W drodze do aktywności – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy

Федерація соціальних організацій Вармінсько-Мазурського воєводства FOSa реалізовує завдання проєкту «Дорогою до діяльності – заходи, що сприяють професійній активізації людей з інвалідністю – біженців з України». Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje zadanie pt.  „W drodze do aktywności – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy”.

Для кого створений цей проект?

Do kogo skierowany jest projekt?

Проект створений для принаймні п’ятнадцяти осіб з неповносправністю/ неповносправностями – військових біженців віком від 15 до 64 років, які проживають на території міста Ольштин, а також на території повіту Ольштинського. Projekt skierowany jest do co najmniej 15 osób z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami (uchodźczyń/ów wojennych), w wieku 15-64 lata, zamieszkujących teren miasta Olsztyna (miasto na prawach powiatu) oraz powiat olsztyński.

Яка мета проєкту та основні заходи?

Jaki jest cel projektu i jakie obejmuje działania?

Головна мета проєкту – професійна активізація людей з інвалідністю, завдяки комплексній підтримці під час циклу консультування:

 • професійного,
 • спеціалізованого,
 • зустрічей у рамках JOBфірми (інноваційні програми соціальної та професійної активізації),
 • tренінговий центр підтримки.

Також є можливість співпраці членів родин людей з інвалідністю, опікунів, персоналу та волонтерів, які задіяні в процесі професійної реабілітації, чи людей, які співпрацюють з людьми з інвалідністю в рамках проведення тренінгів.

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością / niepełnosprawnościami poprzez kompleksowe wsparcie w postaci cyklu poradnictwa:

 • zawodowego,
 • specjalistycznego,
 • spotkań w ramach JOBfirmy (innowacyjny program aktywizacji społecznej i zawodowej),
 • treningowego centrum wsparcia.

W ramach zadania oferowane jest także wsparcie członków rodzin osób z niepełnosprawnością /niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację szkoleń/warsztatów.

Який термін реалізації завдання проєкту?

Jaki jest termin realizacji zadania?

Реалізація завдання триває з 01.09.2023 до 31.12.2023 року. Zadanie realizowane w okresie od 01.09.2023r. do 31.12.2023r.

Участь у проєкті безкоштовна!

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Завдання проєкту «Дорогою до діяльності – заходи, що сприяють професійній активізації людей з інвалідністю – біженців з України» фінансують із фондів PFRON, у рамках модуля ІІІ програми «Допомога громадянам України з інвалідністю». Zadanie pt. „W drodze do aktywności – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy” jest finansowane ze środków PFRON, w ramach modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Ви хочете взяти участь у проєкті або дізнатися більше інформації?

Chcesz zgłosić swój udział w projekcie, albo dowiedzieć się więcej?

Зателефонуйте за номерами: 799 099 862, 89 523 60 92 або напишіть: n.preilowska@federacjafosa.pl. Zadzwoń pod nr tel. 799 099 862, 89 523 60 92  lub napisz: n.preilowska@federacjafosa.pl
 

Координаторка проєкту: Наталія Преіловська

 

Koordynator projektu: Natalia Preilowska

Projekt „Skuteczne Kluby Integracji Społecznej”

ZAPRASZAMY KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ROZWOJOWYM

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „Skuteczne Kluby Integracji Społecznej”. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji Społecznej z województwa warmińsko – mazurskiego.

Zgłaszając się projektu należy zdeklarować udział w co najmniej 3 szkoleniach. Do udziału w szkoleniu mogą zgłosić się 2-3 osoby z jednej organizacji. Ilość miejsc jest ograniczona. Do udziału w szkoleniach premiowane będą te KIS, które zadeklarowały w 2022 r. swój udział w projekcie (Kluby Integracji Społecznej: w Pasymiu, Lubawie, Iławie, gminie wiejskiej Iława, w Srokowie, Kętrzynie, Pieckach, Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Bartoszycach i Olsztynie). Dodatkowo, przy analizie zgłoszeń bierzemy pod uwagę zajmowaną funkcję/stanowisko w organizacji i jej powiązanie z tematyką. Zależy nam, żeby zdobyta wiedza została wykorzystana jak najbardziej w rozwoju Państwa organizacji.

JAKA JEST OFERTA PROJEKTOWA?

Szkolenia – w ramach oferty odbędzie się 8 dwudniowych (16 godzin) wyjazdowych szkoleń. Zapewniamy nocleg, wyżywienie, doświadczonego trenera/trenerkę, mnóstwo wiedzy merytorycznej i pracy warsztatowej nastawionej na praktykę. Szkolenia będą prowadzone  w okresie sierpień – październik 2023 r. W większości będą odbywały się  w Olsztynie.

Tematy szkoleń jakie planujemy przeprowadzić to:

Sierpień:

 1. 17-18.08 2023r. „Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu?”
 2. 31.08-01.09.2023 r. ”Coaching w pracy z uczestnikami projektu – umiejętności motywowania do działania i aktywności uczestników projektów.”

Wrzesień:

 1. „Rozwój i prowadzenie wolontariatu w tym wolontariatu na rzecz osób starszych ,wolontariat sąsiedzki. Metody pracy ze społecznościami wiejskimi.”
 2. „Metody wzmacniania do działania, praca grupowa na przykładzie gry Zarządzanie budżetem domowym.”
 3. „Komunikacja interpersonalna. Teoria i praktyka.”

Październik:

 1. „Motywacja do działania i wzmacniania pracowników KIS dla kadry pracowniczej.”
 2. Autoprezentacja oraz moderowanie spotkań. Mediacje i rozwiazywanie sytuacji konfliktowych.”
 3. „Metodyka aktywizacji zawodowej uczestników.”

Tematyka spotkań może zostać zmodyfikowana o zgłaszane potrzeby tematyczne, które w miarę możliwości będziemy uwzględniać.

Zapisy prowadzone będą sukcesywnie na pojedyncze szkolenia. Zapisy odbywać się będą wyłącznie on-line za pomocą formularza udostępnianego przy opisie każdego szkolenia.

Doradztwo i superwizja – W ramach projektu dla każdego KIS i CIS zapewniamy również około 15 godzin doradztwa specjalistycznego oraz  6 godzin superrewizji.  Obie formy wsparcia będą dostępne w okresie sierpień –grudzień 2023r..Forma tych form wsparcia zostanie dostosowana do potrzeb uczestników. Tematyka doradztwa uzależniona będzie od potrzeb pracowników KIS i CIS. Będzie to np. coaching, w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwoju osobistego itd.

Spotkanie FORUM KIS – w ramach projektu przewidziane jest również spotkanie Forum KIS . Spotkanie w formule on-line Warmińsko-Mazurskiego Forum Klubów Integracji Społecznej. Będzie to jedyne w regionie spotkanie dedykowane wyłącznie tematyce KIS. Posłuży wymianie doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk działań KIS –i nowym i innowacyjnym metodom pracy z uczestnikami, trendami w polityce społecznej i wypracowaniu ścieżki opracowywania przez Forum stanowisk w różnych sprawach dotyczących lokalnych i regionalnych polityk społecznych. Podczas spotkania odbędzie się łącznie 3 godziny prelekcji i dyskusji.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Zainteresowane KISy i CISy mogą zgłaszać się do udziału w projekcie z pomocą formularza zgłoszeniowego on-line link do rejestracji.

Zapisy do udziału w projekcie zbieramy do 7.07.2023 r.

Zapisy na pojedyncze szkolenia do KIS i CIS zakwalifikowanych do udziału w projekcie będą prowadzone sukcesywnie najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą. Zapisy odbywać się będą wyłącznie on-line za pomocą formularza udostępnianego przy opisie każdego szkolenia.

Zapisy prowadzone będą sukcesywnie na pojedyncze szkolenia. Zapisy odbywać się będą wyłącznie on-line za pomocą formularza udostępnianego przy opisie każdego szkolenia.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących szkoleń prosimy o kontakt z koordynatorką Elżbietą Puchalską: e.puchalska@federacjafosa.pl, tel. 89 523 60 92, 887 187 009

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. B. Linki 3/4 (IV piętro).

PLAKAT – Skuteczne Kluby Integracji Społecznej

ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wspierania osób dorosłych

ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wspierania osób dorosłych

OFERTA modelu wsparcia
Do kogo jest skierowany?
Model wsparcia skierowany jest dla osób dorosłych, powyżej 25 r.ż., zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie, którzy są nieaktywni zawodowo, np. nie pracują, są emerytami lub rencistami.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia – mama, tata, ciocia, wujek, kolega, koleżanka, bliżsi lub dalsi znajomi posiadacie problemy w:

tworzeniu pism urzędowych i wypełnianiu formularzy
tworzeniu listu motywacyjnego i CV
korzystaniu ze sprzętu telefonicznego i komputerowego
korzystaniu z serwisu i platform internetowych, w tym mediów społecznościowych
z innymi trudnościami…

to trafiliście w odpowiednie miejsce. Udział w testowaniu modelu wsparcia osób dorosłych jest właśnie dla Ciebie lub/i Twoich bliskich

Co oferujemy?
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Uczestnictwo w projekcie trwa min. 12 miesięcy, tj.: od 1 października 2020 do 31 grudnia 2021 r.

W momencie rozpoczęcia udziału w testowaniu modelu wsparcia otoczony zostaniesz stałym wsparciem opiekuna procesu edukacyjnego i doradcy edukacyjno-zawodowego. Oferujemy:

1. Warsztaty z IT i wykorzystywania technologii cyfrowych:

korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów oraz aplikacji multimedialnych
korzystanie ze stron internetowych i mediów społecznościowych
korzystanie z serwisów i platform internetowych

2. Warsztaty z tworzenia dokumentów oraz pozyskiwania i przetwarzania informacji:

prowadzenie korespondencji e-mailowej służbowej i prywatnej
tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy
tworzenie listu motywacyjnego i CV
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł

3. Warsztaty z planowania i prowadzenia budżetu domowego – przy wykorzystaniu innowacyjnej edukacyjnej gry „Efektywne zarządzanie budżetem”

4. Warsztaty z kompetencji społecznych:

z zakresu komunikacji interpersonalnej (np. słuchanie, budowanie właściwych komunikatów, asertywność)
wiązane z radzeniem sobie w różnych sytuacjach (np. rozwiazywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem)
związane z zarządzaniem sobą w czasie (np. wyznaczanie celów, określanie zasobów i mocnych stron)

5. Doradztwo specjalistyczne – do Waszej dyspozycji wsparcie specjalistów:

prawnik wskaże sposób rozwiązania twojego problemu prawnego, pomoże sporządzić pismo, pomoże uregulować trudne sprawy
psycholog pomoże Ci uwolnić się od obaw radzić sobie ze stresem, reagować na trudności i problemy, zadba o Twoją motywację
doradca edukacyjno-zawodowy wesprze Cię w ukierunkowaniu Twoich zasobów i stopniowemu wchodzeniu na rynek pracy
animator aktywnego trybu życia pokaże Ci, w jaki sposób można zadbać o kondycję fizyczną, dbać o własne zdrowie i zdrowie najbliższych, co doprowadzi do lepszego samopoczucia oraz ogólnego wzrostu aktywności

6. Treningowe Centrum Wsparcia:
Będziesz miał możliwość pracy nad przełamywaniem barier w korzystaniu z instytucji kultury, miejsc użyteczności publicznej, poprawy umiejętności funkcjonowania w grupie, nauki umiejętności zachowania zgodnie z zasadami i normami współżycia społecznego, dostosowania ubioru oraz wyglądu do miejsca i okazji. Zaplanowane zostały wyjścia do kina, teatru, filharmonii, na koncert, spektakl, wystawę itp.

Dodatkowo oferujemy tzw. usługi wspierające na czas udziału uczestników w powyższych formach wsparcia:

zapewnienie transportu lub zwrot kosztów dojazdu – w przypadku uczestników spoza miasta Olsztyn, wykluczonych komunikacyjnie
usługi opiekuńcze nad osobą zależną – wsparcie w formie opieki, w przypadku uczestników, którzy sprawują opiekę nad dorosłymi osobami zależnymi, tj. starszymi, niepełnosprawnymi, schorowanymi
usługi zapewnienia opieki nad dziećmi na czas trwania zajęć edukacyjnych – wsparcie w formie opieki, w przypadku uczestników, którzy sprawują opiekę nad małoletnimi dziećmi

Na sam koniec testowania modelu wsparcia z chętnymi uczestnikami przeprowadzona zostanie walidacja nabytych umiejętności, która polegać będzie na prześledzeniu realizacji całej przebytej przez Ciebie ścieżki w różnych formach wsparcia.

Co daje udział w projekcie?

poprawę Twojej sytuacji społecznej
wzrost kompetencji społecznych i życiowych
wzrost umiejętności z zakresu tworzenia pism urzędowych i wypełniania formularzy
tworzenie listu motywacyjnego i CV
wzrost umiejętności korzystania ze sprzętu telefonicznego i komputerowego, jak również z serwisu i platform internetowych, w tym mediów społecznościowych
poprawę komunikacji z innymi
likwidację barier życia społecznego
wzrost umiejętności organizacyjnej i aktywnego sposobu spędzania czasu
funkcjonowanie i współdziałanie w grupie
wyprostowanie problemów prawnych
zwiększenie umiejętności pracy w grupie
radzenie sobie ze stresem, skuteczne techniki relaksacji
dobrze i efektywnie spędzony czas
pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach

Jak się zapisać?
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich mieszka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wystarczy skontaktować się z Nami w jeden z poniższych sposobów. Nasz personel pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi Cię lub kogoś z Twojego otoczenia na spotkanie diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia przez Nas oferowane są najbardziej potrzebne Tobie lub osobie, która się do Nas zgłosi.

Katarzyna Charkowska-Giedrys: k.giedrys@federacjafosa.pl, 503-466-700 (napisz wiadomość lub oddzwonimy)

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn
tel.: 89 523-60-92 lub 503-466-700
e-mail: biuro@federacjafosa.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej lub w siedzibie FOSa

Powyższe wsparcie oferowane jest w ramach testowaniu modelu wsparcia „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”, realizowanego w formie grantu przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez FRSE i IBE, współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER na lata 2014-2020

Okres realizacji 01.10.2020 do 31.12.2021

Kontakt:
Koordynator modelu wsparcia: Katarzyna Charkowska-Giedrys: 503-466-700

Grant jest realizowany w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla osób dorosłych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość grantu: 644 326,20 zł (dofinansowanie ze środków europejskich 607 535,17 zł).

 

Plakat

Harmonogram wdrażania

Harmonogram wsparcia – grudzień 2021

Harmonogram wsparcia – lipiec 2021

Harmonogram wsparcia – maj 2021

Harmonogram wsparcia – marzec 2021

Regulamin testowanego modelu wsparcia

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

US-7

Wzór zaswiadczenia z ZUS

Oświadczenie – COVID-19

Zał. nr 3 – Oświadczenie – rezygnacja z uczestnictwa

Rozwój usług społecznych w gminie Biskupiec

Rozwój usług społecznych w gminie Biskupiec

OFERTA PROJEKTU „Rozwój usług społecznych w gminie Biskupiec”

Dla kogo jest projekt?

Projekt skierowany jest dla rodzin zamieszkujących teren gminy Biskupiec.

Jeśli jako rodzic masz problem z: poczuciem bezradności wychowawczej, nie wiesz jak możesz pomóc swojemu dziecku?

Twoje dziecko nie radzi sobie w grupie rówieśniczej, ma problemy w nauce,
nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach,
nie masz pomysłu jak zintegrować rodzinę,
widzisz problem ze słabą komunikacją w rodzinie, po ludzku nie dogadujecie się,
natury prawnej – zadłużenia komornicze, nieuregulowane sprawy sądowe, bankowe,
z utrzymaniem prawidłowej zdrowej diety rodziny,
nie radzisz sobie ze stresem i pędem życia,
masz potrzebę wyjścia z domu, spędzeniem czasu z innymi dorosłymi o podobnych problemach,
brak Ci środków finansowych na spotkania z psychologiem, dietetykiem, prawnikiem, na zajęcia dodatkowe dla dzieci, korepetycję, warsztaty z umiejętności wychowawczych
innymi trudnościami…

to trafiliście w odpowiednie miejsce. Projekt jest dla Waszej rodziny

Co oferujemy?

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Uczestnictwo w projekcie trwa min. 12 miesięcy, tj.: od 1 października 2020 do 31 października 2021 r.

Poradnictwo specjalistyczne – do Twojej dyspozycji wsparcie specjalistów:

– prawnik wskaże sposób rozwiązania twojego problemu prawnego, pomoże sporządzić pismo, pomoże uregulować trudne sprawy;
– psycholog pomoże Ci uwolnić się od obaw i uczynić swoje życie lepszym, z odwagą wyrażać swoje opinie, myśli i uczucia, zrozumieć swoje dzieci, poprawić z nimi relacje;
– asystent pomocy rodzinie będzie wspierał Cię i Twoje otoczenie rodzinne, wesprze Was w rozwijaniu kompetencji, zmotywuje Was do działania i zwiększy poczucie wpływu na własne życie;
– pracownik środowiskowy – od niego uzyskasz wsparcie w zmianie i rozwiązywaniu problemów. Będzie Cię motywował do uczestnictwa w grupach samopomocowych i grupach wsparcia.

Wyjazdowy klub rodzinny – dla rodzin objętych wsparciem. Będzie to forma sprawdzenia w praktyce i pod okiem specjalistów nabywanych w trakcie projektu postaw i umiejętności.

Warsztaty dla rodziców

– szkoła dla rodziców
– wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodziny
– metody wspólnego spędzania wolnego czasu
– zajęcia dla dzieci i młodzieży

Animacja lokalna

– animacja lokalna – aktywizacja społeczna uczestników i ich otoczenia (środowisk lokalnych) oraz rozwijanie kompetencji kluczowych
– spotkania klubu aktywnych seniorów
– wyjazd edukacyjny dla seniorów
– warsztaty i spotkania “szyte na miarę”
– inicjatywy lokalne/sąsiedzkie

INICJATYWY SĄSIEDZKIE, PIKNIKI RODZINNE, IMPREZY ŚWIĄTECZNE. Nasi animatorzy mają głowę pełną pomysłów i ciągle coś ciekawego organizują, wymyślają. Chętnie również podziałają na terenie Twojego podwórka.

Co daje udział w projekcie?

poprawę sytuacji rodzinnej
wzrost kompetencji wychowawczych
poprawę komunikacji w rodzinie
integrację rodziny
wzrost umiejętności organizacyjnej, metody spędzania wspólnie czasu
wyprostowanie problemów prawnych
poznanie innych rodzin, dzieci
poprawę wyników w nauce dzieci
zwiększenie umiejętności pracy w grupie
radzenie sobie ze stresem, skuteczne techniki relaksacji
dobrze i efektywnie spędzony czas
pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach.

Jak się zapisać?

Jeśli Wasza rodzina mieszka na obszarze gminy Biskupiec przyjdź do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Na miejscu personel projektu pomoże wypełnić dokumenty rekrutacyjne, umówi Cię na spotkania diagnostyczne, podczas których ustalone zostaną jakie formy wsparcia w projekcie są najbardziej potrzebne Twojej rodzinie.

Wartość projektu: 393 417,50 zł

Partnerem w projekcie jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu

Kontakt:
Koordynator projektu Katarzyna Charkowska-Giedrys: 89 523 60 92

Plakat FOSa – PSONI

Regulamin-rekrutacji

Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2 – Oświadczenie – korzystanie z pomocy OPS

Zał. 3 – Oswiadczenie – przebywanie w pieczy zastępczej

Zał. 4 – Oświadczenie – czł. gosp.-opieka nad os. z niepełn.

Zał. 5 – Oświadczenie – bezdomność, wykluczenie dostępu do mieszkań

Zał. 6 – Oświadczenie – kara pozbawienia wolności w dozorze elektr.

Zał. 7 – Oświadczenie – korzystanie z POPŻ

Zał. 8 – Oświadczenie – inne przesłanki

Zał. 9 – Oświadczenie – rezygnacja z uczestnictwa

Oświadczenie – COVID-19