potencjałem Warmii i Mazur”. Jej organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jednym z punktów programu było rozstrzygnięcie Warmińsko-Mazurskiego Konkursu „Potrzebni” na Aktywnego Seniora/Seniorkę oraz Najlepszą Inicjatywę na Rzecz Osób Starszych, których organizatorem była Federacja FOSa, a partnerem Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Decyzją kapituły konkursu nagrody/wyróżnienia z rąk, reprezentujących samorząd wojewódzki, marszałka Gustawa Marka Brzezina i Jolanty Piotrowskiej oraz prezesa FOSy Bartłomieja Głuszaka otrzymali/ły:

W kategorii Aktywny Senior/Seniorka:

Nagroda główna – Irena Ewa Urbanowicz, przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Braniewo.

Wyróżnienia – Lech Żendarski, wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Seniora w Iławie, prezes Stowarzyszenia Iławscy Seniorzy

Halina Rusiecka, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Srokowie

Grażyna Turzańska-Giebień, przewodnicząca Rady Seniorów w Kętrzynie

Zwycięzcy i wyróżnieni w Warmińsko-Mazurskim Konkursie Potrzebni w kategorii na Najlepszą Inicjatywę na Rzecz Osób Starszych:

Nagroda główna – Gmina Miejska Iława, za całokształt działań na rzecz seniorów. Nagrodę odebrał burmistrz Dawid Kopaczewski

Wyróżnienia: – Grupa Seniorzy Seniorom w Ełku,

– Uniwersytet III Wieku w Górowie Iławeckim przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” oraz Ośrodku Kultury w Górowie Iławeckim

– Elbląskie Centrum Usług Społecznych za inicjatywę Klub Seniora

Przyznaliśmy również Nagrody Specjalne w Warmińsko-Mazurskim Konkursie Potrzebni za całokształt działalności na rzecz osób starszych:

– Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morągu

– Fundacja Laurentius w Olsztynie

– Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet III Wieku w Olsztynie

Dziękujemy również instytucjom i organizacjom za wsparcie i ufundowanie nagród. Podziękowania kierujemy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej Borussia, ZHP w Olsztynie, Fundacji Żółty Szalik i Spółdzielni Socjalnej Humanus.

Jeszcze raz gratulujemy nagrodzonym!

 

Praca dla tłumacza języka ukraińskiego i nauczyciela języka polskiego

Federacja FOSa poszukuje pracownika na stanowisko TŁUMACZ JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
Zakres obowiązków:
• zapewnienie niezbędnych tłumaczeń oraz wsparcia w kontaktach uczestników projektu z instytucjami publicznymi, jak i prywatnymi również w sferze edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej.
• zapewnienie niezbędnych tłumaczeń dokumentów z języka ukraińskiego na język polski
• komunikacja z zespołem projektowym i uczestnikami projektu z Ukrainy
• inne, niezbędne wynikające z potrzeb uczestników z Ukrainy.
Oczekiwania od kandydata/kandydatki:
• znajomość języka ukraińskiego w stopniu bardzo dobrym, preferowane osoby przybywające z Ukrainy;
• duże zdolności komunikacyjne;
• duże zdolności organizacyjne.
Oferowane:
• umowa o pracę lub umowa zlecenie;
• ciekawa i odpowiedzialna praca;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego;
• praca w dużej i prężnie działającej organizacji.
Co należy przygotować?
• CV wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
• dokumenty prosimy dostarczyć osobiście do biura Federacji FOSa (ul. Linki ¾, Olsztyn) do dnia 16.09.2022 r.

Federacja FOSa poszukuje pracownika na stanowisko NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO
Zakres obowiązków:
• prowadzenie zajęć edukacyjnych z języka polskiego dla ok. 10 osobowej grupy cudzoziemców z Ukrainy – 2 razy w tygodniu po 2 godziny;
• diagnoza potrzeb i umiejętności językowych cudzoziemców
• inne, niezbędne wynikające z potrzeb uczestników projektu w zakresie nauki języka polskiego.
Oczekiwania od kandydata/kandydatki:
• wykształcenie pedagogiczne i lub/filologia polska
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć języka polskiego dla cudzoziemców
• duże zdolności komunikacyjne:
• duże zdolności organizacyjne.
Oferowane:
• umowa o pracę lub umowa zlecenie;
• ciekawa i odpowiedzialna praca;
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego;
• praca w dużej i prężnie działającej organizacji.
Co należy przygotować?
• CV wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych
• dokumenty prosimy dostarczyć osobiście do biura Federacji FOSa (ul. Linki ¾, Olsztyn) do dnia 16.09.2022 r.

lub na adres e-mail : m.liberadzka@federacjafosa”.

Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Rusza projekt pt. Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych osób i rodzin będących w kryzysie realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 31.12.2023 r. przez Federację FOSa.

Przedmiotem zadania jest kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego w formie interwencji kryzysowej, a więc zespołu interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej będzie przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej w zadaniu udzielana będzie natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, oraz w zależności od potrzeb poradnictwo i wsparcie socjalne (nie obejmujące ustalania uprawnień do świadczeń) lub prawne.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania: 26 253 zł

Koordynator projektu:

Weronika Szewalje, e-mail:w.szewalje@federacjafosa.pl

tel.: 89 523 60 92, 503 466 700

plakat MPW

Fundraising To działa! 2 – pierwsze spotkanie

W dniu 30 sierpnia br w siedzibie Federacji FOSa, odbyło się bezpłatne szkolenie pt. “Fundraising. To działa ! 2”
Szkolenie prowadzili Andrzej Pietrucha oraz Magdalena Pawlak. W szkoleniu udział wzięło 14 przedstawicieli z organizacji pomocowych województwa warmińsko- mazurskiego .
Uczestnicy spotkania podczas zajęć zastanwiali się nad tym, czym jest fundraising pozagrantowy oraz rozprawili się
z najbardziej powszechnymi mitami na temat pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych. Wspólnie odpowiedzieli na pytania, jak zacząć fundraising pozagrantowy w organizacji i od czego zależy sukces w pozyskiwaniu środków. Przyjrzeli się przykładom dobrych kampanii fundraisingowych, zastanowili się także nad wyborem technik fundraisingowych, które warto wdrażać w pierwszej kolejności oraz nad tym, jak unikać fundraisingowych błędów.

Kolejnym etapem projektu będzie wyłonienie wśród uczestników 3 organizacji do indywidualnego planu fundraisingowego. W tym celu zainteresowanym organizacjom

Przypominamy , wśród organizacji biorących udział w szkoleniu trzy organizacje, najbardziej zmotywowane i spełniające kryteria
* minimum pół roku działalności;
* wyznaczenie stałej osoby do działań związanych z fundrasingiem na okres od sierpnia do grudnia 2022 roku;
* przedstawienie zgody zarządu na udział w projekcie;
* posiadanie podstawowych narzędzi promocji, np. strona internetowa, aktywny Fanpage na FB)
otrzymają indywidualne wsparcie profesjonalnego fundraisera w opracowaniu i wdrożeniu planów fundraisingowych dla swoich organizacji.
Zapraszam do zgłoszeń do 7 września br na adres b.jakubiak@federacjafosa.pl

Konkurs Aktywny Senior/Seniorka. Potrzebni

Rusza Warmińsko-Mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską. POTRZEBNI
Organizatorem konkursu jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa we współpracy ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Konkurs organizowany jest po raz czwarty. Dotychczasowymi laureatami głównych nagród byli: Halina Pyszko z Nidzicy, Maria Kaliszewicz z Kętrzyna oraz Maria Popieluch z Giżycka. Za inicjatywę seniorską (kategoria wprowadzona została w roku 2021) jury uznało przedsięwzięcie Banku Żywności w Olsztynieni i jego #AkcjęZupa.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 25 września 2022. Informacje s. brzozowski mail. rzecznik@federacjafosa.pl

Regulamin i formularze zgłoszeniowe w załącznikach.

Regulamin-Warminsko-Mazurski-konkurs-na-Aktywnego-Seniora_Seniorke-i-Najlepsza-Inicjatywe-Seniorska.POTRZEBNI_2022

zal.-1_do_regulaminu-wniosek-kat.-1_2021_22

zal.-2_do_regulaminu-wniosek-kat.-2_2021_2022

Piknik na pożegnanie lata

 

 

 

 

 

Wielki plener malarski, zabawy integracyjne, teatrzyk Trevora Hilla. Za nami Piknik Rodzinny „Pożegnanie lata z Federacją FOSa”, który odbył się w niedzielę, 28 sierpnia w Parku Kusocińskiego w Olsztynie. Dziękujemy, że byliście z nami!
– Jesteśmy pod wrażeniem atrakcji, które czekały tutaj na najmłodszych. Córka malowała, grała w lotki, a nawet, mimo że ma już 12 lat, z zachwytem obejrzała spektakl w teatrzyku – relacjonowała nam pani Alicja Kowalska, mama 12-letniej Natalii, która w niedzielę była uczestniczką naszego Pikniku Rodzinnego. – W mieście dzieje się tak niewiele dla dzieci, więc nie dziwię się, że tutaj były tłumy – dodała.
Piknik Rodzinny „Pożegnanie lata z Federacją FOSa” przyciągnął w niedzielę mnóstwo olsztynian. Rodziny chętnie korzystały z propozycji, które przygotowaliśmy dla najmłodszych, a było to m.in. malowanie twarzy, zabawy z animatorem, także warsztaty kuglarskie i artystyczne, ekologiczne. Chętni mogli spróbować swoich sił w badmintonie czy chodzeniu po linie. Do tego oczywiście bańki mydlane, fotobudka i wiele innych atrakcji.

Pogoda dopisała, uczestnicy również. Do malowania buziek ustawiały się kolejki, podobnie jak do puszczania bajek czy malowania na sztalugach w plenerze.
Animatorzy angażowali rodziny w różne aktywności, a prawdziwą furorę zrobiły występy Trevora Hilla, którego spektakle przeżywały prawdziwe oblężenie.
Trzeba też dodać, że Piknik Rodzinny „Pożegnanie lata z Federacją FOSa” był ostatnią inicjatywą przygotowaną w ramach, realizowanego przez federację FOSa o kilku lat projektu „W drodze do Aktywności 2”. W ten sposób chcieliśmy podziękować uczestnikom naszego projektu i ich rodzinom, że byli z nami.

Piknik Rodzinny w Parku Kusocińskiego

Piknik w parku już w niedzielę!

Rok szkolny tuż, tuż, ale warto aktywnie zakończyć wakacje. Koniecznie zajrzyjcie na Piknik Rodzinny „Pożegnanie lata z Federacją FOSa”, który odbędzie się w niedzielę, 28 sierpnia. Start o godzinie 11 w Parku Kusocińskiego.

FOSa jest organizatorem popularnego w mieście happeningu „Open Piano”, zbiórki świątecznej „FOSa dzieciom i seniorom” oraz wielu akcji społecznych, patronuje również kampanii fundraisingowej Potrzebni na rzecz osób starszych.

Piknik Rodzinny „Pożegnanie lata z Federacją FOSa” odbędzie 28 sierpnia na terenie Parku Kusocińskiego w godzinach 11-15. W programie znajdą się atrakcje dla dzieci, m.in. malowanie twarzy, zabawy z animatorem, m.in. warsztaty kuglarskie i artystyczne, ekologiczne. Chętni będą mogli spróbować swoich sił w badmintonie czy chodzeniu po linie. Do tego bańki mydlane, fotobudka i wiele innych atrakcji. A jeśli nigdy nie graliście w popularną kometkę, to warto zobaczyć to na żywo. Mało kto wie, że badminton to najszybszy sport świata. Rekord prędkości lotki to aż 493 km/h!

To wiele atrakcji i rekreacji, zarówno dla tych młodszych, jak i tych ciut starszych. Piknik zaplanowano w okolicy placu zabaw przy stawkach. Wstęp wolny.

Jak to się robi na Łotwie

Wizyta studyjna na Łotwie

Łotewskie dobre praktyki w dziedzinie edukacji dorosłych mogą być inspiracją dla innych organizacji, które na co dzień pracują z tą grupą odbiorców. Przedstawiciele Federacji FOSa mogli przekonać się o tym w czasie wyjazdu studyjnego do okręgu Gulbene na Łotwie.
Tym razem gospodarzem wizyty studyjnej projektu „Kluczowe umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych” programu Erasmus + był partner projektu Federacji FOSa – Urząd Miasta Gulbenes Novada Pasvaldiba z Łotwy. W wizycie studyjnej wzięli udział również partnerzy projektu: przedstawiciele Centrum młodzieżowego Seligstadt z Rumunii, Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Associacao de aprendizagem ao Longo da vida” z Portugalii oraz Info Point-Polregio z Niemiec.

Podczas  wizyty studyjnej od 15 do 19 sierpnia 2022 roku uczestnicy projektu – eksperci z zakresu edukacji osób dorosłych z ww. krajów europejskich mogli poznać instytucje i organizacje, które kształtują nową jakość oferty edukacyjnej dla osób dorosłych oraz promują dobre praktyki w tej strefie. Było to pięć intensywnych dni, w trakcie których odwiedziliśmy wiele jednostek. Wśród nich były to ośrodki pomocy społecznej.

Terapia ogrodem
W Ośrodku Pomocy Społecznej „Siltais” promuje się terapię ogrodem. Tuż obok budynku mieszczą się ogromne ogrody warzywne. Opiekują się nimi pensjonariusze, którzy robią to z entuzjazmem i zaangażowaniem.

W ośrodku „Dzerves” z kolei goszczą rękodzielnicy i w pracy z osobami dorosłymi wykorzystuje się terapię muzyką. Lokalna biblioteka w Ranka jest swoistym centrum wsparcia dla osób dorosłych. Tutaj przychodzą wziąć udział w zajęciach podnoszących kompetencje cyfrowe, ale również popracować nad relacjami. Biblioteka w Gulbene to prawdziwe centrum kształcenia dorosłych. Tutaj pracują nad kompetencjami cyfrowymi i mają możliwość uczestniczenia w warsztatach z różnych dziedzin. Lejasciems i teren gminy Lejasciems to z kolei miejsce wielu inicjatyw łączących pokolenia. Prężnie działa tutaj szkoła i Centrum Młodzieżowe, które jest miejscem inicjatyw i projektów również dla osób dorosłych. Tutaj też lokalna artystka prowadzi warsztaty z dorosłymi, wykorzystując w swojej pracy m.in. hortiterapię. Ciekawym miejscem jest również lokalne muzeum. Na zakończenie przedstawiciele projektu wzięli udział w warsztatach w niezwykłym miejscu, Rubeni. Tutaj pod okiem Alise Rubene-Dune mogli wykonać m.in. naturalne mydła. To przestrzeń, w której organizowane są m.in. warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet.
Projekt “Kluczowe umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach programu Erasmus+.

W naszej pracy ważna jest empatia i elastyczność
To ośrodek w małej miejscowości, który wprowadza w swojej pracy innowacyjne rozwiązania. Tutaj z osobami dorosłymi prowadzona jest m.in. terapia muzyką, poszerz się spektrum pracy socjalnej. O tym opowiada Gita Gorbenko z Ośrodka Pomocy Społecznej „Dzerves”.
– Mogliśmy być świadkami niezwykłej terapii muzycznej, którą przeprowadziła u państwa Vita Krumina. Daje ona niezwykłe efekty w pracy z osobami dorosłymi. Jakie jeszcze działania prowadzicie?
– Nasi podopieczni mogą skorzystać z zajęć z gimnastyki, ale są to również warsztaty rękodzielnicze. Trzeba też zaznaczyć, że jeśli wyrażą taką potrzebę, mają również możliwość spotkania się z księżmi, różnych wyzwań. Mamy też tzw. „dni czytelnicze”.
– To wynika ze współpracy z lokalnymi bibliotekami?
– Tak, mamy z nimi dobre relacje. Jedna z bibliotekarek udostępnia nam książki, ale również raz w miesiącu przyjeżdża bezpośrednio do nas. Mamy też dobrą współpracę z domem kultury. To jedne z naszych działań. Obecnie też planujemy rozszerzyć pracę socjalną w naszym ośrodku.
– Jakie są największe wyzwania w państwa pracy?
– W naszej pracy najważniejsza jest empatia, szczególnie w pracy z podopiecznymi wymagającymi wrażliwości i elastyczności. Podejmujemy starania, żeby ustalać plan zajęć i aktywności, na przykład na tydzień, ale trzeba dostosowywać je do aktualnych potrzeb osób będących pod naszą opieką w ośrodku.

Miejsce aktywności nie tylko lokalnych
Nie tylko miejscowi, ale również turyści mogą skorzystać z oferty tego centrum, które od lat ściśle współpracuje m.in. z miejscowymi rękodzielnikami. O tym mówi Velga Cernoglazova z Centrum Edukacyjne Druviena.
– Kiedy nasze centrum wystartowało cztery lata temu naszym założeniem było, by proponować aktywności zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Dzieci biorą udział m.in. w warsztatach kreatywnych, kulinarnych czy tanecznych. Dorośli mogą wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach rękodzielniczych, ale także na przykład zajęciach, w których wykorzystuje się instrumenty muzyczne. Dorośli chętnie biorą udział w warsztatach kulinarnych, w czasie których używa się wyłącznie naturalnych produktów. Organizujemy też obozy letnie, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
– Jak wyglądają te obozy w przypadku osób dorosłych?
– W tym przypadku bardziej skupiamy się na aspektach rozwoju osobistego, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychologii, która pomoże w zrozumieniu mechanizmów kierujących naszym życiem. Organizujemy i jesteśmy gospodarzami wielu różnorodnych wydarzeń, m.in. również biznesowych. W ostatnich latach popularna była aktywność, zainspirowana przez Izbę Turystyki na Łotwie, polegająca na tym, że rodziny z różnych miejscowości gotowały tradycyjne potrawy, które później mogły u nich kupić chętne osoby. To nowa rzecz, ale zyskująca zwolenników.

Kształcenie dorosłych w bibliotece
Ruta Bokta z Regionalnego Centrum Edukacyjnego w Bibliotece w Gulbene
– Jakie innowacyjne rozwiązania wykorzystujesz w swojej pracy dla dorosłych?
– Staramy się pracować indywidualnie z dorosłymi, ponieważ ta forma jest łatwiejsza dla naszych odbiorców. To też forma pracy, która lepiej sprawdza się w mniejszych miastach. Staramy się inspirować ludzi, by otworzyli się i używali nowoczesnych technologii, ale nie jest to łatwe. Niektóre osoby nie czują się pewnie, jeśli mają używać technologii, i potrzebują w tym zakresie wsparcia.
– Co dziś jest najpopularniejsze i działa najlepiej?
– Praca indywidualna. To sytuacja komfortowa zarówno dla osoby dorosłej i wykładowcy. Ma większą przestrzeń do zadawania pytań, może pracować w swoim tempie i skupić się na temacie.
– W jaki sposób ten program edukacyjny zwiększa kompetencje cyfrowe?
– Uczestnicy zajęć mają możliwość pracy z komputerem na różnych poziomach kompetencji. Mogą to być pierwsze kroki, np. używanie myszki, włączanie komputera czy inne. Jeśli mają umiejętności cyfrowe, nabywają nowe umiejętności. Zyskują wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie, na temat różnych dostępnych e-serwisów oraz baz danych. Dziś cyfrowe kompetencje to nie tylko umiejętność obsługi komputera. Cyfrowe umiejętności są przydatne wszędzie – w przypadku telefonu komórkowego, telewizji, w sklepie, samochodzie, dworcu czy lotnisku.
– Jakie są formy zajęć dla seniorów?
– To metody edukacji pozaformalnej – praca w parach, dyskusje, burze mózgów, warsztaty kreatywne, wyszukiwanie informacji i inne.

Wędrujące kawiarenki i wspólna praca
Młodzież wspólnie z dorosłymi pracuje na rzecz swojej społeczności. Tak jest w Lejasciems, o czym mówi nam Ieva Milne z Centrum Młodzieżowego „Pulss”
– Działania w waszym centrum adresujecie głównie do młodzieży, ale ostatnio są to również wydarzenia dla dorosłych.
– Pracujemy głównie z dziećmi i młodzieżą, jednak staramy się w nasze działania angażować również dorosłych. Organizujemy gry edukacyjne oraz konkursy wiedzy, w których uczestniczą również dorośli. Każdego roku konkurs wiedzy organizowaliśmy co roku dla dzieci i młodzieży ze szkół, jednak wiosną tego roku po raz pierwszy adresowaliśmy to wydarzenie do wszystkich w naszej gminie. To przedsięwzięcie okazało się sukcesem i chcemy, by konkurs wiedzy stał się naszą tradycją. Konkurs wiedzy organizujemy we współpracy z biblioteką, która pomaga nam w pytaniach. Dotyczą one różnych dziedzin, m.in. naszej gminy czy ogólnie Łotwy.
– W czasie spotkania z nami wspomniała pani o ciekawej inicjatywie integrującej społeczności. To tzw. wędrujące kawiarenki.
– To pomysł, który realizujemy wspólnie z innymi placówkami z okręgu Gulbene. Ostatniego lata podróżowaliśmy po każdej gminie w okręgu Gulbene i w niej organizowaliśmy tzw. „Pop-up cafe”. W każdym z miejsc stawał stolik z poczęstunkiem, a ludzie mogli wybrać z menu, czego chcą spróbować. Wybierając potrawę musieli jednak odpowiadać na pytania, a na przykład deser wiązał się z tym, że musieli odpowiedzieć na inne pytanie. A były to zagadnienia związane ze środowiskiem i wiedzą o regionie.
– Jakie macie plany dotyczące włączania lokalnej społeczności w wasze działania?
– Mamy wiele planów. Wśród nich byłyby to warsztaty, które chcemy zorganizować jesienią. Chcemy zaprosić osoby dorosłe, które na co dzień zajmują się pracą w drewnie, by pokazały, jak wygląda dzieciom, a później wspólnie stworzyli coś, co będzie później służyć innym. To najbliższe plany. Zawsze też myślimy o tym, by nawet organizując zajęcia dla dzieci i młodzieży, angażować również dorosłych. Dlatego też często organizujemy warsztaty w soboty, kiedy większość osób ma wolne i ma możliwość dołączenia do nas.

Florystyka narzędziem w integracji

Znakomitą metodą, która przynosi dobre efekty w pracy z dorosłymi, jest florystyka. Warsztaty, w czasie których tworzy się kompozycje z materiałów, które można znaleźć na okolicznych łąkach i w ogrodzie. Dodatkowo powstałe kompozycje, które często tworzą mieszkańcy m.in. Lejasciems, są ozdobą miejscowości.

– Technika warsztatów jest tak przygotowana, by wyzwolić kreatywność i pobudzić fantazję wszystkim uczestnikom warsztatów – mówi Inga Nagle, prowadząca warsztaty florystyczne. – Efekty warsztatów zawsze są bajeczne. Twórcza ekspresja, praca w otoczeniu natury, z naturalnymi materiałami, pozwala skupić się na tu i teraz, na tym, by zatrzymać się i dostrzec różnorodność i barwy otaczającego nas świata. Wyzwala też mnóstwo pozytywnej energii i radości.