Wspieramy rodziny

„Wspieramy rodziny”

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest osób i rodzin, w których występują osoby zależne w wieku 60+, zamieszkujące teren Olsztyna oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity i Barczewo (MOF Olsztyna).

Jeśli opiekujesz się osobą zależną (niesamodzielną, potrzebującą stałej opieki lub pomocy w wykonywaniu codziennych czynności) w wieku 60+ i potrzebujesz:
– wsparcia specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
– pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i osobistych,
– interwencji w sytuacjach kryzysowych,
– wsparcia w nabywaniu i utrwalaniu kompetencji społecznych,
– nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach,
– chcesz wyjść z domu, spędzić czas z innymi dorosłymi o podobnych problemach,
– brak Ci środków finansowych na spotkania z psychologiem, prawnikiem lub innymi specjalistami
to nasz Projekt jest dla Ciebie i Twojej rodziny!

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Uczestnictwo w projekcie trwa co najmniej 12 miesięcy, (pomiędzy 01 sierpnia 2020r. a 30.08.2022r. ).

Rodziny objęte projektem otrzymają kompleksowe wsparcie specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Poradnictwo specjalistyczne

Do Twojej dyspozycji jest wsparcie specjalistów:
– doradca kluczowy, od którego uzyskasz informację o dostępnych formach wsparcia, uzyskasz informację o firmach i opiekunkach/opiekunach prywatnych i publicznych świadczących usługi opiekuńcze, o możliwości skorzystania z usług rehabilitacyjnych, wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego i inne.
– opiekun rodziny będzie w sposób zindywidualizowany wspierał Twoją rodzinę w prowadzeniu spraw związanych z opieką nad osobą zależną, wypełnianiu niezbędnych dokumentów, umawianiu wizyt lekarskich, ubieganiu się o rehabilitację osób zależnych, kontaktach z placówkami medycznymi i opiekuńczymi oraz pomocą społeczną i organizacjami pomocowymi, angażował członków rodziny do podejmowania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, kontaktował ze specjalistami.
– pracownik środowiskowy, od niego uzyskasz wsparcie w zmianie i rozwiązywaniu problemów. Będzie motywował osoby z rodzin objętych wsparciem do uczestnictwa w grupach samopomocowych i grupach wsparcia. Będzie także odpowiedzialny za stały kontakt z placówkami medycznymi, pielęgniarkami środowiskowymi, pielęgniarkami socjalnymi w szpitalach i nawiązywanie z nimi stałej współpracy i koordynację działań kierowanych do rodzin i osób objętych projektem.
– wolontariusze – realizować będą działania takie jak np. pomoc sąsiedzka, wspierać rodziny z osobą zależną w codziennym funkcjonowaniu (np. pomoc w przewozie osoby zależnej na rehabilitację, pomoc w transporcie sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na uczestnictwo w projekcie itp.).

Rodzinom objętym wsparciem udzielane będzie poradnictwo specjalistyczne: prawne, mediacyjne, profilaktyka zdrowia, poradnictwo rodzinne, postępowanie z osobami niesamodzielnymi, umiejętności opiekuńcze i pielęgnacyjne, higiena i zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb Uczestników.

Co daje udział w projekcie?

– wzrost umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
– poprawę sytuacji rodzinnej,
– ograniczenie samotności, wzmocnienie samodzielności i integracji ze środowiskiem,
– pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach (między innymi prawnikami, pielęgniarkami, dietetykami, gerontologami),
– zwiększenie dostępności osób zależnych i ich rodzin do usług, zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
– podniesienie kompetencji środowisk osób zależnych we wszystkich sferach funkcjonowania (min. w zakresie praw osób zależnych, umiejętności opieki nad osobą zależną i in.),
– integrację rodziny.

Jak się zapisać?

Jeśli opiekujesz się osobą zależną i nie wiesz gdzie szukać pomocy?
Przyjdź do nas!

Federacja FOSa – ul. Partyzantów 1/2 pok. 200 10-522 Olsztyn (II piętro) tel. +48 799 099 862
lub
Federacja FOSa – ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn (4 piętro) tel. 89 523 60 92

Koordynator projektu: Monika Michniewicz
e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl.
tel. +48 799 099 862

Regulamin rekrutacji-21 WSPIERAMY RODZINY

Formularz zgłoszeniowy-1

Załącznik nr 2 Oświadczenie_korzystanie z pomocy społecznej-1

Załącznik nr 3 Oświadczenie_przebywanie w pieczy zastępczej

Załącznik nr 4 Oświadczenie_członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 5 Oświadczenie_bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 6 Oświadczenie_odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego

Załącznik nr 7 Oświadczenie_korzystanie z POPŻ

Załącznik nr 8 Oświadczenie_inne

Załącznik nr 9 Rezygnacja z uczestnictwa

Usługi dla rodzin osób zależnych

„Usługi dla rodzin osób zależnych”

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest osób i rodzin, w których występują osoby zależne, zamieszkujące teren Olsztyna oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity i Barczewo (MOF Olsztyna).

Jeśli opiekujesz się osobą zależną (niesamodzielną, potrzebującą stałej opieki lub pomocy w wykonywaniu codziennych czynności) i potrzebujesz:

– wsparcia specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
– pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i osobistych,
– interwencji w sytuacjach kryzysowych,
– wsparcia w nabywaniu i utrwalaniu kompetencji społecznych,

Nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach? Chcesz wyjść z domu, spędzić czas z innymi dorosłymi o podobnych problemach? Brak Ci środków finansowych na spotkania z psychologiem, prawnikiem lub innymi specjalistami?

Nasz Projekt jest dla Ciebie i Twojej rodziny!

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Uczestnictwo w projekcie trwa co najmniej 12 miesięcy, (pomiędzy 01 sierpnia 2020r. a 30.08.2022r. ).

Rodziny objęte projektem otrzymają kompleksowe wsparcie specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą zależną oraz stałe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

Poradnictwo specjalistyczne. Do Twojej dyspozycji jest wsparcie specjalistów:

– doradca kluczowy od którego uzyskasz informację o dostępnych formach wsparcia, uzyskasz informację o firmach i opiekunkach/opiekunach prywatnych i publicznych świadczących usługi opiekuńcze, o możliwości skorzystania z usług rehabilitacyjnych, wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego i inne.

– opiekun rodziny który będzie w sposób zindywidualizowany wspierał Twoją rodzinę w prowadzeniu spraw związanych z opieką nad osobą zależną, wypełnianiu niezbędnych dokumentów, umawianiu wizyt lekarskich, ubieganiu się o rehabilitację osób zależnych, kontaktach z placówkami medycznymi i opiekuńczymi oraz pomocą społeczną i organizacjami pomocowymi, angażował członków rodziny do podejmowania czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, kontaktował ze specjalistami.

– pracownik środowiskowy – od niego uzyskasz wsparcie w zmianie i rozwiązywaniu problemów. Będzie motywował osoby z rodzin objętych wsparciem do uczestnictwa w grupach samopomocowych i grupach wsparcia. Będzie także odpowiedzialny za stały kontakt z placówkami medycznymi, pielęgniarkami środowiskowymi, pielęgniarkami socjalnymi w szpitalach i nawiązywanie z nimi stałej współpracy i koordynację działań kierowanych do rodzin i osób objętych projektem.

– wolontariusze – realizować będą działania takie jak np. pomoc sąsiedzka, wspierać rodziny z osobą zależną w codziennym funkcjonowaniu (np. pomoc w przewozie osoby zależnej na rehabilitację, pomoc w transporcie sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na uczestnictwo w projekcie itp.).

Rodzinom objętym wsparciem udzielane będzie poradnictwo specjalistyczne: prawne, mediacyjne, profilaktyka zdrowia, poradnictwo rodzinne, postępowanie z osobami niesamodzielnymi, umiejętności opiekuńcze i pielęgnacyjne, higiena i zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb Uczestników.

Co daje udział w projekcie?

– wzrost umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
– poprawę sytuacji rodzinnej,
– ograniczenie samotności, wzmocnienie samodzielności i integracji ze środowiskiem,
– pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach (między innymi prawnikami, pielęgniarkami, dietetykami, gerontologami),
– zwiększenie dostępności osób zależnych i ich rodzin do usług, zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
– podniesienie kompetencji środowisk osób zależnych we wszystkich sferach funkcjonowania (min. w zakresie praw osób zależnych, umiejętności opieki nad osobą zależną i in.),
– integrację rodziny.

Jak się zapisać?

Jeśli opiekujesz się osobą zależną i nie wiesz gdzie szukać pomocy?
Przyjdź do nas!

Federacja FOSa – ul. Partyzantów 1/2 pok. 200 10-522 Olsztyn (II piętro) tel. +48 799 099 862
lub
Federacja FOSa- ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn (4 piętro) tel. 89 523 60 92

Koordynator projektu: Monika Michniewicz
e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl.
tel. +48 799 099 862

Regulamin rekrutacji-19 usługi

Formularz zgłoszeniowy-1

Załącznik nr 2 Oświadczenie_korzystanie z pomocy społecznej-1

Załącznik nr 3 Oświadczenie_przebywanie w pieczy zastępczej

Załącznik nr 4 Oświadczenie_członek gospodarstwa domowego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 5 Oświadczenie_bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 6 Oświadczenie_odbywanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego

Załącznik nr 7 Oświadczenie_korzystanie z POPŻ

Załącznik nr 8 Oświadczenie_inne

Załącznik nr 9 Rezygnacja z uczestnictwa

Stawiamy na seniorów

Stawiamy na seniorów

Dla kogo jest projekt?

Projekt adresowany do osób 60+, mieszkańców całego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym oraz budowanie pozytywnego wizerunku, co najmniej 140 osób starszych, z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, w ciągu 8 miesięcy. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania: działalność Rzecznika Praw Osób Starszych oraz jego zastępcy w Orzyszu, wydanie kolejnego już numeru Magazynu Środowisk Osób Starszych “Generacja” oraz przeprowadzenie 4 wykładów/spotkań z rzecznikami by nagłośnić ich działania.

Projekt wpisuje się w Cel Strategiczny nr 2 „Polityki senioralnej województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2014- 2020” brzmiący: „Zwiększenie aktywnego udziału osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.”

Projekt jest realizowany w okresie 4.05-31.12.2020 i finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

Wartość projektu – 16 000 złotych

Koordynator projektu: Michał Kupisz
e-mail: m.kupisz@federacjafosa.pl

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING


– celem projektu COMBAT LONELINESS THROUGH LEARNING (Zwalczanie samotności przez uczenie) była poprawa oferty edukacyjnej dla seniorów, w szczególności dla osób w tym przedziale wiekowym, które zmagają się z izolacją społeczną i samotnością. Uczenie się jest skutecznym narzędziem radzenia sobie z tymi problemami, zapewnia wyjście z domu, nawiązywanie kontaktów z innymi oraz zapewnia interakcje społeczne i stymulację. W ramach projektu każdy z partnerów zorganizował krótkoterminowe wspólne szkolenie dla pracowników organizacji uczestniczących w projekcie, aby dzielić się bieżącą działalnością, omawiać i projektować nowe praktyki oraz pilotażowe tworzenie samo-organizujących się grup jako sposób ciągłego zapewniania ciągłości świadczenia usług, aby umożliwić osobom starszym pozostanie aktywnymi i uczestniczącymi. Projekt badał to z perspektywy społeczności i chce promować sposoby maksymalizacji pozytywnych rezultatów.

Projekt był skierowany do osób w wieku 65+, średnia liczba beneficjentów 25 na partnera (4×25 = 100) i finansowany jest z programu Erasmus+ Unii Europejskiej

Partnerzy projektu :

Community Action Dacorum (Anglia)
Junapils novada Dome (Łotwa)
Federacja Organizacji Socjalnych województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
Universidade sénior de evora (Portugalia)

Czas realiacji projektu – 01.11.2017 – 31.10.2019

Rzecznik Praw Osób Starszych

Rzecznik praw osób starszych

Rzecznik osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego działa od początku 2010 roku. Właściwie rzecznicy; do Stanisława Brzozowskiego w Olsztynie i Stanisława Puchalskiego w Elblągu, dołączył w 2016 roku Krzysztof Marusiński w Orzyszu (na cały podregion ełcki). Funkcja ta zapisana jest w wojewódzkim programie „Polityka Senioralna Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2020”, wcześniej, w latach 2009-2014 istniejącym pod nazwą „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”. Federacja FOSa, macierzysta organizacja rzeczników, wraz z instytucjami samorządowymi i licznymi organizacjami pozarządowymi regionu, uczestniczyła w tworzeniu tych programów. Przyjęte przez samorząd województwa stały się one prawem lokalnym i stanowią „umocowanie” rzeczników.

Powołanie rzecznika osób starszych – warto dodać, dotąd jedynego w Polsce – to konsekwencja przeświadczenia, że trzeba robić wszystko, żeby głos środowiska był słyszany, jego potrzeby artykułowane, zaś zagrożenia rozpoznane.
Stąd biorą się pierwsze, informacyjne zadania wszystkich trzech rzeczników. Każde miejsce, każda okazja, są dobre, żeby mówić o prawach seniorów, piętnować przypadki dyskryminacji z powodu wieku, walczyć ze stereotypami krzywdzącymi osoby starsze. Uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniorów, konferencje różnego szczebla (od stolicy po gminę) to miejsce na dobrą propagandę środowiska. Także media: lokalne radio i telewizja oraz prasa, z gazetami gminnymi i osiedlowymi włącznie. FOSa od 2010 wydaje magazyn środowisk osób starszych „Generacja”. To rozpoznawalny już powszechnie bezpłatny organ seniorów z Warmii i Mazur, doskonałe miejsce także do tego, by pochwalić się swoimi osiągnięciami: ciekawym pomysłem, imprezą, interesującą wycieczką, wierszem.

Obok rzecznictwa interesów, drugim, codziennym zadaniem rzeczników, są interwencje w przypadku łamania praw seniorów. To są sprawy dotyczące ogółu, jak na przykład podejmowana już dawno kwestia, wieloletnich kolejek na operację zaćmy. W ostatnich miesiącach Stanisław Brzozowski w Olsztynie i Krzysztof Marusiński w Orzyszu zgłosili stanowiska w sprawie zawstydzającej sytuacji geriatrii w regionie i zagrożeń jaka niesie sprzedaż bezpośrednia.
Do tego dochodzą interwencje indywidualne rocznie kilkadziesiąt bezpośrednich rozmów, telefonów, pism gdy osobom starszym dzieje się źle: gdy seniorzy staną się ofiarami oszustwa: „na wnuczka”, „na pracownika socjalnego”, gdy trudno im się wycofać z niekorzystnej umowy, jaką podpisali, gdy stają przez trudnymi problemami zdrowotnymi, gdy spotyka ich krzywda ze strony najbliższych.

Jesteśmy głosem seniorów

Stanisław Brzozowski
Rzecznik praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego

Dyżury: poniedziałki godz. 9.00-11.00 biuro FOS-a Linki 3/4
10-535 Olsztyn telefon (89) 523-60-92

kom. 601 558-143

e-mail: rzecznik@federacjafosa.pl

 

Krzysztof Marusiński

Zastępca rzecznika na region ełcki

Dyżury: poniedziałek 18.00-19.00 ul. Wojska Polskiego 9A 12-250 Orzysz

tel. 796 140-648

e-mail: marusinski@orzysz.org.pl

Local and International Acitve Seniors

Projekt „Local and International Acitve Seniors” („Lokalni i międzynarodowi Aktywni Seniorzy”) był finansowany przez Erasmus+  realizowany był przez federację FOSa wspólnie z: Community Action Dacorum (Anglia), Pistes Solidaires (Francja), REPLAY Network (Włochy), Gulbene Municipality Council (Łotwa) i Associacao Mais Cidadania (Portugalia)
Celem projektu było zwiększenie wolontariatu osób w wieku 50+ (głównie mężczyzn) usprawnienie procedur/polityk w organizacjach wolontariackich, zmniejszenie poziomu izolacji społecznej oraz poprawa umiejętności czytania, liczenia i obsługi komputera wśród seniorów. W ramach projektu opracowane zostały materiały szkoleniowe dla wolontariuszy 50+ oraz organizacji pozarządowych pracujących z wolontariuszami. Odbyły się wizyty studyjne i szkolenia dla pracowników i trenerów. Przeszkolonych zostało 60 wolontariuszy (po 10 z każdego kraju) i 18 organizacji pozarządowych (po 3 z każdego kraju). Na koniec opracowano wytyczne dotyczące wolontariatu dla seniorów i organizacji pozarządowych.
Projekt „Local and International Acitve Seniors” realizowany  był w okresie od 1.10.2017 do 30.11.2019

W ramach projektu czworo seniorów z Olsztyna uczestniczyło w 2019 roku wymianie z organizacjami we Włoszech i Francji.

Aktywne Rady Seniorów

Projekt „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS realizowany był przez FOSę w roku 2019.

Jego celem było wspieranie powstających i już istniejących rad seniorów na Warmii i Mazurach w tym Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostały warsztaty dla liderów organizacji seniorskich z gmin uczestniczących w projekcie, a także dla SRSWW-M (w Lidzbarku Warmińskim), zorganizowane zostało także III Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów w Olsztynie oraz wojewódzki konkurs (wspólnie z ROPS) na “Aktywnego Seniora”.

Projekt był kontynuacją projektów realizowanych we wcześniejszych latach

Stawiamy na seniorów

Projekt “Stawiamy na seniorów” był realizowany przez federację FOSa  od 1 maja do 31 grudnia 2019.

Projekt adresowany jest rokrocznie do osób 60+, mieszkańców całego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie. Celem głównym projektu (wznawianego rokrocznie pod różną nazwą) jest zwiększenie aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, a także wsparcie działań rzecznika praw osób starszych oraz jego zastępcy na podregion ełcki.

Projekt finansowany jest rokrocznie ze środków samorządu wojewódzkiego, umożliwiają one także wydawanie bezpłatnego Magazynu Środowisk Seniorskich “Generacja”.

Silver Learners

Projekt Silver Learners.

Program realizowany  był  od 1 września 2016 do 31 października 2018 i współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus + Partnerzy: VHS volkshochschule Iserlohn (Niemcy), Cambridgeshire County Council (Anglia), miasto Stockport (Anglia), Kilcooley Women’s Centre (Irlandia Północna), Learn for Life (Holandia), Nationaal Ouderen Fonds (Holandia), RBS Centre (Luksemburg), miasto Niyregyhaza (Węgry), miasto Chorzów i Federacja FOSa.

Celem projektu była wymiana doświadczeń i wypracowanie metod kształcenia ustawicznego, pracy z seniorami, podnoszenia ich kompetencji w posługiwaniu się mediami elektronicznymi, językami obcymi, a także ich społecznej i aktywności

koordynator Joanna Szymańska: j.szymanska@federacjafosa.pl

Strażnicy Pamięci

“Strażnicy Pamięci”

Projekt finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” i realizowany przez FOSę w latach 2014-2016 w partnerstwie z organizacjami kombatanckimi: Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (oddział w Olsztynie i koło w Iławie), Związkiem Inwalidów Wojennych RP (Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, koło w Iławie), Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (koło w Iławie) samorządów: Miasto Olsztyn, Miasto Iława, Gmina Iława Starostwo Powiatowe w Iławie oraz podległych im jednostek, a także licznych organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenie Przystań w Iławie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Iławie, spółdzielnia socjalna Humanus w Olsztynie z udziałem również Planetarium Olsztyńskiego. Projekt adresowany był ofiar II wojny światowej z Olsztyna i Iławy, kilkunastu osób, które jako dzieci przebywały w niemieckich obozach, doświadczyły wypędzenia i przymusowej pracy. W ramach projektu zrealizowano kilkadziesiąt spotkań, wyjazdów turystycznych, imprez kulturalnych, wydane zostały równie dwa specjalne numery magazynu Generacja (nr.14 i 15)

Program jest kontynuowany przez kolejne 36 miesięcy, do grudnia 2019. Obecnie  przedłużony o kolejne 15 miesięcy.

koordynator Michał Kupisz m.kupisz@federacjafosa.pl