Dzień Babci i Dziadka “W głowie się mieści”

Styczeń 2020 „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3”

Kolejny miesiąc funkcjonowania punktu opieki “W głowie się mieści” za nami.
Był to czas pełen zabawy i eksperymentów sensorycznych.

W styczniu dzieci między innymi przygotowywały laurki dla Babć i Dziadków z okazji ich święta oraz brały udział w balu karnawałowym.

„W głowie się mieści”, to miejsce (ul. Mazurska 7) gdzie odbywa się profesjonalna opieka nad dziećmi do lat 3. Prowadzą ją wykwalifikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Opieka odbywa się w dni robocze w godzinach 6-18.

Projekt „W głowie się mieści – opieka nad dziećmi do lat 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Raport z wdrażania programu: „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”

Lata 2017-2018 obejmuje przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 17 grudnia 2019 r. RAPORT z monitoringu wdrażania w latach 2017-2018 programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

Spotkanie komitetu monitorującego, w którym ze strony FOSy uczestniczyli prezes Bartłomiej Głuszak i rzecznik praw osób starszych Stanisław Brzozowski, odbyło się w listopadzie 2019. Raport zawiera wiele ciekawych informacji na temat sytuacji osób starszych w regionie oraz priorytety działań, będące wytyczną i perspektywą działań władz samorządowych.

Raport w załączniku:

Ostateczny_Raport_z monitoringu_programu_Polityka_senioralna