Ukwiecone Łęguty

W ramach warsztatów szytych na miarę “Wpływ roślin na nasze samopoczucie ” grupa aktywnych mieszkańców sadziła krzewy i kwiaty przy świetlicy  w Łęgutach. Agnieszka Dobosz Szmigiel z FOSy opowiedziała nam i pokazała jakimi roślinami powinniśmy się otaczać. Wpływ roślin na nasze samopoczucie. Postaraliśmy się więc i piękną, wieloletnią rabatę przed i za wiejską świetlicą.

Liczymy, że mieszkańcy będą o nią dbać, a posadzone wspólnym wysiłkiem rośliny będą rosły na pociechę wiele lat.

Działanie zrealizowane zostało w ramach projektu “Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”, którego Liderem jest Federacja FOSa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Animatorka
Beata Jakubiak

8 czerwca Walne Zebranie Federacji FOSa – zapraszamy online

Członkowie Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego FOSa

Zarząd Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa zaprasza na Walne Zebranie Federacji FOSa, które odbędzie się w dniu 08 czerwca 2021 r. (wtorek) w formie zdalnej na platformie zoom o godzinie 10:30 Drugi termin Zebrania Walnego to 08 czerwca 2021 r. godz. 11:00. W związku z Zebraniem Walnym prosimy o oddelegowanie przedstawiciela organizacji członkowskiej i dostarczenie uchwały/upoważnienia do reprezentowania organizacji przez daną osobę. Upoważnienie niezbędne jest do udziału w głosowaniach podczas zebrania Walnego Federacji.
Upoważnienie prosimy dostarczyć pocztą tradycyjną lub skanem na adres e – mail t.tokarczyk@federacjafosa.pl do dnia 07 czerwca 2021 r.
Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności,
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
3. Przedstawienie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok,
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
5. Dyskusja na temat sprawozdań i ich zatwierdzenie,
6. Podjęcie uchwały o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu oraz przyjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2020,
7. Przedstawienie przez Zarząd założeń planu pracy na 2021 rok,
8. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej,
9. Sprawy różne, wolne wnioski,
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Warunki udziału

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Zebraniu Walnym do dnia 07 czerwca 2021 r., telefonicznie 89 523 60 92, 503 466 700 lub mailowo na adres t.tokarczyk@federacjafosa.pl
Przed spotkaniem na adres mailowy Państwa Organizacji zostanie wysłany link do platformy Zoom. Jeżeli Państwo chcą aby link został wysłany na inny adres e-mail niż mail Państwa Organizacji, prosimy o informację

Pozdrawiam,
Tomasz Tokarczyk

Kosmiczne malowanie w Biesalu

W ramach inicjatywy sąsiedzkiej „Tworzenie wizytówki Biesala” 26 maja, w Dzień Matki odbyły się warsztaty space artu. Ta technika malarska przypadła do gustu młodym mieszkańcom.

 

Co robić w Dzień Matki? Kiedy laurki rozdane, a ciasto zjedzone, czas na udział w ciekawej inicjatywie przygotowanej przez Federację FOSa. A ekspertem od tej techniki, dzięki której powstają naprawdę kosmiczne prace, jest w Fosie Magdalena Chojnacka, animatorka. Kosmiczna technika wykorzystuje farby w sprayu, a efekty robią duże wrażenie. Do inicjatywy szybko dołączyli młodzi mieszkańcy Biesala. Efekty zaskoczyły samych twórców.

– O, nawet nie spodziewałam się, że wyjdzie mi taka praca – przyznała Róża, która w animacji wzięła udział z młodszym bratem.

Z powodu deszczowej pogody kolejna odsłona animacji, czyli mural, który namalujemy wspólnie z mieszkańcami na przystanku w Biesalu i zagospodarowanie skweru przed nim, odbędzie się już wkrótce. Prace, które powstały 26 maja w Biesalu, wzbudziły zachwyt również dorosłych mieszkańców.

Zapewniamy, że mural, który powstanie na przystanku, również pozytywnie Was zaskoczy!

 

Działanie zrealizowane w ramach projektu “Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”, którego Liderem jest Federacja FOSa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

EkoPomoc dla owadów i ptaków

Z dziupli w drzewach pszczoły (przez podstęp łasego na miód człowieka) dawno przeprowadziły się do uli. Maj, kiedy wszystko kwitnie, jest dla nich bardzo pracowity. Dlatego właśnie w maju obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Uli pszczołom nie budowaliśmy, ale z tej właśnie okazji, w ramach inicjatywy EkoPomoc, podczas zajęć w JOB-firmie, uczestnicy realizowanego przez FOSę projektu „W drodze do aktywności 2” przygotowali domki dla mniej zapobiegliwych owadów.
Przy pomocy wolontariuszy z Centrum Wolontariatu Federacji FOSa, rozwiesiliśmy je (także kilka skrzynek lęgowych dla ptaków) przy siedzibie Stowarzyszenia ARKA oraz przy Przedszkolu Miejskim nr 19 w Olsztynie.

Doroczne spotkanie organizacji członkowskich FOSy

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na doroczne spotkanie organizacji członkowskich Federacji FOSa. Pandemia wymusza na nas spotkanie on-line, ale tak dawno nie mieliśmy okazji spotkać się w większym gronie, że Zarząd Federacji FOSy zdecydował o zorganizowaniu dwóch spotkań. Pierwsze odbędzie się 25 maja właśnie w formie on-line, a następne, o ile pozwolą restrykcje i środki finansowe, już bezpośrednio w październiku. Mamy nadzieję, że jesienią uda nam się zobaczyć osobiście, bardzo na to liczymy. W czerwcu br. planujemy także walne spotkanie członków, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

W załączniku znajdziecie Państwo program spotkania 25 maja 2021 r. Mamy nadzieje, że tematy, które proponujemy, będą dla Państwa interesujące i zachęcą do udziału.

Zakładamy przestrzeń do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prezentację różnych modeli i metod pracy.

Pod linkiem znajdziecie Państwo formularz zgłoszeniowy, na przesłanie którego czekamy do 21 maja 2021 r. do godziny 15:00.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie 25.05

Rozeznanie rynku na świadczenie usługi nauczyciela IT

Federacja FOSa prowadzi rozeznanie rynku na świadczenie usługi nauczyciela IT w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”
Celem oferty jest świadczenie usługi nauczyciela IT, którego zadaniem będzie wyposażenie uczestników wsparcia w wiedzę i umiejętności z zakresu IT i wykorzystania technologii cyfrowej w ramach grantu. (szczegóły w załączniku)
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2021 r. do godz. 12:00 w formie:
– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem „ŻYROSKOP” – nauczyciel IT
– osobiście w biurze Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoby przyjmujące oferty: Katarzyna Charkowska-Giedrys
– pocztą/kurierem na aOferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22.04.2021 r. do godz. 12:00 w formie: – elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem „ŻYROSKOP” – nauczyciel IT

„ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”  to projekt FOSy, uzyskany w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozeznanie rynku – nauczyciel IT

Kartki dla seniorów na Wielkanoc – od PSONI z Biskupca

Z okazji Wielkanocy tradycyjnie niespodziankę przygotowali dla nas nasi przyjaciele z Biskupca! A właściwie nie byłoby niej bez uzdolnionych młodych ludzi z OREW Biskupiec – Placówki PSONI Koło w Biskupcu. Wychowankowie OREW specjalnie dla Federacji FOSa wykonali przepiękne kartki, które trafiły do zaprzyjaźnionych z nami seniorów, uczestników projektów.

Dziękujemy! Dzięki pięknym plastycznym pracom podtrzymujemy tradycję wysyłania kartek świątecznych w tradycyjnej formie.

Wielkanocna inicjatywa Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej

Uczestnicy Olsztyńskiego Klubu Integracji Społecznej w ramach świątecznej inicjatywy przygotowali w czasie warsztatów specjalne zestawy upominkowe na Wielkanoc 2021. Przekazane zostały one opiekunkom z Regionalnej Strefy Pomocy i wraz z życzeniami, jeszcze przed świętami, trafiły do ponad 30 uczestników realizowanych przez federację FOSa projektów dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Czy Ty, tak jak ja dokonałeś/łaś już wpłaty na https://potrzebni.org.pl/

Pamiętaj, nasi Seniorzy czekają na wsparcie!

Pocztówki z podróży

Szanowne Seniorki i Szanowni Seniorzy

Zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami opowieściami z wyprawy (podróży albo wycieczki), do której chętnie wracacie wspomnieniami, o której z wypiekami na twarzy opowiadacie w gronie rodziny czy znajomych albo jest ona dla was zwyczajnie ważna, wzruszająca itp. Wasze wspomnienia będziemy sukcesywnie zamieszczać w kolejnych numerach Generacji – magazynie środowisk osób starszych, który wydajemy jako Federacja FOSa.

Opis wyprawy ma zawierać maksymalnie 1500 znaków (około pół strony dokumentu WORD). Do opisu należy dołączyć jedno zdjęcie, które to wspomnienie wyprawy wywołało. Jeśli na zdjęciu będzie więcej osób, prosimy o dołączenie zgody tych osób na publikowanie ich wizerunku (do pobrania na stronie www.federacjafosa.pl).

Najbliższy numer Generacji ukaże się w kwietniu tego roku. Na Państwa zdjęcia i opowieści czekamy do 10 kwietnia 2021 pod adresem e-mailowym:generacja@federacjafosa.pl W mailu prosimy zamieścić dane kontaktowe do siebie, koniecznie z numerem telefonu kontaktowego. Prace można też nadesłać listownie lub przynieść osobiście do biura Federacja FOSa (10-535 Olsztyn, ul Linki 3/4 – czwarte piętro, tymczasowo bez windy lub do Regionalnej Strefy Pomocy w Olsztynie przy ul. Partyzantów 1/2 IIp. z windą). W mailu czy na kopercie prosimy o dopisek Pocztówki z podróży.

zgoda na wykorzystanie wizerunku-1

Rozeznanie rynku – doradca walidacyjny

Szanowni Państwo,
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza Państwa do złożenia oferty na prowadzone postępowanie rozeznania rynku na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach POWER współfinansowanego ze środków EFS.

Dokładne informacje znajdują się w załączniku.

Oferty należy złożyć w terminie do 16.03.2021 r. do godz. 12:00 w formie:
– elektronicznej na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem „ŻYROSKOP” – doradca walidacyjny
– osobiście w biurze Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn.

Osoby przyjmujące oferty: Katarzyna Charkowska-Giedrys
– pocztą/kurierem na adres biura FOSa – liczy się data wpływu.

Rozeznanie rynku – doradca walidacyjny

 

 

Praca dla psychologa

Federacja FOSa poszukuje psychologa do pracy w projekcie “Żyroskop”, w którym wsparciem objęte są osoby dorosłe powyżej 25 roku życia, zamieszkujące województwo warmińsko-mazurskie, nieaktywne zawodowo (np. bezrobotne, emeryci, renciści, osoby chcące wejść/powrócić na rynek pracy po długiej przerwie, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną, kobiety po długotrwałym okresie wychowywania dzieci i inne).

Szczegóły oferty w załączniku.

Psycholog – ogłoszenie

 

Jak zadbać o seniora, gdy mieszkasz daleko?

Przygotowaliśmy dla Państwa poradnik “Jak zadbać o seniora, gdy mieszkasz daleko?”. Zawiera on najważniejsze rady, zalecenia i informacje potrzebne zarówno dla samych seniorów, jak i ich bliskich i opiekunów, dorosłych dzieci i wnuków. Coraz częściej tak się nam układa życie, że dzieci wychodzą z domu, wyjeżdżają do innych miast, za granicę, starzejący się zaś rodzice zostają. Kiedy mają po 60 lat, są razem, cieszą się w miarę dobrym zdrowiem, są  aktywni, nie ma powodów do zmartwień. Jednak wśród 80-latków, aż trzy osoby na cztery, to dziś osoby samotne. Jeśli nie mieszkają z rodziną, zdane są same na siebie. Jakie to czasem trudne widzimy obecnie, kiedy pandemia covid-19 narzuciła wszystkim wymóg izolacji i utrzymywania dystansu społecznego. Świadomość tej sytuacji zmobilizowała Federację FOSa, do szczególnych działań na rzecz osób starszych czego wyrazem, jest utworzenie  w 2020 roku Regionalnej Strefy Pomocy (patrz na FB) i osobnej marki Potrzebni  na której stronie internetowej https://potrzebni.org.pl (w zakładce – Czytelnia) również znajdziecie Państwo poradnik “Jak zadbać o seniora, gdy mieszkasz daleko?

“Zachowajmy dystans, ale bądźmy w kontakcie” – takie hasło, już na początku pandemii,  w marcu 2020, rzuciła Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, której jestem członkiem. Dobry kontakt – z rodziną, sąsiadami, znajomymi – to jeden z motywów poradnika “Jak zadbać o seniora, gdy mieszkasz daleko?”, który przygotowała na zlecenie FOS-y Magdalena Spiczak-Brzezińska. Dzięki dobremu, częstemu kontaktowi, jeśli nie bezpośrednio to telefonicznemu, lub za pomocą internetowych komunikatorów, osoba starsza nie tylko uniknie najgorszych skutków samotności (depresji, poczucia, że jest się nikomu niepotrzebnym, zapomnianym). Żadna babcia, do której wnuki dzwonią częściej niż raz w roku, na “Dzień Babci”, metodą na wnuczka oszukać się na pewno nie da.

W poradniku znajdą Państwo pożyteczne porady dotyczące diety i trybu życia, porady ściśle medyczne a także kilka stron ważnych telefonów i adresów w Olsztynie i okolicy, niezbędnych w sytuacji, kiedy osoba starsza wymaga już poważniejszej pomocy, sama zaś nie jest w stanie jej sobie szybko i skutecznie zorganizować.

Stanisław Brzozowski

rzecznik praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego

E-poradnik-Jak-zadbac-o-seniora-jak-mieszkasz-daleko