„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023” pt. „Strażnicy Pamięci”

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „Strażnicy Pamięci”.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu z Budżetu Państwa.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej seniorów. Projekt obejmuje akcję “Przyjazny sąsiad” — wsparcie 12 osób przez sąsiadów, bądź osoby z najbliższego otoczenia, funkcjonowanie “Ciepłego telefonu”, wsparcie Rzecznika Praw Osób Starszych w rozwiązywaniu życiowych problemów, wsparcie środowiskowe i działania wolontariuszy, udział uczestników w życiu kulturalnym i społecznym, działania międzypokoleniowe pielęgnujące historię i tożsamość miejsca. Każdy z uczestników otrzyma również indywidualne wsparcie specjalistyczne dopasowane do potrzeb.

Projekt skierowany jest do:

  • osób starszych mieszkających w Olsztynie potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (20 os.)
  • osób starszych pełniących funkcję przyjaznego sąsiada/sąsiadki (8 os.)
  • wolontariuszy młodzieżowych pielęgnujących pamięć historyczną przekazywaną przez uczestników (5 os.)
  • otoczenia osób starszych i społeczności lokalnej.

Chcesz zgłosić swój udział w Projekcie? Zadzwoń pod nr 799 099 862 lub napisz: strefapomocy@federacjafosa.pl

Projekt dofinansowany z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego w ramach zadania „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2023”

DOFINANSOWANIE: 33 147,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 38 727,00 zł

“Cafe Ukraina”

Projekt pt. „Cafe Ukraina” jest realizowany w okresie 15.04.2022 r. do 31.05.2022 r. przez Federację FOSa.

Podejmowane w projekcie działania to doraźne wsparcie wynikające z wojny w Ukrainie. W ramach projektu zaplanowane zostały 2 działania:

1. Café Ukraina – to miejsce spotkań uchodźców z Ukrainy i mieszkańców regionu chcących poznać bliżej kulturę i obyczajowość ukraińską, nawiązać kontakty czy zaoferować wsparcie, które prowadzić będziemy we współpracy z Biblioteką Wojewódzką i innymi partnerami. Uchodźcy będą mogli skorzystać tu
z informacji dotyczących ich sytuacji w Polsce. Dzięki współpracy z Wojewódzką Biblioteką będą mieli dostęp do dwóch komputerów wyposażonych w klawiaturę z cyrylicą i Internet, skorzystać z oferty czytelniczej. W ramach Cafe Ukraina prowadzone będą zajęcia z języka polskiego, warsztaty artystyczne, zajęcia wyjazdowe do Ośrodka dla Uchodźców w Łańsku, itd.

2. Opieka nad dziećmi – w wynajmowanym przez nas lokalu, w pełni wyposażonym na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 zapewnimy Punkt czasowej opieki, czynny w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze.

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Wartość dofinansowania: 10 000 zł.

Koordynator projektu: Marta Liberadzka, m.liberadzka@federacjafosa.pl, : 89 523-60-92, 503 466 700

Rozwój usług społecznych w gminie Biskupiec

Rozwój usług społecznych w gminie Biskupiec

OFERTA PROJEKTU „Rozwój usług społecznych w gminie Biskupiec”

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest dla rodzin zamieszkujących teren gminy Biskupiec.

Jeśli jako rodzic masz problem z: poczuciem bezradności wychowawczej, nie wiesz jak możesz pomóc swojemu dziecku?

Twoje dziecko nie radzi sobie w grupie rówieśniczej, ma problemy w nauce,
nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach,
nie masz pomysłu jak zintegrować rodzinę,
widzisz problem ze słabą komunikacją w rodzinie, po ludzku nie dogadujecie się,
natury prawnej – zadłużenia komornicze, nieuregulowane sprawy sądowe, bankowe,
z utrzymaniem prawidłowej zdrowej diety rodziny,
nie radzisz sobie ze stresem i pędem życia,
masz potrzebę wyjścia z domu, spędzeniem czasu z innymi dorosłymi o podobnych problemach,
brak Ci środków finansowych na spotkania z psychologiem, dietetykiem, prawnikiem, na zajęcia dodatkowe dla dzieci, korepetycję, warsztaty z umiejętności wychowawczych
innymi trudnościami…

to trafiliście w odpowiednie miejsce. Projekt jest dla Waszej rodziny

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Uczestnictwo w projekcie trwa min. 12 miesięcy, tj.: od 1 października 2020 do 31 października 2021 r.

Poradnictwo specjalistyczne – do Twojej dyspozycji wsparcie specjalistów:

– prawnik wskaże sposób rozwiązania twojego problemu prawnego, pomoże sporządzić pismo, pomoże uregulować trudne sprawy;
– psycholog pomoże Ci uwolnić się od obaw i uczynić swoje życie lepszym, z odwagą wyrażać swoje opinie, myśli i uczucia, zrozumieć swoje dzieci, poprawić z nimi relacje;
– asystent pomocy rodzinie będzie wspierał Cię i Twoje otoczenie rodzinne, wesprze Was w rozwijaniu kompetencji, zmotywuje Was do działania i zwiększy poczucie wpływu na własne życie;
– pracownik środowiskowy – od niego uzyskasz wsparcie w zmianie i rozwiązywaniu problemów. Będzie Cię motywował do uczestnictwa w grupach samopomocowych i grupach wsparcia.

Wyjazdowy klub rodzinny – dla rodzin objętych wsparciem. Będzie to forma sprawdzenia w praktyce i pod okiem specjalistów nabywanych w trakcie projektu postaw i umiejętności.

Warsztaty dla rodziców

– szkoła dla rodziców
– wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny
– metody wspólnego spędzania wolnego czasu
– zajęcia dla dzieci i młodzieży

Animacja lokalna

– animacja lokalna – aktywizacja społeczna uczestników i ich otoczenia (środowisk lokalnych) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych
– spotkania klubu aktywnych seniorów
– wyjazd edukacyjny dla seniorów
– warsztaty i spotkania “szyte na miarę”
– inicjatywy lokalne/sąsiedzkie

INICJATYWY SĄSIEDZKIE, PIKNIKI RODZINNE, IMPREZY ŚWIĄTECZNE. Nasi animatorzy mają głowę pełną pomysłów i ciągle coś ciekawego organizują, wymyślają. Chętnie również podziałają na terenie Twojego podwórka.

Co daje udział w projekcie?

poprawę sytuacji rodzinnej
wzrost kompetencji wychowawczych
poprawę komunikacji w rodzinie
integrację rodziny
wzrost umiejętności organizacyjnej, metody spędzania wspólnie czasu
wyprostowanie problemów prawnych
poznanie innych rodzin, dzieci
poprawę wyników w nauce dzieci
zwiększenie umiejętności pracy w grupie
radzenie sobie ze stresem, skuteczne techniki relaksacji
dobrze i efektywnie spędzony czas
pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach.

Jak się zapisać?

Jeśli Wasza rodzina mieszka na obszarze gminy Biskupiec przyjdź do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Na miejscu personel projektu pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi Cię na spotkania diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia w projekcie są najbardziej potrzebne Twojej rodzinie.

Wartość projektu: 393 417,50 zł

Partnerem w projekcie jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu

Kontakt:
Koordynator projektu Katarzyna Charkowska-Giedrys: 89 523 60 92

Plakat FOSa – PSONI

Regulamin-rekrutacji

Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 – Oświadczenie – korzystanie z pomocy OPS

Zał. 3 – Oswiadczenie – przebywanie w pieczy zastępczej

Zał. 4 – Oświadczenie – czł. gosp.-opieka nad os. z niepełn.

Zał. 5 – Oświadczenie – bezdomność, wykluczenie dostępu do mieszkań

Zał. 6 – Oświadczenie – kara pozbawienia wolności w dozorze elektr.

Zał. 7 – Oświadczenie – korzystanie z POPŻ

Zał. 8 – Oświadczenie – inne przesłanki

Zał. 9 – Oświadczenie – rezygnacja z uczestnictwa

Oświadczenie – COVID-19